Water

Van kabbelend beekje naar nanobubbles bij Corné Stouten

Tholen - In het Zeeuwse Oosterland teelt Corné Stouten op 21.000 m² komkommers. Hij gelooft in de kracht van de plant. Dit onderwerp komt dagelijks bij hem terug. Zolang een plant weerbaar genoeg is, kan het veel plagen en ziektes voorkomen. Het gietwater geniet zijn bijzondere aandacht. Corné meet al…

Nieuwe 'drinkrietjes' voor de paprikaplanten

Om te 'drinken' hebben paprikaplanten tijdens het seizoen hulp van een 'rietje'. Tijdens de teeltwisseling is het de tijd om de planten van een nieuw, vers rietje te voorzien. Bij teler Quality Care staan de rietjes al klaar om nieuwe druppelirrigatie aan te leggen.  De paprikaplanten krijgen dit jaar allemaal een nieuw…

Coöperaties Waterzuivering West 10, West 33 en West 12 gaan samen op in Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A.

Glastuinbouwondernemers zijn sinds 2018 verplicht om minimaal 95 procent van de gewasbeschermingsmiddelen in het afvalwater te (laten) zuiveren met zuiveringsinstallaties. Daarom zijn er verschillende waterzuiveringscoöperaties opgericht. Na een 4-jarige samenwerking hebben de Coöperaties Waterzuivering…

Glastuinbouw Waterproof

"We kunnen veel meer samenwerken op het gebied van water"

Jaarlijks verdwijnt er 180.000 kuub water uit het gebied van Hoogheemraadschap Delfland richting de Noordzee. Zonde, vindt tomatenkweker Ted Duijvestijn. Hij pleit op Glastuinbouw Waterproof voor meer samenwerking op het gebied van water. De glastuinbouw zou het verdwijnende water volgens Ted goed kunnen…

Biofilm: onzichtbare dreiging onder de loep

Veel tuinbouwgewassen ontvangen gietwater via druppelsystemen. Aan de binnenwand van de leidingen en druppelaars kan zich een biofilm vormen. Deze kan leiden tot verminderde…

"100% recirculatie is onderdeel van de circulaire economie in de tuinbouw"

Water- en luchtzuivering zonder chemicaliën

Tholen – “En dat kan gewoon”, zegt Lies van Geest, eigenaar van FreeAir. Op een tuinbouwbedrijf in Almere bewijst zijn bedrijf dat. Door de reguliere waterzuiveringsapparaten op te splitsen in verschillende onderdelen, wordt het water volledig gezuiverd. Elke dag weer. 40 HertzDe eerste optie voor…

Delfland start gebiedsgerichte aanpak in Boezemgebied IV

Om de waterkwaliteit verder te verbeteren, is Hoogheemraadschap Delfland gestart met het project ‘Gebiedsgerichte Aanpak’. Binnenkort wordt hiermee gestart in een nieuw gebied, namelijk het glastuinbouwgebied in Boezemgebied IV (omgeving Groeneweg), inclusief Olieblok. Doel van dit project is om door…

Beperkte stijging waterschapsbelastingen in 2021

Uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen van de waterschapsbelastingen voor 2021 blijkt er sprake is van een verhoging van de tarieven iets meer dan 1% boven de…

Coöperatie fenaco en YASAI investeren in vertical farming

fenaco Landesprodukte, een strategische divisie van de coöperatie fenaco, en de YASAI, een spin-off vanuit de Universiteit Zürich, realiseren gezamenlijk een pilotteelt voor vertical farming in Zwitserland. Met de investering van 500.000 Zwitserse frank in YASAI AG neemt fenaco deel aan de bouw van de…

Jakob Bartelds nieuw Algemeen Bestuurslid Waterschap Hunze & Aa’s

LTO Noord heeft Jakob Bartelds benoemd als nieuwe Algemeen Bestuurslid van Waterschap Hunze en Aa’s. In de fractie geborgd ongebouwd (Landbouw) was een zetel vacant na het…

Glastuinbouw Nederland

Bouwteam start met collectieve waterzuivering voor glastuinbouw Westland

Op 5 november hebben Delfland, Ingenieursbureau Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB de overeenkomst getekend die de start betekent voor het bouwteam dat gaat werken aan een zoetwaterfabriek voor het project S.C.H.O.O.N. en de ozoninstallatie voor een Collectieve Zuivering op…

Handzame nitraatmeter in ontwikkeling

Er bestaat momenteel geen goede methode waarmee telers snel nitraat kunnen meten in proces- en slootwater. Binnen het project Handzame Nitraatmeting wordt gewerkt aan een snelle, betrouwbare en goedkope handmeter.Bij het doorlichten van het watersysteem op tuinbouwbedrijven blijkt regelmatig dat er…

'Waterbaas' Delfland wekelijks op pad langs slootjes tussen de kassen

De waterschappen in Nederland zijn een campagne gestart met als naam 'Waterbazen', oftewel mensen die bijdragen aan de waterkwaliteit in Nederland, beroepsmatig of niet. Robbert Ballings van het Hoogheemraadschap Delfland doet het beroepsmatig en vertelt erover op Twitter. Kijk hier onze eigen #Waterbaas 💦!…

Vlaamse telers gevraagd mee te denken over alternatieve waterbronnen

Periodes van droogte en waterschaarste toonden de laatste jaren duidelijk aan dat water steeds meer een productiebeperkende factor wordt in de land- en tuinbouw. Dit geldt…

Voordelen ontzilt water voor tomatenteelt Almeria nu ook wetenschappelijk aangetoond

Kwaliteitsvolle tomaten telen met ontzilt water is mogelijk, zo heeft het Europese project Life Deseacrop (Desalinated seawater for alternative and sustainable soilless crop…

Waterschap extra alert tijdens teeltwisseling

"De teeltwisseling is een drukke periode waarin veel moet gebeuren, maar de waterkwaliteit mag daarbij niet uit het oog worden verloren", aldus een woordvoerder van het…

Aanpassing Standaard Water voor testen zuiveringsinstallaties glastuinbouw

Het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw wordt vastgesteld met gebruik van Standaard Water. De samenstelling van het Standaard Water staat beschreven in het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw (versie 1 juli…

Intra Hydrocare desinfecteert water én verwijdert biofilm

In kassen worden de planten van gietwater voorzien met behulp van irrigatiesystemen met druppelaars. Van buitenaf is echter niet zichtbaar dat zich aan de binnenwand van het systeem een biofilm kan vormen. Biofilm kan zorgen voor een sterk verminderde doorstroming en druppelaars kunnen zelfs volledig…

CE-Line zet winst GreenTech Award door met praktijktesten bij telers

Afgelopen dinsdag ontving CE-Line met hun CELINE technologie een GreenTech Innovation Concept Award. CEO Wilco Dijkstra is verheugd en vertelt: “Irrigatiewater op smaak komt er aan, wij gaan de komende maanden CELINE plaatsen in het veld.” De CELINE technologie werd tijdens door de jury op GreenTech Live…

Glastuinbouwpact Bommelerwaard

Zuiveringscollectief Bommelerwaard goed op schema

In de Bommelerwaard hebben de kwekers gekozen voor een collectieve aanpak om aan de waterzuiveringseisen te voldoen, waarbij al het afvalwater wordt gezuiverd bij de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Zaltbommel. Volgens planning wordt de installatie eind dit jaar opgeleverd, in gebruik name volgt…

Focus op percolatiewater bij aanpak glastuinbouw Almere

De concentratiegebieden met glastuinbouw in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland verschillen nogal van karakter. Volgens toezichthouder Daniël Corstanje werkt dat…

Eerste Ceres-FC substraatunit in Nederland is voor The Green East

Onderzoekscentrum The Green East in Raalte is een testcentrum met proefkassen in Nederland. Het bedrijf heeft een primeur, want het eerste Nederlandse bedrijf dat een Ceres-FC substraatunit krijgt. Het eerste prototype van de unit werd op GreenTech 2019 in Amsterdam gepresenteerd en is sindsdien internationaal…

Delfland breidt Gebiedsgerichte Aanpak uit rondom Groeneweg ’s-Gravenzande

Glastuinbouwgebied Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Samen met de ondernemers rondom de Groeneweg in ’s-Gravenzande start Hoogheemraadschap Delftland daarom met de Gebiedsgerichte Aanpak. Met mobiele apparatuur met men hier 24/7 de waterkwaliteit om eventuele bronnen van vervuiling op te…

Anseros

Anseros PAP Ozon waterbehandelingssysteem nieuw op BZG-lijst

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft de BZG-lijst met zuiveringsinstallaties uitgebreid met het Anseros PAP Ozon waterbehandelingssysteem.  In opdracht van Envico Environmental Control (uit Zoeterwoude) onderzoek uitgevoerd, waarop nu de toevoeging volgt. Het Anseros PAP Ozon…

Nieuwe lichtgewicht siloafdekking is snel gemonteerd

Tholen - In de afgelopen maanden heeft Albers Alligator samen met Buwatec de Alligator SiloDome en BUWADome ontwikkeld en op de markt gebracht. De SiloDome is een afdekking voor watersilo’s tot en met Ø 15,00 m. Hiermee worden silo’s volledig afgedekt. Als het wateroppervlak niet volledig afgesloten…

Glastuinbouw ziet geen heil in hogere boetes bij illegaal lozen

Onlangs werd nog een komkommerteler in Poeldijk betrapt op illegaal lozen. Een boete en proces-verbaal volgden. Toch ziet Glastuinbouw Westland daar als belangenbehartiger…

Kijk hier webinar 'Water' van 1 oktober terug

Donderdag 1 oktober werd het webinar 'Water' gehouden dat in het teken stond van emissieloos telen & goed gietwater. Het was het eerste webinar van de serie webinars op de…

Guus Meis en amaryllisteler Martin Boers praten over goed gietwater

"Goed gietwater essentieel, maar niet vanzelfsprekend", concluderen Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland en met amaryllisteler Martin Boers uit ’s-Gravenzande, tevens bestuurslid van onder andere de Waterzuiveringscoöperatie Westland in de vierde aflevering van…

Aquraat lanceert online cursus 'Voedingswater in de Glastuinbouw'

Het Covid-19 virus houdt veel mensen bezig en veel ondernemers grijpen de kans aan om zichzelf en/of medewerkers bij te scholen. Senior Adviseur watertechnologie Rogier Sterk…

Biostimulant vermindert waterverbruik in aardbeienteelt met kwart in Spanje

Een nieuwe biostimulant die luistert naar de naam Talete verbetert het vermogen van aardbeienplanten om water op te nemen en vast te houden in Spanje. Dat stelt tenminste SP Soluciones Agrícolas, distributeur van het middel. Aardbeienveld vóór behandeling met Talete Aardbeienveld na behandeling met Talete…

nanobubbles bij slateler Van der Pol

"Zelfs in de zomer zuurstofgehalte in vijvers naar 250%"

Kwekerij van der Pol uit Ridderkerk teelt kropsla op drijvers op water. Aangezien de wortels van de sla in het water drijven, is gezond, zuurstofrijk water van essentieel belang. Dat wist ook Jan Willem van der Pol en vandaar dat hij net als bijna al zijn collega’s die waterkwaliteit nauwlettend in de…

Komkommerteler Poeldijk betrapt op illegaal lozen

Er is onlangs door het Hoogheemraadschap van Delfland een illegale lozing geconstateerd bij een komkommerbedrijf in Poeldijk. Net als eerder in het geval van een illegale…

ToBRFV in gietwater bestrijden

Dat in bassinwater veel pathogenen zoals bacteriën, schimmels en virussen voorkomen, mag als bekend verondersteld worden. Verspreiding van pathogenen tussen de diverse bassins en silo’s kan vervolgens gemakkelijk door vogels of eenden gedaan worden. De in de bassins aanwezige biofilm zorgt voor verdere vermenigvuldiging van de…

Irrigatie vanuit grondwater maakt hergebruik behandeld rioolwater mogelijk

De zomers worden steeds droger en er is steeds vaker sprake van waterschaarste. Onderzoekers van onder meer het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA keken hoe gezuiverd rioolwater in de landbouw kan worden hergebruikt door irrigatie vanuit het grondwater. De focus lag op…

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Najaarscheck sloten Hollands Noorderkwartier vanaf 19 oktober

Vanaf maandag 19 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in het gebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  Zij kijken of de sloten voldoende schoon…

Waterdata combineren

Gisteren presenteerde het Hoogheemraadschap van Delfland op het digitaal gehouden eind evenement van het Interreg North West Europe project BE-GOOD het project SWWIM, dat staat voor Smart Waste Water Information Management. Hiervoor ontwikkelde Delfland samen met Hydrologic een dataplatform, waarin oorspronkelijke gegevens van…

Kassen voor waterzuivering in Egypte

Om te helpen bij een oplossing voor schoon water in Egypte heeft Gakon zich aangesloten bij een rioolwaterzuiveringsproject dat in aanbouw is in Egypte. Het project wordt uitgevoerd ten oosten van het Suezkanaal. Het project omvat de behandeling van afvalwater en landbouwafvalwater uit het rioolstelsel…

Literatuurstudie KWR: uitdagingen bij analyseren virussen

In de afgelopen jaren heeft onderzoek op het gebied van microbiologie de enorme diversiteit en complexiteit van microbiële gemeenschappen in verschillende ecosystemen aangetoond. De huidige methoden voor monitoring van de microbiële waterkwaliteit, voornamelijk gebaseerd op fecale indicatorbacteriën,…

donderdag 1 oktober, 15.30 uur

Webinar: Watergebruik in emissieloze teeltsystemen en beschikbaarheid goed gietwater

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw organiseren op donderdag 1 oktober vanaf 15.30 uur een webinar over watergebruik in emissieloze teeltsystemen en beschikbaarheid van goed gietwater. De onderzoeksprojecten in het programma Glastuinbouw Waterproof dragen…

KETOS

Voedselveiligheid begint met water

“Sommige mensen zijn zo kortzichtig dat ze denken dat de veiligheid van water alleen in de derde wereld een probleem vormt maar dat is niet het geval. Kennis van de samenstelling van water is cruciaal voor mensen en bedrijven overal ter wereld. We moeten dus beginnen met de kwaliteit van het water in…

Over de zin van stalen daken op watersilo's

Tholen - De huidige drijfzeilen voldoen. Toch is de tendens ook gaande dat er meer vraag komt naar stalen daken op watersilo’s. Bas van der Elst, Hendic: ”Staal is solide. Het kan wel tegen een stootje. Storm is geen probleem. En als er een pak sneeuw op valt, is er niets aan de hand.” Wind en sneeuw…

Erwin Hofman (Montera Techniek):

"De koppeling met LetsGrow is dé ‘slimmigheid’ van Rainlevelr"

Onlangs sloot komkommerteler Q-cumber uit Oostland aan op Rainlevelr. Montera Techniek rondde de aansluiting af. "Vooraf kregen we duidelijke installatievoorschriften. Natuurlijk heb je altijd vragen, maar die werden snel beantwoord. Die aansturing was fijn voor ons, maar ook voor Q-cumber die zonder…

Proef bij zes telers met combi ontzouting en terugwinning nitraat

Voortdurend hergebruik van drainwater is alleen mogelijk als het natriumgehalte niet te hoog oploopt. Een ontzoutingsinstallatie kan uitkomst bieden. Dan is wel terugwinning van nitraat wenselijk. Het prototype werkt; nu lopen er testen op zes tuinbouwbedrijven. De startup Water Future vertaalt een…

"Geen acuut probleem toepassing chloorproducten bij lage concentraties"

Om nulemissie van water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te bereiken is het gewenst om te weten of toegepaste reinigingsmiddelen niet ophopen in het teeltsysteem. Producten die worden toegevoegd moeten worden opgenomen door de plant of worden afgebroken. In het eindrapport ‘Effect…

Waterzuivering: Het einde van collectief uitstel nadert

Tholen - Er zijn allerlei mogelijkheden om aan de zuiveringsplicht te voldoen. Steef Bruinen, Marel Zuivert, krijgt veel vragen van telers. Wanneer is het nu interessant om al dan niet mee te doen aan collectieve zuiveringsinitiatieven? "Dat hangt van allerlei factoren af. Eén daarvan is de hoeveelheid…

in samenwerking met Vsquare

Japans bedrijf Acniti brengt nanobubbletechniek naar Nederland

Acniti LLC te Osaka, Japan, gaat een samenwerking aan met Vsquare Holding B.V. te Vollenhove. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van nanobubbletechniek-systemen, waarmee gassen in vloeistoffen kunnen worden opgenomen. Vsquare wordt exclusief partner van Acniti in de Benelux,…

Is emissieloos telen mogelijk in de praktijk?

Onderzoek in een aantal teelten heeft laten zien dat het mogelijk is om al het drainwater te hergebruiken. Voor de individuele teler in de bedrijfsspecifieke omstandigheden is…


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven