Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Speurtocht naar lozing schadelijke stof in glastuinbouwgebied

In het kassengebied van Moerkapelle-Waddinxveen meet het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaardtpunt bij het meetpunt in de sloot bij de Abraham Kroesweg geruime tijd een hoge overschrijding van het middel piperonyl-butoxide.

Het Hoogheemraadschap onderzoekt waar dit vandaan kan komen. Controle door handhavers heeft geleid naar twee locaties die mogelijk de bron van de watervervuiling zijn. Hier hebben de handhavers monsters genomen die nader worden onderzocht.

De meetgegevens geeft het Hoogheemraadschap ook door aan de Omgevingsdienst. Deze is onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op bodemlozingen. Lozingen en vermoedens daarvan worden daarnaast gemeld bij Glastuinbouw Nederland. Deze organisatie, die samenwerkt met het Hoogheemraadschap om emissies (uitstoot) te voorkomen, zorgt ervoor dat de tuinders in de omgeving worden geïnformeerd over de watervervuiling en bedrijfsbezoeken. De handhavers bezoeken namelijk glastuinbouwbedrijven in het gebied, om samen met de tuinders de herkomst van de vervuiling op te sporen, zodat het eventuele lek of de lozing kan worden gestopt.

Lan­ger scha­de­lijk voor de na­tuur
Piperonyl-butoxide op zichzelf is geen gewasbeschermingsmiddel. Wel is het een middel dat de werking van sommige gewasbeschermingsmiddelen versterkt en verlengd. Omdat piperonyl-butoxide ervoor zorgt dat organismen (heel breed gezegd: iets dat leeft) het gewasbeschermingsmiddel niet kunnen afbreken, blijft het gewasbeschermingsmiddel langer schadelijk. In de natuur vormt dit een probleem voor de waterkwaliteit. Doordat vooral kleine waterorganismen (waterdieren) afsterven, raakt de voedselketen en het ecosysteem (denk aan planten, dieren, lucht, water) uit balans. Voor schoon en gezond water is het dan ook van groot belang, dat dit soort schadelijke stoffen niet terechtkomen in het slootwater.

Lek­dich­te kas­sen en zui­ve­rings­plicht
Kassen waarin niet-natuurlijk stoffen worden gebruikt, mogen deze stoffen niet via een (lekke) leiding, de bodem of andere routes, de kas uit lekken naar de sloten. Water dat in de kassen is gebruikt, moet worden afgevoerd via het riool. Maar tuinders hebben daarboven ook nog een zuiveringsplicht. Ze moeten ervoor zorgen dat dit water eerst nog wordt voorgezuiverd voordat ze het afvoeren via riool.

Meten en on­der­zoe­ken
In het werkgebied Schieland en de Krimpenerwaard van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaardtpunt meten handhavers doorlopend de kwaliteit van het water. De hoeveelheid meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is veel hoger in sloten in glastuinbouwgebieden dan in andere gebieden. Langs het meetpunt aan de Abraham Kroesweg in Waddinxveen stroomt water afkomstig uit het glastuinbouwgebied tussen Moerkapelle en Waddinxveen. Door periodiek watermonsters te nemen, kunnen handhavers overschrijdingen van niet-natuurlijke stoffen in het water opsporen. Bij een overschrijding gaan de handhavers op zoek naar een mogelijke bron. Daarbij kijken ze onder andere naar:

  • in welke teelt het middel wordt gebruikt
  • of seizoensgebonden activiteiten een rol spelen
  • de stromingsrichting van het water en de afbreektijd van het middel

Wa­ter­coa­ches
Samen met de glastuinbouwsector en gemeenten en collega-waterschap Delfland werkt het Hoogheemraadschap aan het stoppen van lozingen en lekkages naar het oppervlaktewater en aan het stimuleren van waterbewust ondernemen. De inzet van watercoaches is daar een voorbeeld van.

Meet­ge­ge­vens en rap­por­ta­ges
Meer informatie en meetgegevens staan in de rapportage gewasbeschermingsmiddelen. En op de webpagina actuele metingen waterstanden en waterkwaliteit staan onder andere waterkwaliteitsrapportages van de afgelopen jaren.

Bron: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaardt

Publicatiedatum: