Deze Britse kas kan zonder fossiele brandstoffen

Aan de andere kant van het kanaal is een kas van 29 hectare volop in productie. Zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. ESB Energy was een van de partners bij de bouw van het project in East Anglia. Het resulteerde in een een verwarmingsoplossing voor een grootschalige kas die niet afhankelijk…

"Aardwarmte en drinkwaterwinning kunnen goed naast elkaar bestaan"

Een recent rapport over gevaren voor drinkwater door geothermie is in de geothermiesector slecht ontvangen. Herman Exalto, programma manager geo-energie bij EBN, vertelde…

Biomassa tussenoplossing voor telers Made

In de aanvraag van een vergunning voor een biomassa-installatie om kassen in de Made te verwarmen zit na jaren van stikstofvertraging weer schot, maar inmiddels zijn de…

Korte termijnprijzen van gas en elektriciteit afgelopen weken volatiel

De korte termijnprijzen van zowel gas als elektriciteit zijn de afgelopen weken behoorlijk volatiel. Maar vergeleken met een week geleden lijkt er niet veel te zijn gebeurd. De TTF-gasprijzen voor de komende (zomer)maanden testten sinds vorige week diverse malen het prijsniveau van circa 28 €ct/m3. Na…

ECW Energy

Nieuwe buizen voor aardwarmteputten Middenmeer en Andijk

Over de aardwarmteputten van ECW Energy in Middenmeer en Andijk is recent tijdelijk een groot werkplatform geplaatst. Op die manier kunnen nieuwe buizen in de putten worden geplaatst. Dat is nodig voor een robuuste en toekomstbestendige aardwarmtelevering, zo deelt het energiebedrijf.  De komende drie maanden vinden…

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland stemt in met warmteleiding WarmtelinQ+

Een meerderheid in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ingestemd met het reserveren van middelen ten behoeve van de realisatie van de Warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+). De provincie Zuid-Holland draagt maximaal €81 miljoen bij aan de WLQ+, middels een subsidie. Daarnaast is er een provinciale…

Geothermiesector ontstemd over rapport Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft gisteren in een rapport geconcludeerd dat de Nederlandse overheid de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar…

Wat gebeurt er met zonnepanelen aan het einde van hun levensduur?

Grootschalige energieopwekking met behulp van zonnepanelen wordt steeds belangrijker en deze markt groeit hard. Maar wat gebeurt er met al die zonnepanelen aan het einde van…

Kwart warmtevraag Zuid-Holland uit warmtetransportnet

Hoe gaat warmte straks van regionale bronnen naar gebruikers? Gasunie onderzocht hoe het Zuid-Hollandse warmtetransportnet van de toekomst eruit zou kunnen zien. Het levert…

Haven Rotterdam onderzoekt buisleiding voor CO2 naar Duitsland

Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) starten deze week een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling en aanleg van buisleidingen voor verschillende productstromen, waaronder CO2, tussen Rotterdam, industriepark Chemelot (Limburg) en het Duitse…

SodM zit bovenop bronnen en bodem

De energietransitie onderstreept de strategische waarde van de ondergrond. Als bron van energie, zoals bij geothermie, of als opslaglocatie voor groene energie in voormalige…

Iets meer CO2-uitstoot in land- en tuinbouw in koud eerste kwartaal 2021

De uitstoot van broeikasgassen was in het eerste kwartaal 1,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat is vooral toe te schrijven aan het hogere gasverbruik voor verwarming en de hogere elektriciteitsproductie. In de landbouw steeg de CO2-uitstoot in het eerste kwartaal met 0,2 megaton…

John Kruijt: "Mooie tool om glastuinders met WKK te ontzorgen bij deze verplichte administratie"

DCMR keurt ureum-administratie vanuit Enova goed

Sinds 2019 hebben Enova, DCMR en Omgevingsdienst Haaglanden samengewerkt aan het ontwikkelen van een automatisch gegenereerde ureumadministratie voor WKK’s. Omdat uitstoot van…

Recordtank voor Trias Westland

Stap voor stap werkt aardwarmteproject Trias Westland toe naar ingebruikname van de tweede bron. Om dat mogelijk te maken is onlangs een nieuwe ontgassingstank geplaatst. Op die tank worden de twee productieputten van Trias aangesloten.  VB, dat de tank plaatste samen met Trias, laat weten dat het 'de grootste ontgassingstank in…

Nederlandse bedrijven investeren meer in energiebesparing

Ondanks Covid-19 hebben Nederlandse bedrijven in 2020 samen voor ruim 1,7 miljard euro aan investeringen in energiezuinige maatregelen gemeld. Dit blijkt uit het jaarbericht 2020 van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA leverde naar verwachting een voordeel van 144 miljoen euro voor Nederlandse…

Minister wil aardwarmtewinning Californië V weigeren

De minister van Economische Zaken en Klimaat is niet van plan toestemming te verlenen voor aardwarmtewinning in het project Californië Lipzig Gielen Geothermie. Dat blijkt uit…

CO2 via vulkanisch kleimineraal de kas in

"Kort samengevat slaan we CO2 uit de buitenlucht op, en laten deze dan vrij in de kas. Omdat de kas gesloten blijft, is alle CO2 beschikbaar voor plantgroei. Met deze nieuwe technologie vindt er geen uitstoot plaats in de omgeving en is de oplossing dus 100% klimaatneutraal," zegt Jarle Skjæveland van…

Technieken CO2 uit buitenlucht geselecteerd

TNO heeft een aantal technieken geselecteerd om CO2 uit buitenlucht te halen en een aantal bedrijven geselecteerd die aan deze technieken werken. In samenspraak met telers uit…

Tijdelijke stop op subsidie biomassa, maar écht snel helemaal stoppen is duur

Het Nederlandse kabinet stopt tijdelijk met het afgeven van subsidie op biomassa. Den Haag wil eerst onderzoeken hoe men haalbaar en betaalbaar houtige biomassa voor lage…

Aansluiten huizen op restwarmte glastuinbouw Agriport 'vrijwel onmogelijk'

De gemeente Hollands Kroon heeft onderzocht of het mogelijk is woningen en bedrijven in Middenmeer en Wieringerwerf aan te sluiten op een warmtenet met restwarmte uit kassen…

€ 4,6 miljard subsidie naar zonnepanelen en ondergrondse opslag CO2

Bijna 3.500 duurzame projecten hebben in de afgelopen maanden een subsidiebeschikking ontvangen. Dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer over de voorlopige resultaten van de SDE++ 2020. In totaal krijgen deze projecten voor maximaal € 4,6 miljard subsidie. Als…

Netbeheerder anticipeert op zonsverduistering 10 juni

Op 10 juni is er een gedeeltelijke zonsverduistering in Duitsland en Nederland. Door de gedeeltelijke bedekking van de zon zal minder zonne-energie worden opgewekt. Om ervoor…

ABN Amro: "Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld"

Het is niet voor het eerst, maar daarmee niet minder voer voor discussie: de claim van ABN Amro dat 'Nederlandse boeren de laagste milieu-impact ter wereld' hebben. De NOS…

"Glastuinbouw heeft sleutelrol in energietransitie"

De energietransitie brengt volop uitdagingen met zich mee. De glastuinbouw speelt een sleutelrol in het versnellen hiervan. Hoe precies wordt duidelijk in de nieuwe animatie die AgroEnergy heeft uitgebracht. Doordat de weersgevoelige elektriciteitsproductie door wind en zon verder toeneemt, sluit vraag…

Aanpassing Spaans elektriciteitstarief maakt irrigatie plots veel duurder

Op 1 juni is de wijze waarop de elektriciteitsfactuur in Spanje wordt berekend gewijzigd. Het nieuwe systeem is een maatregel voorgesteld door het ministerie van Ecologische…

Zonnepanelen geplaatst op totaalafdekking waterbassin

Centrica Business Solutions en Albers Alligator lanceren een innovatieve manier voor glastuinders om energie op te wekken via drijvende zonnepanelen: Multi-F Solar. Op een totaalafdekking (een algendoek) over het waterbassin van tuinders worden zonnepanelen geplaatst. Hiermee is het de eerste oplossing…

Transitiecollege Kas als Energiebron werkt aan CO2-tussendoel richting 2040

Eind 2020 is het Transitiecollege Kas als Energiebron gestart. Momenteel wordt gewerkt aan een CO2-tussendoel voor 2030 op weg naar klimaatneutrale glastuinbouw in 2040. De…

Johan Cruijff ArenA krijgt energie uit voedselafval

In Amsterdam-Zuidoost wordt vanaf eind 2021 voedselafval van bedrijven, waaronder de Johan Cruijff ArenA en de wekelijkse markten in Zuidoost, opgehaald en omgezet in lokale groene energie en organische meststoffen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een lokale ‘biovergister’ van The Waste Transformers…

Glastuinbouw Nederland kritisch over plannen SDE++ 2022

Glastuinbouw Nederland heeft samen met een aantal betrokken partijen verbeteringen voorgesteld in een marktconsultatie voor de subsidieregeling SDE++ voor 2022. Het betreft…

CO2-heffing en warmtesubsidie voor verduurzaming glastuinbouw

Tholen - Er dreigt een kip-ei-situatie bij de verduurzaming van de glastuinbouw met warmtenetten. De glastuinbouw wacht daarin op het transportnet en andersom wacht het warmtebedrijf op de glastuinbouw. Op die manier komt er van duurzame warmtelevering op grote schaal weinig terecht. En dat is juist wel…

Ingebruikname tweede doublet Trias Westland weer stap dichterbij

In Naaldwijk is bij aardwarmteproject Trias Westland recent een ESP-pomp teruggeplaatst. Met het terugplaatsen van de pomp in de productieput van het tweede aardwarmtedoublet is Trias Westland een stapje dichter bij het in bedrijf nemen van het tweede doublet.  "De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en…

Van Iperen wint Innovation Award 2021

Tholen - Tijdens een online bijeenkomst werd gisteren de winnaar van de Innovation Award 2021 bekendgemaakt. Deze komt dit jaar op de schouw te staan van Van Iperen, welke volgens de jury met GreenSwitch de meest veelbelovende (groene, duurzame, kostenbesparende) innovatie op de markt heeft gebracht. De…

Guido Pijper

Lancering Rotterdams fonds voor energietransitie met 130 miljoen in de pot

Op 3 juni wordt het Energietransitiefonds Rotterdam gelanceerd. Sprekers zijn onder anderen klimaatjournaliste Bernice Notenboom, investeerder en oprichter van Bloomberg New Energy Finance Michael Liebreich, wethouder Duurzaamheid Arno Bonte en andere sprekers. Het Energietranisitiefonds Rotterdam is een…

Innovatieproject GLITCH stopt, resultaten blijven

Na drie jaar onderzoek en innovatie is het project GLITCH (Glastuinbouw InnoveerT door Co-creatie met koolstofarme Hightech) afgesloten. Op 19 mei werden alle resultaten besproken tijdens een slotsymposium. Alle resultaten terugkijken kan ook nu nog op de website van het project. Alle resultaten en rapporten…

Ruimere subsidieregeling Zuid-Holland helpt CO2 naar kas

Meer CO2 naar de kas. Dat hoopt de Provincie Zuid-Holland te bereiken met een recente aanpassing aan de 'Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen…

11 procent energieverbruik in 2020 afkomstig uit hernieuwbare bronnen

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland in 2020 was 11,1% van het totale energieverbruik. In 2019 was dit nog 8,8%. De toename was grotendeels te danken aan een grotere capaciteit voor zonnestroom en windenergie. Ook het verbruik van biomassa nam toe, vooral het meestoken daarvan in kolencentrales.…

Adri-Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland

"ODE frustreert energietransitie glastuinbouw nog steeds"

Ruim anderhalf jaar geleden werd de glastuinbouwsector geconfronteerd met de veelbesproken ODE tariefstijging in de 3e schijf elektriciteit. Deze verhoging raakt veel ondernemers in de glastuinbouw in financieel opzicht ongemeen hard. Daar komt bij dat de ingezette energietransitie van de…

CO2-leiding voor tuinders Prima4A in gebruik genomen

Vandaag heeft OCAP een nieuw aangelegde CO2-leiding naar het tuinbouwgebied Prima4A in bedrijf genomen. De eerste kassen in het gebied zijn op deze leiding aangesloten en kunnen nu stoppen met het verstoken van aardgas om aan de noodzakelijke CO2 te komen. In plaats daarvan kunnen ze nu CO2 die is…

AAB

Start aanleg tweede aardwarmtebron Wayland Energy

In juni start Wayland Energy met de aanleg van een tweede aardwarmtebron in Bergschenhoek. De aardwarmtebron zal een aantal glastuinbouwbedrijven in de omgeving van warmte gaan voorzien. Allereerst wordt het werkterrein ingericht en de civiele werkzaamheden uitgevoerd waarna in november begonnen zal…

Veel subsidie voor biomassa ongebruikt

Nederland wil subsidie op biomassacentrales voor lage temperatuur warmte in o.a. de glastuinbouw afbouwen zodra dit haalbaar en betaalbaar is. Momenteel draaien al de nodige…

Geothermiebedrijf Yeager trekt investering aan

Geothermiebedrijf Yeager Energy heeft een overeenkomst gesloten met het energie-investeringsfonds Kerogen Capital voor een investering in Yeager. Met de investering kan het in…

HVC

Afvalverwerker leert van aardwarmteproject Trias

Afvalverwerker HVC heeft in 2020 flinke stappen gezet met haar warmtebedrijf. De ambitie is om ook dit jaar te blijven groeien. Daarvoor worden op diverse plaatsen onderzoeken uitgevoerd naar nieuwe aardwarmtebronnen, terwijl ook de eerste stappen met CO2-afvang en vloeibare CO2 zijn gezet. Daarvan…

18-41% stikstofreductie gevraagd van landbouw Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een stikstofstrategie vastgesteld. Na eerder Gedeputeerde Staten stemde ook Provinciale Staten maandag 17 mei in met de doelen die uitvoering…

Onrustige gas- en elektramarkt door 'winterweer'

Afgelopen week kenmerkte zich door grote fluctuaties in de apx-prijzen en een onrustig beeld bij de onbalansprijzen waardoor noodvermogen meerdere malen werd afgeroepen door…

Start aanleg warmtenet Maasdijk stap dichterbij

De gemeente Westland en Warmte Netwerk Westland gaan een convenant ondertekenen voor de aanleg van een warmtenetwerk rondom Maasdijk. Daartoe heeft de Westlandse gemeenteraad…

LTO Noord: "Netbeheer frustreert agrarische energietransitie"

De agrarische sector helpt al jaar en dag mee aan de verduurzaming van Nederland. Steeds meer boeren en tuinders plaatsen zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Het…

Extra winst te halen uit WKK met Intraday

Veranderingen in het weer zorgen er steeds vaker voor dat er een groot verschil is tussen wat er een dag vooruit op de elektriciteitsmarkt is afgesproken en de verwachte vraag en aanbod op het moment vlak voor levering. Het is bijvoorbeeld net wat zonniger dan verwacht en dit vraagt dus om een…

Nederlandse boeren stoppen CO2 al in akkers

Vier bedrijven in de Rotterdamse haven gaan CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Daarvoor krijgen zij 2 miljard euro subsidie van de Nederlandse…

Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Hans de Groene, directeur Vewin, nam 6 mei 2021 de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst van Frank Schoof, bestuurslid van Geothermie Nederland en Jorien Schaaf, Teamlead Technology Geo-energy bij EBN. Tijdens de ontvangst bij geothermieproject Trias Westland spraken de aanwezigen over…

Porthos

Subsidie voor CO2-opslag Noordzee is rond

Vier bedrijven in de Rotterdamse haven gaan CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Daarvoor krijgen zij 2 miljard euro subsidie van de Nederlandse overheid, zo deelt de NOS. Het project heet Porthos.  In de glastuinbouw is niet iedereen enthousiast over de zogenaamde Carbon Capture…

Provincie Noord-Holland

Noord-Holland rekent op groeispurt met geothermie

Momenteel heeft Noord-Holland 3 geothermie-installaties: in Heemskerk, Wieringermeer en Andijk. De installaties verwarmen kassen op duurzame wijze. Dat wil Noord-Holland ook voor huizen. En dus onderzoekt men de bodem in het zuiden van de provincie, om grote stappen te kunnen zetten. In 2022 moet hier…

Potentiële koper en SodM-eis voor failliet Limburgs geothermieproject

Tholen - Het ontbreekt de curator van het failliete geothermieproject Californië Lipzig Gielen (CLG) in Horst simpelweg aan geld uit de boedel om een bassin met testwater af…

Weersinvloeden steeds belangrijker op energiemarkt

De invloed van wind en zon op de EPEX-prijzen neemt toe. De gemiddelde EPEX-prijs piekt als zon- en windproductie wegvalt. En de peakprijs komt op zonnige dagen vaak zelfs…

Meer dan 700 zonnepanelen op kassen Haarlemmer Kweektuin

Sinds deze maand liggen er meer dan 700 zonnepanelen op de kassen van de Haarlemmer Kweektuin. De gemeente Haarlem, energiecoöperatie KweekZon en TST zijn dit overeengekomen. Dit collectieve zonnestroomdak is bedoeld voor huishoudens die geen zonnepanelen op hun eigen dak kwijt kunnen. In de Venlokassen…

Marktpositie WKK is nóg beter geworden

De marktpositie van de aan het net leverende gasmotor-WKK is in 2020 verbeterd te zijn ten opzichte van de al goede positie in 2019.De ‘overcapaciteit’ op de Nederlandse elektriciteitsmarkt is verder afgenomen door uitbedrijfname van de Hemwegcentrale en door een toenemende export. Daarnaast werkt de…

"Wij willen Britse seizoen vroeger starten, zonder kassen op gas te gebruiken"

Zachtfruitteler verwarmt tunnels met rivierwater

Als een van de grootste producenten van zachtfruit in het Verenigd Koninkrijk is het team van Hall Hunter altijd op zoek naar nieuwe manieren van telen en innovaties die hun markt doen groeien en hun bedrijf in stand houden. Het verwarmen van hun tunnels met een warmtepomp die warmte uit de rivier haalt…

Meer steun voor zon op water in Vlaamse call groene stroom

Zonnepanelen, windturbines en pocketvergisters. Dit zijn de drie voornaamste opties waar land- en tuinbouwers uit kunnen kiezen om zelf groene stroom op te wekken. Laurens…

Teler vindt gulden middenweg tussen zonnepanelen en frambozen

Teler Piet Albers uit het Gelderse Babberich brengt deze zomer unieke frambozen op de markt. De frambozen zijn geteeld onder zonnepanelen. Sinds 2019 is ermee geëxperimenteerd en nu is met 40% lichtdoorlatende panelen de juiste hoeveelheid licht voor de planten gerealiseerd. "Daarbij is de oogst…

ODE-compensatie glastuinbouw niet zonder tegenprestatie

Tholen - Het Kabinet werkt aan compensatie voor telers die met de Opslag Duurzame Energie te maken hebben. Zij worden teruggeduwd naar gasgebruik door de nadelig uitgevallen belasting. De komende twee jaar is nu 22 miljoen euro, 11 miljoen per jaar, gereserveerd ter compensatie. Wel is, gelet op Europese…

Franse zonne-energiekas levert goede resultaten op

Vier jaar na de ingebruikname van een innovatieve Franse zonne-energiekas van 33.000m² is de feedback van de teler meer dan positief. Hij realiseerde een opbrengst van 4…

Britse zachtfruitteler verwarmt kas met warmtepomp

Ebtech Energy Systems heeft de grootste rivierwarmtepomp van het VK geïnstalleerd en in gebruik laten nemen bij Hall Hunter Partnership, een Britse zachtfruitteler. De verwarmde teeltfaciliteit is ontwikkeld om continu producten te kunnen leveren aan hun grootste klant, M&S. Het warmtepompsysteem van 8,8…

Webinar Agro Energy, donderdag 29 april

Gevolgen sancties VS op Nord Stream 2

Welk effect gaan de mogelijk nieuwe sancties van de VS hebben op de bouw van gaspijpleiding Nord Stream 2 nu Rusland hard geld nodig heeft? Welke ontwikkelingen moeten we in…

"Risico’s geothermie veel kleiner dan die van overstroming"

Glastuinbouw hekelt bureaucratie bij aardwarmteontwikkeling

“De Duitsers bedanken Nederland feitelijk voor de opgedane expertise en pakken wel door, met een boring in dezelfde gesteentelaag als Californië." Het zijn harde woorden van Jean Aerts van Glastuinbouw Nederland. Hij doelt op een aardwarmteproject dat net over de grens met Nederland in ontwikkeling is,…

Telers Dinteloord en Steenbergen wachten met smart op restwarmte en CO2

"Je kunt wachten tot je verplicht wordt om het gebruik van fossiele brandstof te verminderen, maar je kunt het ook voor zijn. En dat doen we met dit project", vertelt Jan van…

Steeds meer flexibiliteit in aanbieden noodvermogen

Er komen steeds meer mogelijkheden voor tuinders om in te spelen op nieuwe markten als noodvermogen. Welke opties zijn er en hoe gaat het precies in zijn werk? Jeroen van Es…

Leon Ammerlaan, aardwarmtepionier:

"Telers kunnen Nederland helpen te verduurzamen"

Aangenaam wonen, sporten en leren met warmte uit de glastuinbouw. Dat kan, zo is men in de glastuinbouw overtuigd. In het kader van de Dag van de Aarde geeft Glastuinbouw Nederland het woord aan Leon Ammerlaan, prijswinnend aardwarmtepionier met zijn bedrijf The Green Innovator uit Pijnacker.  De bekendheid…

Vattenfall MarktRapport

Prijzen CO2 en gas blijven stijgen

De CO2-prijzen blijven langzaam oplopen, maar stagneren tegen de prijs van 45 €/ton. In het nabije verleden bleken dit soort psychologische prijzen echter alleen tijdelijke…

Landgard werkt aan aardwarmteproject in Straelen

Telerscoöperatie Landgard werkt aan een geothermieproject in het Duitse Straelen, net over de grens met Nederland. Als het project slaagt zouden de geothermische bronnen in…

Een waterbassin vol zonnepanelen in 2022? Start nu met voorbereiden!

Tholen – De tuinbouw begint de voordelen van zonnepanelen op water steeds beter te kennen. Op steeds meer waterbassins zijn zonnepanelen te vinden. Ook de overheid is enthousiast, getuige ook speciale SDE-subsidie. Wel blijkt soms bij loketgang de regelgeving rondom omgevingsvergunning nog te moeten…

Kasdruiventeelt met een negatieve CO2-voetafdruk

De Griekse wijnbouwer Tsantalis heeft een experimentele kas voor de druiventeelt ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van Solar Glass van de firma Brite. De volledig geautomatiseerde kas heeft een teeltoppervlakte van 1.200 m² en is het hele jaar in gebruik dankzij zijn verwarmings- en koelsystemen.…

Energieadviseur helpt Britse telers met keuzestress

De schijnbaar eindeloze drang om de energiekosten te beheersen en de CO2-uitstoot te verminderen, drijft innovatie in de glastuinbouw aan, maar kan ook voor complicaties zorgen. "Een locatie kan bijna elke combinatie hebben van een gasketel, warmtekrachtkoppeling (WKK), LED-belichting, biomassaketel,…

Omroep Brabant

Telen onder zonnepanelen goed voor energie en bodem

Zachtfruit onder zonnepanelen zagen we afgelopen jaren al voorbij komen. Ook asperges, gisteren nog, na bericht uit Frankrijk. Maar ook in Oss is men bezig. Telers Patrick en Jolanda Bekkers telen er als proef momenteel zeven verschillende soorten groenten en fruit.  Naast het opwekken van energie is het ook…

Kas met zonnepanelen beschermt asperges tegen de kou

In Mallemort, in het departement Bouches-du-Rhône, teelt Laurent Chabert asperges in een kas met zonnepanelen op 3 hectare. De gewassen worden er beschermd tegen de kou en de…

Start eerste Hoge Temperatuur Opslag Agriport bijna daar

In mei verwacht men op Agriport A7, het glastuinbouwgebied in Middenmeer, het eerste koude water op te pompen van 350 meter diep. Daartoe worden momenteel de laatste…

Drijvend zonnepark op bassin bij Kwekerij De Noordhoek

Er zijn onlangs 1030 zonnepanelen met elk een vermogen van 415 Wp geïnstalleerd op een Multi-F totaalafdekking op het bassin bij Kwekerij De Noordhoek. Dit drijvende zonnepark, met een totaal vermogen van 427 KWp, is door Albers Alligator en Centrica Business Solutions onlangs gerealiseerd voor de…

Nieuwe bio-energiecentrale moet champignonkwekerij verduurzamen

Een van 's werelds grootste champignonkwekerijen krijgt straks energie uit een bio-energiecentrale. Het gaat om het Organic Nutrition Centre van Sikes Group in Ysselsteyn. Daar gaat HoSt een 12,4 MWt bio-energiecentrale bouwen. De moderne installatie voor emissielage energie uit snoeihout gaat duurzame…

SodM eist herstel geothermieput Bleiswijk

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft A en G van den Bosch in Bleiswijk een dwangsom opgelegd voor ondeugdelijke verbuizing van een geothermieput. Dat bracht de SodM…

Energie Transitie Partners

Start gemaakt met eerste koppeling glas aan Warmtesysteem Westland

De schop is de grond ingegaan voor een koppelleiding aan de Oostelijke Randweg in De Lier. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland, zo deelt Energie Transitie Partners. De warmteleiding maakt straks als verbinding tussen Trias Westland en het…

Tuinbouw naar ACM vanwege nadelige stroomplannen

Glastuinbouw Nederland en energieadviesbureau Enova hebben bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een zienswijze ingediend tegen een voor telers nadelig plan van…

AAB

Aanleg nieuwe aardwarmtebron Bergschenhoek van start

Wayland Energy start deze zomer met de aanleg van een nieuwe aardwarmtebron in Bergschenhoek (gemeente Lansingerland). In 2022 kan de warmtelevering aan de glastuinbouwbedrijven starten. Het is de tweede bron in een serie van in totaal zes geplande bronnen van Wayland in de regio. Voor de tweede bron…

Geen extra windmolens, wel aardwarmte en zon op water voor Westland

De Regio Rotterdam Den Haag heeft een Regionale Energie Strategie opgesteld. In deze RES 1.0 ligt voor Westland de nadruk op de winning van aardwarmte en de mogelijke…

Aardwarmteproject Polanen haalt subsidie binnen

Kansen voor West heeft subsidie toegekend aan Aardwarmteproject Polanen. Daarmee wordt de financiering van het uitgebreide warmtenet geholpen. De realisatie van aardwarmteproject Polanen betekent een forse CO2-besparing voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 12.000…

Kas met algen neutraliseert CO²-voetafdruk datacenter

Er is veel energie nodig voor datacentra en deze hebben dan ook een overeenkomstig grote CO²-voetafdruk. Dit kan in de toekomst anders. Datacenterbedrijf Windcloud heeft in samenwerking met Eschenburg EKK en de Dierck Group een datacenter ontworpen dat werkt op windenergie en dat afvalwarmte gebruikt…

Webinars over elektriciteitsmarkten

In twee nieuwe webinars in de reeks Agro Insights wordt de basis van de elektriciteitsmarkten toegelicht. Zo komen onder andere spotmarkten, lange termijnhandel en de forward curve aan bod. Termen die wellicht bij veel tuinders al heel bekend zijn, maar nog eens handig op een rij worden gezet.   De webinars worden…

Koudevlaag stuwt gasprijs

Wie momenteel naar buiten kijkt, zou zomaar winterse neerslag kunnen zien. In april. Het zorgt voor beweging op de energiemarkt. Vooral de gasprijs reageert erop, zo analyseert AgroEnergy. De…

Geen LTO-krabbel onder plan voor zonne-energie op landbouwgrond

Er komt geen krabbel van LTO Noord onder een advies voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor West-Overijssel. Een adviesgroep stelde een advies op voor de RES die per…

en voor in de Noordzeebodem

Hele zuivere CO2 voor tuinders

Shell Pernis maakt van zware restproducten uit de raffinaderij waterstof. Daarbij komt veel CO2 vrij. Heel veel CO2, die ook nog eens heel erg zuiver is. Die CO2 wordt afgevangen, met een moeilijk woord Carbon Capture and Storage. Daarmee is het voor Shell mogelijk om aan de klimaatdoelen te voldoen.  OCAP levert die CO2 aan tuinders,…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven