Projectidee voor duurzame (giet)watervoorziening niet in Nationaal Groeifonds

Een projectidee van Glastuinbouw Nederland voor duurzame (giet)watervoorziening is niet opgenomen in het Nationaal Groeifonds. Dat deelt Guus Meis op de website van de…

Het nut van politiefilters, ook in de tuinbouw

Tholen - Wanneer Ajax en Feyenoord voetballen, is er traditioneel politie aanwezig. “In de regel doen ze niks, ze zijn passief aanwezig, soms buiten beeld. Als het verkeerd gaat, grijpen ze in. Zo werken ook ‘politiefilters’ in het water,” vertelt Stefan Bakker van Netafim Netherlands. De politiefilters…

Westland maakt binnenkort keuzes in gietwatervoorziening

In juli 2022 loopt de huidige ontheffing op brijnlozing in gemeente Westland af. Dat betekent dat het ontwikkelen van alternatieven voor omgekeerde osmose haast heeft. Al…

Pleidooi voor behoud agrarische kennis in het waterschap

Boeren, bedrijven en natuurorganisaties moeten geen zetels meer toegewezen krijgen in het waterschap, vindt de Waterschapspartij. Ze zouden maatregelen tegen droogte en…

Meetprotocol testen zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw gewijzigd

De ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ is aangewezen als testmethode voor het vaststellen van het zuiveringsrendement, is gewijzigd en op 1 augustus 2021 in werking…

Nico van Melick

Hoogwater Limburg zomer 2021 ingrijpender dan in 1993 en 1995

De hevige neerslag samen met het hoogwater van juli 2021 in Limburg was ingrijpender dan de rivieroverstromingen in 1993 en 1995. Dat concludeert een breed consortium van kennisinstellingen in een eerste analyse. Ook in andere regio's en de Nederland omringende landen was de schade van de watersnood…

Drie podcasts over water en kas zijn terug te luisteren

Het afgelopen jaar heeft Glastuinbouw Nederland diverse podcasts opgenomen, over zaken die er toe doen in en om de kas. In de podcastserie KasGesprek ging het drie keer over…

Grote waterbehoefte glastuinbouw uitdaging bij delen waterberging

Onderzoek in de regio Oostland naar de beschikbaarheid van zoet water heeft geresulteerd in vier mogelijke scenario's en locaties voor hemelwaterberging binnen het huidige…

7 oktober

WaterEvent 2021: Andere opzet en focus op substraatteelt

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw organiseren op donderdagmiddag 7 oktober - als vanouds - weer het jaarlijkse WaterEvent.…

Jesper Alkestrup, SoilSense:

"Duurzame irrigatie is de toekomst"

SoilSense, een Scandinavisch bedrijf dat tuinders voorziet van nauwkeurige sensorgebaseerde gegevens, heeft zojuist 195.000 euro opgehaald in een startkapitaalronde van grote Deense investeerders. Het bedrijf biedt een automatisch bodemvochtsensorsysteem voor de tuinbouw waarmee telers water kunnen…

Verbod op stikstofmeststoffen in gebied rond Spaanse lagune Mar Menor

De gewestregering van de Spaanse regio Murcia heeft aangekondigd dat ze het gebruik van anorganische stikstofhoudende meststoffen zal verbieden in heel het gebied dat aanleunt…

Hoge waterprijs rampzalig voor tomatenteelt in Almería

Telersvereniging Coag Almería heeft in een verklaring meegedeeld dat het de Andalusische gewestregering dringend vraagt om de waterconcessie in de gemeente El Bobar nabij…

"Maximaliseren opgelost zuurstof in water met nanobubbles is winst"

Vanwege hun unieke structuur zijn nanobubbles efficiënt in het verbeteren van water in diverse stadia van de groeicyclus van de plant. Dat stelt producent Moleaer. De langdurige aanwezigheid van de bubbels in water en hun inherente vermogen om efficiënt zuurstof over te brengen en verplaatsen rond…

"Meer focus nodig op verdienmodel telers in Deltaplan Agrarisch Waterbeheer"

Brenda Timmerman is portefeuillehouder water en bodem LTO Noord in Drenthe én akkerbouwer in Roswinkel. In die hoedanigheid is ze betrokken bij het Deltaplan Agrarisch…

"Nieuwe technologie overstijgt bestaande zuurstofniveaus"

Het vinden van de juiste oplossing voor waterkwaliteit kan een uitdaging zijn voor telers die werken in complexe omgevingen. De meest gangbare aanpak is altijd beluchting…

LTO Nederland en Kadaster bekrachtigen wederzijdse samenwerking

Het Kadaster en LTO Nederland bekrachtigen hun wederzijdse samenwerking in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.…

Kenniscentrum water deelt jaarverslag

STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland, heeft een jaarverslag over 2020 uitgebracht. Daarin staan de activiteiten…

Inbreng telers gevraagd om brijnprobleem op te lossen

In juli 2022 loopt de ontheffing af die het voor telers in Westland mogelijk maakt om brijn in de bodem de lozen. Brijn, een zoutconcentraat, komt vrij bij het geschikt maken…

Waterbuffer naast kas groeit uit tot stukje natuur

Kwekerij Moors, paprikateler in Asten, liet in 2008 tussen hun kas en een nabijgelegen kasteel een grote vijver graven. De vijver werd destijds aangelegd als waterbuffer voor de kas, om problemen te voorkomen bij stortbuiten. Inmiddels is het een alleraardigst stukje natuur geworden, zo deelt het bedrijf…

ZLTO: "Zoete grondwatervoorraden door Zeeland zwaar overschat"

De provincie Zeeland schat in dat circa 40% van de gronden geschikt is om zoet water aan te onttrekken. Dat percentage is volgens ZLTO zwaar overschat en ligt dichter bij 20%,…

"Je kunt planten horen smeken om water"

Het is mogelijk om aan planten te horen dat ze dorst hebben. En om dat ook te meten. Nu maken telers nog gebruik voor sapstroomsensoren om inzicht te krijgen in de behoefte…

Telers geven goede voorbeeld in project wateropvang, wie volgt?

De verwachting van experts is dat er vanwege klimaatverandering alsmaar meer en vooral extremere neerslag gaat vallen. Om die neerslag op te vangen, helpen telers al een tijdje mee aan het project Rainlevelr van het Hoogheemraadschap Delfland. Arno Steekelenburg van Rijk Zwaan en hoogheemraad Manita Koop…

"Water met nanobubbles goed voor wortelgezondheid"

De wortelzone is de essentiële verbinding tussen een plant en zijn omgeving. Deze wordt sterk beïnvloed door waterkwaliteit, beschikbaarheid van zuurstof, pathogenen en veel andere omgevingsfactoren. Door de centrale rol in plantengroei heeft de gezondheid van het wortelstelsel van een plant langdurige…

Nanobubbles ontbrekend puzzelstukje in aardbeienteelt

De wortelzone is de essentiële verbinding tussen een plant en zijn omgeving. Deze wordt sterk beïnvloed door waterkwaliteit, beschikbaarheid van zuurstof, pathogenen en veel andere omgevingsfactoren. Door de centrale rol in plantengroei heeft de gezondheid van het wortelstelsel van een plant langdurige…

Ondernemers en Delfland halen 100% score UO-rapportage

De verplichte milieurapportages over 2020, die in de landelijke database van de UO (uitvoeringsorganisatie) worden verzameld, zijn binnen bij Hoogheemraadschap Delfland. Voor het eerst is in het beheersgebied een 100% score gehaald, oftewel hebben alle glastuinbouwbedrijven gerapporteerd zonder dat enige…

Start lozingscontroles rondom Poeldijk

Op 2 augustus is het Hoogheemraadschap van Delfland gestart met de Gebiedsgerichte Aanpak in de glastuinbouwgebieden rondom Poeldijk. In deze aanpak werkt het Hoogheemraadschap samen met glastuinbouwondernemers aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen. In 2014 is begonnen met de…

Nieuwe meststof met nanobubbles op Amerikaanse markt

Moleaer en RainAg gaan samenwerken om nieuwe meststoffen, voorzien van nanobubbles, op de markt te brengen. Hiermee wordt de gepatenteerde nanobubble-technologie van Moleaer…

Watervoetafdruk kassen Almería is tot 20 keer kleiner dan Spaanse landbouwgemiddelde

Het watergebruik van kassen in Almería is twintig keer lager dan het Spaans landbouwgemiddelde. Dat stelt Cute Solar, dat Spaans product promoot. De Spanjepromotor wijst op het succes van druppelirrigatie en waterhergebruik dankzij teelt op goten.  Geïntegreerd irrigatie- en klimaatbeheersingssysteem om het…

Bassinwater eerst ontsmetten voordat het de kas in gaat

Tholen - “Je hebt een regenwaterbassin, je pompt het water naar binnen, stopt het in een silo. Je voegt kunstmest toe, pompt het een keer rond, ontsmet het, en gaat het weer hergebruiken.” Dat is in een notendop de manier waarop veel telers met water omgaan, aldus Albert van Dam, managing director van…

Glastuinbouw Waterproof

"'Politiefilters' in watersysteem zijn geen overbodige luxe"

Wie in productoverzichten of technische beschrijvingen van watergeefsystemen zoekt naar ‘politiefilters’, zoekt tevergeefs. Productmanager Stefan Bakker van Netafim gebruikt de term echter vaak, zo vertelt hij op Glastuinbouw Waterproof. “De politie is meestal onopvallend aanwezig, maar staat altijd…

Proef op de som: Rainlevelr werkt ook bij veel regen

Van waterschaarste zoals in voorgaande jaren is deze zomer gelukkig geen sprake. Sterker nog, de verwachte neerslag in de tweede helft van juni was soms zo overdadig, dat Hoogheemraadschap aanleiding zag om het Rainlevelr neerslagprotocol tot tweemaal toe te activeren. In afwachting van de hoosbuien…

Hoogheemraadschap van Delfand

Hoogheemraadschap komt deze zomer sloten 'snoeien'

Half juli start het zomeronderhoud aan sloten en vaarten. In ieder geval door het Hoogheemraadschap van Delfland. Kijk dus niet raar op als met grof geschut er riet en vuil uit sloten tussen kassen wordt geplukt. Tijdens het zomeronderhoud worden de waterkanten en sloten in het gebied van het Hoogheemraadschap…

Delfland zet in op aquathermie

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Eneco gaan samenwerken om warmte uit schoongemaakt rioolwater te winnen en te leveren aan huishoudens. De techniek, aquathermie, wordt ook al kleinschalig in de glastuinbouw ingezet. Beide partijen zien in aquathermie een duurzame warmtebron met potentie. In schoongemaakt rioolwater zit…

Teler niet beboet na lekkage door scheur in afvoerleiding

Een scheur in een afvoerleiding bij een teler in de Zuidpolder van Delfgauw is afgelopen maand snel gedicht. Uit de leiding lekte water met residu van een…

Zuinig 'tuinbouwtechniek' voor rioolwaterzuivering Zaltbommel

In navolging van het 'tuindersriool' voor afvalwater uit kassen in de Bommelerwaard krijgt ook de zuiveringsinstallatie in Zaltbommel een upgrade. Daarvoor worden…

Het avontuur van Sendot en microLAN is een echt ABC’tje

Al een kleine twintig jaar brengt microLAN de kwaliteit van drink-, afval- en oppervlaktewater in beeld voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Het bedrijf ontwikkelt specifieke technieken om de aanwezigheid van algen, bacteriën (als indicator van virussen) en (bio)chemicaliën in water vast te…

Waterzuiveringsinstallaties na tuinbouwsponsoring aangekomen in Congo

Na een enorme reis zijn drie NUF waterzuiveringsunits aangekomen op het project van Stichting De Zaaier in Congo.  De units, mede mogelijk gemaakt door donaties uit de tuinbouw, vlogen van Tel Aviv via Ethiopië naar Entebbe. Daar stond weer een klein vliegtuig klaar die de units naar Arua in Uganda vloog.…

Masterplan voor zoetwatervoorziening Zeeland

Woensdag hebben gedeputeerde landbouw, visserij en fruitteelt Jo-Annes de Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus uit handen van ZLTO-voorzitter Zeeland Joris Baecke het Masterplan Zoet water voor Zeeland en een symbolische gieter met de logo’s van de partners in het samenwerkingsverband in ontvangst…

Handvatten warmte- en wateropslag als goede buren

In tuinbouwgebieden wordt de ondergrond gebruikt voor zowel de winning en opslag van water voor gietwater (in het eerste watervoerende pakket) als ook voor de buffering van warmte voor verwarming en koeling van de kassen (WKO) (in het eerste en tweede watervoerende pakket). In hoeverre kunnen deze vormen…

Niet alle bassins telers Rainlevelr alweer vol na onvoorspelbare neerslagperiode

De regen kwam de afgelopen tijd bij vlagen met bakken uit de hemel. Om wateroverlast te voorkomen helpen telers in Westland en Delfland dan door met Rainlevelr ruimte te maken in hun bassins en silo's. Daarbij is een nauwkeurige neerslagverwachting van groot belang, want de teler wil geen kostbaar…

Voorkom legionella bij natte koeltorens

Natte koeltorens komen ook in de glastuinbouw voor als onderdeel van de koelinstallaties die worden gebruikt voor het afvoeren van overtollige warmte. De warmte wordt door middel van het vernevelen van water in een open constructie afgevoerd. Natte koeltorens staan bekend als een belangrijke…

Terugkijken: webinar Beschikbaarheid van gietwater

Donderdag 17 juni jl. vond weer een webinar Water van Glastuinbouw Nederland plaats. Dit webinar stond in het teken van de beschikbaarheid van goed gietwater voor de…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven