Energie

SDE-gelden massaal naar zonnepanelen en CO2-opslag

Tussen 24 november en 17 december was het voor het eerst mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie en…

Berenschot

Gelijkspanning in de glastuinbouw gaat richting 2025

Al ruim honderd jaar vormt wisselspanning de basis van het Nederlands elektriciteitssysteem. Dat had praktische redenen. Met het veranderen van het energiesysteem zijn veel barrières voor gebruik van gelijkspanning echter verdwenen, waarmee gebruik van gelijkspanning steeds meer in beeld komt. Ook de in…

Gebruik alternatieve energie stijgt onder glastuinders

31,7% van de glastuinders in Nederland maakte in 2020 gebruik van alternatieve energie. Een stijging ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse…

Half miljoen aangesloten zonne-energie-installaties komt in beeld bij Liander

In 2020 sloot netbeheerder Liander iedere week gemiddeld ruim 2000 installaties met zonnepanelen aan op de elektriciteitsnetten in Friesland, Flevoland, Noord-Holland,…

Remco van Vondelen Fotografie

"We willen medezeggenschap over de RoCa-leiding"

Warmtecoöperatie Wilgenlei in Bleiswijk is in gesprek met RoCa voor warmtelevering. De komende periode overleggen de partijen over de voorwaarden voor de aanleg van een warmtenet, vertelt Maikel van den Berg van de warmtecoöperatie op de website van Greenport West-Holland. “We willen de vrijheid hebben…

John Kruijt, Enova:

"2020 goed jaar voor onbalanssommatie"

Grote elektriciteits-afnemers en -producenten maken vaak gebruik van handelscontracten omdat zij dan lagere kosten betalen aan hun energiebedrijf. Daar staat dan wel tegenover…

Boeren en tuinders verdienen steeds vaker ook aan energieproductie

Het aantal agrarische bedrijven dat door verbredingsactiviteiten een aanvullende inkomstenbron heeft, is in 2020 gestegen naar 22 duizend. Dat is een toename van 60 procent…

Net- en LED-uitdagingen in Ontario

"Het wanbeheer op het gebied van energievoorziening in Ontario is een decennialang verhaal dat huishoudens en bedrijven blijft teisteren", steekt Peter Hendriksen, eigenaar van CeeGreen, van wal. Hij hekelt de huidige situatie in de Canadese regio die maakt dat er veel goede stroom wordt opgewekt, maar…

Proef met koppeling cryptomining aan kas voor restwarmtelevering

Genesis Mining heeft eind 2020 een nieuw proefproject aangekondigd, dat zal focussen op het recyclen van restwarmte uit bedrijven die cryptovaluta 'minen'. De warmte en energie moeten geschikt worden gemaakt voor kassen.  Het doel van het proefproject is kijken naar zorgen rondom de restwarmte die wordt gegenereerd…

Congestiemanagement op elektriciteitsnet Luttelgeest en Marknesse

In terugkerende updates deelt netbeheerder Liander informatie over knelpunten op het elektriciteitsnet. Uit de nieuwste update blijkt dat er momenteel congestiemanagement…

WKK huren bij de buren

De afkorting ODE behoeft in Nederland onder tuinders geen uitleg meer. De in 2019 door de Nederlandse regering fors verhoogde belasting op opslag van duurzame energie wordt door tuinders hard…

Kas als Energiebron

Energiebesparing voor telers momenteel vooral technisch interessant

35 telers met 7 verschillende gewassen zijn gevraagd naar de knelpunten die zij ondervinden bij energiebesparing. De uitkomst is dat telers energiebesparing momenteel vooral vanuit technisch oogpunt interessant vinden, omdat economisch met de lage gasprijzen de noodzaak tot energiebesparing er niet zo…

Warmte Coöperatie Kralingerpolder groeit met 15 nieuwe leden

Recent is de Warmte Coöperatie Kralingerpolder uitgebreid tot ca. 160 ha glasoppervlak met het toetreden van 15 bedrijven vanuit het naastgelegen gebied Westerlee. Zowel in de gebieden Kralingerpolder en Westerlee is de bodem onvoldoende geschikt voor aardwarmte en dus kijken de tuinders samen met andere…

Teler met houtstookplannen terug aangewezen op WKK

De ondernemers achter BW Stook in Pijnacker moeten afzien van hun houtstookplannen. Een hoger beroep tegen intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning haalde het…

Ierse tomatenteler gaat voor gas

MF Nurseries, handelend onder de naam Flynn's Irish Tomatoes, gaat € 1,8 mln besteden aan een grote uitbreiding van het tomatenteeltbedrijf in het Ierse Balheary, Swords in het graafschap Dublin. De…

De Jong Verpakking

Betere benutting restwarmte kartonproductie onderzocht

In het Westland zijn meerdere warmteclusters en aardwarmtebronnen in ontwikkeling voor het verduurzamen van de glastuinbouw. Maar hoe zit het met de inzet van restwarmte uit het eigen Westland? De afgelopen maanden heeft Energie Transitie Partners samen met De Jong Verpakking (kartonproducent) onderzoek…

WKK-dilemma terug te zien in CO2-cijfers Nederland

De CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw is in 2019 gestegen naar 5,9 Mton. Momenteel is het met de huidige energieprijzen interessant de WKK aan te zetten. Enerzijds is de elektriciteitsproductie goed voor de Nederlandse CO2-emissiereductie, anderzijds levert het de glastuinbouw zelf een verhoogde…

TenneT

Elektriciteitsnet Zuidplaspolder krijgt uitbreiding

Netbeheerders TenneT, Stedin en Liander breiden samen het elektriciteitsnet in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder uit. De afgelopen jaren is de elektriciteitsvraag in dit gebied fors gegroeid. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet langzaamaan vol. Om de huidige krapte op het elektriciteitsnet in deze regio…

Half miljoen uit onbalanspool terug in portemonnee

AgroEnergy heeft in december ruim 500.000 euro aan onbalanspoolvoordeel uitgekeerd aan klanten met een TradePower contract. TradePower is een van de elektriciteitsproducten…

Energiebelasting- en ODE tarieven 2021 gepubliceerd

Op 15 december werd het Belastingplan 2021 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat betekent dat de tarieven voor de Energiebelasting (EB) en de Opslag Duurzame Energie (ODE-heffing) officieel bekend zijn. Ze zijn onderdeel van een publicatie van het Ministerie van Financiën over de belangrijkste…

25 miljoen compensatie voor energiekosten o.a. glastuinbouw

Het kabinet stelt voor volgend jaar en 2022 een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar om specifieke sectoren, zoals de glastuinbouw, tegemoet te komen in de energiekosten.…

partners EnergieAkkoord 2021-2025 aan het woord

De gezichten bij de handtekening

Komend jaar gaat er een nieuw EnergieAkkoord van start binnen Greenport West-Holland. Het nieuwe akkoord loopt van 2021-2025 en volgt op het vorige EnergieAkkoord dat van 2017-2020 liep. Tuinders, aardwarmte-ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen zetten hun handtekening onder het akkoord dat een 'mooie kapstok' voor…

Geen glasvezel voor buitengebied Westland

Het buitengebied in Westland en Midden-Delfland blijft verstoken van glasvezel. Dat meldt de WOS, dat op de hoogte is van een brief die door Deltafiber Netwerk woensdag aan…

Derde zonnepark in Uden is tevens dak boven bramen

Gemeente Uden krijgt een derde zonnepark aan de westzijde van de voormalige vuilnisbelt. Bij wijze van proef worden zonnepanelen geplaatst op dit terrein om te onderzoeken hoe…

Stap terug naar gas Koppert Cress in de media

Rob Baan stuurde maandag een boze tweet de wereld in. Daar waarvoor hij vreesde sinds de belasting op Opslag Duurzame Energie (ODE) werd verhoogd, is waarheid geworden: zijn bedrijf is 'gedwongen' terug op aardgas. Aan het Algemeen Dagblad en de Omroep West doet de teler zijn verhaal. "Ik ben zwaar…

Zonnepanelen op dak inpakbedrijf Tomeco

Eco Technics heeft 1200 zonnepanelen geïnstalleerd bij Tomeco, naast Coöperatie Hoogstraten waarvan de telers deel uitmaken. Tomeco is een unieke samenwerking tussen verschillende tomatentelers met elk hun eigen familiebedrijf. Op de site in Hoogstraten werd geïnvesteerd in een inpakbedrijf. Het…

Aanleg OCAP-CO2 leiding in PrimA4a van start

In de Haarlemmermeer, in het glastuinbouwgebied PrimA4a tussen de Westeinderplassen en de A4, is OCAP gestart met de aanleg van een basisleiding voor de levering van CO2 aan…

Jacco Besuijen, Prominent:

"De drijfveer om nu over te stappen op duurzame energie komt nu niet van de energieprijs"

Zijn functie is doordrenkt van duurzaamheid. Als manager inkoop en energie bij Prominent is Jacco Besuijen iedere dag bezig met de vraag: hoe kan het nog duurzamer? Enerzijds om kosten te drukken voor de 29 Prominenttelers met 440 hectare areaal, anderzijds voor een langdurig behoud van de…

Nieuwe kas Costa Group krijgt microturbine van 800 kW

De kas in Guyra van de Australische Costa Group zal worden uitgerust met een Signature Series microturbine van 800 kilowatt (kW). Capstone Turbine Corporation heeft aangekondigd dat ze hiervoor een order hebben ontvangen. Optimal Group, Capstone's exclusieve distributeur in Australië, heeft de order voor…

De plannen liggen op koers, de boor gaat 2021 de grond weer in

Tholen - Presentator Rob Veenman hamerde gisteren tijdens de Meet & Green Energie van Greenport West-Holland bij alle sprekers op concrete data bij de plannen. Dat is en blijft lastig voor de bestuurders en beleidsmakers. Toch werden er data genoemd, waarbij het in 2021 aanboren van diverse aardwarmte…

HoSt/Telen & Trends

"brave provincie wil nu handhaven"

Friese paprikateler Jaap Vink ongewild concreet slachtoffer van stikstofproblematiek

Tholen - Met nog één dag te gaan dreigt een rechtsgang voor paprikateler Jaap Vink van Vink Sion uit Bitgum. Vanaf 11 december wil de provincie Friesland namelijk gaan handhaven op zijn dertien jaar oude houtsnippercentrale. De nu gevraagde Natuurbescher-mingswetvergunning was nooit nodig, maar nu wel…

Energie-efficiëntieslag glastuinbouw met WKK

Tholen - De Nederlandse glastuinbouw heeft het grootste energieverbruik van alle land- en tuinbouwsectoren, geschat op ca. 94 PJ. In de sector zijn echter grote stappen gezet en is een energie-efficiëntieslag gemaakt. In een rapport van RVO ter afsluiting van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren,…

Scan Aardwarmte

1000e kilometer in seismisch aardwarmteonderzoek

Passeerde het SCAN seismisch onderzoek eerder dit jaar al de 500 kilometer, deze week werd bij de gemeente Laarbeek (Noord-Brabant) feestelijk ook de 1000e kilometer data verzameld. Reden genoeg voor de crew om die dag te beginnen met warme worstenbroodjes. Sinds september 2019 is het team van Rossingh…

Eerste warmteleveringscontracten voor Aardwarmte Maasdijk getekend

Onlangs hebben de bestuursleden van Warmtecoöperatie Maasdijk als eerste het warmteleveringscontract voor aardwarmteproject Maasdijk getekend. De telers uit Maasdijk en ’s-Gravenzande zijn de eerste deelnemers die zich met het ondertekenen van de overeenkomst voor 15 jaar verbinden aan dit duurzame…

Inagro

Pocketvergisting groententelers vraagt om maatwerk

Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kosten-post in het economisch plaatje van land- en tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op…

Rabobank

Podcast: Geothermie voor de glastuinbouw

De glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Vaak wordt dan geothermie genoemd als oplossing, ziet Rabobank. Hoe staat het met deze energietransitie? Er zijn inmiddels…

energie-advies Centrica

Decentrale energieoplossingen bieden uitkomst

Er zijn verschillende manieren om energiekosten beter te managen, te besparen en tegelijkertijd de CO2 uitstoot te verminderen. Volgens Arno van Mourik, General Manager bij Centrica Business Solutions in de Benelux, kan dit met de inzet van decentrale energieoplossingen. “Met de inzet van bijvoorbeeld…

Warmtecoöperatie Wippolderlaan en ETP diepen mogelijkheden aardwarmte verder uit

Warmtecoöperatie Wippolderlaan is, na Polanen en Maasdijk, nu de derde Warmtecoöperatie waarmee ETP concreet gesprekken kan gaan voeren met leden over aansluiten op aardwarmte zodra de inhoud van de warmteleveringsovereenkomst is afgestemd met het bestuur van de Warmtecoöperatie. Hiermee wordt de…

Ivan van Niel over aardwarmteproject Polanen:

"Er is meer mogelijk dan je denkt"

Onlangs werd bekend dat de eerste vier warmteleveringscontracten van aardwarmteproject Polanen in Monster zijn getekend. O.a. Kwekerij van Niel doet mee. Bestuurslid Ivan van Niel van Warmtecoöperatie Polanen: "Tegen iedereen die denkt ‘misschien komt die pijp bij mij langs’, wil ik zeggen ga het gesprek…

Haast geboden bij restwarmtelevering aan kassen Dinteloord en Steenbergen

De tuinders van het Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland willen restwarmte en 100.000 ton CO2, die afvalverbrander SUEZ ReEnergy in Roosendaal oplevert, in hun…

Kas als Energiebron

Leren van aquathermiepionier in de glastuinbouw

Aquathermie - het terugwinnen en hergebruiken van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater - komt eraan. In een 84 pagina's tellend lijvig document deelt STOWA de ervaringen van 14 projecten, veel voor de gebouwde omgeving, maar ook voor de glastuinbouw. Amaryllisteler Knoppert past aquathermie.  Bron foto: Kas…

Enova realiseert teruggave teveel betaalde energiebelastingen over 2014 - 2019

Koelvrieshuis bespaart meer dan € 300.000 op energiebelastingen

Enova heeft bij een koelvrieshuisklant meer dan € 300.000 op energiebelastingen bespaard. "Tegenwoordig maken de kosten van de energiebelastingen, bij grootzakelijke klanten,…

Voortgang aansluiting Oostland op warmterotonde Zuid-Holland

Eén van de belangrijke bouwstenen voor de energietransitie in het Oostland is een aansluiting op de warmterotonde Zuid-Holland. Het Ministerie van Economische Zaken gaf Gasunie de opdracht om deze warmterotonde verder uit te werken. Onlangs was er een gesprek tussen Gasunie en de Provincie Zuid-Holland:…

Hoeveel energie kan LED echt besparen in kassen?

Als je op ledlampen overstapt, gaat je elektriciteitsrekening omlaag en je verwarmingskosten omhoog. Dat klinkt redelijk en de meeste telers zijn zich hier volledig van bewust. Maar met hoeveel? Dat is vaak onduidelijk, zelfs als de ledlampen al zijn geïnstalleerd. "Omdat elektriciteit wordt berekend in…

Aansluiting Zuidplaspolder op ROCA-net onderzocht

Dit voorjaar is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om het geplande warmtenet in de Zuidplaspolder aan te sluiten op de B3-hoekleiding. Het onderzoek werd uitgevoerd door adviesburo Sweco in een gezamenlijke opdracht van Uniper, AgroEnergy, Eneco, warmtecoöperatie Zuidplaspolder en de…

Oostland in de RES

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere regio een regionale Energiestrategie (RES) maakt. Oostland ligt in twee RES-sen: de RES Rotterdam – Den Haag en de RES Midden-Holland. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?  In de RES Rotterdam-Den Haag ligt het grondgebied van Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, in de RES…

Eerste 4 warmteleveringscontracten aardwarmteproject Polanen getekend

Gisteren hebben vier bestuursleden van Warmtecoöperatie Polanen als eerste het warmteleveringscontract voor het aardwarmteproject Polanen getekend. Hiermee zetten ze een belangrijke stap in de realisatie van duurzame warmte in het gebied Monster. De bestuursleden van de Warmtecoöperatie Polanen (Kwekerij…

"Wind blijft belangrijke factor voor APX-prijzen"

Voor de komende maanden is de verwachting dat de gemiddelde dagprijs vooral door de wind gedreven zal zijn en dat ondernemers weinig negatieve uurprijzen zullen zien. Dat is…

Porthos

Rotterdamse industrie dichtbij aanvraag CO2-opslag in Noordzee

CO2-opslaan in de Noordzeebodem. Tuinders zijn er niet blij mee en vrezen het verdwijnen van CO2-leveringen vanuit het havengebied naar hun kas, maar vier multinationals, waaronder Shell en Exxon, zien er wel brood in en azen op subsidie voor het project. Eind deze maand zouden ze een aanvraag willen…

Marktpositie voor gasmotor WKK blijft goed

De marktpositie van de netleverende gasmotor-WKK is in 2021 onveranderd goed. Kolencentrales in Nederland draaien weinig waardoor gascentrales overwegend prijszettend zijn en de spark spread voor netleverende WKK gunstig is. Daarnaast is de aanpassing van energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE)…

LTO Noord en Windunie werken aan wind in Utrecht

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat 75% van de energie die Nederland in 2030 verbruikt, duurzaam moet worden opgewekt. LTO Noord en Windunie zijn ervan…

Uiterlijk 1 december regeling op tafel over ODE-compensatie getroffen ondernemers

Uiterlijk 1 december zou er een uitvoerbare regeling op tafel moeten liggen met als doel compensatie van getroffen bedrijven door de ODE-verhoging. Deze regeling moet voldoen…

Plexiglasplaat met potentie als 'zonnepaneel'

Building Integrated PhotoVoltaics, of wel gebouw-geïntegreerde zonne-energie, bestaat uit het ontwerp van innovatieve oplossingen waarbij duurzame opwekking van energie op een slimme manier gecombineerd wordt met bouwfuncties. Dit wordt toegepast op gebouwen, maar het wordt ook steeds interessanter voor…

Informatieplicht energiebesparing niet van toepassing op glastuinbouw

Telers worden wederom benaderd door adviseurs met de aanbieding om de ‘informatieplicht energiebesparing’ in te vullen, zo merkt Glastuinbouw Nederland. Deze informatieplicht…

SDE++ voor het eerst opengesteld op 24 november

De minister van Economische Zaken stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE++. De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Op 24 november wordt de SDE++ voor het eerst…

"Je duwt bedrijven tien jaar terug in de geschiedenis"

Nu de energiekosten van ondernemers in de tuinbouw fors omhoog dreigen te gaan, vallen steeds meer bedrijven terug op gas terwijl ze daar nu juist vanaf afgestapt waren. Oorzaak is een falende systematiek, vertelde Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL), gisteren op BNR.  "Je duwt bedrijven…

Aardwarmteproject Grubbenvorst de nek omgedraaid door 'angstige minister'

Vorige week werd definitief faillissement uitgesproken over CLG Geothermie B.V. In De Limburger vertelt teler Frank van Lipzig nu zijn verhaal, in aanvulling op de verklaring…

Kiempunt Limburg

"pittig traject van gas naar biomassa"

Geert Bouten teelt groene paprika’s én runt zijn eigen energiebedrijf

Als in 2006 de energieprijzen oplopen, maakt groene paprikateler Geert Bouten zich weinig zorgen, want hij heeft een meerjarig contract afgesloten voor de inkoop van zijn gas tegen een vaste, lagere prijs. Maar de prijzen blijven maar stijgen en Bouten realiseert zich na een informatieavond van de…


© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven