Waterbedrijf Remon verhuist

Waterbedrijf Remon verhuist naar bedrijventerrein Venekoten in Oosterwolde. Dat valt te lezen in het Friesch Dagblad. Met de komst van Remon Waterbehandeling zijn alle zichtlocaties op…

Eerste Kamer reageert op wetsvoorstel geborgde zetels

Na de Tweede Kamer was het dinsdag de beurt aan de Eerste Kamer om te reageren op de voorgenomen inperking van het aantal geborgde zetels voor bedrijven, waaronder uit de…

Life Aclima

Tomatenteler krijgt primeur met mobiele waterzuiveringscontainer naast kas

Bij tomatenkweker Primato in Putte is maandag een mobiele waterzuiveringscontainer voorgesteld in aanwezigheid van gedeputeerde voor Landbouw en Europese samenwerking Kathleen Helsen. De container is een initiatief vanuit het project Life Aclima. De container laat land- en tuinbouwbedrijven toe om te…

"Zet die pomp uit"

Daartoe roept boswachter Martijn van Schie op in het Algemeen Dagblad. In het artikel gaat het over de waterkwaliteit in Midden-Delfland. Telers binnen het gebied van het Hoogheemraadschap van…

Fogponics: van 1 liter water 200 m3 mist maken in vertical farm

Water wordt schaarser, maar planten hebben nog altijd evenveel water nodig. Daarbij zorgt de huidige energiecrisis ervoor dat het nog lastiger wordt om een indoor farm draaiende te houden. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, heeft het bedrijf Oasis een container farm ontwikkeld die…

Israëlisch watertechnologiebedrijf presenteert nieuw waterdesinfectiesysteem

NUFiltration, een Israëlisch watertechnologiebedrijf dat gespecialiseerd is in waterfiltratie- en -desinfectiesystemen, presenteert op GreenTech nieuwe modellen NUF-waterdesinfectie-systemen voor landbouwproductiefaciliteiten. NUF-waterdesinfectie-systemen bieden filtratie en desinfectie in één enkele…

taart voor 50e deelnemer

Stand van zaken Rainlevelr: 54 deelnemers, 300 hectare glas aangesloten

"Waarom wij aan Rainlevelr meedoen? Dat heeft twee redenen, eigenlijk", reageert Tim van Adrichem op de vraag naar zijn motivatie om deel te nemen. "De ene is een praktische. Omdat er toch al werkzaamheden op ons bedrijf plaatsvonden, kon dit tegelijkertijd uitgevoerd worden. Deelnemen aan Rainlevelr…

Nieuw ultrafiltersysteem voor nevelinstallatie gepresenteerd

Na lang ontwikkelen heeft JB Groep een nieuw ultrafiltersysteem ontwikkelt genaamd ULTRA-EASY voor nevelinstallaties. Dit systeem zorgt ervoor dat alle bacteriën en algen uit het ingangswater worden verwijderd en dus verstoppingen voorkomt. Door het toegepaste backflushsysteem kan deze volledig automatisch…

Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2021 verschenen

Het jaarverslag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) over 2021 is verschenen. In dit tweede coronajaar werden de fysieke gesprekken tussen boeren en tuinders, het waterschap en andere partijen gemist. Toch zijn er ondanks alle beperkingen 27 projecten bijgekomen, succesvolle regionale projecten…

"Betere ontsmetting is noodzaak vanwege groeiende virusinfecties"

Volgens commercieel directeur Jochum Genuit van Mienis Water blijkt steeds vaker dat gangbare disinfectietechnologieën niet toereikend zijn om de infectiedruk in de kas laag te houden. De toenemende vraag naar ultrafiltratiesystemen is volgens hem dan ook logisch. "Ultrafiltratie zorgt voor betere…

Ocion PX 10 in the picture bij Benfried International op GreenTech

Waterbassins waarin o.a. algen groeien zijn vaak een bron van organisch materiaal. Het aanwezige organische materiaal fungeert dan als voedingsbodem voor schimmels, bacteriën en andere pathogenen in het hele teeltsysteem. De effecten van een vervuild bassin hebben uiteindelijk nadelige effecten in het…

Stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant helpt telers naar schonere teelt

Het stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant is wegens succes verlengd. Bestuurders van Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, de Brabantse waterschappen en ZLTO toonden zich bij de Kick-off op 31 mei eensgezind: de aanpak van uitvoerders CLM, Delphy en Arcadis biedt telers de…

24/7-dosering 40 ppm Intra Hydrocare tegen algen

"Verlengde contacttijd resulteert in volledige algenreductie"

Intra Hydrocare wordt veel gebruikt voor het verwijderen van biofilm en eliminatie van schadelijke bacteriën en schimmels in irrigatiesystemen. In kassen vormen algen een andere groep organismen die zich snel kunnen vermenigvuldigen en verschillende problemen kunnen veroorzaken, zoals verkleuring van het…

Subsidieverordening Landbouwportaal Noord-Holland open

Vanaf vandaag is de nieuwe subsidieverordening open voor bovenwettelijke maatregelen ten gunste van de bodem- en waterkwaliteit. Boeren in het gebied van Hollands Noorderkwartier kunnen via www.landbouwportaalnoordholland.nl een gratis afspraak maken met een coach. De coaches adviseren over de thema's…

Programma Schoon Water maakt herstart

Bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het grond- en oppervlaktewater vormen onder meer een bedreiging voor ons drinkwater. Programma Schoon Water heeft daarom een herstart gemaakt. Het samenwerkingsprogramma stimuleert het gebruik van alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en…

Glastuinbouw verliest geborgde zetels in waterschapsbestuur

Dinsdag 31 mei heeft de Tweede Kamer gestemd voor het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks, nadat een amendement (aanpassing) van de ChristenUnie op het voorstel was…

“Natriumverwijderaar completeert het plaatje”

Tholen – In 2027 moeten Nederlandse telers met een (nagenoeg) nulemissie telen. Het is een nieuwe stip op de horizon, nadat eerder al een nullozingseis ging gelden vanaf 1 januari 2018. Dat zou eerst 2021 zijn. Door de vervroegde invoering waren sommige telers verrast. Ook voor Van Dijk Heating kwam de…

"Met telling kiemgetallen sporendruk eerder signaleren"

Controle op microbiologie in water wordt vaak gedaan op basis van telling van bacteriën en schimmels, de zogenaamde kiemgetallen in kolonie vormende eenheden per ml. Dat is dus het tellen van levende micro’s in water. Dus ook al is het ontsmet water of doseert u een reinigingsmiddel in het druppelwater,…

"We hebben echt een solide kast gebouwd in de loop der jaren”

Tholen - “Elke keer een stukje beter.” Dat is natuurlijk waar elke producent voor gaat, en dat geldt ook voor Aquamar. Het principe van de Pro-Vida nanobubbel-generatoren die het bedrijf maakt, is sinds jaar en dag hetzelfde. Maarten Kramer van Aquamar licht het belang van zuurstof in het water uit.…

Natuurmonumenten waarschuwt: watercrisis lijkt onvermijdelijk

Nederland stevent af op een impasse vergelijkbaar met de stikstofcrisis. Dit blijkt uit onderzoek van Natuurmonumenten, uitgevoerd door Witteveen+Bos, FloLegal en TwynstraGudde. "We moeten nú alles op alles zetten om Europese waterdoelen te halen." Over vijf jaar moet het oppervlakte- en grondwater in…

Geborgde zetels landbouw in waterschap ingeperkt, niet helemaal afgeschaft

De Tweede Kamer stemde dinsdag voor het behoud van geborgde zetels voor natuurbeheerders en agrariërs in de waterschappen. Wel wordt het aantal zetels teruggebracht naar twee…

Geen afschaffing, maar inperking geborgde zetels in waterschap voorgesteld

Deze week is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel over geborgde zetels in waterschappen behandeld. Het gaat om een wetsvoorstel van GroenLinks en D66. Zij willen geborgde…

Waterdag op 29 juni

Hoe houden we een goede waterkwaliteit?

Naarmate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang. Niet alleen vanwege duurzaamheid, maar ook om een weerbaar en gezond gewas te bevorderen. Maar hoe houden we een goede waterkwaliteit? Dat is een van de vragen die aan bod komt tijdens de Waterdag, die…

Aardbeienteler wacht niet en komt zelf met oplossing voor droogteprobleem

Een gat van 70 bij 30 meter gevuld met regenwater. Dat, in combinatie met een druppelsysteem bij de planten, is volgens aardbeienteler Jo Verkuijlen de oplossing om niet meer…

Gubbels Kwekerijen krijgt bestuurders op bezoek om te praten over water

Op 11 mei organiseerde Glastuinbouw Nederland samen met Waterschap Limburg en LLTB een bestuursexcursie ‘water en glastuinbouw’ bij Gubbels Kwekerijen in Maasbree. Het doel van deze bestuursexcursie was een kennismaking met ‘water en glastuinbouw’ en daardoor inzicht te krijgen in het beleid en de…

Peter Valentin, Presscon:

"Nieuw type waterontgasser gaat roestvorming in verwarmingsbuizen en ketel tegen"

Peter Valentin van Presscon ontwikkelde in eigen fabriek een nieuw concept waterontgasser. Momenteel bouwt men twee nieuwe definitieve modellen voor een grootschalige Nederlandse groentekwekerij. Op deze kwekerij kampt men met een sterk verhoogd zuurstofpercentage in het verwarmingswater en met vervuild…

“Wij willen virus geen enkele kans geven”

Nieuwe drainwaterontsmetter op basis van verhitting voor tomatenteler

Tijdens de laatste teeltwisseling liet Kwekerij ’t Woudt uit Schipluiden een splinternieuwe Ecoster Hybride EH5000/50 plaatsen voor ontsmetting van drainwater. Hij vervangt de Ecoster, die na meer dan 21 jaar trouwe dienst aan vervanging toe was. “Gevoelsmatig vind ik verhitten de zekerste manier om…

Duizenden holle fibers in een drukbuis voor schoon drainwater

Tholen - De techniek achter ultrafiltratiesystemen voor water is niet nieuw. De toepassing ervan wel. Dat zegt Ruud Schulte, manager waterbehandelingsafdeling Van der Ende Groep. Het komt er kortweg op neer dat er door duizenden holle fibers, in een drukbuis, vervuild water gaat met een waterdruk van 1 à…

Aspergeteler kiest voor druppelirrigatie

"Wat wij nu in het open veld gaan doen, is al jaren standaard in de kassenteelt." Dat stelt Erik Verhoeven bij Omroep Brabant. De teler gaat zijn gewas vanaf volgend jaar met…

Ins en outs van verhoogde gistconcentraties in gietwater

Gisten zijn eencellige schimmels en we kennen ze vooral van het bier brouwen. Ze zetten dan onder zuurstofloze omstandigheden suikers om in alcohol en CO2. Wanneer daar zuurstof bij zou komen zou alleen CO2 ontstaan en geen alcohol. Dat is jammer. Maar wat doen gisten in de tuinbouw in het watersysteem…

Uitval voorkomen in je kas, hoe doe je dat?

Als je regelmatig te maken hebt met virussen en schimmels in je gewassen, dan wil je daar snel korte metten mee maken. Vroeger hadden we daar paardenmiddelen voor, die in één keer heel lokaal ingezet konden worden. Tegenwoordig zijn we gebonden aan regelgeving die ons niet langer toestaat om gewassen te…

Omroep Flevoland

Sla en uien telen op drijvend eiland

Telen op water, zoals we dat kennen in kassen met bijvoorbeeld sla, is niet nieuw. Toch valt een project bij de Floriade in Almere met teelt op water wel op. Dinsdagochtend werd een groot drijvend eiland te water gelaten. Het gaat om een experiment van Floating Future, Wageningen Universiteit en…

Bronnen boren voor waterzekerheid

Tholen - De droge zomers van de laatste jaren konden telers wel wat kopzorgen bezorgen. Blijft er genoeg water over voor mijn gewas? Zet deze trend van warme, droge periodes door? We weten het niet. Wat we wel zien is dat er in de glastuinbouw steeds meer waterbronnen worden geboord en ook bijbehorende…

Stappen gezet in project Duurzame Co-existentie Warmte- en Wateropslag

Het project Handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag moet bijdragen aan een optimale en duurzame benutting van de ondergrond voor de opslag van zowel…

Ultrafiltratie om gesloten te telen, maar wat is ultrafiltratie eigenlijk?

Tholen - Ultrafiltratie is een membraantechniek om water te ontdoen van organische vervuiling. Het is al jarenlang wereldwijd een veel gebruikte techniek voor de drinkwaterproductie en als voorzuivering voor omgekeerde osmose. De techniek filtert alle deeltjes eruit die groter zijn dan 0,02 micron en is…

Praktisch systeem om waterkwaliteit in vertical farm te testen

"Het KETOS-platform maakt gebruik van robotica met verschillende ontwikkelingen in cross-functionele engineeringdisciplines om continue realtime waterkwaliteitsgegevens binnen handbereik te hebben. Gebruikers hebben altijd en overal toegang tot het systeem",  zegt Meena Sankaran, oprichter en chief executive…

"Stagnering verbetering waterkwaliteit vereist betere handhaving"

De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland zet voor het tweede jaar op rij niet door. Dat concludeert Hoogheemraadschap Delfland in haar…

Hoogheemraadschap van Delfland eist meer inzet van glastuinbouw

De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland zet voor het tweede jaar op rij niet door. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021. Reden…

Relatie Pythium en zuurstof in komkommerteelt onderzocht

Stichting Control Food & Flowers heeft een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de zuurstofhuishouding in substraat en de gevoeligheid voor Pythium in de komkommerteelt. In de proef zijn twee behandelingen met elkaar vergeleken, een zonder en een met zuurstofbehandeling. De conclusie was…

Nieuw Spaans kasproject wil tomaten telen met een kleinere watervoetafdruk

In samenwerking met Novagric heeft Grupo Hortofrutícola Paloma uit Spanje z’n kasareaal uitgebreid. Nieuwe technologieën laten toe om een 20% grotere oogstopbrengst te realiseren met minder water en minder energie. Vorig jaar voerde Novagric een nieuw project uit in Zuid-Spanje dat bestond uit het ontwerp,…

Nederlandse silo’s en liners in China

Nederlandse producenten van bassin liners en watersilo’s leveren hun producten via hun dealers naar China. Hendic en De Lange Plastics horen daar ook bij. Bas van der Elst, Hendic, vertelt dat ze vorig jaar 14 grote bassins van liners van Delaflex hebben mogen voorzien plus ongeveer 100 silo’s. “Het is…

Den Haag stemt vanavond over afschaffing geborgde zetels in waterschap

Donderdagavond wordt het wetsvoorstel van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) om de geborgde zetels af te schaffen behandeld in de Tweede Kamer. Vanuit de…

Surveillance voor schoon oppervlaktewater in Hollands Noorderkwartier

Naast geplande controles per sector, surveilleren de toezichthouders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het uitrijden van mest, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en de opslag van mest en andere stoffen. Door naleving van de milieuregels dragen agrarische bedrijven bij aan schoon…

Husqvarna Group investeert in Moleaer

De Zweedse Husqvarna Group investeert 7,5 miljoen dollar in het Amerikaanse Moleaer, bekend van de nanobubbeltechnologie die onder meer in de glastuinbouw toegepast is. Het…

Ultramins 1 jaar later: “Van afdoding van algen tot en met de hardnekkigste tobamovirussen”

Tholen - De techniek waarop Ultramins inzet, die bestaat al langer, maar het bedrijf zelf bestond in maart één jaar. In maart 2021 besloten Robert de Hoo en Kees Luijkx de koppen bij elkaar te steken en vol in te zetten op het ontsmetten van tuinbouwwater met USAF-ultrasone zenders. “Wij begonnen het…

Prijs voor onderzoek naar natriumverwijdering met algen: Chlorella-algen werken het best

De Dutch Junior Water Prize 2022 is op vrijdag 8 april gewonnen door drie talentvolle scholieren voor hun onderzoek ‘Het groene goud vs. Zout’, een onderzoek naar de mogelijkheid om selectief natrium te verwijderen uit glastuinbouwwater door middel van algen. De drie winnaars Meinke van Oenen, Nynke Bats…

"Dankzij coatings meer ruimte om klimaat en watergift te sturen"

Coatings verzachten het kasklimaat: dat geeft ruimte om klimaat en watergift anders te sturen. Twee teeltadviseurs vertellen de principes bij tomaat, gerbera en alstroemeria. “De koelmotor in de kas is het gewas zelf. In de zomer is het belangrijk om de planttemperatuur omlaag te brengen. Daarvoor moet…

Digitaal water managen

Water is wereldwijd schaars. Daarmee is water in veel landen ook steeds kostbaarder. Agrarische bedrijven proberen water daarom zo efficiënt en zuinig mogelijk in te zetten. Een digitale tool van…

Waarschuwing: "Zuiniger stoken beïnvloedt gewasactiviteit en opname water en voeding"

Door de sterk gestegen energieprijzen zien veel telers zich genoodzaakt om minder te belichten, de thermostaat iets omlaag te draaien en langer te schermen. Als de watergift en voeding daarop niet worden afgestemd, kan dat grote gevolgen hebben voor het gewas en de wortels, waarschuwt teeltadviseur Jos…

LNV: "In 2030 geen emissie meer van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlakte- en grondwater"

Het sluiten van waterkringlopen en het goed inspelen op klimaatveranderingen, onder meer door zoet water op te slaan in de ondergrond. Dat is in de kern de visie van het ministerie van LNV op gebied van water. “Stip op de horizon is dat de emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar…

Rainlevelr verdubbelt aantal deelnemers in twee jaar tijd

In februari 2020 verwelkomde Rainlevelr Lugt Lisianthus als 25ste deelnemer. Nu - twee jaar later - staat de teller met Adrichem Potplanten op 50 deelnemers. Het aangesloten areaal bedraagt hierdoor 281 hectare wat bij een opvang van 10 mm gelijk staat aan 28.100 m3 opvangcapaciteit ofwel bijna 3…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven