Water

ToBRFV in gietwater bestrijden

Dat in bassinwater veel pathogenen zoals bacteriën, schimmels en virussen voorkomen, mag als bekend verondersteld worden. Verspreiding van pathogenen tussen de diverse bassins en silo’s kan vervolgens gemakkelijk door vogels of eenden gedaan worden. De in de bassins aanwezige biofilm zorgt voor verdere vermenigvuldiging van de…

Irrigatie vanuit grondwater maakt hergebruik behandeld rioolwater mogelijk

De zomers worden steeds droger en er is steeds vaker sprake van waterschaarste. Onderzoekers van onder meer het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA keken hoe gezuiverd rioolwater in de landbouw kan worden hergebruikt door irrigatie vanuit het grondwater. De focus lag op…

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Najaarscheck sloten Hollands Noorderkwartier vanaf 19 oktober

Vanaf maandag 19 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in het gebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  Zij kijken of de sloten voldoende schoon…

Waterdata combineren

Gisteren presenteerde het Hoogheemraadschap van Delfland op het digitaal gehouden eind evenement van het Interreg North West Europe project BE-GOOD het project SWWIM, dat staat voor Smart Waste Water Information Management. Hiervoor ontwikkelde Delfland samen met Hydrologic een dataplatform, waarin oorspronkelijke gegevens van…

Kassen voor waterzuivering in Egypte

Om te helpen bij een oplossing voor schoon water in Egypte heeft Gakon zich aangesloten bij een rioolwaterzuiveringsproject dat in aanbouw is in Egypte. Het project wordt uitgevoerd ten oosten van het Suezkanaal. Het project omvat de behandeling van afvalwater en landbouwafvalwater uit het rioolstelsel…

Literatuurstudie KWR: uitdagingen bij analyseren virussen

In de afgelopen jaren heeft onderzoek op het gebied van microbiologie de enorme diversiteit en complexiteit van microbiële gemeenschappen in verschillende ecosystemen aangetoond. De huidige methoden voor monitoring van de microbiële waterkwaliteit, voornamelijk gebaseerd op fecale indicatorbacteriën,…

donderdag 1 oktober, 15.30 uur

Webinar: Watergebruik in emissieloze teeltsystemen en beschikbaarheid goed gietwater

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw organiseren op donderdag 1 oktober vanaf 15.30 uur een webinar over watergebruik in emissieloze teeltsystemen en beschikbaarheid van goed gietwater. De onderzoeksprojecten in het programma Glastuinbouw Waterproof dragen…

KETOS

Voedselveiligheid begint met water

“Sommige mensen zijn zo kortzichtig dat ze denken dat de veiligheid van water alleen in de derde wereld een probleem vormt maar dat is niet het geval. Kennis van de samenstelling van water is cruciaal voor mensen en bedrijven overal ter wereld. We moeten dus beginnen met de kwaliteit van het water in…

Over de zin van stalen daken op watersilo's

Tholen - De huidige drijfzeilen voldoen. Toch is de tendens ook gaande dat er meer vraag komt naar stalen daken op watersilo’s. Bas van der Elst, Hendic: ”Staal is solide. Het kan wel tegen een stootje. Storm is geen probleem. En als er een pak sneeuw op valt, is er niets aan de hand.” Wind en sneeuw…

Erwin Hofman (Montera Techniek):

"De koppeling met LetsGrow is dé ‘slimmigheid’ van Rainlevelr"

Onlangs sloot komkommerteler Q-cumber uit Oostland aan op Rainlevelr. Montera Techniek rondde de aansluiting af. "Vooraf kregen we duidelijke installatievoorschriften. Natuurlijk heb je altijd vragen, maar die werden snel beantwoord. Die aansturing was fijn voor ons, maar ook voor Q-cumber die zonder…

Proef bij zes telers met combi ontzouting en terugwinning nitraat

Voortdurend hergebruik van drainwater is alleen mogelijk als het natriumgehalte niet te hoog oploopt. Een ontzoutingsinstallatie kan uitkomst bieden. Dan is wel terugwinning van nitraat wenselijk. Het prototype werkt; nu lopen er testen op zes tuinbouwbedrijven. De startup Water Future vertaalt een…

"Geen acuut probleem toepassing chloorproducten bij lage concentraties"

Om nulemissie van water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te bereiken is het gewenst om te weten of toegepaste reinigingsmiddelen niet ophopen in het teeltsysteem. Producten die worden toegevoegd moeten worden opgenomen door de plant of worden afgebroken. In het eindrapport ‘Effect…

Waterzuivering: Het einde van collectief uitstel nadert

Tholen - Er zijn allerlei mogelijkheden om aan de zuiveringsplicht te voldoen. Steef Bruinen, Marel Zuivert, krijgt veel vragen van telers. Wanneer is het nu interessant om al dan niet mee te doen aan collectieve zuiveringsinitiatieven? "Dat hangt van allerlei factoren af. Eén daarvan is de hoeveelheid…

in samenwerking met Vsquare

Japans bedrijf Acniti brengt nanobubbletechniek naar Nederland

Acniti LLC te Osaka, Japan, gaat een samenwerking aan met Vsquare Holding B.V. te Vollenhove. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van nanobubbletechniek-systemen, waarmee gassen in vloeistoffen kunnen worden opgenomen. Vsquare wordt exclusief partner van Acniti in de Benelux,…

Is emissieloos telen mogelijk in de praktijk?

Onderzoek in een aantal teelten heeft laten zien dat het mogelijk is om al het drainwater te hergebruiken. Voor de individuele teler in de bedrijfsspecifieke omstandigheden is…

"dit jaar hebben we eigenlijk geen middelen meer gedoseerd"

Schoner bassinwater en schone filters in test nanobubbles bij Prominent Grevelingen

Bij Prominent Grevelingen is in de lente van 2020 een Moleaer Clear Nanobubble Generator geïnstalleerd. Het doel: onderzoeken of deze technologie in staat is om algen in het bassinwater gedurende de zomer te verminderen en de algehele waterkwaliteit te verbeteren. De tomatenteler bood een leercasus aan…

'Machtige' boeren en tuinders strijden voor geborgde zetels in waterschap

De macht van boeren en tuinders in de waterschappen zou te groot zijn. Tenminste, dat vond Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks. Het gevolg: debat, discussie en nu de dreiging…

Rogier en Matthijs babbelen over nanobellen

Het World Horti zet deze zomer innovaties in de spotlights. In deel twee van de serie World Horti Innovations wordt Rogier Kemmeren het hemd van zijn lijf gevraagd over nanobellen-technologie.

Podcast KasGesprek 3

Collectieve waterzuivering Westland: "Sommige voordelen zijn moeilijk in geld uit te drukken"

De derde aflevering van KasGesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er toe doen in en om de kas, is een extra ingelaste editie. Deze uitzending wordt gemaakt in opdracht van Waterzuiveringscoöperatie Westland. Gastpresentator Maurice Wubben spreekt met themaspecialist Water Guus Meis…

Eerste honderd deelnemers binnen voor Tourploeg-spel

AGF.nl, GroentenNieuws.nl en BPNieuws.nl organiseren dit jaar opnieuw een Tourploeg-spel. De eerste honderd deelnemers hebben zich inmiddels ingeschreven, wie volgt en daagt zijn collega's uit? Iedereen uit de AGF-handel of tuinbouw wordt uitgenodigd om met dit tourspel mee te doen. Deelname is gratis en…

Vers regenwater vult de bassins

Gisteren kwam een nieuwe droogtemonitor uit. Daaruit valt op te maken dat het neerslagtekort nog steeds groot is, met regionale verschillen. Die regionale verschillen waren er de afgelopen dagen ook met hevige buien. De ene teler had geluk, zolang de goten het aankonden uiteraard en er geen schade optrad, en de andere pech. WestlandPeppers zag tot grote tevredenheid dat het grote bassin zich goed…

EU wil geen versoepeling van de KaderRichtlijn Water

Nederland was een van de EU-lidstaten die voorstander waren van het versoepelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De Europese Commissie (EC) ziet echter niets in een…

Rainlevelr sorteert al voor op 2021

"Het klopt", zegt projectleider Rainlevelr Saskia Jouwersma van het Hoogheemraadschap van Delfland. "We hebben nog ruim vier maanden te gaan, maar toch zijn we al bezig met het jaar 2021. Hoe zei koningin Wilhelmina dat ook alweer zo treffend? Regeren is vooruitzien?" Rainlevelr gaat lekker: als alles…

Afvalwater glastuinbouw Bommelerwaard gaat 'Apolloreis' maken

Waterschap Rivierenland werkt aan de aanleg van een apart rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie, die bedoeld is voor de verwerking van het afvalwater van de glastuinbouw. Enthoven Techniek mag de zuiveringsinstallatie die gewasbescherrmingsmiddelen uit afvalwater gaat verwijderen leveren en…

"We moeten deze optie niet laten schieten"

Waterzuiveringscoöperatie Westland werkt aan deelnemend areaal

De voorbereidingen van de collectieve waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg naderen de voltooiing. Meer dan 1.000 hectare tuinbouwareaal in Westland en omgeving gaat daar collectief gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit het afvalwater verwijderen. Het hoe en waarom wordt uitgelegd in een video op…


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven