Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Export van Nederlandse watersector in 2022 bijna 10 miljard euro

De Nederlandse watersector kende in 2022 een exportwaarde van bijna tien miljard euro, zo blijkt uit het recente rapport 'Water Sector Export Index' (WEX). Dit is een stijging van 23% ten opzichte van 2021, toen de exportwaarde van de Nederlandse watersector ruim 8,1 miljard euro telde. De exportquote, die het belang van export voor de sector weergeeft, wordt voor 2022 geschat op ruim 45% en voor 2023 zelfs op meer dan 50%. Dit laat zien dat het belang van export voor bedrijven in de Nederlandse watersector sterk toeneemt en belangrijk is voor de economische vooruitzichten en de werkgelegenheid in de sector.

Het WEX-rapport is uitgevoerd door Panteia, in opdracht van het Netherlands Water Partnership, in samenwerking met Water Alliance en Topsector Water & Maritiem. De financiering is afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De resultaten en conclusies zijn aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur & Water Management.

Het WEX-rapport identificeert de meest veelbelovende geografische markten voor export en bespreekt thema's en onderwerpen die belangrijk zijn voor groei van de Nederlandse watersector. De Watersector Export Index (WEX) is een indexcijfer die de ontwikkeling van de export van de Nederlandse watersector uitdrukt. De WEX-index bereikte in 2022 een waarde van 229 (met 2000 als basisjaar, op 100).

Stijgend belang van export voor de Nederlandse watersector
De watersector heeft kunnen profiteren van de mondiale groei van de wereldeconomie en van de toegenomen vraag van waterexpertise uit het buitenland. De export van de Nederlandse watersector steeg de afgelopen 20 jaar met 248% en de afgelopen tien jaar met 151%. De bruto toegevoegde waarde van de sector – het inkomen dat verdiend wordt door het produceren van goederen en diensten – bedroeg in 2022 bijna 10,9 miljard euro en wordt voor 2023 geschat op zo'n 12 miljard euro.

Klimaatproblematiek zorgt voor toenemende vraag
Een groot aantal bedrijven uit de Nederlandse watersector is met een enquête bevraagd over hun verwachtingen voor de komende jaren. Bedrijven zijn optimistisch over de markt, en zien een belangrijke rol voor de sector bij het aanpakken van klimaatproblemen. Twee op de drie bedrijven verwacht een toename van de buitenlandse omzet in 2024 en een gemiddelde groei van bijna 25%. De focus ligt op klimaatproblematiek en de energiecrisis als drijfveren voor de vraag naar Nederlandse waterexpertise.

Focusgebieden voor export
De meeste buitenlandse omzet wordt gegenereerd in de EU (33%) en Noord-Amerika (34%). De deltatechnologiesector ziet aanzienlijke bijdragen uit de EU (32%). Noemenswaardig is de specifieke belangstelling voor de MENA-regio (Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten) in de watertechnologiesector. In de deltatechnologiesector springen Bangladesh en Indonesië eruit als landen die de nodige belangstelling genieten vanuit de sector.

Door crisissituaties in de wereld hebben 21% van de bedrijven hun regionale focus verlegd naar onder andere de VS, West-Europa en Midden- en Oost-Azië.

Belangrijke internationale waterthema's
De sub sectoren drinkwatervoorziening, water & groen en industrieel afvalwater tonen veel potentieel. De belangrijkste internationale waterthema's voor de komende jaren die worden genoemd hebben vooral betrekking op klimaat en duurzaamheid: klimaatverandering, nature based solutions, energietransitie, hergebruik van water. Daarnaast worden thema's op de nexus agro-water, zoals bodem en landbouw, verdroging, waterkwaliteit en waterschaarste, steeds prominenter.

Internationale samenwerking als sleutel tot succes
Deelnemers van de WEX benadrukken het belang van samenwerking met buitenlandse bedrijven en sectorpartijen om internationale kansen te benutten. Marktkennis, begrip van gebruikersbehoeften en financiële middelen worden ook gezien als essentiële factoren voor internationaal succes.

Water Sector Export Index (WEX)
Om de ontwikkeling van de export van de watersector in kaart te brengen, is een indexcijfer voor de export van wateractiviteiten ontwikkeld: de Watersector Export Index (WEX). De WEX is opgebouwd vanuit de deelsectoren watertechnologie en deltatechnologie. Het basisjaar voor de WEX is 2000, de WEX is voor dat jaar gelijkgesteld aan 100.

De WEX kwam in 2022 uit op 229 (2000=100), wat neerkomt op een export van bijna tien miljard euro. De WEX is echter niet alleen gebaseerd op statistische bronnen. Door de medewerking van een groot aantal bedrijven uit de Nederlandse watersector aan een enquête, is het mogelijk gebleken om een voorlopige vaststelling voor de WEX 2022, verwachte realisatie voor 2023 en verwachting voor 2024 te presenteren.

Bron: Netherlands Water Partnership

Publicatiedatum: