Afschaffing geborgde zetels land- en tuinbouw waterschappen gaat niet zomaar

Er gaan in politiek Den Haag geluiden op om de geborgde zetels in waterschappen af te schaffen. Dit tot onvrede van onder meer de glastuinbouw, dat momenteel gebruik maakt van…

PCR-testen bevestigen dit

Praktijktesten tonen aan dat USAF ultrasone zenders ToBRFV in water heel goed bestrijden

Op Proeftuin Ron Peters zijn in opdracht van Luykx Ultrasound en Ultramins diverse proeven uitgevoerd om de effecten van USAF ultrasone zenders op het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRRFV) te meten. De uitkomsten laten zien dat het virus in water heel goed te bestrijden is met de zenders, vertellen…

"Veel tuinders werken hard aan waterzuivering in Westland"

Dat stelt CDA-raadslid Jenny Vermeer van de gemeente Westland in het Algemeen Dagblad naar aanleiding van onderzoek door Stowa, waaruit duidelijk werd dat het oppervlaktewater nergens zo vervuild is met gifstoffen als in het Westland. Over berichtgeving daarover in dezelfde krant ontstond discussie.…

Behandeling irrigatiesysteem herstelt waterstromen en winst

Toen Gary Taylor terugkeerde naar zijn functie als manager teeltbeheer bij Valley Grown Nurseries, merkte hij dat alles niet helemaal in orde was met het irrigatiesysteem. Het bedrijf teelt 9 ha paprika's en 3 ha tomaten onder glas in de buurt van Nazeing in de Lea Valley op de grens van Essex en…

"Zuiveringsplicht heeft wel degelijk geleid tot verbetering waterkwaliteit"

Verbetering van de waterkwaliteit rondom de glastuinbouwbedrijven is een belangrijke ambitie van zowel de glastuinbouwondernemers als Glastuinbouw Nederland. Daarom is in het Platform Duurzame Glastuinbouw de doelstelling afgesproken van nagenoeg nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in…

Extra aandacht voor waterkwaliteit tijdens teeltwisseling

De teeltwisseling in de glastuinbouw is weer in volle gang. Steevast het moment voor Glastuinbouw Nederland en waterschappen om nog eens te wijzen op waterkwaliteit tijdens de teeltwisseling. Het water dat gebruikt is voor de schoonmaak kan voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten en mag…

24-27 november, Antalya (Turkije)

Presentatie nieuw irrigatiesysteem op Growtech Eurasia

Een van de problemen die over het algemeen worden ervaren bij irrigatiesystemen op de markt, is dat water en kunstmest niet in de gewenste hoeveelheden naar de wortelzone van de plant kunnen worden gebracht en dat er dus een onevenwichtige kunstmestverdeling optreedt tussen de verschillende…

"Groeiende aandacht voor toepassing van effluent"

Van oudsher zijn we 'Nederland Waterland', maar de laatste jaren blijkt dat zoet water schaars kan zijn in een lange droge zomer. Dat geldt niet alleen voor de glastuinbouw en…

"Kathari uitstekend inzetbaar voor verwijdering ToBRFV"

Alle terugkerende berichten over toenemende besmettingen bij telers met het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) zijn voor Van der Ende Groep telkens weer de bevestiging van het belang van kwalitatief hoogwaardig (drain)water. Het bedrijf heeft testen uit laten voeren met haar Kathara ultrafiltratie…

Ingebruikneming nieuwe of gereinigde druppelinstallaties: ‘Goed meten essentieel voor juiste conclusie’

Zelfs bij een gereinigd of vernieuwde druppelsysteem worden er soms grote verschillen gemeten tussen de watergift bij de verschillende druppelaars. Meestal is er echter sprake van 'loos alarm', weet productmanager Stefan Bakker van Netafim, maar krijgt de teler door onzorgvuldig meten, achtergebleven…

Ziektedruk voorkomen via het water: "Watercirculatie wordt de norm"

Het komt steeds hoger op de agenda: ziektedruk voorkomen via het water. Dat merken ze ook bij Agrozone, vertelt Roy Imming. Hij vindt het 'niet gek', aangezien de technologie steeds meer mogelijk maakt. Agrozone is expert op het gebied van ozontechniek, ofwel de methode om water te behandelen en te…

Proef in komkommer volgt positieve filtratieproef phalaenopsiskwekerij

Na de testen met stapsgewijze filtratie op het Innovatie en Demo Centrum Water in Bleiswijk worden momenteel twee manieren van filtratie vergeleken bij een phalaenopsisbedrijf. Eerste resultaten: minder verstopping, schoner uitgangswater en volledig hergebruik van het spoelwater. Een test bij een…

"Waterschaarste is veruit de grootste uitdaging bij glastuinbouw in Golfregio"

Over twintig jaar zullen vele regio’s op de wereldkaart rood kleuren, als het gaat om de beschikbaarheid van zoet water. Volgens Sander van Golberdinge van Grodan gaat dit tegelijk een enorme uitdaging vormen in de voedselproductie. “Dat is verontrustend, maar een grote kans voor de hightech…

Installateurs over aansluiten bestaande silo op Rainlevelr: "Mits goede folie concept prima verder uit te rollen"

In het project Rainlevelr is men er dit jaar in geslaagd een bestaande silo aan te sluiten. In het begin van het project van het Hoogheemraadschap van Delfland, waarin telers hun bassin of silo uitlenen om bij zware regenbuien water op te vangen, was dit nog niet mogelijk. Persoon Potplanten heeft de…

"Begin nieuwe seizoen met beste teeltwater zonder algen, schimmels, bacteriën en virussen"

De teeltwissel is een mooi moment om het watersysteem schoon te maken. Het watersysteem als geheel wordt echter jaar op jaar weer vuil, met de bijbehorende besmettelijke gevaren voor het gewas. Biofilm en algen vormen vaak een bron van ergernis, terwijl schimmels, bacteriën en virussen een risico…

Teler aangesloten op Rainlevelr met bestaande silo

Persoon Potplanten is aangesloten op Rainlevelr. Het is een project van het Hoogheemraadschap van Delfland waarin telers hun bassin of silo uitlenen om bij zware regenbuien water op te vangen. Zowel bij nieuwe als bestaande silo's en bassins is aansluiting mogelijk. Met een aansluiting van een bestaande…

Zoek de rode stippen: hier zitten veel giftige stoffen in oppervlaktewater

In de Atlas Natuurlijk Kapitaal geven zes nieuwe kaarten een beeld van de toxische druk van giftige stoffen en stoffenmengsels in het Nederlandse oppervlaktewater. 21 waterschappen en Rijkswaterstaat verzamelden deze gegevens in de periode 2013-2018 met watermonsters op 8.591 locaties in Nederland.…

"Teeltwisseling biedt kansen om een Rainlevelr aan te sluiten"

Dit jaar is in het project Rainlevelr, waarin telers in Delfland hun bassin of silo uitlenen om bij zware regenbuien water op te vangen, de mogelijkheid voor het aansluiten van bestaande hemelwaterbassins en silo’s onderzocht. De eerste pilot is inmiddels afgerond en de ervaringen zijn positief, zo deelt…

Marieke Duijn

Helft boeren en tuinders vindt weg naar Landbouwportaal Noord-Holland

Al meer dan 1.500 boeren en tuinders in Noord-Holland zetten gericht stappen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat is ruim de helft van alle agrariërs in de provincie. Ze maken gebruik van het Landbouwportaal Noord-Holland voor een kosteloos advies-op-maat van een coach. “De frisse blik van…

1 nieuwe deelnemer aan Rainlevelr

Per 1 november telt Rainlevelr 47 deelnemers, goed voor een areaal van 262 hectare netto glas. Daarmee is er sinds 1 september 1 deelnemer bijgekomen, goed voor 13 hectare glas. Rainlevelr is een project van het Hoogheemraadschap van Delfland waarin telers hun bassin uitlenen om bij zware regenbuien…

Internationale telers nemen kijkje in Nederlands kas

Vorige maand werd het Water Event door een groep telers uit Polen, Portugal, Spanje en Nederland aangegrepen om ook een bezoek te brengen aan de kassen van twee Nederlandse praktijktelers in het kader van NEFERTITI-onderzoeksproject. Telers Wouter van den Bosch en Jos Ammerlaan stelden hun bedrijf open…

Terugkijken webinar alternatieve bronnen voor zoet water

De glastuinbouw is op zoek naar alternatieve bronnen van zoet water. Maar dat geldt ook voor andere sectoren. In een recent gehouden webinar van Platform WOW (Weg ontmoet Weg, Water ontmoet Water) wordt aandacht besteed aan het belang van zoetwater, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. In het…

Optimalisatie nodig voor praktisch gebruik wormenwaterzuivering

In het Vegeta-project is onderzocht of vermifiltratie – waterzuivering via een substraat met micro-organismen – door het toevoegen van wormen perspectief kan bieden om afvalwaterstromen op tuinbouwbedrijven te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Dat wormen de afbraak bevorderen, is nu aangetoond,…

Gietwater bij komkommerteler na aanpassing systeem pas naar planten als het écht schoon is

Tholen – De Duitse snackkomkommerteler Friedhelm Kartzinski had de afgelopen jaar veel problemen met zijn gietwater. Vooral Pythium stak telkens weer de kop op. Samen met EVE Techniek zocht de teler uit Weener een oplossing en die werd gevonden in een aangepast watersysteem met UV-ontsmetting. Zelfs drie…

Toekomstplan Gietwatervoorziening Westland beschikbaar

Onder coördinatie van Greenport West-Holland is het afgelopen jaar samengewerkt om de mogelijkheden te verkennen om tot een duurzame gietwatervoorziening te komen in de regio Westland. Op dit moment is het rapport beschikbaar, zo valt te lezen bij Greenport West-Holland. De betrokken partners…

Aardbeientelers geven inzicht in knelpunten recirculatie

Voor alle glastuinbouwteelten geldt dat een (nagenoeg) nulemissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen wordt nagestreefd in 2027. Via de emissienormen stikstof worden…

75 deelnemers op slotevent project waterrecirculatie

Op 8 oktober 2021 vond het slotevent van het Nederlands-Vlaamse RECUPA-project plaats. Het evenement, georganiseerd door Proefcentrum Hoogstraten onder leiding van Dieter Baets, trok 75 deelnemers. RECUPA staat voor RECirculatie zonder Uitspoeling op Puntlozing tijdens de opkweek van aardbeiplanten op…

Sector zet onderzoek naar lekkage bij telers zelf voort

Afgelopen periode is er een pilot uitgevoerd onder telers, gefinancierd vanuit de overheid, naar lekkage bij een drietal glastuinbouwbedrijven. Hoofdconclusie uit de pilot was…

Alle soorten waterstromen behandelen met 1 systeem

Tholen - Zeven jaar geleden is Mienis Water begonnen met de ontwikkeling van hun Ultrafiltratie systeem. Dat ging, zo vertelt technisch directeur Jochum Genuit, gepaard met de nodige uitdagingen, maar inmiddels heeft men de techniek goed onder controle. Jochum: "In feite kunnen we nu alle soorten…

helft telers voorziet problemen bij minder beschikking over grondwater

Telers Oostland aan de slag met uitdagingen rondom gietwater

Hoe kijken telers in Oostland tegen de gietwater- en watervoorzieningsproblematiek aan? Dat brachten twee stagiairs van de Haagse Hogeschool deze zomer in kaart. Glastuinbouw…

"Tuinders moeten helpen bij extra berging water"

De kans op wateroverlast moet de komende jaren verder worden verkleind. Die ambitie heeft het hoogheemraadschap Delfland, dat een belangrijke rol ziet weggelegd voor tuinders. Delfland wil dat meer tuinders hun waterbassins beschikbaar stellen voor de opvang van extra regenwater, zo werd vorige week…

Miljøgartneriet AS:

"Door omgekeerde osmose gebruiken we bijna geen kraanwater"

"Bij Miljøgartneriet zien we onze naam als iets dat we moeten waarmaken," zegt Simon Hansen, productiemanager bij de grootste hightech kas van Noorwegen. Het bedrijf teelt op 77.000 vierkante meter paprika's, tomaten en chilipepers en vermeerdert ook planten voor zichzelf en andere kassen. Rechtstreeks…

Webinar Optimaliseren Watersysteem Substraatteelt terugkijken

Donderdag 14 oktober 2021 vond een webinar Water van Glastuinbouw Nederland plaats. Dit webinar stond in het teken van het optimaliseren van het watersysteem in substraatteelten. Terugkijken is nu mogelijk op de website van de glastuinbouwbelangenbehartiger.

Hoogheemraadschap geeft Rainlevelr meer budget

Het Hoogheemraadschap van Delfland legt vanaf 22 oktober de begroting voor 2022 ter inzage. Wel deelt het Hoogheemraadschap al dat men tevreden is over het project Rainlevelr, het project waarin telers hun bassin uitlenen om bij zware regenbuien water op te vangen. Steeds meer bedrijven doen mee.…

“Met schoon water geven we onze planten een zo groot mogelijke kans goed te groeien”

Bij FromBoer, klant van Melspring International, onderstrepen ze het belang van de juiste aandacht hebben voor de waterbehandeling in je bedrijf. Het oorspronkelijke bedrijf is in 1968 opgericht door Boer senior. In 1992 is zijn zoon Arjan Boer in de maatschap gekomen. In de tuinderij aan de Waalweg in…

Rainlevelr onderzoekt automatische bediening regelklep

Het areaal dat is aangesloten op Rainlevelr, het project waarin telers hun bassin uitlenen om bij zware regenbuien water op te vangen, groeit gestaag. Met 46 deelnemers was er 249 hectare netto glas aangesloten per 1 oktober 2021. Momenteel is het ruimte maken voor regenval een handmatig proces. Doel is…

Teler zet met hulp toeleveranciers stap richting autonome irrigatie

Piet Wijnen is teeltmanager van verschillende kaslocaties van aardbeienkwekerij Thwan van Gennip. Op twee locaties gebruikt hij een Ridder (voorheen HortiMaX) klimaatcomputer en substraatsensoren van Growficient voor het monitoren en optimaliseren van de irrigatie. Een nauwe samenwerking tussen deze twee…

Glastuinbouw maakt werk van gebruik rioolwater

Om voldoende schoon water te hebben voor de glastuinbouw in het Westland werkt Greenport West-Holland aan een duurzaam systeem: het Gietwaterplan Westland. Het Reformatorisch…

Waterbesparingsproject van start in provincie Antwerpen

Op de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen staan de komende vijf jaar technologieën, managementstrategieën en maatregelen centraal rondom waterbesparing. Dit alles in het project Life Aclima. Het project bestaat uit negen Vlaamse partners, met elke hun eigen expertise. Het…

Dreamstime

Telers vrezen voor grondwater bij komst natuurbegraafplaats Hoek van Holland

De Bonnenpolder tussen Hoek van Holland en Maassluis gaat de komend jaren op de schop. Er komt onder meer een natuurbegraafplaats in het nu vooral nog agrarische gebied. Een…

Innovaties Glastuinbouw Waterproof centraal op WaterEvent 2021

Tijdens het WaterEvent op donderdag 7 oktober worden telers en andere belangstellenden meegenomen in de ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst. De nadruk ligt op de uitdagingen in de substraatteelt. Het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof wordt toegelicht, maar de organisatie…

Julian Starink:

“Er is nog winst te behalen op het gebied van waterkwaliteit”

Als beleidsadviseur waterkwaliteit voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was Julian Starink al betrokken bij de landbouw, maar nog niet specifiek bij de glastuinbouw. Vorig jaar nam hij als waterexpert plaats in de Managementgroep van het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG). Dat zorgde…

Van der Ende Groep presenteert Kathari ultrafiltratie

Met de ontwikkeling van de Kathari ultrafiltratie completeert Van der Ende groep haar waterbehandelingassortiment en is zij vanaf heden in staat om haar klanten te adviseren over praktisch alle facetten op het gebied van (giet-)waterkwaliteit en -beschikbaarheid. Vraag uit de marktKathari is voortgekomen…

Technische groothandel zet zelf ontwikkelde doseertechnieken in de markt

Tholen – De laatste jaren heeft Power Plastics een transformatie doorgemaakt. Nog steeds verkoopt de groothandel vanuit eigen magazijn de complete range aan materialen voor watertechnische installaties. Daarnaast echter verkoopt het bedrijf uit Rijnsburg steeds vaker ook zelf ontwikkelde producten.…

14 oktober webinar optimaliseren watersysteem substraatteelt

Op 14 oktober delen specialisten tijdens een webinar van Glastuinbouw Nederland praktische tips ter optimalisering van het watersysteem van telers. Stefan Bakker van Netafim,…

8 oktober slotevent waterrecirculatieproject trayvelden aardbei

Drie jaar lang is onderzoek gedaan naar recirculatie zonder uitspoeling of puntlozing tijdens de opkweek van aardbeiplanten op trayvelden. Op 8 oktober vanaf 13:00 uur presenteren de onderzoekers van het Nederlands-Vlaamse Interreg project RECUPA de uitkomsten. Inschrijven kan hier. Dieter Baets van Proefcentrum…

Projectidee voor duurzame (giet)watervoorziening niet in Nationaal Groeifonds

Een projectidee van Glastuinbouw Nederland voor duurzame (giet)watervoorziening is niet opgenomen in het Nationaal Groeifonds. Dat deelt Guus Meis op de website van de…

Het nut van politiefilters, ook in de tuinbouw

Tholen - Wanneer Ajax en Feyenoord voetballen, is er traditioneel politie aanwezig. “In de regel doen ze niks, ze zijn passief aanwezig, soms buiten beeld. Als het verkeerd gaat, grijpen ze in. Zo werken ook ‘politiefilters’ in het water,” vertelt Stefan Bakker van Netafim Netherlands. De politiefilters…

Pleidooi voor behoud agrarische kennis in het waterschap

Boeren, bedrijven en natuurorganisaties moeten geen zetels meer toegewezen krijgen in het waterschap, vindt de Waterschapspartij. Ze zouden maatregelen tegen droogte en…

Meetprotocol testen zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw gewijzigd

De ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ is aangewezen als testmethode voor het vaststellen van het zuiveringsrendement, is gewijzigd en op 1 augustus 2021 in werking…

Nico van Melick

Hoogwater Limburg zomer 2021 ingrijpender dan in 1993 en 1995

De hevige neerslag samen met het hoogwater van juli 2021 in Limburg was ingrijpender dan de rivieroverstromingen in 1993 en 1995. Dat concludeert een breed consortium van kennisinstellingen in een eerste analyse. Ook in andere regio's en de Nederland omringende landen was de schade van de watersnood…

Drie podcasts over water en kas zijn terug te luisteren

Het afgelopen jaar heeft Glastuinbouw Nederland diverse podcasts opgenomen, over zaken die er toe doen in en om de kas. In de podcastserie KasGesprek ging het drie keer over…

Grote waterbehoefte glastuinbouw uitdaging bij delen waterberging

Onderzoek in de regio Oostland naar de beschikbaarheid van zoet water heeft geresulteerd in vier mogelijke scenario's en locaties voor hemelwaterberging binnen het huidige…

7 oktober

WaterEvent 2021: Andere opzet en focus op substraatteelt

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw organiseren op donderdagmiddag 7 oktober - als vanouds - weer het jaarlijkse WaterEvent.…

Jesper Alkestrup, SoilSense:

"Duurzame irrigatie is de toekomst"

SoilSense, een Scandinavisch bedrijf dat tuinders voorziet van nauwkeurige sensorgebaseerde gegevens, heeft zojuist 195.000 euro opgehaald in een startkapitaalronde van grote Deense investeerders. Het bedrijf biedt een automatisch bodemvochtsensorsysteem voor de tuinbouw waarmee telers water kunnen…

Verbod op stikstofmeststoffen in gebied rond Spaanse lagune Mar Menor

De gewestregering van de Spaanse regio Murcia heeft aangekondigd dat ze het gebruik van anorganische stikstofhoudende meststoffen zal verbieden in heel het gebied dat aanleunt…

Hoge waterprijs rampzalig voor tomatenteelt in Almería

Telersvereniging Coag Almería heeft in een verklaring meegedeeld dat het de Andalusische gewestregering dringend vraagt om de waterconcessie in de gemeente El Bobar nabij…

"Maximaliseren opgelost zuurstof in water met nanobubbles is winst"

Vanwege hun unieke structuur zijn nanobubbles efficiënt in het verbeteren van water in diverse stadia van de groeicyclus van de plant. Dat stelt producent Moleaer. De langdurige aanwezigheid van de bubbels in water en hun inherente vermogen om efficiënt zuurstof over te brengen en verplaatsen rond…

"Meer focus nodig op verdienmodel telers in Deltaplan Agrarisch Waterbeheer"

Brenda Timmerman is portefeuillehouder water en bodem LTO Noord in Drenthe én akkerbouwer in Roswinkel. In die hoedanigheid is ze betrokken bij het Deltaplan Agrarisch…

"Nieuwe technologie overstijgt bestaande zuurstofniveaus"

Het vinden van de juiste oplossing voor waterkwaliteit kan een uitdaging zijn voor telers die werken in complexe omgevingen. De meest gangbare aanpak is altijd beluchting…

LTO Nederland en Kadaster bekrachtigen wederzijdse samenwerking

Het Kadaster en LTO Nederland bekrachtigen hun wederzijdse samenwerking in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven