Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
loonsverhoging heikel punt

Onderhandelingen cao Groothandel in Groenten en Fruit in volle gang

Op 29 mei jl. hebben sociale partners (werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV, FNV Handel en RMU Werknemers) een zesde overleg gevoerd over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. Op 1 juli 2024 eindigt de huidige cao, zo meldt GroentenFruit Huis.

In de verkennende fase is gesproken over de stand van zaken in de sector, de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd, maar daarnaast zijn ook de belangrijkste thema's gedefinieerd, zoals pensioen, loon en duurzame inzetbaarheid. De verkennende fase is inmiddels afgerond en de onderhandelingen zijn in volle gang.

Loonparagraaf
In voorgaande cao's is stapsgewijs al afscheid genomen van enkele jeugdschalen. Sociale partners voeren het gesprek om daarin een volgende stap te zetten door de schaal voor 19-jarigen af te schaffen. Uitdagend is volgens GroentenFruit Huis het gesprek over door te voeren loonsverhogingen. De sector is immers al geconfronteerd met forse stijgingen van het minimumloon in de afgelopen twee jaren, waardoor de loonkosten aanzienlijk zijn gestegen.

Waar in het verleden, door rechtspraak, reeds is beslist dat een gemiddelde aan structurele toeslagen moet worden doorbetaald wanneer verlofdagen worden opgenomen, wordt nu ook het gesprek gevoerd, om deze lijn, voor structurele toeslagen o.b.v. het werkvenster, door te zetten voor de opbouw van de vakantietoeslag.

Tijdens deze onderhandelingen is er ook specifiek aandacht voor chauffeurs. Zo zijn de netto vergoeding voor verblijfskosten en de loondoorbetaling bij ziekte, meer specifiek de hoogte van de doorbetaling van structureel gewerkte overuren, onderwerpen van gesprek.

Duurzame inzetbaarheid
Werkgevers streven ernaar om een cao af te sluiten die aansluit bij de behoeften van werknemers, de actualiteit van de sector en de trends in de maatschappij. "In dit kader is de evaluatie van de seniorenregeling besproken, waaruit de conclusie getrokken kon worden, dat dit een mooie regeling is, die bijdraagt aan de ondersteuning van werknemers om op een gezonde wijze de AOW-leeftijd te bereiken. Waarbij we ook merken dat er steeds meer animo is om na het bereiken van de AOW-leeftijd (gedeeltelijk) door te blijven werken."

Maar ook voor werknemers in andere levensfases is aandacht. Zo is er gesproken over de impact van menstruatie- en overgangsklachten op het werk, over rouwverlof en over de uitdagingen waarmee werknemers geconfronteerd worden, wanneer ze financiƫle problemen hebben.

"We willen daarbij ook een sector zijn, die aantrekkelijk is voor jongeren. De eventuele verdere afschaffing van jeugdschalen kan hierbij helpen, maar ook het verstrekken van een stagevergoeding kan stimuleren. Daarom staat ook dit op de agenda van het overleg."

Pensioen
Sociale partners hebben het overleg over de pensioentransitie de afgelopen weken op moeten schorten. "PGB heeft kenbaar gemaakt dat de solidaire premieregeling, die voor ons als sector afgesloten zal moeten worden, gewijzigd zal worden. PGB zal toch (deels) gaan bijdragen in het compensatievraagstuk. Daar waar dit eerst volledig door de sector, vanuit de premie, gefinancierd moest gaan worden. Dit lijkt dus een positieve ontwikkeling, maar de exacte doorrekening is nog niet bekend voor sociale partners. In afwachting hiervan, is het overleg daarom opgeschort. Zodra de benodigde inzichten zijn verstrekt door PGB, zal het overleg worden hervat."

Vervolg cao-onderhandelingen
De onderhandelingen zijn op dit moment in volle gang en verlopen volgens GroentenFruit Huis 'nog altijd constructief en voortvarend.' De vervolg overleggen van sociale partners staan ingepland tot en met juni.

Zodra er meer zicht is op een integraal pakket aan mogelijke afspraken, gaan sociale partners met hun achterban in gesprek om het mandaat te krijgen van hun leden en/of bestuur.

Bron: GroentenFruit Huis

Publicatiedatum: