Tuinders, boeren en waterschap samen voor schoon water in Rijnland

Boeren en tuinders en Hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen en werken aan minder emissies en voldoende zoet en schoon water in het gelijknamige waterschapsgebied. Met de ondertekening van de intentieverklaring verstevigen betrokken partijen de samenwerking. Arie Verhorst, LTO…

Waterschap Brabantse Delta

Credits voor tuinders Made en Steenbergen na geslaagde waterpilot

De afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is verminderd en de bewustwording bij glastuinders in de clustergebieden Made en…

Drinkwatertekort zit Amerikaanse glastuinbouw dwars

Een overheidsbesluit voor Essex County in de Amerikaanse staat New Yersey zet mogelijk een rem op de bouw van kassen in het gebied. Het gaat om een moratorium op nieuwe grote…

Harsfilter slaagt goed in terugwinnen nitraat en sulfaat

Het terugwinnen van nitraat uit looswater met een selectief harsfilter is technisch haalbaar en biedt voldoende perspectief voor marktintroductie in het eerste kwartaal van 2022. Die conclusie trekt directeur Willem van Baak van Water Future na een geslaagde pilot bij een aardbeienkwekerij. Achter een…

Website UO-Glastuinbouw weer bereikbaar voor indienen jaarrapportages

De storing die enige tijd geleden is ontstaan door de update van de website van UO-Glastuinbouw is opgelost. Dat deelt Guus Meis van Glastuinbouw Nederland op Glastuinbouw…

Virussensor moet teler snel duidelijkheid geven over kwaliteit water

Telers hebben behoefte aan 'real time' meting van water om te zien of het besmet is met virussen. Dit met het oog op de nulemissiedoelstelling in 2027 en de behoefte bij…

Telers digitaal geholpen met zoektocht naar water

Waterbeschikbaarheid en doordachte inzet van het beschikbare water worden een steeds grotere prioriteit voor land- en tuinbouwers. In tijden van droogte en waterschaarste is…

Blauwe bessenteler vertrouwt op zelfgeproduceerde waterstofperoxide

Huelva is een belangrijke landbouwregio in Spanje. Droge grond en een warm klimaat, gecombineerd met gebruik van organische meststoffen, kunnen echter een uitdaging vormen voor telers. Een teeltbedrijf voor blauwe bessen van 24 hectare in Huelva, dat deel uitmaakt van een organisatie die biologisch…

Rainlevelr komt op 200 hectare netto aangesloten glas

Rainlevelr, het project waarin telers hun bassin uitlenen om bij zware regenbuien water op te vangen, sloot 2020 af met 35 deelnemers en 190 hectare netto aangesloten glas. Per 1 maart is daar nog eens 10 hectare aan toegevoegd waardoor men nu op 200 hectare netto glas aangesloten zit.  Bij een opvang van…

Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck

Historische vleugelpomp nieuw pronkstuk druiventuin

Bij de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck houden ze een stukje tuinbouwhistorie in ere. Sinds enkele maanden ook met behulp van een historische pomp, een vleugelpomp. Door de vrijwilligers werd in oktober dit pronkstuk uit het begin van de 19e eeuw in ontvangst genomen. Destijds werd de pomp gebruikt…

Photo 17690284 © Panpote | Dreamstime.com

"Teelt op water zou label 'biologisch' moeten krijgen"

Eerder dit jaar kwamen veel vertical farms en hun investeerders van een koude kermis thuis na een uitspraak van de EU: hoewel teelt op water veilige, voedzame groenten oplevert, worden deze groenten door AGRI (Committee on Agriculture and Rural Development) van het Europese Parlement, niet aangemerkt als…

Miljoenen voor zelfvoorziening zoetwater

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Hierachter steekt een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Zij zetten zich in…

Schoon water? Afdekken maar!

Tholen - Het voorjaar dient zich weer aan – en daarmee krijgen telers ook steeds meer instraling van de zon. Voor telers is dat vaak het moment om snel in actie te komen. Want hoe belangrijk zon ook is, er zit een vervelende schaduwzijde aan en die heet: overmatige algengroei. Een regelrechte bedreiging voor elk open…

Aanpassing Standaard Water voor testen zuiveringsinstallaties glastuinbouw

Het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw wordt vastgesteld met gebruik van Standaard Water. De samenstelling van het Standaard Water staat…

Nieuwe budgetronde voor verbeteren waterkwaliteit glastuinbouwgebied

Glastuinbouwondernemers die een idee hebben voor het verbeteren van de waterkwaliteit kunnen een bijdrage krijgen uit het ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.…

Wagenings onderzoek naar hergebruik afvalwater krijgt ruim 6 miljoen euro

Het programma AquaConnect van de Wageningse onderzoeker Huub Rijnaarts krijgt ruim 4 miljoen euro vanuit het Perspectief-programma van NWO, aangevuld met 2 miljoen euro vanuit…

Nieuwe project voor toepassing afvalwater als gietwater

Gebruik van effluent water (afvalwater van de rioolzuiverings-installatie) is een belangrijke optie voor de gietwatervoorziening van de glastuinbouw. Een eerder project in de…

Mobiel betrouwbaar waterkwaliteit meten in de praktijk

Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er een steeds grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit. Dat is van belang om in te kunnen grijpen in de water- en nutriëntenvoorziening van de planten en de waterzuivering. Het project ‘Waterkwaliteit snel in beeld’ richt…

MBBR-technologie uitgedokterd

Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw brengt een tweetal documenten onder de aandacht over MBBR-installaties, een zuiveringstechniek waarbij gebruik gemaakt wordt van…

Circulair watergebruik vindt steeds meer ingang in land- en tuinbouw Vlaanderen

In 2018 werden 462 investeringen geselecteerd die te maken hadden met circulair watergebruik, voor een bedrag van 3,7 miljoen euro. In 2019 was dit aantal gestegen naar 567…

Gezamenlijke afvalwaterzuivering Bommelerwaard actief

Het gezamenlijke tuinbouwriool in de Bommelerwaard is een feit. In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd. In de zuiveringsinstallatie wordt het water vervolgens gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen…

Wie pakt de handschoen op voor watertransitie?

De laatste dagen en weken is er volop gedebatteerd over water. Voldoende schoon water is een aandachtspunt van de dames en heren politici, dat is duidelijk. Vanuit de…

Minder fosfaat in water Schieland en Krimpenerwaard

Onlangs is de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) openbaar gemaakt. Daarin wordt met name ook de…

Dankzij nanobubbles efficiëntere opname voedingstoffen

NovaCropControl heeft een onafhankelijke studie afgerond over de impact van met zuurstof nanobubbles verrijkt irrigatiewater op de groei, bestrijding van pathogenen en opname van voedingsstoffen in tomaten. Blik in de kas van de proef net na het planten In een vergelijkende studie gaf NovaCropControl…

Ondergronds watersysteem; we weten veel (en veel niet)

Tholen - Bijzondere vragen van telers, daar bijt Ines van Marrewijk van Groen Agro Control zich graag in vast. Als er een oplossing is voor een kwestie waar een teler mee zit, weet Ines die te vinden.Momenteel is waterkwaliteit een van de grote thema’s, zo merkt ze. Het ondergrondse watersysteem is een…

Satter Orchids versnelt groei aardbeiplanten met CO2-verrijkt water

Het Canadese bedrijf CO2 GRO is gespecialiseerd in techniek om CO2 in water op te lossen. Via het water kunnen planten de extra CO2 opnemen, wat tot een hogere productie en snellere plantgroei leidt. Op een deel van de aardbeientuin zal Satter Orchids uit Brakel, Gelderland, de techniek testen. Bij…

Zo voorkom je lekkages uit de kas

Om te kunnen voldoen aan de Europese waterkwaliteitsnormen in het oppervlaktewater, is vanuit de glastuinbouwsector de stip aan de horizon gezet tot een nagenoeg nulemissie…

Reinigingsmiddelen mogen niet in gietwater terecht komen

Bij recirculatie kunnen reinigings- en ontsmettingsmiddelen ophopen in het watersysteem. Uit eerste testen met de zogenaamde fytotox-kit blijkt dat reinigingsmiddelen tot…

Kennis over ecologische effecten kan helpen met opschalen aquathermie

“Onzekerheid over hoe aquathermie het ecologisch functioneren van oppervlaktewateren beïnvloedt, belemmert de toepassing op grote schaal”, aldus Ida de Groot-Wallast, expert…

Drie Poseidons helpen Wijnen Square Crops aan goed gietwater

Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water in 2018 zijn er grenzen gesteld aan het lozen van drainwater op riool en oppervlaktewater. Door ophoping van de hoeveelheid natrium in het gietwater is onbeperkt recirculeren echter geen optie. ‘In de afgelopen twee zomers hebben we kwaliteit moeten…

Bacteriën en schimmels kansloos in mestbak? Een misverstand

Tholen - Zonder water geen teelt. En zonder goed, schoon water geen goede teelt. Reden voor steeds meer telers om met waterontsmetters te werken in de kas. Toch blijft het belangrijk om alsnog de waterkwaliteit te monitoren. Dat laatste doet Eurofins Agro met haar laboratorium voor telers. Jan Hardeman…

Verlenging fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ met vijf jaar

De komende vijf jaar wordt er door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimulerings-budget Emissiebeperking Glastuinbouw’, weer budget beschikbaar gesteld voor projecten en…

Opsporen lekkages en lozingen tijdens vorst- én dooiperiode

Door de matige tot strenge vorst deze week komt er steeds meer ijs op de sloten. Dit is voor telers het ideale moment om eens rond het bedrijf te lopen. Deze controle is nuttig en belangrijk, want het kan uitsluitsel geven of er proceswater van het bedrijf in het oppervlaktewater terechtkomt. Dat is…

Drie waterinstallaties naar Congo dankzij donaties aan Stichting de Zaaier

Dankzij donaties van Stolze Installatietechniek en een schenking naar aanleiding van het jubileum van Bart Verduijn kan Stichting de Zaaier drie waterinstallaties sturen naar Noordoost Congo. Het gaat om draagbare units die op eenvoudige wijze water zuiveren. Voorzitter Aad Verduijn: ‘We zijn enorm…

28% minder waterverbruik in substraatteelt aardbeien door vraaggerichte irrigatie

Het Ferdoñana-project in de omgeving van het Zuid-Spaanse natuurgebied Doñana is er dankzij een experimenteel vraaggericht irrigatiesysteem in geslaagd om 28% minder water te…

Optimaal watermanagement in een kas

Hoe stroomt water door het irrigatiesysteem van een kas? Als je die kennis hebt, kun je een optimale watercirculatie berekenen voor elke kas. TNO deed onderzoek naar de waterstromen in een kas voor het Fieldlab FreshTeq-project. Op basis van dat onderzoek kan een module ontwikkeld worden voor de…

Water en stikstof blijven agendapunt

Ook in 2021 staan water en stikstof op de agenda. Glastuinbouw Nederland blikt daarom ook nog even terug op vorig jaar, waarin de thema's ook al breed werden uitgemeten. In…

Ook zonder gebiedsgerichte aanpak wordt Hollandse Delta schoner

Handhaver Piet Lugtigheid kan duidelijk merken dat de invoering van de zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven positief uitpakt voor de waterkwaliteit in het gebied van Waterschap Hollandse Delta. Glastuinbouwconcentraties liggen daar vooral in Barendrecht/ Ridderkerk onder Rotterdam en in…

Onderzoek bevestigt: ozon doodt ToBRFV in drainwater

Drainwater ontsmetten met ozon maakt aanwezig Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) zeer effectief onschadelijk. Dat concludeert Groen Agro Control na onderzoek in haar laboratorium. Het nieuws is een opsteker voor tomatentelers en plantenkwekers, zo stellen het laboratoriumbedrijf en Agrozone, dat…

70 jaar wateropslag in de tuinbouw

Al in 1951 onderkende Genap BV het belang van wateropslag in aarden dammen. "In onze eerste vestiging in Westzaan begonnen we met de productie van geprefabriceerde geomembranen die werden gebruikt om regenwater op te vangen op de bekleding van aarden dammen. Het opgevangen regenwater werd vervolgens…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven