Water

Circulair watergebruik vindt steeds meer ingang in land- en tuinbouw Vlaanderen

In 2018 werden 462 investeringen geselecteerd die te maken hadden met circulair watergebruik, voor een bedrag van 3,7 miljoen euro. In 2019 was dit aantal gestegen naar 567…

Gezamenlijke afvalwaterzuivering Bommelerwaard actief

Het gezamenlijke tuinbouwriool in de Bommelerwaard is een feit. In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd. In de zuiveringsinstallatie wordt het water vervolgens gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen…

Wie pakt de handschoen op voor watertransitie?

De laatste dagen en weken is er volop gedebatteerd over water. Voldoende schoon water is een aandachtspunt van de dames en heren politici, dat is duidelijk. Vanuit de…

Minder fosfaat in water Schieland en Krimpenerwaard

Onlangs is de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) openbaar gemaakt. Daarin wordt met name ook de…

Dankzij nanobubbles efficiëntere opname voedingstoffen

NovaCropControl heeft een onafhankelijke studie afgerond over de impact van met zuurstof nanobubbles verrijkt irrigatiewater op de groei, bestrijding van pathogenen en opname van voedingsstoffen in tomaten. Blik in de kas van de proef net na het planten In een vergelijkende studie gaf NovaCropControl…

Ondergronds watersysteem; we weten veel (en veel niet)

Tholen - Bijzondere vragen van telers, daar bijt Ines van Marrewijk van Groen Agro Control zich graag in vast. Als er een oplossing is voor een kwestie waar een teler mee zit, weet Ines die te vinden.Momenteel is waterkwaliteit een van de grote thema’s, zo merkt ze. Het ondergrondse watersysteem is een…

Satter Orchids versnelt groei aardbeiplanten met CO2-verrijkt water

Het Canadese bedrijf CO2 GRO is gespecialiseerd in techniek om CO2 in water op te lossen. Via het water kunnen planten de extra CO2 opnemen, wat tot een hogere productie en snellere plantgroei leidt. Op een deel van de aardbeientuin zal Satter Orchids uit Brakel, Gelderland, de techniek testen. Bij…

Zo voorkom je lekkages uit de kas

Om te kunnen voldoen aan de Europese waterkwaliteitsnormen in het oppervlaktewater, is vanuit de glastuinbouwsector de stip aan de horizon gezet tot een nagenoeg nulemissie…

Reinigingsmiddelen mogen niet in gietwater terecht komen

Bij recirculatie kunnen reinigings- en ontsmettingsmiddelen ophopen in het watersysteem. Uit eerste testen met de zogenaamde fytotox-kit blijkt dat reinigingsmiddelen tot…

Kennis over ecologische effecten kan helpen met opschalen aquathermie

“Onzekerheid over hoe aquathermie het ecologisch functioneren van oppervlaktewateren beïnvloedt, belemmert de toepassing op grote schaal”, aldus Ida de Groot-Wallast, expert…

Drie Poseidons helpen Wijnen Square Crops aan goed gietwater

Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water in 2018 zijn er grenzen gesteld aan het lozen van drainwater op riool en oppervlaktewater. Door ophoping van de hoeveelheid natrium in het gietwater is onbeperkt recirculeren echter geen optie. ‘In de afgelopen twee zomers hebben we kwaliteit moeten…

Bacteriën en schimmels kansloos in mestbak? Een misverstand

Tholen - Zonder water geen teelt. En zonder goed, schoon water geen goede teelt. Reden voor steeds meer telers om met waterontsmetters te werken in de kas. Toch blijft het belangrijk om alsnog de waterkwaliteit te monitoren. Dat laatste doet Eurofins Agro met haar laboratorium voor telers. Jan Hardeman…

Verlenging fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ met vijf jaar

De komende vijf jaar wordt er door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimulerings-budget Emissiebeperking Glastuinbouw’, weer budget beschikbaar gesteld voor projecten en…

Opsporen lekkages en lozingen tijdens vorst- én dooiperiode

Door de matige tot strenge vorst deze week komt er steeds meer ijs op de sloten. Dit is voor telers het ideale moment om eens rond het bedrijf te lopen. Deze controle is nuttig en belangrijk, want het kan uitsluitsel geven of er proceswater van het bedrijf in het oppervlaktewater terechtkomt. Dat is…

Drie waterinstallaties naar Congo dankzij donaties aan Stichting de Zaaier

Dankzij donaties van Stolze Installatietechniek en een schenking naar aanleiding van het jubileum van Bart Verduijn kan Stichting de Zaaier drie waterinstallaties sturen naar Noordoost Congo. Het gaat om draagbare units die op eenvoudige wijze water zuiveren. Voorzitter Aad Verduijn: ‘We zijn enorm…

28% minder waterverbruik in substraatteelt aardbeien door vraaggerichte irrigatie

Het Ferdoñana-project in de omgeving van het Zuid-Spaanse natuurgebied Doñana is er dankzij een experimenteel vraaggericht irrigatiesysteem in geslaagd om 28% minder water te…

Optimaal watermanagement in een kas

Hoe stroomt water door het irrigatiesysteem van een kas? Als je die kennis hebt, kun je een optimale watercirculatie berekenen voor elke kas. TNO deed onderzoek naar de waterstromen in een kas voor het Fieldlab FreshTeq-project. Op basis van dat onderzoek kan een module ontwikkeld worden voor de…

Water en stikstof blijven agendapunt

Ook in 2021 staan water en stikstof op de agenda. Glastuinbouw Nederland blikt daarom ook nog even terug op vorig jaar, waarin de thema's ook al breed werden uitgemeten. In…

Ook zonder gebiedsgerichte aanpak wordt Hollandse Delta schoner

Handhaver Piet Lugtigheid kan duidelijk merken dat de invoering van de zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven positief uitpakt voor de waterkwaliteit in het gebied van Waterschap Hollandse Delta. Glastuinbouwconcentraties liggen daar vooral in Barendrecht/ Ridderkerk onder Rotterdam en in…

Onderzoek bevestigt: ozon doodt ToBRFV in drainwater

Drainwater ontsmetten met ozon maakt aanwezig Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) zeer effectief onschadelijk. Dat concludeert Groen Agro Control na onderzoek in haar laboratorium. Het nieuws is een opsteker voor tomatentelers en plantenkwekers, zo stellen het laboratoriumbedrijf en Agrozone, dat…

70 jaar wateropslag in de tuinbouw

Al in 1951 onderkende Genap BV het belang van wateropslag in aarden dammen. "In onze eerste vestiging in Westzaan begonnen we met de productie van geprefabriceerde geomembranen die werden gebruikt om regenwater op te vangen op de bekleding van aarden dammen. Het opgevangen regenwater werd vervolgens…

Aardbeienteler produceert zelf waterstofperoxide en is van biofilm af

Verstopte druppelaars en biofilm in het irrigatiesysteem zorgden voor niet-uniforme bewatering, en daardoor voor ongelijke groei in de tunnels en kassen van de Deense zachtfruitteler Hunsballe Grønt. Echter, sinds hij is begonnen met het toevoegen van waterstofperoxide aan het irrigatiewater zijn deze…

"We zetten stappen in waterbehandeling"

Tholen - Wat heeft een zwembad te maken met een irrigatiesysteem? Het klinkt als een raadseltje – bij Melspring International B.V. weten ze er in elk geval wel raad mee. Het bedrijf begon in 1936 in de handel van meststoffen voor agrariërs. In 1958 kwamen er vragen van mensen met zwembaden of ze ook iets…

Project Microbieel gezond water: meer inzicht in dynamiek van waterkwaliteit

Door de zuiveringsplicht is er in de sector veel aandacht voor emissie van waterstromen. Daarnaast kan gezuiverd water gerecirculeerd worden om verlies van (organische) nutriënten en water te voorkomen. In het project ‘Microbieel gezond water’ is onderzocht hoe de selectieve zuivering van water bij kan…

Waterbehandeling op hoog niveau met Nexus HPRO

(Internationale) glastuinbouwbedrijven maken vaak gebruik van omgekeerde osmose (RO) voor de productie van gietwater. RO is een mooie techniek om water te zuiveren maar niet…

Terugkijken: webinar Waterkwaliteit snel in beeld

Donderdag 21 januari 2021 vond het webinar Water van Glastuinbouw Nederland plaats. Het webinar stond in het teken van het project Waterkwaliteit snel in beeld. De resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden van een meetinstallatie op uw bedrijf zijn tijdens het webinar toegelicht. Tijdens het…

Hoogheemraadschap van Delfand

Gebiedsgerichte aanpak gestart in Waalblok 's-Gravenzande

Met de glastuinbouwondernemers uit de polder het Waalblok en het boezemgebied in ’s-Gravenzande is Delfland de Gebiedsgerichte Aanpak gestart. In deze aanpak werkt het Hoogheemraadschap van Delfland stap voor stap aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen. In 2014 is met de aanpak…

Aardbeienteler demonstreert mede-ontwikkelde drainwaterzuivering

Tholen - Met een korte, feitelijke mededeling van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) werd net voor het einde van 2020 de Hortibatch goedgekeurd en op de keuzelijst voor telers geplaatst. Op dat moment had aardbeienteler Aart Cornelissen van APM Aardbeien in Berlikum de…

Scheiden specifieke nutriënten uit afvalwater komt steeds dichterbij

De mogelijkheid om heel gericht specifieke nutriënten uit afvalwater te halen komt steeds beter in beeld. De onderzoeksgroep van Louis de Smet, onderdeel van Organische Chemie…

Biocides en wet- en regelgeving: hoe zit dat in de glastuinbouw?

De regelgeving omtrent de toepassing van biocides en gewasbeschermingsproducten wordt in Europa steeds strenger. De overheid heeft aangegeven om strenger en vaker te gaan controleren op de toepassing van biocides en gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw. Maar waar controleren ze dan op? Wie…

Glastuinbouw Waterproof

Waterproject Coastar maakt kans op innovatieprijs

Kennisprogramma COASTAR dingt mee voor de publieksprijs van De Vernufteling. Stemmen kan vanaf nu tot en met 22 januari. Koninklijke NL-ingenieurs die de prijs uitreikt heeft COASTAR al een ‘eervolle vermelding’ gegeven.  In het project wordt aan een robuuste zoetwatervoorziening en droogtebestrijding in kustgebieden…

HPNow krijgt octrooi op maken hoog rendement waterstofperoxide

HPNow kondigde onlangs aan dat het Europees Octrooibureau Europees octrooi voor nr. 3430182 heeft verleend voor de bescherming van 'belangrijke technologische doorbraken op het gebied van elektrochemische waterstofperoxideproductie.' De kerntechnologie van HPNow is de directe elektrochemische synthese…

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Warmtebeeldcamera ingezet tegen lozingen

Handhavers van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpener-waard sporen eventuele lozingen op. Dit doen zij om de waterkwaliteit in het gebied te garanderen. Bij hun controles gebruiken ze een warmtebeeldcamera, zo deelt het hoogheemraadschap. Een warmtebeeldcamera geeft door middel van kleurverschillen…

Ook dit is teelt op water

Telers doen het hier in hightech kassen, maar ook zonder zo'n hightech kas telen telers op water. Op LinkedIn circuleert een filmpje van rijsttelers met een eigen, grootschalige teelt op water.

Waterzuivering- en ontsmetting krijgt upgrade na aankoop kas

In 2020 heeft paprikateler Gebr. A. en C. Vijverberg B.V. grond bij de achterbuurman à 11,5 hectare aangekocht. Op die locatie is direct de bestaande HD UV-ontsmettere ontmanteld en heeft die installatie plaatsgemaakt voor een Hortizone Pro6 ontsmetter en zuiveringsmachine. Horticoop Technical Services realiseerde…

Drinkwaterconcept belangrijke pijler voor toekomst foliespeler Gauris

Voor Annemieke Aal en Martijn Riewald van Gauris is folie de rode draad in hun werkende leven. Twee jaar terug werd door de ondernemers de stap naar de glastuinbouw gezet. De nog relatief nieuwe glastuinbouwfoliespeler voelt zich, om met de woorden van de foliemakers te spreken, helemaal thuis in de…

Westlandse tuinder met afgesloten waterleiding onderwerp allereerste Jeugdjournaal

Het was 5 januari 1981 toen een Westlandse tuinder zijn waterleiding afsloot na het aantreffen van een giftig ontsmettingsmiddel in zijn leidingwater. Het allereerste NOS Jeugdjournaal opende ermee en nu veertig jaar later blik men op die uitzending terug.  Een uitzending dus met een hoofdrol voor de tuinbouw.…

Special Water 2021 start vandaag

Het mag dan een natte boel wezen buiten, volgens de experts (van Weeronline) beginnen we 2021 met nog altijd een klein neerslagtekort. Alle reden voor een Special Water waarin de redactie telers, toeleveranciers en waterspecialisten uitnodigt hun kennis en kunde op watergebied te delen. Denk aan waterbassins, silo's,…


© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven