Arbeid

Human Capital Agenda 2023 - 2025 wordt deze maand vastgesteld

Afgelopen september is de eerste versie van de Human Capital Agenda opgesteld. Komende maand wordt deze afgerond en door het bestuur vastgesteld. Voor nu kun je de speerpunten…

Behoud en werf internationale werknemers in eigen branche

Op www.seasonalwork.nl kunnen ondernemers ervoor zorgen dat hun internationale werknemers die noodgedwongen op zoek moeten naar ander werk binnen de branche blijven werken.…

LLTB reageert op motie Peel en Maas over huisvesting internationale medewerkers

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Peel en Maas heeft de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) aandacht gevraagd voor…

Arbeidsmigrantenhotel op Honderdland in de maak

Terwijl de gemeente Westland vóór de schermen met Westbrick International steggelt over geheime stukken voor het realiseren van een hotel op Honderdland in Maasdijk, bereidt…

"Besteed extra aandacht aan internationale werknemers bij aanpassing teeltstrategie"

Veel glastuinbouwbedrijven hebben hun teelstrategie aangepast door de energiecrisis. Dit is een ingrijpende beslissing. Overal worden minder uren gemaakt, ook bij de…

Realisatie huisvesting arbeidsmigranten bij 'Home of Horti Science' Bleiswijk in heroverweging

Aan de Violierenweg in Bleiswijk wil KaFra Housing huisvesting voor arbeidsmigranten realiseren. Zoals wel vaker in Nederland, gaat dat niet vanzelf. Trouw schrijft erover. In…

Europese landen delen ervaringen over uitwisseling seizoenarbeiders

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) wil eerlijk en vrij verkeer van werknemers makkelijker maken en komt daarom met een pilot met informatie over alle rechten en plichten. ELA wil een netwerk opbouwen voor de uitwisseling van goede ervaringen en praktijken met seizoenswerk. Om tijdelijk te werken in een…

Inschrijving groot aantal arbeidsmigranten op één adres leidt tot controle én ingreep Westland

Donderdagavond 17 november heeft er een grote integrale controle plaatsgevonden naar de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied van Westland. In…

Begin juli had ruim een derde van de Oekraïense vluchtelingen werk

Van de ruim 50 duizend Oekraïense vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar die op 1 juli 2022 in Nederland verbleven, had 35 procent betaald werk. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over de arbeids-deelname van Oekraïense vluchtelingen. De Oekraïense vluchtelingen die na de Russische invasie van eind…

Agrarische sector pleit voor actief beleid huisvesting internationale werknemers

Op woensdag 23 november vond een gesprek plaats tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), LTO Nederland en Greenports Nederland over de huisvesting van…

Minister van Gennip:

"De omstandigheden van arbeidsmigranten zijn Nederland onwaardig"

Het aantal arbeidsmigranten is de afgelopen jaren verviervoudigd. Minister Karien van Gennip (CDA) van sociale zaken en werkgelegenheid wil hun positie verbeteren, het aantal…

partnerovereenkomst met HAS

Bayer Crop Science zoekt en vindt meer contact met studenten

HAS green academy en Bayer Crop Science sluiten een partnerovereenkomst. Als onderdeel van de overeenkomst zal Bayer Crop Science onder meer beroepsonderzoek uitzetten bij HAS…

Onderzoek evofenedex legt zwakke plekken in HR-beleid bloot

Handels- en productiebedrijven houden achterdeur wagenwijd open

Handels- en productiebedrijven moeten veel meer aandacht besteden aan het behoud, de ontwikkeling en de gezondheid van hun personeel. Dit blijkt uit het onderzoek Mens&werk in…

Cao-onderhandelingen voor Groothandel in Groenten en Fruit van start

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit zijn op woensdag 16 november 2022 officieel van start gegaan en inmiddels hebben sociale…

Werkgeversjournaal november 2022

In deze uitzending van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw wordt er aandacht besteed aan het bewijs van verblijf voor Oekraïense werknemers en de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari. De Werkgeverslijn nodigt deelnemers ook uit om deel te nemen aan de nieuwe e-learning en masterclasses in het kader van ‘sluit…

Nederlandse Arbeidsinspectie zet koers komende vier jaar uit

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft haar 'Jaarplan 2023' en tegelijkertijd ook de plannen voor de periode 2023-2026 bekend gemaakt. Iedere vier jaar schetst de inspectie…

Aantal bedrijven en aantal werknemers in loondienst in groene sector het afgelopen jaar gegroeid

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek dat in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt wordt uitgevoerd. Het onderzoek geeft een actueel…

PAWW-regeling loopt vijf extra jaren door

Per 1 oktober 2022 is de PAWW-regeling voor vijf jaar verlengd. Inmiddels is de bijbehorende cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij ook algemeen verbindend verklaard door het…

Hoe zit het met vakantiedagen in de cao Glastuinbouw?

In Nederland heeft iedere werknemer recht op wettelijke vakantiedagen. Uitgedrukt in uren is dit viermaal het aantal uren dat werknemer werkt per week. Als er naast de…

webinar 14 december

Colland Arbeidsmarkt deelt resultaten arbeidsmarktonderzoek

Iedere twee jaar voert het fonds Colland Arbeidsmarkt onderzoek uit onder werkgevers. Dit doen ze om een helder beeld te krijgen van de trends en ontwikkelingen in de…

Ruigrok Tower in Aalsmeer geopend

Op vrijdag 4 november jl. opende Ruigrok Producties officieel de Ruigrok Tower, een nieuw wooncomplex voor internationale medewerkers in Aalsmeer. Wethouder Robert van Rijn verrichtte op 4 november jl. samen met de kinderen Naomi en Lex de officiële openingshandeling, waarna het pand ingezegend werd door…

Drie harde ingrepen tijdens controle huisvesting arbeidsmigranten in Westland

Donderdagavond 17 november heeft er een grote integrale controle plaatsgevonden naar de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied van Westland.…

Hollands Kroon legt huisvesting arbeidsmigranten aan banden

De gemeenteraad van Hollands Kroon is akkoord gegaan met het collegevoorstel om 'artikel zes' in de 'Beleidsregels logies tijdelijke werknemers' te schrappen, zo schrijft De…

Tradiro

uitzendbureau geeft inzage in begroting

Wat verdient een uitzendbureau nu écht aan een Polenhotel?

Inzage in de begroting van het uitzendbureau Tradiro geeft hier een beeld van. Omroep West zag de begroting van het bureau uit De Lier in en sprak met directeur Michael Mostert. "Een wooncomplex is voor ons één grote verliespost. Maar we móeten wel", zegt hij onder meer. Het stoort hem 'enorm' dat 'het…

Zembla

"Huisvesting van arbeidsmigranten stuit vaak op veel weerstand"

"Het begon met leuzen op zijn kassen. Daarna is er twee keer brandgesticht en als klap op de vuurpijl kreeg hij ook een kogelbrief", vertelt journalist Vincent Verweij in de…

E-learning helpt ondernemers met goed werkgeverschap

Voor ondernemers die overwegen om met personeel te werken en voor werkgevers zonder HR-achtergrond, is sinds 1 november de e-learning ‘Help, ik ben werkgever’ beschikbaar.…

bovenop verhoging minimumloon

Vakbonden vragen om algemene loonsverhoging cao Glastuinbouw

Vakbonden CNV en FNV hebben bij hun achterban de wensen voor een nieuwe cao Glastuinbouw opgehaald. Woensdag 15 november zijn de onderhandeling hiervoor gestart. De lonen…

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Bijna 520 duizend werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar in Nederland noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers waren twee keer zo lang afwezig van het werk vergeleken met alle werknemers die hadden verzuimd. Dit meldt het CBS op basis van…

Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018. In het bedrijfsleven is dit verschil gelijk gebleven. Dat blijkt uit de Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, die het CBS tweejaarlijks voor…

Arbeidsmarkt iets minder gespannen

Aantal openstaande vacatures gedaald in derde kwartaal

Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de Nederlandse arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17 duizend, terwijl er 45 duizend werklozen bij kwamen. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures. Het aantal banen nam…

5de editie Directeur voor 1 Dag: 15 Directeuren in spé vanaf vandaag aan de slag

Vanaf vandaag gaan 15 studenten ofwel directeuren in spe aan de slag bij 15 ondernemers in de Food & Flower industry. Op één dag krijgen zij de kans om achter alle ins en outs te komen van het dagelijkse werk van een directeur en daarmee de dynamiek van de Food & Flower Industry te ervaren. Daarnaast…

HANS KUFFER Fruchthandel GmbH

Griekse aardbeienseizoen van start

"Areaaluitbreiding in combinatie met het tekort aan oogstmedewerkers kan problematisch worden"

"Na de eerste aankomsten in week 44 komt het Griekse aardbeienseizoen nu geleidelijk op gang," vertelt Theo Hatzivassiliadis, directe importeur en directeur van Hans Kuffer Fruchthandel, gevestigd op de groothandelsmarkt in München. "Het aanbod is aan het begin van het seizoen nog relatief schaars, maar…

Bunnik Plants boeit, bindt en behoudt medewerkers

Op 4 oktober vond de Colland-bijeenkomst plaats in de Hall in Woerden. Met verschillende sprekers ging men in op hoe kunnen ze de sector, de bedrijven en het vak nog beter…

Arbeidsmigranten uit Honduras voor Spaans zachtfruitseizoen

De werving voor arbeidskrachten voor het zachtfruitseizoen in het Spaanse Huelva is van start. De bedoeling is dat Hondurese arbeidsmgiranten van januari tot eind juni 2023 zullen komen werken op de zachtfruitpercelen in de Spaanse provincie. Om de Hondurezen te werven legt algemeen secretaris van…

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid,…

"Goed werkgeverschap begint bij goede huisvesting"

In het Zeeuwse Baarland runt Rik (31) met zijn moeder Ineke een fruitteeltbedrijf met 30 hectare appels en peren. Jaarrond zijn er vier tot zes buitenlandse arbeidskrachten…

Zembla

Kogelbrief en brandstichting: Teler Paul doet verhaal in tv-uitzending over huisvesting arbeidsmigranten

Voor het eerst deed teler Paul Franssen gisteravond publiekelijk zijn verhaal. De teler uit De Lier werd, sinds bekend werd dat hij zijn kas wil verkopen om plaats te maken voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, bedreigd. Meermaals werd er brand gesticht en ook ontving hij een kogelbrief.…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven