Onderzoek naar betere opslag hoge temperatuur warmte in bodem

Om beter inzicht te krijgen in de efficiëntie van ondergrondse hoge temperatuuropslag (60-90ᵒC) is een ruimtelijk beeld nodig van de warmteverdeling. Dat stelt Deltares, dat monitoringstechnieken bij ondergrondse hoge temperatuuropslag test.  In de WaterGrond-goot van Deltares worden proeven gedaan met verschillende…

SCAN Aardwarmte

Nederland deelt ervaringen met bodemzoektocht

Van 18 tot en met 21 oktober zijn tijdens een congres van de European Association of Geoscientists and Engineers drie presentaties gegeven over het SCAN-programma, de verzamelde data en de boringen. In het programma van Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) verzamelt Nederland data over de…

"Geen acute sectorbrede noodsituatie"

Het stoppen van gerberateler Zwarts in het bijzonder en de energiecrisis in zijn algemeen waren afgelopen maand reden voor het stellen van Kamervragen voor de VVD'ers Peter…

webinar AgroEnergy

Wat gaan gas- en elektriciteitsprijzen doen?

De webinars van AgroEnergy over de ontwikkelingen op de energiemarkten zijn populair momenteel. De huidige marktsituatie zorgt ervoor dat veel tuinders op zoek zijn naar extra…

Vlaamse telers krijgen korting bij overstap op aardgas

Telers die overschakelen op aardgas en die lid van zijn Boerenbond en AVBS, de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening, kunnen 15% korting ontvangen op…

Start bouw nieuwe aardwarmtecentrale op Agriport

ECW Energy heeft een start gemaakt met de realisatie van een nieuwe aardwarmtecentrale en het boren van twee putten (één doublet) op glastuinbouwgebied Agriport in Middenmeer. Het project is gestart met het voorbereiden van de grond op het perceel aan de Tussenweg in Middenmeer, de bouw van de gehele centrale…

Iets meer rust op daggasmarkt, prijs blijft wel hoog

Vorige week schuurde de daggasprijs weer gevaarlijk dicht tegen de grens van 100 ct/m3 aan. Daarna is de prijs begin deze week, in reactie op weersvoorspellingen en pijplijnberichten, wat gaan dalen. Maar, het blijft onrustig in de markt, want de afgelopen dagen steeg de prijs ook weer en klom de prijs…

Gelderland ruilt WKK straks in voor biomassa, niet voor geothermie

Een gebrek aan geothermiepotentie in Gelderland betekent dat de provincie in de toekomst de warmtevraag vanuit de glastuinbouw in moet vullen met alternatieve warmtebronnen,…

Ronald Janssen, projectmanager Growers United:

“Met groene stroom via zonnepanelen zijn we zoveel mogelijk zelfvoorzienend”

“Wij bouwen duurzaam bij Growers United, omdat onze teeltverenigingen ook volop met duurzaamheid bezig zijn. Daarbij past het opwekken van groene stroom via zonnepanelen. Het stroomverbruik is groot hier, omdat we veel werken met lopende banden en sorteermachines. We proberen zoveel mogelijk…

Pionieren met groeiend aantal pilots met teelt onder zonnepanelen

Dezelfde vierkante meter bodem drie keer gebruikt. Dat doet Green Meteor samen met Engie en Groen Leven in een groeiend aantal proefopstellingen met zonnepanelen in Limburg en Noord-Brabant. Er wordt in drie lagen gewerkt: bloemenmengsel, zachtfruit en zonnepanelen.  Veel variabelenDe verschillende pilots, meervoud…

Zonnepanelen op bassin met aluminium drijfsysteem

Op het waterbassin bij een van de kassen van tomatenteler Bryte drijven sinds kort 144 zonnepanelen die de kassen van stroom voorzien en ondertussen de waterkwaliteit bewaken. Extra opvallend: het drijfsysteem is níet gemaakt van plastic, maar van 'zeewaardig aluminium'. Hoe dat zit, leggen teler Tom…

Dreamstime

Nieuwe hoop op aardwarmte voor tuinbouw uit oude gasputten Zuidoost-Drenthe

Enkele jaren geleden werd het plan al eens op tafel gelegd, maar 'echt happen' wilden telers in Zuidoost-Drenthe destijds niet op het plan van Tullip Energy om aardwarmte te…

6 t/m 10 december

Programma Week van de Aardwarmte bekendgemaakt

Van 6 t/m 10 december is de Week van de Aardwarmte 2021. Aan de hand van vier thema’s wordt inzicht gegeven in de kansen die aardwarmte biedt in de energietransitie. Alle…

Helft glastuinbouwondernemers ziet kostenstijging door hoge energieprijzen

Meer dan de helft van de glastuinbouwondernemers in Nederland ondervindt op het bedrijf een kostenstijging als gevolg van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Dat blijkt uit een inventarisatie die Glastuinbouw Nederland onlangs hield in het kader van de impact van de hoge energieprijzen op de…

Netbeheerder in gelijk gesteld in geschil met groothandel over transportcapaciteit

Netbeheerder Liander heeft een groothandel met koelcellen, die meer transportvermogen gebruikte dan contractueel overeengekomen, terecht transportcapaciteit geweigerd. Dat…

Flevoland tevreden met lening aan aardwarmteproject Luttelgeest

Geld dat door het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) is verstrekt om de energietransitie te versnellen, is succesvol gebruikt. Dat stellen de provincie en het…

CO2-afvang-installatie Hengelo gaat flink opschalen

De glastuinbouw kan vanaf eind 2023 rekenen op extra vloeibare CO2. Twence gaat in Hengelo namelijk een nieuw grootschalige CO2-afvang-installatie bouwen. De nieuwe, grootschalige installatie vangt de CO2-uitstoot af, die gepaard gaat met het opwekken van energie uit restafval. De afgevangen CO2 wordt in…

Ontvochtigde lucht als antwoord op hoge energiekosten

De laatste weken maakt een grote zorg zich meester van kwekers over de hele wereld: gastekorten leiden tot hoge energieprijzen, die op hun beurt leiden tot teeltdalingen en toenemende verliezen. De Covid-19-pandemie heeft al veel kwekers in een benarde positie gebracht en te midden van de gastekorten…

Gasprijs schuurt weer tegen grens 100 ct/m3 aan

Voor zover dit niet al genoeg slecht nieuws was... Deze zin, al na een paar regels in een energie-update van AgroEnergy, typeert afgelopen week op energiegebied. De aanvoer van Russisch gas is eerder minder dan meer en door een andere pijnlijn die mogelijk uitkomst kan bieden, stroom voorlopig nog geen…

Teler noodgedwongen energiespecialist

"Ik weet inmiddels bijna meer af van energie dan van paprika’s." Die enigszins wrange conclusie trekt teler Pieter Wijnen van Wijnen Square Crops in een interview met De…

"Principieel oneens met verplichte deelname EBN bij alle nieuwe geothermieprojecten"

In een brief aan de minister van Econmische Zaken en Klimaat heeft Geothermie Nederland gisteren haar zorgen over het voorliggende Mijnbouwbesluit en de rol van EBN onder de…

"Energiecrisis niet reden voor derde failliete Nederlandse energiebedrijf in korte tijd"

Stroom- en gasbedrijf Allure Energie heeft faillissement aangevraagd. De Autoriteit Consument en Markt heeft daarop leveringsvergunning voor gas en elektriciteit aan…

"Energietransitie is een duivels dilemma"

"Ik overdrijf niet als ik zeg dat we misschien wel voor de grootste uitdaging in de geschiedenis staan. Aan de ene kant moet verduurzaming sneller, aan de andere kant hebben…

Stijging CO2-emissie Nederlandse glastuinbouw in 2020 laat zich goed verklaren

Uit de jaarlijkse energiemonitor glastuinbouw blijkt dat de CO2-emissie in 2020 bij Nederlandse tuinders met 0,2 Mton is gestegen naar 6,1 Mton, na een aantal jaren vlak verloop en een stijging in 2019. Voor een belangrijk deel is de stijging het gevolg van factoren waarop de glastuinbouw minder invloed…

Dreamstime

Duits uitstel Nordstream 2 drijft gasprijs weer op

Door een gisteren genomen Duits besluit lijkt de kans op een snelle ingebruikname van de gaspijpleiding Nordstream 2 van Rusland naar Duitsland voorlopig verkeken. Dat heeft…

Alles over 'oven' Hoogweg in deze video

De grote Nederlandse paprikateler Hoogweg Paprikakwekerijen maakt voor het verwarmen van haar kassen gebruik van aardwarmte én sinds oktober vorig jaar ook van biomassa. Voor het verbranden van biomassa werd een speciale installatie gebouwd door Vyncke. Dat Belgische bedrijf was ook al bij ander…

Drijvende zonnepanelen op waterbassin Westland 'kleine bedreiging herstructurering'

De gemeente Westland gaat, onder voorwaarden, plaatsing van zonnepanelen op waterbassins toch toestaan. Daartoe is eerder deze maand besloten. Momenteel is dat vaak nog in…

Noppenfolie en test met paksoi bij komkommerteler vanwege hoge gasprijs

De hoge gasprijzen nopen glastuinders tot het nemen van maatregelen. Twee Zeeuwse glastuinders lieten vorige week aan de ZLTO Raad Zeeland en gedeputeerde Jo-Annes de Bat zien…

Amerikaanse telers delen tips over energiebesparing

Energierekeningen zijn meestal de tweede grootste operationele kostenpost, na arbeid, in een glastuinbouwbedrijf. Volgens een onderzoek van de Michigan State University wordt 88% van de energie in kassen gebruikt voor verwarming en 11% voor waterverwarming (figuur 1). Figuur 1. Van het totale…

De hamvraag: Zet opgevoerde Russische gasexport deze week door?

Vorige week maandag bleef de beloofde extra aanvoer van gas uit Rusland uit. Dinsdag kwam er stilaan toch wel meer gas uit Rusland over, maar in de loop van woensdag was het alweer voorbij en kwam ook de prijsdaling weer tot stilstand. Deze week blijven hierdoor op de gasmarkt alle ogen gericht op…

CO2 scheiden met speciaal membraan

Scheikundige Menno Houben ontwikkelde een nieuw soort membraan waarmee het beter lukt om CO2 onder hoge druk uit verbrandingsgassen te verwijderen. Op 19 november promoveert…

Speciale kas voor speciaal teeltsysteem bij Britse aardbeienteler

De Britse aardbeienteler Berry Farming in Arundel, West Sussex heeft een nieuw teeltsysteem voor aardbeien ontwikkeld en had daardoor behoefte aan een op maat gemaakt kasontwerp. CambridgeHOK zorgde daarvoor en doet verslag.  Een belangrijk aspect van de uitdaging die de kassenbouwer werd voorgelegd was ervoor…

From Russia with love: WKK blijkt cruciaal voor Russische kassen

Over de hele wereld groeit de glastuinbouw in hoog tempo vanwege de enorme vraag naar verse groenten en fruit, vooral in de winter. Rusland volgt deze trend ook, daarbij geholpen door steunmaatregelen van de overheid, weet het team van het Italiaanse Gruppo AB. Gezien het koude klimaat en de grootte van…

Opgelet: nieuwe eisen voor generatoren bij herplaatsing WKK’s uitgelegd

In verband met de Verordening (EU) 2016/631 gelden vanaf 17 mei 2018 aangepaste eisen voor nieuwe generatoren van warmtekracht-koppelingen. Voor installaties die op 17 mei…

vervolgproject 'Smart Materials for greenhouses’ gestart

Nieuwe kasdekmaterialen zijn er, maar niet zomaar

Het eerste PPS-project ‘Smart Materials for greenhouses’, dat liep van 2017 tot 2020, toonde aan dat de ontwikkeling van nieuwe kasdekmaterialen enorme potentie heeft. Maar ook dat het wel een traject is van de lange adem. Daarom is inmiddels een vervolgproject gestart dat op termijn moet leiden tot…

Meer duidelijkheid over exacte gevolgen Vlaams klimaatplan op glastuinbouw

Na de eerste verontwaardiging over de consequenties die een vorig week goedgekeurd Vlaams klimaatplan hebben voor de glastuinbouwsector is inmiddels ook meer bekend over de…

Den Haag kijkt naar andere wijze van ODE-compensatie glastuinbouw

De ministeries in Den Haag zijn bezig met knutselen aan in de glastuinbouw gehate Opslag Duurzame Energie. Den Haag wil bedrijven tegemoet komen in de energiekosten, maar hoe een en ander precies vormgegeven moet worden, is nog onduidelijk. Dat blijkt uit een brief van minister Schouten (LNV) en…

Marktpositie WKK blijft sterk, toekomst onzeker

De prijzen van gas, elektriciteit en CO₂-rechten zijn afgelopen half jaar sterk gestegen. Desondanks blijft de marktpositie van gasmotor-WKK erg sterk, zo schrijft Robin…

Gesubsidieerde accu's voor zonnestroom bij Hartman Expeditie

Hartman Expeditie in Nieuw-Amsterdam krijgt van provincie Drenthe een eenmalige subsidie van € 50.000 voor de alternatieve oplossing waarmee het bedrijf gaat verduurzamen.…

Komst extra Russisch gas blijft uit, prijsdaling (dus) ook

Maandag 8 november was de dag waarnaar de afgelopen tijd hoopvol werd uitgekeken. Dan zou Rusland namelijk meer gas naar Europa sturen, zo beloofde de Russische president Poetin eind oktober. Vooralsnog lijkt de komst van extra gas uit te blijven met als gevolg nog geen daling van de gasprijs.…

Geplande Vlaamse wkk-subsidiestop legt afhankelijkheid van wkk bloot

Het akkoord over een Vlaams klimaatplan dat vorige week is bereikt, is in de Vlaamse glastuinbouw bezorgd ontvangen. Vlaanderen wil versneld stoppen met subsidies op warmtekrachtkoppelingen op gas. Details moeten nog uitgewerkt worden. De sector hoopt dat daarbij goed naar de mogelijkheden en…

2 ton voor project rol voedselproductie in energiesystemen

Per 1 december a.s. kan professor Aravind PV van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) van start met het tweejarig onderzoeksproject ‘Powering Agrifood’. Het onderzoek, met een totaalbegroting van 200.000 euro, is volledig gefinancierd door projectpartners uit energie- en agrarische industrie en…

ABN AMRO:

"Foodverwerkers met dunne marges kunnen serieus in de problemen komen"

De komende periode staan voedselproducerende sectoren voor veel uitdagingen. De hogere energieprijzen, gestegen grondstofkosten en het tekort aan personeel zijn problemen die nu spelen en tot ver in volgend jaar gevolgen zullen hebben voor de bedrijfsvoering en de toch al dunne marges van ondernemers,…

Webinar: Hoe krijg ik mijn energiefactuur omlaag?

De Boerenbond organiseerde vorige week een webinar met als centrale vraag: Hoe krijg ik mijn energiefactuur omlaag? Een 6-stappenplan om de energiekost te verlagen werd gepresenteerd. Daar waar de voorbeelden en tips niet direct toepasbaar zijn voor serretelers, zit er mogelijk altijd nog een tip tussen…

Handtekeningen gezet onder warmteleiding Rotterdam-Den Haag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie hebben vandaag het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Eneco zal als eerste warmtebedrijf warmte afnemen uit dit transportnet en leveren aan woningen in Den Haag.…

Vlaanderen stopt sneller met steun voor wkk op gas: "We worden gepakt op snelheid"

Vorige week heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over een Vlaams klimaatplan. Eén van de belangrijke punten voor serretelers is dat besloten is tot een versnelde uitfasering van de wkk-steun op fossiele brandstoffen tegenover het regeerakkoord. Tomatenteler Piet Coysman uit Koolskamp reageert…

KG Greenhouses

Cannabiskas op Jersey: "Gunstig klimaat om te telen met lage energiekosten"

Het eiland Jersey, voor de kust van Frankrijk, is een van de vele landen ter wereld waar de cannabisregelgeving een snelle inhaalslag heeft gemaakt om te kunnen profiteren van de mogelijkheden die de sector biedt. Onder de telers die zich voorbereiden op de teelt, is er één die een beroep heeft gedaan op…

Energiecoöperatie zoekt voor derde keer bedrijfsdaken voor zonnepanelen

Energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom zoekt daken van bedrijfspanden voor het plaatsen van zonnepanelen. De panelen worden gefinancierd door inwoners van Lansingerland; de ondernemer krijgt een vergoeding. Het is de derde keer dat Nieuwe Lansinger Stroom werkt aan het plaatsen van zonnepanelen op…

Westland geeft ruimte aan zonnepanelen op waterbassins

De gemeente Westland gaat, onder voorwaarden, plaatsing van zonnepanelen op waterbassins toch toestaan. Momenteel is dat vaak nog in strijd met het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland.  Na aanpassing van de beleidsregels, waarover de gemeenteraad deze week is geïnformeerd, wordt de plaatsing van (drijvende)…

Gasprijs blijft gek gaan, korte termijn gas 'extreem onzeker'

Na een forse daling van de energieprijzen eind vorige week na nieuws uit Rusland, zijn de prijzen deze week weer gaan klimmen. Van dinsdag op woensdag schoot de prijs omhoog. De aanvoer van gas uit Rusland was namelijk weer lager. Maandag 8 november, de dag waarop volgens de beloftes van Poetin er meer…

"bijna 50% minder betaald dan de marktprijs voor stroom"

Canadese teler valt op met energiestrategie

Door de hoge prijzen op de energiemarkt in het Canadese Alberta zijn de kosten voor de meeste groentetelers in de provincie gestegen. Een opvallende uitzondering is Gull Valley Greenhouses van Levi Tiemstra. De teler met een kas in Lacombe is tomaten, paprika's, sla en kruiden blijven telen terwijl hij…

LTO Noord: "Laat boeren en tuinders zelf (groen) gas opwekken"

Nederland verkeert momenteel in een gascrisis, iedereen ervaart de gevolgen en afhankelijkheid van buitenlandse gasproductie. De torenhoge gasprijzen zorgen voor steeds meer…

Spaans handelsbedrijf gebruikt alleen hernieuwbare energie in verwerkingscentra

Het in Almería gevestigde groente- en fruitbedrijf Primaflor gaat in haar verschillende productiecentra gebruik maken van hernieuwbare energie die als zodanig 100%…

CO₂-monitor geeft actueel inzicht in ‘groen’ energieverbruik

Een nieuwe CO₂-monitor geeft actueel inzicht hoe groen de energiemix in Nederland op een bepaald moment is. Hierbij wordt behalve naar de energieopwekking uit verschillende bronnen ook naar de CO₂-uitstoot gekeken. Dit biedt mogelijkheden aan partijen om de energievraag meer af te stemmen op de momenten…

Netbeheerder kan energievraag glastuinbouw richting 2030 moeilijk voorspellen

Netbeheerder TenneT heeft de nieuwe ontwerpinvesteringsplannen voor zowel het net op land als het net op zee voor de periode 2022 – 2031 gepubliceerd. In beide documenten…

Officiële opening Hoge Temperatuur Warmteopslag op Agriport gevierd

Afgelopen zomer werd voor het eerst warm water van 85 graden Celcius warmte geladen in de hoge temperatuuropslag van ECW Energy op Agriport A7. Daar slaat men op innovatieve…

"Glastuinbouw speelt al jaren voortrekkersrol in energietransitie"

Dat compliment, want dat is het, kan de sector in zijn zak steken. Het compliment is afkomstig van Els van den Bosch van de CDA-fractie in de gemeente Medemblik. Daar werd…

Chinese energiecentrale bouwt kas om CO2 te hergebruiken

Het Chinese energiebedrijf Mengdian Group en teeltbedrijf Beijing Tsingsky Technology hebben gezamenlijk de bouw van kassen in elektriciteitscentrales bevorderd, waarbij CO2 en afvalwarmte van de kolenverbranding worden gebruikt voor de teelt in kassen. Ook willen zij besparen op CO2-uitstoot door zich…

"Waarom investeert de overheid in een bedrijfstak die energie vreet?"

De Nederlandse glastuinbouw is toe aan een reset. Dat betoogt literatuurwetenschapper en onderzoeker August Hans den Boef op de BNN-Vara-opiniewebsite Joop. Hij hekelt de…

Zwitserland test teelt zachtfruit onder transparante zonnepanelen

Is het mogelijk om zowel burgers als het stroomnet tegelijk te voeden? De constructie van een zonne-energiecentrale in het Zwitserse Contehey (Wallis) zal mogelijk bijdragen aan het beantwoorden van deze vraag. De eerste frambozen van dit project werden eind deze zomer geoogst en vormen het begin van een…

Meer Russisch gas op komst, gasprijs reageert

De Russische president Poetin heeft woensdag staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven om de gasvoorraden in Europa weer aan te vullen, zodra de Russische reserve-opslag weer op peil is. Naar verwachting is dat op 8 november. De energieprijzen reageerden direct.  Van 27 naar 28 oktober daalde de gasprijs voor…

Agrivoltaics op Sicilië

Het combineren van tuinbouw met het opwekken van elektriciteit is geen toekomstmuziek, het is realiteit, ook in Italië. Een voorbeeld van agrivoltaics Op het grondgebied van Scicli, een stadje in het zuiden van Sicilië waar heel wat kassen staan, zal Falck Renewables een zonnepanelenpark bouwen met een vermogen van 9,7 MW en…

Zweedse papierfabriek gaat tomatenkas verwarmen

Restwarmte van de productie in de BillerudKorsnäs papierpulpfabriek in Frövi, Zweden, gaat worden benut op een 20 hectare groot industrieterrein, waar ook de grootste tomatenkas van Zweden komt. BillerudKorsnäs heeft een overeenkomst getekend met het bedrijf WA3RM, dat circulaire oplossingen ontwikkelt…

“Hoe kunnen we geothermie tot grote hoogte laten reiken?”

Brancheorganisatie Geothermie Nederland is deze maand in Den Haag  uitgenodigd door de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer om te praten over de…

Dreamstime

Nieuwe studie toont aan hoe kassen in Colorado profiteren van zonne-energie

De zon doet het altijd. Daarmee is de zon een nuttige energiebron voor in kassen.  Twee onlangs door het Amerikaanse Joint Institute for Strategic Energy Analysis (Jisea) gepubliceerde…

"Dit businessmodel is waardeloos"

Wat doe je als komkommers kweken op gesubsidieerd gas niet meer uit kan? Die vraag stelt Thomas Oudman in De Correspondent. Hij geeft ook zelf het antwoord: Nog meer subsidie…

WKK cruciaal voor aardbeienteler

Warmtekrachtkoppelingen worden veel gebruikt in de glastuinbouw. Knack ging kijken bij aardbeienteler Raf Quirijnen. Hij verwarmt zijn serres met warmte uit de installatie die in 2018 werd vernieuwd…

Warmteprojectentool brengt partijen en kennis samen bij energietransitie

Op dit moment zijn er al bijna 400 aangesloten warmtenetten in Nederland. Daarmee kan o.a. aardwarmte of restwarmte worden vervoerd. Met een Warmteprojectentool wil Stichting Warmtenetwerk initiatieven op gang helpen en partijen verbinden om onderling kennis te delen.  De tool stelt initiatiefnemers in staat…

Belangenbehartiger polst leden voor inzicht in effecten energiecrisis

Gisteren is door belangenbehartiger Glastuinbouw Nederland een enquête onder haar leden verspreid. Doel is om inzicht te krijgen in de effecten van de huidige hoge…

Hoe om te gaan met ongekende dynamiek op energiemarkt?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op de energiemarkten? Hoe ga je om met deze ongekende marktdynamiek? Peter van den Berg, directeur van AgroEnergy, gaf vorige week een…

Spot Companion

Glastuinbouwgebied wil mensen meenemen in energietransitie

Glastuinbouwgebied NEXTgarden tussen Arnhem en Nijmegen zet in op energieneutraal telen. Naast teeltbedrijven, waarvoor (deels) al een energie-infrastructuur aanwezig is, kijkt men ook naar het betrekken van woningen en bedrijven. Dat vertellen Jan Taks en Jurgen ten Brink. De innovatiemanager voor NEXTgarden…

15.000 slimme ramen voor energiebesparing in kantoorpanden

Physee Group en NSG Group hebben hun krachten gebundeld om meerdere Europese kantoren te voorzien van in totaal 15.000 SmartWindows. Daarbij worden Physee's sensoren aangebracht op het architectonische glas van NSG Group. Physee ontwikkelt ook een speciale coating die zonlicht omzet in groeilicht voor in…

Hoogweg Paprikakwekerijen bereidt nieuwe aardwarmteboringen voor

Hoogweg Paprikakwekerijen verwarmt haar kassen sinds de winter van 2018/2019 met aardwarmte. De teler met een groeiend areaal, dat inmiddels de honderd hectare overstijgt, wil meer warmte gaan winnen. Komende maand starten daarom nieuwe boringen. De voorbereidingen zijn in volle gang, zo is te zien in…

Den Haag bang voor warmtebuizen

Het Nederlandse staatsbedrijf Gasunie staat op het punt om 400 miljoen euro te investeren in een leiding die restwarmte vanuit Rotterdam naar Den Haag brengt. Daar zitten ze echter helemaal niet zo…

"Nieuwe spelregels maken markt noodvermogen interessanter"

De markt voor noodvermogen verandert in 2022 van een Nederlandse in een Europese markt. Daarmee komt er ook een nieuwe vergoedingenstructuur: partijen kunnen straks zelf…

Dreamstime

Voorstel gastarieven netbeheerder Westland liggen bij ACM

Netbeheerder Westland Infra Netbeheer heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de transport- en aansluittarieven voor gas die men in 2022…

Energie-update: "Markt lijkt te beseffen dat huidige krapte langer zal aanhouden dan alleen komende winter"

We zijn inmiddels weer een week verder in de energiecrisis. De gasprijs voor de wintermaanden blijft rond de 90 eurocent hangen. Voor de komende zomer en verder stijgen de prijzen nog steeds. Strategie voert ondertussen de boventoon. Gisteren zaten zo'n honderd telers daarover bijeen in een 'strategische…

Netbeheerder steekt 250 miljoen in elektriciteitsnet Friesland en Noordoostpolder

Netbeheerder Liander gaat in samenwerking met aannemers flink investeren in grootschalige uitbreiding van het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder. In die…

Westcountry Media

Aandeelhouders Aardwarmte Maasdijk besluiten positief over verdere verduurzaming Westlandse glastuinbouw

De realisatie van het aardwarmteproject in Maasdijk is twee stappen dichterbij. Met het akkoord van de aandeelhouders HVC en Capturam over het verstrekken van het eigen vermogen voor drie doubletten en de aanleg van het warmtenet is weer een belangrijke stap gezet. De eerste contracten met aannemers voor…

Energietransitie Zuidwest-Nederland: behoefte aan gebiedsgerichte aanpak

Glastuinders uit Zeeland en West-Brabant zijn op 11 oktober bijeen geweest om de energietransitie en de huidige extreme energieprijzen met elkaar te bespreken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland in samenwerking met de Rabobank. Yvon Nouws van de Rabobank presenteerde haar…

John Kruijt, Enova:

"We zetten zonnepanelen uit!"

Waarschijnlijk een titel die vragen oproept maar die wel de lading dekt; Enova gaat inderdaad de elektriciteitsproductie uit zonnepanelen uitzetten, sporadisch. "Er zijn veel redenen dat dit nodig is…

“stiekem voelt dat wel als een overwinning”

Investeringen in duurzame energiesystemen betalen zich nu uit voor teler

Cressenteler Rob Baan, eigenaar Koppert Cress, heeft in tegenstelling tot zijn collega’s weinig last van de hoge gasprijs. Ruim tien jaar geleden besloot hij zijn kas van het gas te halen en energieneutraal te worden. Trouw vroeg hem, in navolging van Omroep West, ernaar. Dat de grote investeringen zich…

Aanpassing cv-installatie op aardwarmtebron voor aubergineteler

Aubergineteler Greenbrothers uit Zevenbergen liet de eerste lage temperatuur aardwarmtebron van Nederland aanleggen. Nu de bron zijn warmte levert, moesten de cv-installaties in de auberginekassen daarop worden aangepast. Technokas verzorgde het ontwerp en de inpassing, maar is ook verantwoordelijk voor…

Rusland overweegt subsidie om stijgende energiekosten glastuinbouw te compenseren

Daar waar wij hier reikhalzend uitkijken naar Russisch gas om de gigantische prijsstijgingen te beteugelen, stijgen ook de energieprijzen in Rusland zelf flink. En ook de…

Alle tuinders van het gas af dankzij Westlands warmtenet

Alle tuinders van het gas af. Dat is het doel van Warmtesysteem Westland, waar nog dit jaar een begin mee wordt gemaakt. Door de warmtenetten in Westland aan elkaar te…

Grootste deel SDE++ in 2020 naar CO2-afvang en -opslag

Met ruim 3.500 projecten dragen Nederlandse ondernemers gezamenlijk bij aan een vermindering van maar liefst 3,43 Mton CO2 per jaar. Dat deelt de Rijksdienst voor Ondernemend…

Aardwarmte Maasdijk breidt uit en staat klaar voor realisatie

De realisatie van het aardwarmteproject in Maasdijk is twee stappen dichterbij. Met het akkoord van de aandeelhouders HVC en Capturam over het verstrekken van het eigen vermogen voor drie doubletten en de aanleg van het warmtenet is weer een belangrijke stap gezet. De eerste contracten met aannemers voor…

analyse ABN AMRO

Glastuinbouw meest kwetsbare branche voor hogere energiekosten

Ondernemers hebben last van de fors gestegen tarieven voor gas en elektriciteit. Bedrijven die variabele energietarieven betalen krijgen direct de fors gestegen tarieven voor de kiezen. Met name bedrijven die veel energie verbruiken en sterk concurreren op prijs kiezen doorgaans (deels) voor variabele…

Energie-update: telers stoken op olie en storten (te) vroeg

Tholen - Hele grote, gekke pieken in de gasprijs bleven vorige week achterwege, maar tegen het weekend liep de gasprijs voor de wintermaanden toch weer op. De energiecrisis, die is dus nog zeker niet voorbij. Reden voor telers in Duitsland om op olie te gaan stoken, zo ontdekte de redactie, terwijl er…

eerste resultaten pilot positief

"Doorzichtige zonnepanelen bieden kansen in energietransitie"

Tholen - In Someren en Lierop zijn Green Meteor, kweker Thwan van Gennip, de onderzoekers van de KU Leuven en Engie gestart met een pilot met zonnepanelen boven de aardbeien, frambozen en de opkweek van frambozen om te meten wat het effect van zonnepanelen is op de kwaliteit en opbrengst van de…

Peter Nugteren, Flynth

"Inzicht in bedrijfsvoering belangrijker dan ooit voor tuinders"

De energiecrisis waarin Nederland zich nu bevindt, raakt de glastuinbouwsector hard. De gasprijs is al door de niet eerder bereikte grens van € 1,00 per kubieke meter gas gegaan. Hoewel de prijs iets gestabiliseerd is de afgelopen week, lijkt het einde nog niet nabij. De verwachting is dat de hoge…

Twee nieuwe energieprojecten goedgekeurd door programmaraad KijK

De programmaraad van Kennis in je Kas is begin oktober akkoord gegaan met twee nieuwe energieprojecten. Het betreft een onderzoek naar paarsverkleuring bij teelt onder LED's en onderzoek naar efficienter gebruik van CO2. De doelstellingen en beschrijvingen van de projecten staan inmiddels op de website…

Energie-update: kunnen de lampen zomaar uit?

Het is de afgelopen tijd meermaals benadrukt: niet alle telers zitten even (diep) in de penarie vanwege de energiecrisis. Dat blijkt uit twee tegenovergestelde verhalen in de media gisteren. Verder in deze update een uitgebreid verhaal over bedrijfsvoering in deze tijden van Flynth en uitleg van Arie de…

Zicht op herstart Trias Westland tijdens symbolische ingebruikname

Woensdag 13 oktober is het ingebruiknemen van Trias Westland samen met de telers en Jan-Kees Goet, secretaris-generaal LNV en Sandor Gaastra, directeur-generaal EZK, bekrachtigd. Met twee geothermiebronnen op 2,3 km diepte en een 4 km onderzoeksboring is Trias Westland volgens alle betrokkenen 'de…

ACM stelt spreiden kostenstijging bij grootverbruikers elektriciteit voor

Netbeheerder TenneT maakt extra operationele kosten bij het verzwaren van het hoogspanningsnet. Dat heeft TenneT aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld in haar…

Luik Natie kan nu energie van 3800 zonnepanelen én windmolen ook opslaan

Tholen – Het op- en overslagbedrijf Luik Natie en de energieleverancier Engie hebben gisteren samen met de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir, de eerste Tesla Megapack batterij in België ingehuldigd op de site van Luik Natie in de Antwerpse haven. Hij is wel een tikkeltje groter dan de gemiddelde…

Energie-update: Telers vrezen voor hun toekomst

De glastuinbouw staat volop in de aandacht nu de energieprijzen zo zijn gestegen. Landelijke en regionale media schreven er veel over en wilden vooral ook telers spreken die…

Kas maakt plaats voor aardwarmteproject in Bergschenhoek

Begin oktober is aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek begonnen met de aanleg van een aardwarmteinstallatie door Wayland Energy. Vorige week werd hiervoor bij nr. 17 een kas gesloopt. Vanaf november start de aanleg van de mijnbouwvloer (boorvloer) en volgt de verdere inrichting van het bouwterrein, zo…

"Telers zullen de rekensom maken of het wel rendabel is om sla te gaan planten"

Dat stelt René Simons, voorzitter van de Tuinbouwveiling Zaltbommel, in het Brabants Dagblad. In tegenstelling tot tomaten en paprika’s die het hele jaar door geteeld worden…

Frankrijk overweegt mes te zetten in terugleverprijzen zonnepanelen

Er zijn interessante, hoewel soms tegenstrijdige, ontwikkelingen gaande rond de ontwikkeling van zonnepanelen op het boerenland in Frankrijk. Dat schrijft het Nederlandse…

Energie-update: Telers in onzekerheid overheersen (opnieuw) de media

Na de bizarre energieweek van vorige week stonden dit weekend de kranten (opnieuw) vol met energieverhalen uit Nederland en België. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met…

En weer vergaat de wereld

We hebben er de afgelopen dagen uitgebreid bij stilgestaan, en niet alleen wij. Het is immers ook zot, die gasprijs, en terwijl het wemelt van de energiespecialisten en bezorgde bewindspersonen lijkt…

Energieupdate: Komkommerteler slaat belichte winterteelt over

Deze week schoot de daggasprijs door de eurogrens heen. Het tekent de bizarre week die het geweest is. Er blijven telers in het nieuws komen om over de situatie te vertellen.…

"we staan in de startblokken"

Duitse minister bezoekt geothermieproject Straelen

Als projectpartner ondersteunt Landgard een geothermisch project onder leiding van de gemeente Straelen, dat de mogelijkheden onderzoekt voor het gebruik van diepe geothermie…

Bekende Amerikaanse YouTuber vlogt over de voordelen van zonnepanelen boven fruitteelt

De populaire Amerikaanse Youtuber Matt Ferrell, bekend van 'Undecided with Matt Ferrell' zet in onderstaande vlog de Agri-PV oplossingen uiteen, waarin hij veelvuldig spreekt over het project van GroenLeven, de zonnepanelen boven de frambozen van Piet Albers. Voor meer informatie:GroenLeven zonne-energieinfo@groenleven.nl…

"Aardwarmte ideaal voor inruilen 4 miljoen kuub aardgas per jaar"

De bestuursleden van Warmtecoöperatie Wippolderlaan, waaronder tomatenteler Bart de Bakker van De Bakker Westland, hebben recent als eerste het warmteleveringscontract voor aardwarmteproject Wippolderlaan getekend. De teler legt in onderstaande video het belang van het project uit. 

Tuinbouwoverleg energiecrisis: "Vooral tuinder voelt pijn van hoge energieprijzen"

Er zijn grote zorgen over de impact die de snel stijgende energieprijzen hebben op een aanzienlijk deel van de glastuinbouwbedrijven. In de overige schakels binnen de tuinbouwketen zijn de effecten vooralsnog minder zichtbaar. Dat is de uitkomst van het overleg van diverse tuinbouworganisaties dat…

Energiecrisis vergt maximale flexibiliteit van opkwekers vruchtgroenteplanten

Tholen - Als glasgroentetelers besluiten hun kassen (langer) leeg te laten liggen, dan zijn het de opkwekers van tomaten-, komkommer- en paprikaplanten die daar nu de gevolgen van ervaren. Zij krijgen veel vragen van telers over wat er mogelijk is qua opschuiven, zo leert een rondgang van de redactie. En…

Telers over energiecrisis in de media

"Glastuinbouw overleeft de winter niet met deze gasprijzen"

"Glastuinbouw overleeft de winter niet met deze gasprijzen." Dat is de titel boven een artikel in De Telegraaf. Daarin vertelt tomatenteler Leo van der Lans dat hij fors…

Aardwarmte Wippolderlaan stap dichterbij: eerste drie warmteleveringscontracten getekend

De bestuursleden van Warmtecoöperatie Wippolderlaan hebben als eerste het warmteleveringscontract voor aardwarmteproject Wippolderlaan getekend. Zij zetten hiermee een belangrijke stap in de realisatie van duurzame warmte in het gebied Wippolderlaan. Door het ondertekenen van de overeenkomst verbinden de…

Gasprijs door eurogrens, glastuinbouw formeert crisisteam

Vandaag bereikt de gasprijs een niet eerder bereikte grens van 1 euro per kuub. De laatste weken lijkt het elke dag wel weer gekker te worden en dat drijft telers tot wanhoop.…

gas, arbeid, transport, elektriciteit

"Kosten voor Britse tomatentelers kunnen oplopen tot vijfvoudige"

De Britse tomatensector heeft te maken met de grootste uitdagingen die Phil Pearson ooit heeft ervaren. Als voorzitter van de technische commissie van de Tomato Growers Association en als tomatenteler is hij ervaringsdeskundige. Tijdens de British Tomato Conference zei hij onlangs dat de…

Energie-opwekkend afdekzeil op een regenwaterbassin in foto's

Onlangs is het eerste regenwaterbassin in Nederland voorzien van energie-opwekkend afdekzeil. Dick van Regteren vertelde onlangs al meer over de Genap Energy Cover, maar foto's zeggen altijd nog meer dan woorden. Dus hierbij ook foto's.  Voor meer informatie:Genap B.V. Goorsestraat 1 7041 GA ‘s-Heerenberg+31 (0)314 66 16…

'Gekissebis' rond biomassacentrale op Next Garden

De biomassacentrale op het terrein van Next Garden in Bemmel stoot te veel ammoniak uit. Daarop wijst een milieuclub aan de hand van een meting van 24 juli. Die meting is…

Webinar Energiemarkten AgroEnergy

Wanneer klapt de gasprijsballon?

Het huidige prijsniveau op de gasmarkt is extreem en hebben we in de recente geschiedenis nog niet eerder gezien. Het prijsplafond blijft hierbij onzeker, maar de verwachting is wel dat dit niet…

RVO: "Veel zonne-energieprojecten met subsidie gaan niet door'

Veel dakprojecten krijgen wel een subsidiebeschikking voor het opwekken van zonne-energie, maar worden alsnog niet gerealiseerd. Belangrijkste redenen voor de annulering zijn…

'Giant Dutch Greenhouses Go Dark', kopt Bloomberg

Lampen uit, vroeger stoppen en later starten, het zijn allemaal opties voor telers om de kosten te drukken in de huidige energiecrisis. Ook internationale media schrijven over…

Grootste problemen bij aardbeientelers

Glastuinbouw Nederland maakt werk van leveringsproblemen CO2

De afgelopen week zijn bij Glastuinbouw Nederland diverse meldingen gedaan door telers over de levering van vloeibare CO2. Dat deelt Alexander Formsma namens de…

Dreamstime

CO2 van containerschip naar kas

Het Rotterdamse Value Maritime gaat een Nederlands containerschip uitrusten met een systeem om CO2 op te vangen en op te slaan. De CO2 van het schip wordt afgeladen in de Rotterdamse haven en gaat…

Toezichthouder: "Geothermie moet en kan veilig"

Gisteren verscheen de Evaluatie Aanbevelingen Staat van de Sector Geothermie. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) evalueerde de Staat van de Sector Geothermie (2017) om te onderzoeken wat er met de aanbevelingen uit het rapport is gedaan en of geothermie intussen veiliger is geworden voor mens en milieu.…

20 tips om energie te besparen met een korte terugverdientijd

Om bedrijven te helpen met het besparen van energie heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld. Hier staan voor 19 sectoren de belangrijkste maatregelen om energie te besparen op. Al deze maatregelen hebben een terugverdientijd van hoogstens vijf jaar,…

Nederland haalt steeds meer hernieuwbare energie uit biomassa

Het energieverbruik uit biomassa zoals biogas, biobenzine, het groene deel van huishoudelijk afval of houtproducten, nam in 2020 met 10 procent toe ten opzichte van een jaar eerder en steeg naar 119 PJ (petajoule). Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan het toegenomen gebruik van biomassa in…

Solitaire bedrijven in Limburg op weg naar fossielvrij

Welke ontwikkelingen stellen glastuinbouwondernemers die solitair zijn gevestigd in staat om de weg naar fossielvrij in te slaan? Die vraag stond medio september centraal tijdens een bijeenkomst van Limburgse telers in Venlo-Blerick. Daar gaven de energiespecialisten van Glastuinbouw Nederland/Kas als…

Samenwerking GroenLeven, Univé en Rabobank in Duurzame Zekerheid

GroenLeven is zonne-energiepartner van Duurzame Zekerheid, het energieconcept van Univé. Op dinsdag 28 september is het partnerschap tussen de partijen onderstreept met de ondertekening van een nieuw contract. Met Duurzame Zekerheid gaat de coöperatiede daken van haar zakelijke leden asbestvrij maken.…

Tomatenplanten wekken energie op om servers te doen draaien

Ilja Schamle is afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven en  heeft in een zelfgebouwd serversysteem ontwikkeld waarin batterijen zijn vervangen door levende planten om te onderzoeken hoe technologie een symbiotische relatie met de natuur kan aangaan. Het project, dat werd tentoongesteld als onderdeel van…

CO2-opslag én levering aan glastuinbouw samen is vooral technisch onzeker

De afgelopen maanden is gecombineerde permanente CO2-opslag én levering aan o.a. de glastuinbouw onderzocht door de ministeries van EZK en LNV samen met marktpartijen. Uit het onderzoek is gebleken dat er administratief door middel van zogenaamde CO2-toedeling mogelijkheden zijn, maar dat er vooral…

Veel aandacht voor energie bij werkbezoek Adri Bom aan telers Noord- en Oost-Nederland

In het kader van een nadere kennismaking met de leden van Glastuinbouw Nederland, heeft voorzitter Adri Bom-Lemstra op woensdag 22 september een bezoek gebracht aan ondernemers in de regio Friesland-NOP-Overijssel. Daar ging zij op drie bedrijven in gesprek met ondernemers over de vraagstukken die hen…

Omroep Flevoland

Energiecrisis blijft telers én media bezighouden

"Werken met een hoge kostprijs en een lage verkoopprijs hou je niet lang vol"

De hoge gasprijs is van invloed op het merendeel van de glastuinbouwbedrijven. Dat is duidelijk en dus wisten de landelijke- en regionale media telers goed te vinden om te horen wat zij van de situatie vinden en hoe zij ermee omgaan. Gisteren deed Omroep Flevoland, dat sierteler Bram Termeulen en Bram…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven