Gewasbescherming

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 doet beroep op innovatiekracht sector

Tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie en natuur- en milieubescherming slaan samen de handen ineen met overheid en toezichthouders om te werken aan een trendbreuk in gewasbescherming. Met het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ wordt onder andere…

"als teler wist hoeveel pijn een plant heeft van een bespuiting, zou teler het niet meer doen" Royal Brinkman

De toekomst van plantgezondheid: van curatief naar preventief

“Een gezonde plant wordt minder snel ziek, zo simpel is het.” Kees Kouwenhoven, product specialist gewasbescherming bij Royal Brinkman, focust zich steeds meer op…

Onderzoek naar verbetering natuurlijke weerbaarheid

De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt of stoffen - en dus de weerbaarheid van het gewas – geïdentificeerd en gemeten…

Vaker Turkse mot dit jaar in de tomaten

Na een warm voorjaar en extreem warme zomer kan de druk van de Turkse mot hoog zijn in de tomatenteelt. De inzet van het biologisch middel Delfin WG kan uitkomst bieden. Biobest-adviseur Nick Nagels vertelt dat de Turkse mot dit jaar vaker opduikt. “Dit is onder meer het gevolg van het warme weer. De mot…

Foto: fenaco, Stefan Rüegg

Zwitsers zoeken alternatief voor koper in gewasbescherming

De Zwitserse coöperatie Fenaco en het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw FiBL gaan een strategisch partnerschap aan. De focus van de onderzoekssamenwerking ligt in de eerste fase op de ontwikkeling en realisatie van innovatieve oplossingen voor een duurzame gewasbescherming. Het doel…

"meer laag-risico-stoffen goedkeuren is belangrijk"

Schouten schrikt niet van groei gewasbeschermingsmiddelen

In de tuinbouw weten ze dat een stijging van het aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet direct betekent dat daarmee ook de risico's toenemen. Van buiten de sector schrikt men van een stijging en ontstaat er regelmatig ophef. Veel toelatingen betreffen tegenwoordig echter laag-risico-middelen.…

Hoge trips en virusdruk bij start paprikaseizoen Almería

De start van het nieuwe paprikaseizoen in de kassen in Almería wordt momenteel gekenmerkt door aanzienlijke hoeveelheden trips en bijgevolg een hoge virusdruk, omdat trips virussen overdragen. Het opflakkeren van de plaag is deels te wijten aan niet toereikende geïntegreerde gewasbeschermingsstrategieën…

Glastuinbouw Nederland

"Met gerichte stappen kan gebruik toxische middelen glastuinbouw nog verder omlaag"

De glastuinbouw gebruikt steeds minder toxische gewasbeschermingsmiddelen. Dat bleek deze week uit cijfers die het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) onder de aandacht…

Glastuinbouw valt positief op op meetlat risico gewasbescherming

De glastuinbouw gebruikt steeds minder toxische gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor is het risico van gewasbeschermingsmiddelen uit kassen voor biodiversiteit en waterleven in de periode 2012-2016 afgenomen. Dit in tegenstelling tot diverse open teelten, waar het risico toenam, zo valt op te maken uit…

België telt 571 erkende gewasbeschermingsmiddelen

In België zijn 571 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor gebruik. In 2019 werden er 34 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, waarvan 5 biopesticiden. Voor 14 middelen werd geen toelating verleend. Zij mogen gebruikt worden door ruim 65.000 professionele gebruikers die hiervoor een fytolicentie…

Turkse teler trots op vrouwen en biologische bestrijders in dienst

In samenwerking met Biobest Turkije heeft de Turkse teler Mavruz Agricultural Company succes geboekt met een pesticide-vrije tomatenteelt. Deze kas is gelegen in het Can-district van Canakkale in het noordwesten van Turkije. Een nabijgelegen tegelfabriek levert de vereiste warmte voor de kas. Een…

Met twee stoffen samen dubbele werking tegen Pythium in komkommer

Voor komkommertelers vraagt Pythium volop aandacht, zeker met warm weer in de zomer. De stijgende mattemperatuur verhoogt de kans op besmetting en ontwikkeling van Pythium. Proeven in komkommer hebben aangetoond dat Previcur Energy met Pythium wel raad weet, zo deelt Bayer.  In een proef waren de planten kunstmatig…

"Waak ervoor Tuta niet te vergeten"

De insectendruk is dit teeltseizoen gemiddeld bij de meeste tomatentelers wat lager dan vorig jaar. Er zijn vorig teeltseizoen veel insecticiden ingezet om witte vlieg, tomatengalmijt en Nesidiocoris te bestrijden en als gevolg daarvan is men dit seizoen in veel gevallen relatief schoon gestart,…

op termijn is ook EU-registratie van Regev het doel

"Dit schimmelwerende middel is een game-changer in de VS"

Het allereerste hybride schimmelwerende middel is onlangs door de EPA in de Verenigde Staten goedgekeurd. Het is al met succes gebruikt in 14 landen over de hele wereld buiten…

Ledenraadpleging Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming start 17 augustus

De ledenraadpleging over het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming voor de glastuinbouw vindt plaats van 17 tot en met 30 augustus door middel van een enquête. Alle leden glastuinbouwondernemers van Glastuinbouw Nederland ontvangen maandagmiddag 17 augustus per e-mail de informatie over het…


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven