Kas met zonnepanelen beschermt asperges tegen de kou

In Mallemort, in het departement Bouches-du-Rhône, teelt Laurent Chabert asperges in een kas met zonnepanelen op 3 hectare. De gewassen worden er beschermd tegen de kou en de…

Start eerste Hoge Temperatuur Opslag Agriport bijna daar

In mei verwacht men op Agriport A7, het glastuinbouwgebied in Middenmeer, het eerste koude water op te pompen van 350 meter diep. Daartoe worden momenteel de laatste…

Drijvend zonnepark op bassin bij Kwekerij De Noordhoek

Er zijn onlangs 1030 zonnepanelen met elk een vermogen van 415 Wp geïnstalleerd op een Multi-F totaalafdekking op het bassin bij Kwekerij De Noordhoek. Dit drijvende zonnepark, met een totaal vermogen van 427 KWp, is door Albers Alligator en Centrica Business Solutions onlangs gerealiseerd voor de…

Nieuwe bio-energiecentrale moet champignonkwekerij verduurzamen

Een van 's werelds grootste champignonkwekerijen krijgt straks energie uit een bio-energiecentrale. Het gaat om het Organic Nutrition Centre van Sikes Group in Ysselsteyn. Daar gaat HoSt een 12,4 MWt bio-energiecentrale bouwen. De moderne installatie voor emissielage energie uit snoeihout gaat duurzame…

SodM eist herstel geothermieput Bleiswijk

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft A en G van den Bosch in Bleiswijk een dwangsom opgelegd voor ondeugdelijke verbuizing van een geothermieput. Dat bracht de SodM…

Energie Transitie Partners

Start gemaakt met eerste koppeling glas aan Warmtesysteem Westland

De schop is de grond ingegaan voor een koppelleiding aan de Oostelijke Randweg in De Lier. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland, zo deelt Energie Transitie Partners. De warmteleiding maakt straks als verbinding tussen Trias Westland en het…

Tuinbouw naar ACM vanwege nadelige stroomplannen

Glastuinbouw Nederland en energieadviesbureau Enova hebben bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een zienswijze ingediend tegen een voor telers nadelig plan van…

AAB

Aanleg nieuwe aardwarmtebron Bergschenhoek van start

Wayland Energy start deze zomer met de aanleg van een nieuwe aardwarmtebron in Bergschenhoek (gemeente Lansingerland). In 2022 kan de warmtelevering aan de glastuinbouwbedrijven starten. Het is de tweede bron in een serie van in totaal zes geplande bronnen van Wayland in de regio. Voor de tweede bron…

Geen extra windmolens, wel aardwarmte en zon op water voor Westland

De Regio Rotterdam Den Haag heeft een Regionale Energie Strategie opgesteld. In deze RES 1.0 ligt voor Westland de nadruk op de winning van aardwarmte en de mogelijke…

Aardwarmteproject Polanen haalt subsidie binnen

Kansen voor West heeft subsidie toegekend aan Aardwarmteproject Polanen. Daarmee wordt de financiering van het uitgebreide warmtenet geholpen. De realisatie van aardwarmteproject Polanen betekent een forse CO2-besparing voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 12.000…

Kas met algen neutraliseert CO²-voetafdruk datacenter

Er is veel energie nodig voor datacentra en deze hebben dan ook een overeenkomstig grote CO²-voetafdruk. Dit kan in de toekomst anders. Datacenterbedrijf Windcloud heeft in samenwerking met Eschenburg EKK en de Dierck Group een datacenter ontworpen dat werkt op windenergie en dat afvalwarmte gebruikt…

Webinars over elektriciteitsmarkten

In twee nieuwe webinars in de reeks Agro Insights wordt de basis van de elektriciteitsmarkten toegelicht. Zo komen onder andere spotmarkten, lange termijnhandel en de forward curve aan bod. Termen die wellicht bij veel tuinders al heel bekend zijn, maar nog eens handig op een rij worden gezet.   De webinars worden…

Koudevlaag stuwt gasprijs

Wie momenteel naar buiten kijkt, zou zomaar winterse neerslag kunnen zien. In april. Het zorgt voor beweging op de energiemarkt. Vooral de gasprijs reageert erop, zo analyseert AgroEnergy. De…

Geen LTO-krabbel onder plan voor zonne-energie op landbouwgrond

Er komt geen krabbel van LTO Noord onder een advies voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor West-Overijssel. Een adviesgroep stelde een advies op voor de RES die per…

en voor in de Noordzeebodem

Hele zuivere CO2 voor tuinders

Shell Pernis maakt van zware restproducten uit de raffinaderij waterstof. Daarbij komt veel CO2 vrij. Heel veel CO2, die ook nog eens heel erg zuiver is. Die CO2 wordt afgevangen, met een moeilijk woord Carbon Capture and Storage. Daarmee is het voor Shell mogelijk om aan de klimaatdoelen te voldoen.  OCAP levert die CO2 aan tuinders,…

10% meer aardwarmte in 2020

Het gebruik van aardwarmte in Nederland nam in 2020 met 10 procent toe ten opzichte van 2019. Er werd in 2020 6,2 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Deze stijging is te danken aan de groei in…

Intentieverklaring restwarmtelevering uit Rotterdamse haven

Alle betrokken partijen bij WarmtelinQ, een project om restwarmte uit de Rotterdamse haven naar huizen en bedrijven in Zuid-Holland te transporteren, hebben recent een intentieverklaring ondertekend.  Het gaat om Gasunie, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Vlaardingen, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en…

Aardwarmte Vogelaer maakt van nood een deugd

Tholen – Tuinders hebben een warmtevraag waarin aardwarmte op duurzame wijze voorziet. Tegelijkertijd heeft een aardwarmteproject een elektriciteitsvraag. Om daar een duurzame invulling aan te geven investeert Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk in een  warmtekrachtkoppeling. En een bijbehorend wkk-gebouw, dat…

Tuinders moeten nog even wachten op CO2-levering

Op 16 maart organiseerde Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard een webinar over de energieontwikkelingen in het gebied. In het webinar ging het onder andere over de stappen die door de tuinders samen met de netbeheerder worden gezet om de netcapaciteit in het gebied op te schroeven. Tot 2023 is…

Lancering koolstofneutrale klimaatregeling voor kas

"Door het terugwinnen van kostbaar water uit de lucht en de lucht in de kas continu te verversen, kunnen tuinbouwbedrijven nu besparen op nutsvoorzieningen en meer waarde creëren in gezonde gewassen," aldus Selu. Het bedrijf heeft technologie ontwikkeld (aan patent wordt gewerkt), om atmosferisch vocht…

Warmtenet Trias Westland sluit vier nieuwe deelnemers aan

Vanaf eind februari maken nog eens 4 kwekers, te weten Zwinkels, Ammerlaan-Sosef, Van Steekelenburg en Kwekerij Westpoel, gebruik van aardwarmte van Trias Westland. Hiermee is ruim 15,5 hectare nieuw glastuinbouwareaal aangesloten. "Juist door de koude weersomstandigheden in februari werd overduidelijk…

Gesubsidieerd zon-op-dak voor Drentse agrariërs

LTO Noord gaat boeren en tuinders in de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen.…

Aanleg warmtenet Trias Westland in beeld

Vanaf de Hofstraat in Honselersdijk wordt het warmtenet van Trias Westland verder uitgebreid tot aan Westland Infra medio 2021. Ondertussen zijn bij verschillende deelnemers langs het tracé alvast warmtewisselaars geplaatst: bij kwekerijen Overgaag, Van der Linden, Red-Kes en Duijvestein. En dat alles…

Gewas groeit prima in kas met transparante zonnepanelen

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift Cell Reports Physical Science, heeft de haalbaarheid aangetoond van het gebruik van semi-transparante zonnepanelen voor op…

Tot 2023 rem op teruglevering tuinders Bommelerwaard

Tholen - Het elektriciteitsnet in de Bommelerwaard en Neerijnen is vol. De maximale capaciteit is bereikt. Het resultaat is dat netbeheerder Liander ondernemers met plannen om…

Dreamstime

Stikstofupdate glastuinbouw

Op donderdag 18 maart organiseerde Glastuinbouw Nederland een webinar over stikstof. Dit webinar was bedoeld om ondernemers bij te praten over het stikstofdossier. Wat is het probleem? Moet ik een…

Duurzaam doen op Honderdland

In het videoserie in het kader van 'Westland Woont Duurzaam' gaat presentator Rob Veenman met wethouder Pieter Varekamp in de regio op zoek naar duurzame energie op bedrijventerreinen. In de eerste aflevering stonden zonnepanelen centraal en werd een kijkje genomen op Honderdland om te zien welke duurzame maatregelen bedrijven…

Agri-PV krijgt stevige impuls in Nederland met project Sunbiose

Een consortium van wetenschappers, ingenieurs, projectontwikkelaars en agrarische ondernemers heeft de krachten gebundeld om in Nederland de ontwikkeling van Agri-PV systemen te versnellen. Agri-PV, oftewel de combinatie van landbouw- en zonne-energieproductie, is een mooi voorbeeld van functiecombinatie…

Signify presenteert GreenPower LED toplighting force

Signify breidt haar assortiment toplighting uit met de GreenPower LED toplighting force. De nieuwe GreenPower LED toplighting force biedt een maximale lichtopbrengst van 3600 µmol/s en een rendement tot 3,7 µmol/J. De uitbreiding van het assortiment 'toplighting compact' en 'toplighting lineair' bieden…

Lagere drempel tot congestiemarkt voor grootzakelijke verbruikers

Op het online platform Gopacs is een nieuw digitaal portaal toegevoegd waarin zakelijke grootverbruikers en stroomproducenten die zich bevinden in een congestiegebied hun…

Netbeheerder vangt ook bij Hoge Raad bot in geschil met teler

Netbeheerder Liander weigerde tomatenteler Schenkeveld extra transportcapaciteit. De teler vroeg om 6,7 MW extra aansluiting i.v.m. uitbreidingsplannen, maar de netbeheerder…

"Wij in Den Haag moeten zorgen dat ondernemers door kunnen"

In de serie politici in de glastuinbouw in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen deze keer Wopke Hoekstra. Vorige week kreeg Wijnen Square Crops in Grubbenvorst bezoek van de CDA-lijsttrekker. Bij de teler ligt momenteel een geothermieproject stil. Ondernemer Pieter Wijnen kreeg de kans hierover met…

Energievraag tuinbouw regio Aalsmeer in kaart

Voor de vijf grootste glastuinbouwconcentratiegebieden in de Greenport Aalsmeer is een gebiedsinventarisatie energie opgesteld. Ook zijn per gebied de recepten voor verduurzaming uitgewerkt. De resultaten zijn samengevat in een overzichtelijke factsheet Energie. GebiedsinventarisatieIn 2020 heeft…

Aardwarmte Koekoekspolder gaat uitbreiden, alleen hoeveel?

Uitbreiding van aardwarmte in de Koekoekspolder vlakbij het Overijsselse IJsselmuiden is op komst. De vraag is alleen nog even hoeveel groter men mag worden. Op dit moment…

Asten zet 'vol' in op warme woning met hulp van kas

In Asten kijkt het college naar de glastuinbouw om woningen te helpen verwarmen. Uit onderzoek is gebleken dat aardgasvrije wijken de komende tien jaar in de gemeente nog niet…

Stercore

In 2022 biogas en vloeibare CO2 voor tuinders uit mestvergasser Drenthe blijft 'haalbare kaart'

Vorig jaar is de komst van een mestvergasser in Emmen aangekondigd. Het is het plan van Stercore. Dit voorjaar hoopt men te starten met de bouw, al loopt momenteel wel een rechtszaak, aangespannen door Milieudefensie. Hans Jansen van Stercore laat echter aan RTV Drenthe weten desondanks te verwachten dat…

'Verregaande plannen' voor groene waterstofketen kans voor Drentse kassen

Studenten van de deeltijdopleiding Milieukunde aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) hebben onderzocht welke innovatieve ideeën een bijdrage kunnen leveren om het kassengebied Erica/Klazienaveen duurzaam te ontwikkelen en hiermee het gebied een nieuwe impuls te geven. Noord-Nederland krijgt als…

Uitbreiding warmtenet NEXTgarden richting het Agropark

Het college van burgemeester en wethouders wil samen met Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG) het bestaande warmtenet van de tuinders binnen Bergerden/NEXTgarden uitbreiden richting het Agropark. Hier kunnen bestaande en nieuwe (tuinbouw)bedrijven op aansluiten.  In het coalitieprogramma 2018-2022 en…

Geothermie en de verkiezingen: wél werkende stimuleringsregeling gevraagd

Afgelopen jaar is weer flink op aardgas bespaard door toepassing van geothermie in Nederland. Ook de komende jaren wil de sector die bijdrage leveren. Daarom is door…

Willem de Vries, GroenLeven:

"Als het aan ons ligt, telen we straks al ons fruit onder zonnepanelen"

Afgelopen jaar startte energieleverancier GroenLeven een pilot met vijf telers om te kijken hoe hun fruit onder zonnepanelen groeit. Het is de eerste keer ter wereld dat er op deze manier naar een dubbelfunctie van de panelen wordt gekeken. In samenwerking met de Wageningen Universiteit en Research (WUR)…

"Zonder biomassa is energieakkoord onhaalbaar"

Hoe ziet de energievoorziening in Nederland in 2050 er uit? Is er nog plaats voor biomassa, met name als warmtebron, of zijn dan alternatieven voorhanden? "In drie decennia…

productie 2020

Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland levert 1.178.000 GJ

In 2020 hebben de 4 aangesloten projecten bij Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland (Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk, Green Well Westland in Honselersdijk, GeoPower Oudcamp in Maasland en Ammerlaan Geothermie in Pijnacker) in totaal 1.178.000 GJ aan duurzame warmte geproduceerd. Dit is het equivalent van…

Zaltbommel kijkt naar rijksoverheid voor groene energie glastuinbouw

Kassen zijn goed voor maar liefst 60 procent van het energieverbruik in de gemeente Zaltbommel. Om in 2050 energieneutraal te zijn, is het verkrijgen van voldoende groene…

Mogelijke doorbraak voor geothermische productie met ‘steel shot’-boortechniek

Het doel van het DEPLOI-project is om robuuste en veilige geothermische productie te verhogen tegen lagere kosten met geavanceerde stuurbare boortechnologie; DEmonstrate Production enhancement with LOw cost side track drilling.Samen met Europese partners zijn TNO en de Nederlandse boorspecialist Canopus…

Advies: denk vooruit voor energiestrategie

Is jouw energiestrategie klaar voor 2026? Die vraag stelt Edith Post, Senior Key Account Manager Tuinbouw bij Engie, tuinbouwondernemers in onderstaande bijdrage. De…

TSO Greenhouses

Recyclen van zonne-energie voor gebruik in vertical farms

Twee bedrijven bouwen een prototype van de vertical farm van de toekomst in Marquette, Kansas (620 inwoners). De vertical farm zal zijn eigen zonne-energie 's nachts en tijdens stormen recyclen door LED-lichtenergie te absorberen wanneer deze wordt gebruikt om de kweekruimten binnen te verlichten. Het…

Telers Oostland gezocht voor onderzoek businesscase zon op water

Bij glastuinbouwbedrijven en in de maatschappij is veel aandacht voor energiebesparing en -verduurzaming. Er zijn ook veel initiatieven op dat gebied. Een van de mogelijkheden…

"groener worden de komkommers niet"

Eerste komkommers uit nieuwe kas geoogst

Vanochtend zijn de eerste komkommers geoogst in IJsselmuiden. "Drie weken geleden zijn we al gestart met de traditionele teelt, maar vanaf vandaag zijn ook de komkommers van onze…

Aandachtspunten voor rendabele windturbinekeuze

In de land- en tuinbouw wordt nagedacht over windenergie. Om een idee te geven van de haalbaarheid, werden binnen Enerpedia een aantal energie-intensieve ‘bedrijfstypes’…

Noorse teler gefrustreerd over onstabiele stroomprijzen: “Financieel gokken”

Variabele Noorse stroomprijzen zorgen voor onzekerheid bij Noorse glastelers. Na een uitzonderlijk goedkoop 2020 stegen recent de elektriciteitsprijzen door het koude weer. In…

Aanleg warmtenet Trias na kleine vertraging weer hervat

Vanwege de vorst en sneeuw zijn de werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet van Trias Westland 1,5 week vertraagd in uitvoering. Vanaf maandag 15 februari zijn de…

Restwarmte waterstoffabrieken kans voor kas

De toekomstige waterstoffabrieken in het Rotterdamse havenindustriegebied blijken een aanzienlijke nieuwe bron van duurzame warmte die goed kan worden ingezet in huishoudens,…

Energiebesparing met twee-in-één coating komt dichterbij

Vanuit een energiebesparend perspectief moet de kasomhulling een zo hoog mogelijke lichtdoorlatendheid hebben om maximaal gebruik te maken van gratis zonne-energie. Goede…

Telers gevraagd om prognose transportvermogen voor komende tien jaar

De vraag naar en het terugleveren van elektriciteit blijft toenemen. Dat heeft een grote impact op het elektriciteitsnet. Het is voor netbeheerder Liander essentieel om te…

Woonwijk aardgasvrij met hulp van glastuinbouw

De komende jaren gaat het kabinet samen met gemeenten ongeveer honderd bestaande wijken aardgasvrij maken. Eén daarvan is Klapwijk. Rindert Groeneveld, programmaregisseur…

"Verontrustend nieuws voor bedrijven met samengestelde aansluitingen"

"Verontrustend", zo noemt John Kruijt van Enova het nieuws voor glastuinbouwbedrijven met samengestelde aansluitingen. "Al in juli 2020 hebben de meetbedrijven (NEDU), samen…

TNO

Aardwarmteclub blijft minstens tot 2024 in Rijswijk

De initiatiefnemers van het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG) committeren zich tot 2024 aan het onderzoekscentrum voor aardwarmte aldaar. De ondertekening betekent dat het fieldlab zijn belangrijke bijdrage aan het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte kan blijven voortzetten,…

Datacenters in Hollands Kroon blijven gemoederen bezig houden

De onrust rondom datacenters in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon is nog niet geluwd. Terugkerende items in de landelijke media helpen daarbij niet. Vandaag verscheen er in De Telegraaf een artikel. Daarin reacties van omwonenden op berichten over gerommel met wet- en regelgeving. Eerder…

"steeds meer elektra uit wind en zon, net steeds vaker uit balans"

AgroEnergy introduceert flexpool voor noodvermogen

Netbeheerders roepen regelmatig noodvermogen af als er significante onbalans ontstaat op het elektriciteitsnet. Een mooie kans voor tuinders om extra inkomsten te genereren en energiekosten te minimaliseren. Sinds begin februari biedt AgroEnergy hiervoor een nieuwe mogelijkheid: de flexpool. De optie om…

Dreamstime

Deelnemers gezocht voor onderzoeksprogramma waterstof

Er is een nieuwe IEA HTCP-onderzoekstaken in ontwikkeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekijkt welke Nederlandse partijen interesse hebben om deel te…

Grensoverschrijdende samenwerking in beeld

“Waar ze in sommige gebieden tot wel 60 liter water verbruiken om 1 kilo tomaten te produceren, kunnen we dat hier met 4 liter water.” Het is een quote die de Provincie Limburg uit een video over het GLITCH-project pakt. Men is trots op de grensoverschrijdende samenwerking, waarin Nederlandse en…

Bouw zonnebron boven rode bessen Rini Kusters gestart

Rode bessen telen onder zonnepanelen: Rini Kusters van Kusters Zachtfruit heeft er een primeur mee te pakken. De pilotopstelling met zonnepanelen die hij samen met GroenLeven vorig jaar boven de gewassen heeft geïnstalleerd wordt vanaf vandaag uitgebreid tot een volledige zonnebron. ‘Als nooit iemand…

Flinke verzwaring elektriciteitsnet Noordoostpolder

Netbeheerder Liander is gestart met een grote operatie om het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder te verzwaren. De start hiervan vond plaats bij het elektriciteitsverdeelstation in Luttelgeest, met de wisseling van twee transformatoren. Het station in Luttelgeest is nu nog alleen in gebruik voor de…

ECW Energy

2022 start boren 4e aardwarmtebron op Agriport

ECW Energy staat voor een miljoeneninvestering. Voor 25 miljoen euro wordt een extra installatie gebouwd voor het winnen van aardwarmte. Het gaat voor het bedrijf om de 6e aardwarmtecentrale én de vierde op Agriport A7. De twee putten voor de 4e bron komen op het terrein van Sweetpoint, teler van zoete…

Agrariërs in Noordelijke provincies willen investeren in kleine windmolens

Uit een ledenraadpleging van LTO Noord regio Noord blijkt dat er onder agrarische ondernemers veel animo is voor het bouwen van kleine windmolens. De leden in de drie…

Stokje Kennisagenda Aardwarmte overgedragen aan KIRA

Het webinar van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 26 januari 2021 behandelde de laatste twee afgeronde onderzoeken. Het programma werd aangevuld met een update van de…

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord

Alton onderzoekt komst windturbines

Om in 2030 fossielvrij te kunnen telen in glastuinbouwgebied Alton, moet het al bestaande warmtenet dat draait op restwarmte verder worden uitgebreid met ook aardwarmte én is ook elektriciteit nodig. Daarom wordt naar windturbines gekeken. "Je zoekt een energiebron die ook werkt tijdens bewolkte dagen en…

Nederland van het gas af: in De Balie

In De Balie worden in de serie 'De Koplopers' 'de grootste, maatschappelijke vraagstukken' van Nederland behandeld. Een daarvan: Nederland gaat van het gas af. Maar hoe? En wat zijn de effecten? Rob Baan kwam vertellen wat dat voor de glastuinbouw betekent.  Bekijk het debat hier.

"Mínder energie is iets heel anders dan dúúrzame energie"

Vanuit ECW Energy volgt Robert Kielstra duurzame energie-ontwikkelingen op de voet. “We zien potentie in aardwarmte en opslag van warmte in de grond. Daarnaast zou bio-energie…

OCAP Optimaal webinar krijgt vervolg

Afgelopen donderdag 28 januari vond voor OCAP klanten het eerste webinar over OCAP Optimaal plaats. Het webinar krijgt op 2 maart een vervolg. Tijdens het eerste webinar werd door André van der Linden, Sales Manager bij OCAP, de ontwikkeling van OCAP Optimaal gepresenteerd. Adviseur Jan van den Enden…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven