Energie

Energie-update: Warmer weer en meer wind

De gasprijs zakte deze week tot rond de 38 euro per megawattuur voor het TTF-januaricontract. Dat was woensdag. Sindsdien is de prijs weer opgelopen, tot vrijdagochtend weer boven de 40 euro. De elektriciteitsdagprijzen zijn de afgelopen twee dagen wel gezakt. Vrijdag ligt de prijs op ruim 103 euro, net…

Op zoek naar 'ondiepe' geothermie in Erica

Geothermie Groep Nederland (GGN) heeft plannen voor het winnen van aardwarmte op 25 locaties in het tuinbouwgebied bij Erica. Voorzitter Andre Mol verwacht te kunnen starten…

Komkommertelers aan het denken gezet: Maximaal belichten kan ook energie-efficiënt zijn

Tholen - Ruim vijftig telers zijn woensdagmiddag bijgepraat over een tweetal proefprojecten. De ene proef draait om het realiseren van een zo hoog mogelijke productie, terwijl de andere proef is gericht op zo energiezuinig mogelijk telen. Plaats van handeling was een tot horecagelegenheid omgebouwde…

Energie-update: Gasprijs zakt tot 38 euro

Dinsdag is de gasprijs verder gezakt tot net iets meer dan 38 euro voor het TTF-januaricontract. Waar de gasprijs daalt, stijgen de buitentemperaturen. Stijgen doet ook de EPEX-dagprijs voor elektriciteit. Woensdag ligt die prijs op ruim 126 euro per megawattuur. Ruim 10 euro meer dan dinsdag. TTF-gasprijs…

Energie-update: Gasprijs verder gezakt

De gasprijs is na een opleving eind vorige week maandag toch weer verder gedaald. Dat resulteert dinsdagochtend zelfs in een gasprijs voor het dichtstbijzijnde maandcontract die (nipt) onder de 40 euro per megawattuur ligt. De EPEX-dagprijs voor elektriciteit ligt nagenoeg gelijk aan maandag.…

Nieuwe subsidie moet glastuinbouw toch aan warmtenet helpen

Glastuinbouwondernemers krijgen een nieuwe subsidiemogelijkheid aangereikt. Het gaat om de Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG). De subsidie is bedoeld voor de…

Energie-update: Gasprijs even geschrokken van sneeuw?

De gasprijs was geruime tijd aan het zakken, maar tot onder de 40 euro zakken is niet gelukt. Sinds afgelopen donderdag stijgt de TTF-gasprijs weer. Vrijdag sloot de prijs voor het januaricontract op net geen 43,50 euro af. Maandagochtend opende de markt op 42 euro. De elektriciteitsprijs zakte dit…

Directe terugsluis CO2-opbrengsten naar teler ziet regering niet zitten

Vergeet de regering hoe efficiënt een WKK is? Nee, zo heeft staatssecretaris Van Rij inmiddels uitgelegd in reactie op vragen van de Eerste Kamerfractie van de BBB. De Eerste…

Energie-update: Gasprijs naar laagste niveau in bijna 2 jaar

De TTF-gasprijs is donderdag na een gestage daling weer iets opgeveerd tot nipt boven de 42 euro per megawattuur. Daarmee ligt de gasprijs wel op het laagste niveau sinds januari 2022. Dat is nog altijd twee keer hoger dan wat 'we' lange tijd gewoon waren. De elektriciteitsdagprijs zakt vrijdag juist…

terugblik ledenbijeenkomst Geothermie Nederland

"Provincie is cruciaal in ontwikkelen geothermie"

De provincies zijn belangrijke spelbepalers waar het gaat om de kansen voor geothermie. 23 november 2023 stond de ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland daarom in het teken van het ‘provinciaal perspectief’ van geothermie. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst leest u hier.

Gebiedsvisie voor Agriport A7 opgesteld

Voor glastuinbouwcluster Agriport is een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie is opgesteld door Greenport Noord-Holland Noord en ECW Energy en geeft een beschrijving van de…

behandeling belastingwet in Eerste Kamer

Vergeet regering hoe efficiënt WKK is?

De Eerste Kamer is zich aan het buigen over de 'Wet fiscale maatregelen glastuinbouw'. De Tweede Kamer stemde er al mee in, na de nodige discussie. De Eerste Kamer stelt ook…

Energie-update: Gasprijs zakt, elektriciteitsprijs stijgt

De gasprijs blijft zakken terwijl december nadert. Daarmee is het dichtstbijzijnde TTF-maandcontract inmiddels dat van januari 2024. De prijs hiervoor sloot woensdag af op 41,3 euro per megawattuur. Vanochtend opende de markt op 41,0 euro. De elektriciteitsprijs zit juist in de lift. Met grote sprongen…

Tegenslag bij boren Aardwarmte Vogelaer

In de afgelopen maand is druk geboord voor de tweede en derde sectie in de productieput bij Aardwarmte Vogelaer. Ook is gewerkt aan het plaatsen van een liner in de tweede…

Flexprovider voor de glastuinbouw krijgt erkenning

Energieleverancier en -dienstverlener AgroEnergy is door netwerkbeheerder TenneT erkend als Congestie Service Provider (CSP). Hiermee is AgroEnergy een erkende leverancier in…

Zonnepanelen op kas voorlopig niet rendabel

De energiemarkt is volop in beweging. Zo stijgen de energieprijzen en is er een transitie gaande van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen met de focus op elektriciteit. Daarom zijn de laatste jaren verspreid over het land steeds vaker grote velden met zonnepanelen aangelegd. Zouden die…

Herman Exalto, EBN

"Ondiepe en conventionele aardwarmte zijn cruciaal voor de warmtetransitie"

Aardwarmte heeft enorme potentie als duurzame warmtebron en voor industriële toepassingen. Met wetenschappelijk onderzoek, het delen van kennis en investeringen in…

Vijf energieprojecten krijgen akkoord

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft medio oktober zeven nieuwe energieprojecten besproken, waarvan er over vijf positief is besloten. Alle projecten zijn…

Energie-update: Gasmarkt kijkt alweer naar januari en schrikt niet van winterprikje

Is de energiecrisis voorbij? Met een recent weer verder dalende gasprijs neigen sommige analisten ertoe dat te roepen. Dinsdag zakte de gasprijs voor het dichtstbijzijnde maandcontract op de TTF tot onder de 43 euro. Een verdere daling zit er woensdagochtend nog niet in. TTF-gasprijs contract 'december…

Programma Meet & Greet Energie 12 december bekend

Tijdens de Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland op 12 december spreken vertegenwoordigers van verschillende partners van het EnergieAkkoord over hoe de glastuinbouw kan bijdragen aan het energiesysteem van de toekomst. Wat betekent dit voor overheden, netbeheerders en bedrijven? Welke…

Energie-update: Gasprijs daalt, wkk's draaien

De gasprijs is aan het begin van de laatste novemberweek aan het zakken. Maandag tot onder de 44 euro en dinsdagochtend tot onder de 43 euro. Zogenaamde 'neerwaartse prijsdruk' op de gasprijs werd ook verwacht, net als hogere elektriciteitsprijzen vanwege de winterkou. De EPEX-elektriciteitsprijs ligt…

Energie-update: Sneeuw en vorst, winter is begonnen

Met een gasprijs van 46,1 euro voor het decembercontract opent de TTF-markt week 48. Grote prijsschommelingen bleven afgelopen week uit. Deze week wordt het gevoeliger kouder, er kan sneeuw vallen en de eerste nachtvorst was daar, maar met volle gasopslagen zou dat geen reden voor paniek mogen zijn.…

WarmtelinQ

WarmtelinQ deed glastuinbouw aanbod voor warmtelevering

Om het warmtenetwerk WarmtelinQ te realiseren lag er een aanbod voor de glastuinbouw om voor € 6 miljoen per jaar warmte af te nemen. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die…

Energie-update: Europese gasvoorraden nog altijd tot de nok toe gevuld

De energiemarkten van gas en elektriciteit lieten in de afgelopen week een licht dalende trend zien in de prijsvorming. In de jongste Marktvisie doet AgroEnergy weer een voorspelling voor de prijsontwikkelingen de komende week. De gasprijzen voor de kortere termijn (tot en met het eerste kwartaal van…

Minder inkoop externe CO2 door Nederlandse glastuinbouw in 2022

Nederlandse glastelers kochten minder CO2 van buiten aan in 2022. Ten opzichte van 2020 is er sprake van een daling van 5%. De inkoop in 2022 bedroeg 0,7 Mton CO2. Dit blijkt uit de 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2022' van Wageningen Economic Research. De onderzoekers verklaren de daling…

NHN

Glastuinbouwbedrijven in Alton maken nadere afspraken over glastuinbouwgebied Heerhugowaard

De glastuinbouwbedrijven in Alton, verenigd in Ondernemers-vereniging OVAL, hebben samen met provincie Noord-Holland, gemeente Dijk en Waard, HVC, Rabobank Alkmaar e.o. en…

in 2022

Minder warmte, meer elektriciteit uit zon gebruikt door Nederlandse telers

De toepassing van herwonnen zonnewarmte daalde in 2022 met ruim 12% in de Nederlandse glastuinbouw. Dit blijkt uit de 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2022' van Wageningen Economic Research. Het gebruik van uit zon opgewekte elektriciteit nam wel toe. Deze daling van zonnewarmte komt…

Dreamstime

416 mln euro subsidie voor batterijen bij zonneparken

Om in 2030 in de zomer ook ‘s avonds gascentrales uit te kunnen zetten en meer elektriciteit uit zonneparken te kunnen gebruiken, zijn grote batterijen nodig. ChangeInc meldt…

Ontwikkeling duurzaamheidsschema kokos begonnen

Met een kick-offbijeenkomst voor ruim vijftig internationale stakeholders, initieerde RHP eerder dit jaar de ontwikkeling richting een schema voor verantwoorde kokosproductie.…

Energie-update: Gekaapt schip drijft gasprijs op

Gasvoorraden zitten "propvol" terwijl de vraag nog altijd beperkt is: van een echte winter is nog geen sprake, de hamvraag is of dat zo blijft. Toch is de actuele gasprijs, na een daling de afgelopen week, weer wat aan het oplopen. Volgens Powerhouse zorgt de kaping van een Israëlisch vrachtschip in de…

Elektriciteitsproductie door glastuinbouw nam in 2022 af met 15%

In 2022 is de elektriciteitsproductie door de glastuinbouw gedaald naar bijna 9 miljard kWh (-15%). Dat is te zien in onderstaande grafiek 1 en 2. Dat kwam vooral omdat de…

Meer subsidiemogelijkheden voor demonstreren energie-innovaties

Een nieuwe aanvraagronde van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zet de deur open voor ondernemers die vernieuwende technologie binnen hun bedrijf willen toepassen (demonstreren) voor een lagere CO2-uitstoot. Zij kunnen nu ook subsidie aanvragen voor demonstraties die zich…

Gebruik biobrandstof glastuinbouw niet gegroeid in energiecrisis

In 2022 was er een afname van de hoeveelheid toegepaste energie uit biobrandstof die door de Nederlandse glastuinbouw zelf werd geproduceerd (-9%). Dit blijkt uit de…

"Stem CO2-dosering af op basis van omstandigheden in kas"

Bij Botany in Horst vond op woensdag 8 november het eindsymposium plaats over de toekomst van de Nederlandse glasgroenteteelt. Tijdens het symposium, waarbij zo'n 150 bezoekers waren, ging er veel aandacht uit naar het energiedossier. Jan van Staalduinen schrijft bij Glastuinbouw Nederland dat CO2…

Eerste cross border CCS project ter wereld

Yara Sluiskil gaat vanaf 2026 per jaar 800.000 ton CO2-uitstoot verminderen. Dankzij een investering van 194 miljoen euro borgt de grootste meststoffen- en AdBlue productielocatie in Noordwest-Europa grootschalige CO2-reductie. De investering werd dinsdag bekend-gemaakt in Den Haag, in bijzijn van…

Ruimte in CO2-gebruik kan meeverhuizen naar volgend jaar

Bedrijven die in het CO2-sectorsysteem onder het plafond blijven, kunnen die ruimte meenemen naar het volgende jaar om een mogelijke overschrijding van het plafond in dat jaar…

Pixabay 466654

Energie-update: Venezolaans gas in de pijpleiding

Het nieuws wordt gedomineerd door de verkiezingen van morgen en waar het op energieprijzen, en meer specifiek prijzen voor gas en elektra aankomt, zijn bij ons weten over het afgelopen etmaal geen schokkende ontwikkelingen te melden. Wel is er nieuws: Shell zou op het punt staan een deal te sluiten met…

Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen van drijvende zonnepanelen?

Achttien glastuinbouwers, energieleveranciers en collega's van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en provincie gingen rond de tafel in het provinciehuis op 23 oktober 2023. Ze gingen met elkaar in gesprek om bij te leren en om noden en pijnpunten op te lijsten die boven water komen…

Air Products

Air Products gaat CO2 afvangen bij waterstofproductie

Air Products gaat een installatie voor het afvangen en behandelen van kooldioxide (CO2) bouwen in hun bestaande waterstoffabriek in Rotterdam. De installatie moet in 2026 operationeel zijn. Het blauwe waterstofproduct moet de raffinaderij van ExxonMobil (Esso) in Rotterdam en andere klanten voorzien via…

Energie-update: Prijs aan de pomp zakt

Met een voortkabbelende gasprijs opent een nieuwe week. Vrijdag zakte de prijs tot 45 euro per megawattuur, om maandag op 47 euro te openen. De elektriciteitsprijs ligt vandaag op ruim 105 euro, maar zakte zondag tot 38 euro gemiddeld, dankzij (hele) lage prijzen van middernacht tot halverwege…

Dreamstime

Politici wijzen op belang duidelijkheid voor glastuinbouwsector

De glastuinbouw is één van de thema's die voorbijkomt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Lokale kandidaten Jenny Vermeer (CDA), Peter Valstar (VVD), Iris Vrolijks (GL-PvdA)…

Energie-update: Windkracht bepaalt prijsvorming daggas

De TTF-gasprijs zakte donderdag weer tot in de 45-euro regionen. De elektriciteitsprijs ligt vrijdag opnieuw hoog, ruim 121 euro per megawattuur. Het waait maar weinig en de temperatuur vraagt daarom om elektriciteitsopwekking met (dure) gas en kolen. Voor de prijsvorming bij daggas gaat vooral de…

Lichte daling gebruik aardwarmte in Nederlandse glastuinbouw in 2022

In 2022 is er een lichte daling in het gebruik van aardwarmte in de Nederlandse glastuinbouw gezien. Het gebruik nam af met 3%. Deze daling kwam per saldo doordat bestaande…

Energie-update: Gascentrales vangen wegvallen wind op

De TTF-gasprijs is de afgelopen twee dagen weer lichtjes gaan dalen tot donderdagochtend een prijs van 47 euro per megawattuur. Over het algemeen spreken energiespecialisten van 'rust' op de markt, al ligt onrust continu op de loer, alleen al vanwege de voortdurende oorlogen. Meervoud inmiddels. Ten…

Dreamstime

Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten gaat open

Voor ondernemers van hernieuwbare warmteproject die last hebben gehad van de verstoorde energiemarkt als gevolg van de oorlog in Oekraïne, heeft de overheid een tijdelijke…

Italiaanse teler wil wél moderniseren internationale markteisen volgen

Geavanceerde tuinbouw is ook op Sicilië concreet haalbaar, waar de zon alomtegenwoordig is als belangrijkste hulpbron. De verwijzing naar de zon slaat niet alleen op de lange dagen en het gematigde klimaat in de winter, belangrijk voor de kasteelt, maar ook op de opwekking van zonne-energie. Duurzaamheid…

doelstelling 2022 lijkt sector te gaan halen

6,3 miljoen CO2-heffing voor Nederlandse glastuinbouw in 2021

De Nederlandse glastuinbouw heeft het CO2-emissiedoel van 2021 overschreden. Daarom moeten telers volgens het CO2-sectorsysteem een heffing gaan betalen. Zij hebben hierover…

Dreamstime

Energiegebruik en CO2-emissie glastuinbouw fors omlaag in 2022

Hoge energieprijzen en de acties van glastuinbouwbedrijven om energiekosten te beheersen hebben in 2022 een grote invloed gehad op het energiegebruik en de CO2-emissie van de…

Dreamstime

Kennisproject moet energiebalans in Broekpolder bevorderen

Met een project voor een snelle overgang naar duurzame energie willen gebiedscoöperatie Broekpolder2040, Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland het tuinbouwgebied een…

in de schijnwerpers tijdens Glashelder

Energietransitie binnen de Vlaamse glastuinbouw

Met het oog op een klimaatneutrale samenleving in 2050 moet ook de Vlaamse glastuinbouw eraan geloven. Voor sommigen vormt dit een uitdagende missie, terwijl anderen de impact van deze overgang als een energieverslinder ervaren. De meest recente editie van Glashelder, die georganiseerd werd op donderdag…

“In de land- en tuinbouw snappen ondernemers goed wat wij doen”

Geen terugleverkosten, wel winst met energieoptimalisatie

Tholen - Hoe groter het energiegebruik, hoe meer winst er te halen is met optimalisatie. Met dat idee is EnLimit Energy Management Solutions opgericht. Het bedrijf is sinds dit voorjaar officieel op de markt. Sindsdien draait de in Roosendaal ontwikkelde software onder meer bij een aardbeienteler. Het…

Energie-update: Markt naar duurdere LNG op spotmarkt geduwd?

De TTF-gasprijs is vanochtend voor het decembercontract boven de 48 euro per megawattuur geopend. Afgelopen week is de prijs gestaag gestegen, waardoor de prijzen voor heel 2024 woensdagochtend weer tegen de 50-eurogrens aanschuren. De elektriciteitsprijs ligt woensdag gevoelig hoger dan dinsdag. Toen…

Netbeheerders en havenbedrijf Rotterdam roepen op tot gezamenlijke aanpak netcongestie

Alleen als netbeheerders en alle betrokken partijen in de regio samenwerken aan het bestrijden van netcongestie, ontstaat er de komende jaren ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe aansluitingen. Dat is een van de conclusies uit het congestieonderzoek in de Rotterdamse haven, dat netbeheerder TenneT…

jaarbijeenkomst Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard

Voor solitaire Gelderse teler moet transitie ook haalbaar zijn

‘Eén van de belangrijkste uitdagingen voor ons als provincie is hoe wij onze economie sterk houden in Gelderland.’ Er klinkt rumoer in de zaal met honderd ondernemers en andere geïnteresseerden, terwijl gedeputeerde Harold Zoet dit mededeelt. En niet zonder reden, zo blijkt uit een verslag van…

Efficiëntere CO2-dosering in zomerteelt komkommer mogelijk

In de zomerteelt van komkommers is er een hoge vraag naar CO2. Bedrijven met warmtekrachtkoppeling (wkk) ervaren echter een onbalans tussen energie- en CO2-behoeften. Op vraag van drie Vlaamse komkommertelers heeft Inagro afgelopen zomer in Agrotopia een alternatieve CO2-strategie uitgetest in een…

© Oleksandr Kalinichenko | Dreamstime.com

Energie-update: "Duitsland trekt hele Noordwest-Europese gasmarkt scheef"

Al twee weekenden op rij bleven negatieve uurprijzen voor elektriciteit uit, maar vannacht was het toch weer raak. Het waait hard en dus dook de prijs tussen 3 en 4 uur 's nachts onder '0'. Ook lag de prijs enkele uren net boven '0'. De gemiddelde EPEX-elektriciteitsprijs op dinsdag ligt op ruim 69 euro…

Warmte uit rookgassen volledig benut dankzij tweede rookgascondensor

De tuinbouwsector staat voor grote uitdagingen, met stijgende energiekosten als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen en een toenemende druk om de ecologische voetafdruk te verkleinen. In antwoord op deze uitdagingen heeft Bosman Van Zaal een oplossing ontwikkeld: de integratie van een warmtepomp in een…

Hessing krijgt groene stroom van windmolens

Full Power Support is een corporate Power Purchase Agreement aangegaan met Hessing. "Deze overeenkomst markeert een cruciale stap voorwaarts in de wereld van duurzaamheid en…

Energie-update: Opnieuw weekend zonder negatieve stroomprijzen

Een nieuwe week opende met een gasprijs van afgerond 45 euro per megawattuur op de maandagochtend. De korte prijspiek op donderdag werd vrijdag alweer teniet gedaan. Voor het tweede weekend op rij bleven negatieve uurprijzen voor elektriciteit uit. De prijzen kwamen zelfs niet eens in de buurt van '0'…

Energie-update: Stijging gasprijs bij geringste onrust

De gasprijs is, in wat een rustige week moest zijn, stiekem toch weer gestegen donderdag. De TTF-prijs voor december sloot op 48,1 euro per megawattuur af. De oorzaak? Oorlogsonrust. Vrijdagochtend ligt de gasprijs weer in de 46-eurorange. TTF-gasprijs contract 'december 2023' t/m 9 november 2023. Klik…

Tuinders over verduurzaming in Greenport Aalsmeer

In de gebiedsgerichte aanpak van Greenport Aalsmeer is de energietransitie een belangrijk onderwerp. Het gaat hierbij om verduurzamen op zowel gebieds- als bedrijfsniveau. Denk hierbij aan aardwarmte, de inzet van CO2 uit het Rotterdamse havengebied, maar ook aan warmte-koude-opslag,…

Tuinbouw in trek bij politiek

Tweede Kamerleden Laura Bromet en Suzanne Kröger (GL-PvdA) waren woensdag 8 november te gast bij micro-groentenkwekerij Koppert Cress in Monster. Rob Baan en Kyra Broeders van Glastuinbouw Nederland namen de Kamerleden mee in de kas en vertelden de politici hoe de tuinbouw een grote bijdrage kan leveren aan de energietransitie…

BelOrta wil twee windmolens bouwen op terrein aan hoofdkantoor

BelOrta heeft plannen om op haar terrein in Sint-Katelijne-Waver twee windturbines te plaatsen. Via een bewonersbrief werden omwonenden van de veilingsite uitgenodigd op een…

Kas als Energiebron

Weinig uitval en lage plaagdruk in project fossielvrije paprikateelt

In het project “Paprikateelt weerbaarrichting fossielvrij” zijn dit teeltseizoen grote stappen gezet richting verdere vermindering van het gebruik van fossiele energie. Het…

ReCarbn filtert CO2 uit lucht waar glastuinbouw van kan profiteren

Om de klimaatdoelen te behalen, is meer nodig dan alleen het reduceren van CO2-uitstoot. Er zijn daarom steeds meer oplossingen voor afvang en hergebruik van CO2 (Carbon Capture and Utilization, CCU). Matthijs Damm van Innovation Quarter schrijft dat ReCarbn een installatie ontwikkelt die het broeikasgas…

Nieuwe kennis over inzet CO2 in de teelt

Onlangs kwamen paprika- en chrysantentelers bijeen om te discussiëren over slim gebruik van CO2 in de teelt. Er is winst te halen uit het slimmer inzetten van de steeds…

WKK Barometer: Ketel de klos en minder draaiuren WKK

Het recente belastingnieuws heeft 'grote gevolgen' voor de warmteprijs in de tuinbouw en de positie van WKK. Dat blijkt uit een update van de jaarlijkse WKK Barometer. Het verlaagde tarief voor tuinbouw en de aardgasvrijstelling voor WKK worden stapsgewijs afgebouwd tot 2035 en er komt een CO2-heffing.…

2,5 miljoen voor CO2-afvang uit buitenlucht

Het Nederlandse klimaattechnologiebedrijf Skytree, dat gericht is op het direct filteren en hergebruiken van CO2, is geselecteerd voor het Accelerator-programma van de European Innovation Council (EIC), met een financiering van 2,5 miljoen euro. Dit brengt het totale bedrag dat Skytree in 2023 heeft…

Energie-update: Rustige energieweek?

De TTF-gasprijs voor de korte termijn is dinsdag met 1,5 euro gestegen tot net iets meer dan 46 euro per megawattuur voor het decembercontract. Die stijging brengt op de langere termijn de gasprijs voor eind 2024 weer boven de 50 euro. De EPEX-elektriciteitsprijs komt woensdag uit op ruim 94 euro per…

Dreamstime

Leegstand, LED en energieverkoop hielpen teler crisis overleven

Uit interviews en een online survey blijkt dat 65-75% van de Nederlandse glastuinbouwbedrijven tijdens de energiecrisis allerlei aanpassingen heeft gedaan in de teelt. Het…

levering aan glastuinbouw

Eerste levering CO2-afvangproject bijna daar

De afronding van het CCU-project van Twence komt steeds dichterbij. Deze maand is geleidelijk begonnen met de inbedrijfstelling van de CO₂-afvanginstallatie. Eind dit jaar verwacht men in Hengelo de eerste CO₂ te leveren, onder meer aan de glastuinbouw. Twence en de Noorse leverancier Aker Carbon Capture…

Snackkomkommers en aardwarmte nieuw bij Italiaanse teler

"In overleg met binnen- en buitenlandse partners gaan we snackkomkommers telen", zegt Florian Gostner, eigenaar van het Italiaanse bedrijf Fri-El en het merk H2Orto. Deze innovatie zal een deel van het 30 hectare grote kasareaal van het bedrijf beslaan, waar substraatteelt een besparing van 70% van het…

Energie-update: Gasprijs zakt nog iets verder

2023 is hard op weg om het warmste jaar ooit gemeten te worden. Ook in Nederland stevenen we af op een top 5 jaar qua warmte. Begin november is het ook nog altijd niet echt koud geweest. Als we in deze energie-update toch even een blik op de gasprijs werpen, ondanks dat de verwarmingen op veel plekken…

Dreamstime

Bedrijfsleven, kennissector en overheid leggen gezamenlijke innovatie-inzet vast

De gezamenlijke inzet binnen het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet wordt jaarlijks € 5,7 miljard. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en…

Energie-update: Gasprijs voor heel 2024 onder de 50 euro

De gasprijs ligt de laatste dagen onder de 50 euro per megawattuur. Maandagochtend opende de markt voor het decembercontract op 46,6 euro. Dat is weer een stukje lager dan de 48 euro waarop de markt vrijdag afsloot. Maandagochtend liggen de contractprijzen voor heel 2024 onder de 50 euro. Op de…

Telers verteren belastingnieuws: "We zijn zó goed bezig en dan zeggen ze dat we niks doen"

Pijn verzacht of uitstel van executie? De meningen over de 'Wet fiscale maatregelen glastuinbouw' waarmee de Tweede Kamer onlangs akkoord ging blijven verdeeld. Glastuinbouw…

ZLTO en Glastuinbouw Nederland reageren op plannen Noord-Brabant

Minder grond voor voedselproductie vraagt om meer opties voor intensieve teelt

De provincie Noord-Brabant heeft een voorstel gedaan voor ruimtelijke ontwikkeling van Brabant voor de komende 25 jaar. ZLTO wijst in een reactie mede namens Glastuinbouw Nederland nadrukkelijk op het waarborgen van de voedselproductie. In opdracht van het Rijk kijkt iedere provincie momenteel naar haar…

Energie-update: Storm voorbij, blik gaat weer naar gas

De gasprijs vertoonde tot donderdag een dalende lijn. Gisteren steeg de prijs weer iets en vrijdagochtend zet die prijsstijging ogenschijnlijk door. De meeste aandacht ging echter uit naar de elektriciteitsmarkt, die door de storm flink werd opgeschud. Vannacht lag de elektriciteitsprijs met veel wind…

Dreamstime

Politiek trekt weer naar tuinbouw

De nieuwste KasTopics van Glastuinbouw Nederland gaat over de toekomstige fiscale maatregelen. Verder is er aandacht voor kleine teelten en de toekomst van arbeidsmigratie. De…

Cryptomijnwerker overweegt kas te verwarmen met overtollige warmte

"We hebben samengewerkt met een kasontwikkelaar in Zweden, en ze plannen de bouw van een kas van bijna 7.500 m2. Onze 30 megawatt GPU-faciliteit in Boden, nabij de Noordpool,…

Energie-update: Megapieken op onbalansmarkt tijdens storm

Mensen worden naar verluidt onrustig van stormachtig weer. De blik gaat naar buiten: ontstaat er schade? Ondertussen gaat de blik binnen ook naar computerschermen, want daar laten allerlei grafieken de onrust op de energiemarkt zien. Wie goed inspeelt op de ontwikkelingen, kan flink geld verdienen. Storm…

Dreamstime

30% van telers ging energiecrisis in zonder vast energiecontract

30% van de telers ging de energiecrisis in zonder een vast energiecontract. Er waren geen energieprijzen vastgelegd en er was sprake van beperkte of geen flexibiliteit wat…

Teler met succes in verweer tegen betalen CO2-vergoeding

Een Westlandse teler met zes locaties moest van de ministers van EZK en LNV 15,5 duizend euro CO2-vergoeding betalen over kalenderjaar 2017. Daartegen ging de teler met succes…

Onderzoek naar datacenterwarmte leidt tot oprichting energiecoöperatie PrimA4a

Glastuinbouwbedrijven in PrimA4a hebben op vrijdag 27 oktober gezamenlijk de Energiecoöperatie PrimA4a opgericht. De coöperatie is een samenwerking van de glastuinbouwbedrijven in het gebied en heeft tot doel om de bedrijven te voorzien in duurzame energie tegen concurrerende prijzen en met hoge…

maatwerk voor teler met financiële problemen Dreamstime

Geen nieuwe borgstellingsronde voor tuinders in energiecrisis

Al met al vallen de gevolgen van de energiecrisis voor de glastuinbouw nog mee. Dat constateert het kabinet n.a.v. een rapport. Het is voor minister Adema van LNV reden om…

Onbelichte teler verrast bij narekenen fiscale maatregelen

Tholen - De pijn van aanstaande belastingmaatregelen voor de glastuinbouw is verzacht. Dat was de conclusie van Glastuinbouw Nederland na weken van debat en discussie over de…

Energie-update: Onbalansweer op komst

Het gaat stormen. Glastuinbouwondernemers zullen hun hart vasthouden, maar kunnen ondertussen ook goede zaken doen, mits ze slim inspelen op energieontwikkelingen. Daarover meer in deze nieuwe energie-update met uiteraard ook weer een blik op de gasprijs. Die gasprijs is dinsdag hard gezakt, met 5 euro…

Kabinet wil glastuinbouw zélf met beleid richting lagere emissie sturen

De glastuinbouw gaat het emissiedoel van 4,3 megaton in 2030 halen. Daarvan is het kabinet, wijzend eigen beleid, overtuigd. Het Planbureau voor de Leefomgeving is minder…

Zonnepanelenkas voor Royal Pride

Bij Royal Pride in Middenmeer liggen er meer dan 70.000 zonnepanelen op een kas van 15 hectare. Het project is goed voor 31,2 megawatt. Het kassencomplex is uitgerust met geïntegreerde zonnepanelen, die voldoende licht doorlaten om bepaalde gewassen onder te laten groeien. Het zullen geen tomaten en komkommers zijn. Voordat de…

Well Guidance nieuw lid bij Geothermie Nederland

Well Guidance is een Nederlands bedrijf dat is gespecialiseerd in het leveren van Directional Drilling Services aan de energiesector. Het bedrijf gaat haar expertise meer gebruiken voor geothermieprojecten in Nederland. Als directeur van Well Guidance beantwoordt de Schotse Andres Douglas vijf vragen…

Consument ziet zonnepanelen liefst op bedrijfsdak

Als het aan de consument ligt, moet het verplicht worden om zonnepanelen te plaatsen op bedrijfspanden. Daarnaast moet het verboden worden om zonnepanelen op het water en landschappen te plaatsen en mag de overheid het bedrijfsleven verplichten om duurzaamheidsmaatregelen uit voeren. Dat is de uitkomst…

Samenwerking in energiehubs op bedrijventerreinen leidt tot forse extra CO2-reductie

Energiehubs kunnen zorgen voor vier tot zes Megaton extra CO2-reductie in 2030. Door in een hub onderling samen te werken kunnen bedrijven hun eigen verduurzamingsdoelen beter…

Energie-update: Wind blijft onvoorspelbaar, energiemarkt verrast

Het dichtstbijzijnde TTF-gascontract is inmiddels het decembercontract. Daarvoor ligt de prijs op dinsdagochtend op 51,2 euro per megawattuur. De afgelopen dagen zit er weinig beweging in de prijs, tenminste voor wie op de dagprijzen afgaat. op de beurs schoten de prijzen maandag weer omhoog en omlaag.…

Hoogste claim ooit voor SDE++: 16,3 miljard

Van 5 september tot en met 5 oktober vond de openstelling van de SDE++ in 2023 plaats. Hiervoor was een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar. Gedurende de…

Energiecrisis glastuinbouw:

11 faillissementen, meer stoppers en meestal sierteelt

Het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen zonder faillissement in de Nederlandse glastuinbouw is in 2022 wel iets gestegen, maar grote aantallen faillissementen zijn…

Dreamstime

40% lagere warmtevraag verwacht in belichte tomatenteelt met dimbaar LED

Grodan en Signify werken samen aan een onderzoeksproef bij Botany om de tomatenteeltstrategie verder te verfijnen. De proef begon in september 2023 en test de principes van…

Bouw nieuw elektriciteitsstation Zuidplaspolder bij Zevenhuizen gestart

Netbeheerders TenneT, Liander en Stedin zijn begonnen met de bouw van het nieuwe elektriciteitsstation in de Zuidplaspolder bij Zevenhuizen. Als de werkzaamheden eind 2025…

Energie-update: November onstuimig, maar voorlopig niet koud

Bijna de hele zondag lag de elektriciteitsprijs dichtbij of onder 0. Tussen 12 uur 's nachts en 14 uur 's middags zorgde harde wind hiervoor. Met bijna 70% aandeel in alle opgewekte Nederlandse elektriciteit een record. Over de hele zondag kwam de prijs uit op 24,5 euro per megawattuur. De…

Pijn verzacht? Teler kan effect aangepaste fiscale maatregelen zelf narekenen

De pijn van aanstaande belastingmaatregelen voor de glastuinbouw is verzacht. Dat was de conclusie van Glastuinbouw Nederland na weken van debat en discussie over de 'Wet…

Dreamstime

Zonnepanelen op landbouwgrond mogen alleen bij hoge uitzondering

Het Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) hebben afgesproken dat zonnepanelen alleen nog bij hoge uitzondering op landbouw- en natuurgronden geplaatst…

Energie-update: Volatiele termijnprijzen en stijgende 'dichtbijprijzen'

De gasprijs is donderdag weer tot boven de 50 euro gestegen, maar van hevige prijspieken is nog altijd geen sprake, ondanks aanhoudende zorgen over de gevolgen van verdere escalatie van de oorlog tussen Israël en Hamas. Met de verwachte stevige wind dit weekend kunnen de (uur)prijzen voor elektriciteit…

Voltiris test met Nederlandse tomaten

Zonnepanelen schitteren boven de planten

Tholen - In de categorie fraaie kassen: de Zwitserse faciliteit waar Voltiris met spectrale filters en zonnepanelen energie opwekt boven het gewas. “Door zonlicht te filteren kunnen we groene stroom opwekken zonder lichtverlies voor het gewas”, vertelt Kaz Vermeer van Voltiris. “Zo kunnen teelt en…

belastingwet aangenomen

Langere afbouw tuinbouwtarief akkoord voor Tweede Kamer

Tholen - De Tweede Kamer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vóór de 'Wet fiscale maatregelen glastuinbouw' gestemd. Ook met een langer afbouwpad voor het tuinbouwtarief én een jaarlijkse evaluatie van de WKK-maatregelen was een meerderheid akkoord. Het verlaagd btw-tarief voor de sierteelt…

Debat gastaks: "De sector wil zelf"

Tholen - Er kwam woensdag geen definitief 'nee' uit de mond van minister Jetten van Klimaat en Energie toen hij een amendement besprak dat het afbouwpad voor het tuinbouwtarief met vijf jaar wil verlengen. Dankzij aanpassingen kwam het voorstel 'waarschijnlijk al een behoorlijk deel in de richting' van…

Energie-update: Spanning op energiemarkt zonder gasprijspiek

Het militaire conflict tussen Israël en Hamas zorgt voor veel spanning op de energiemarkten met risicopremies tot gevolg. Een al enige tijd aangekondigd grondoffensief blijft tot nu toe uit. De verwachting van energiespecialisten is dat zo'n offensief een schrikreactie kan geven, en dus prijspieken op de…

Gasunie begint aanleg groot landelijk netwerk voor waterstof

Vrijdag geeft koning Willem-Alexander het startsein voor een project met waarschijnlijk een grote impact op de Nederlandse energievoorziening. Gasunie begint dan met de aanleg…

Arie de Gelder: “Veel telers zijn nog steeds te behoudend”

Arie de Gelder van Wageningen University & Research ging onlangs met pensioen. De afgelopen twintig jaar viel één rode draad te ontdekken in zijn rijke onderzoekscarrière: Het Nieuwe Telen. Wat bracht het teweeg in toegepast onderzoek, hoe is dat opgepakt door de praktijk en waar ziet de onderzoeker nog…

Kleine kans langer afbouwpad tuinbouwtarief

Tholen - Het gaat GroenLinks allemaal niet snel genoeg. De partij wil dat het verlaagd tarief in de energiebelasting voor de glastuinbouw er per 1 januari 2024 al af gaat. CDA, ChristenUnie en VVD willen de glastuinbouw juist 5 jaar extra de tijd geven om te wennen aan de hogere gastaks. En het…

Energie-update: Klimaat biedt kans voor daling energieprijzen

De TTF-gasprijs zakte dinsdag plots toch een stukje, tot onder de 50 euro per megawattuur. Wat dat voor de langere termijn waard is, blijft onzeker. Woensdagochtend ligt de novemberprijs alweer boven de 50 euro. De elektriciteitsprijs ligt woensdag op ruim 123 euro. Oktober lijkt relatief warm af te…

UGent en Fluxys onderzoeken ondergrondse waterstofopslag

In Loenhout in de Antwerpse Kempen wordt een kilometer onder de grond onderzocht of waterstof in de ondergrond kan worden opgeslagen. Op die plaats gebruikt het Belgische gasnetbedrijf Fluxys momenteel al een ondergrondse poreuze grondlaag voor de opslag van aardgas. Deze opslagmogelijkheid moet plotse…

Hoekstra presenteert EU-plannen: "Fossiele subsidies zo snel mogelijk afschaffen"

Het was een opvallend moment tijdens wetgevingsoverleg over de Nederlandse belastingplannen voor de glastuinbouw. Toen het over 'weglekrisico's' ging en het gevaar dat de…

én geogas voor WKK

Tomatenteler energieleverancier met geothermie

Tomatenteler Paul van Schie van L.A. van Schie uit Kwintsheul is óók energieproducent. Dat legde hij dinsdagochtend uit op de radio bij BNR. De teler heeft een…

Dreamstime

Vertraging Haagse processen stikstof, water en klimaat

De Eerste Kamer heeft op 3 oktober de Wet Transitiefonds als controversieel bestempeld, waardoor deze voorlopig niet behandeld zal worden. De wet voor de invoering van het…

Energie-update: Gasprijs blijft rond 50 euro bewegen

Als telers op termijn toch van het gas af gaan, wat doet die gasprijs er dan toch toe? Gekheid natuurlijk, want zo snel als dat sommige partijen de sector van het gas af lijken te willen, zo snel gaat het niet kunnen. Toch maar weer een update over gasprijzen dus in deze update, met een rond de 50 euro…

Dreamstime

Meldpunt Netcongestie Nederland van start

In Nederland staan ruim 6600 bedrijven op de wachtlijst voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Energy Scale-up merkt dat dit getal weinig zegt. Het maakt niet…

"Buiten de opslag van regenwater deden we niets met ons bassin"

Glastuinbouw BraZander uit Bleiswijk bespaart ruimte door zonnepanelen te laten drijven op het regenwaterbassin. Tuinder Paul Zandman: "We hebben hier een kleine 500 zonnepanelen opgelegd, dat is genoeg om 120 huishoudens van stroom te voorzien". Bij BNR vertelt hij: "Buiten de opslag van regenwater…

Wikken en wegen rond gastaks: Nog hogere CO2-heffing geen optie

Tholen - Als de glastuinbouw meer tijd krijgt om van het gas af te gaan, dan kost dat de regering belastinginkomsten. Dit 'gemiste' geld ophalen met een nog hogere CO2-heffing ziet het kabinet echter niet zitten. Diverse partijen droegen dat idee afgelopen week aan.De sector zou namelijk al 'genoeg tijd'…

Energie-update: Eerste stookweek was ook 'elektrolyserweek'

Negatieve stroomprijzen bleven voor de verandering weer een keertje uit dit weekend. De gasprijs blijft rond de 50 euro hangen. Het gasverbruik steeg afgelopen week hard en een verlenging van het gasprijsplafond wordt in de EU overwogen. In deze nieuwe energie-update zetten we het weer een op een rijtje.…

open vanaf 30 november 2023 Dreamstime

Subsidieregeling voor waterstofproductie via elektrolyse

Ondernemers met interesse in het produceren van hernieuwbare waterstof met een elektrolyser kunnen subsidie aanvragen. Het gaat dan om elektrolysers met een vermogen van 0,5…

Opmars ontvochtigen: “In alle ‘randzaken’ naast energiebesparing is al veel winst te halen”

Tholen – Als het puur over duurzaamheid gaat, dan is ontvochtigen van kaslucht mét het oogsten van warmte de beste optie. Daarover bestaat bij Ton van Dijk van Van Dijk heating geen twijfel. Een teler bespaart gas en zet ‘groene’ elektriciteit in om de warmtepomp die erbij komt kijken duurzaam te laten…

Energie-update: Gasprijs toch weer boven de 50 euro

De TTF-gasprijs stijgt en daalt deze week niet meer zo hard als afgelopen week, maar ondertussen ligt de prijs wel weer boven de 50 euro per megawattuur. Deze week werden de Nederlandse voorraden ondertussen nog iets verder gevuld. Een acuut gastekort is met andere woorden de reden voor de…

LNG-kaskoeling in nieuwe aardbeienkas Maleisië

Vloeibaar aardgas, LNG, kun je gebruiken om op te stoken, maar je kunt er ook mee koelen. In Maleisië gaan ze dat doen voor een aardbeienteeltfaciliteit. Bluelab en Excel Seeds hebben in samenwerking met MIGHT (Market-Driven Technological Partnership) en Wasavé, de nieuwe aanpak geïntroduceerd. De aanpak…

Energie-update: Uitbreiding elektriciteitsnet moet sneller

De TTF-gasprijs steeg woensdag toch weer tot boven de 50 euro per megawattuur. Donderdagochtend ligt de prijs onder de 48 euro. Met andere woorden: de gasprijs schommelt en reageert op de komst van kouder weer, naast de nog altijd overduidelijke geopolitieke onrust. Onrust is er ook als het gaat over de…

ook tweede motie haalt het niet

Foutjes gecorrigeerd in belastingplannen glastuinbouw

Tholen - Ook een tweede, vorige week al aangekondigde motie om op de 'pauzeknop te duwen' bij de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw heeft het niet gehaald. Ondertussen wordt er wel druk gesleuteld aan de plannen. Foutjes worden hersteld en diverse partijen geven er blijk van dat ze in elk geval met de…

Eerste CO2-opslagproject in Nederland van start

Porthos heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen en start in 2024 in Rotterdam met de bouw van het eerste grote CO2-transport en -opslagsysteem in Nederland. Naar verwachting is het Porthos-systeem in 2026 operationeel. Met de Porthos-infrastructuur is een investeringsbedrag van € 1,3 miljard…

Vlaamse glastuinbouw: Gasgebruiker en stroomproducent

Vanaf 2010 is de Vlaamse land- en tuinbouw door warmte-krachtkoppelingsinstallaties en zonnepanelen een nettoproducent van elektriciteit geworden. De sector bracht in 2021…

© Kodym | Dreamstime.com

Energie-update: Elektriciteitsnet zwakste schakel in energietransitie

De daling van de gasprijs is van korte duur geweest. Dinsdag stagneerde de prijsdaling alweer en ook woensdagochtend vroeg zit de TTF-prijs weer in de lift. De 'novemberprijs' ligt op dat moment weer boven de 50 euro per megawattuur. De EPEX-elektriciteitsprijs ligt vandaag wel weer een stuk lager dan de…

Glastuinbouw geeft geothermieprojecten financiële zekerheid

Op de Geothermiedag van 10 oktober, die speciaal voor gemeenten en provincies werd georganiseerd door EBN en Stichting Warmtenetwerk, kwamen belangrijke aspecten van aardwarmte en warmtenetten aan bod. Warmtenetwerk doet verslag, onder meer van een bijdrage van Luc Brugman namens HVC. Hij sprak over de…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.