Hogere subsidie voor land- en tuinbouw na wijziging TVL-regeling

Land- en tuinbouwbedrijven mogen een opslag tegemoet zien na wijziging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Tot nu toe werd in de standaardregeling geen rekening gehouden met…

"Kazachstan heeft 3.000 hectare hightech kassen nodig"

De Kazachstaanse brancheorganisatie 'Greenhouses Union of Kazakhstan' is opgericht om contact te leggen tussen producenten van kastechniek en Kazachstaanse telers. "Dat was nodig," zegt Nurlan. "Kazachstan heeft 3.000 hectare hightech kassen nodig om te voldoen aan zowel de binnenlandse markt en de…

Michelle Lujan Grisham

New Mexico legaliseert cannabis voor recreatieve doeleinden

Gouverneur van New Mexico, Michelle Lujan Grisham, heeft een wet ondertekend die officieel het recreatieve gebruik van cannabis in de staat toestaat. "Deze legalisering is een enorme stap vooruit voor onze staat," zegt de gouverneur. "Gelegaliseerd, volwassen gebruik van cannabis zal een positieve…

15% meer On the way to PlanetProof in 2020

Bij Stichting Milieukeur (SMK) heeft in 2020 de groei van voorgaande jaren doorgezet. In de plantaardige sector is het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof met…

Google Maps

LTO Noord tegen onteigening landbouwgrond Eemshaven

Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland zijn voornemens, via de Wet Voorkeursrecht, om de Oostpolder (tussen Oudeschip en Eemshaven) te gebruiken voor uitbreiding van de Eemshaven. LTO Noord is tegen het voornemen om hoogwaardige landbouwgrond op te offeren voor industriële doeleinden, zonder dat er…

Rotterdam komt met eigen arbeidsmigrantenplan

Het is bekende problematiek rond arbeidsmigranten in de EU: uitbuiting, intimidatie en slechte woonomstandigheden. Een landelijke aanpak van die problemen laat nog op zich…

Japanners verzot op Europese aardbeien

Japanners zijn gek op Europese voedingsproducten en kijken daarbij niet op een yen. Dat schrijft Vilt in een analyse over de stand van zaken van de Japanse land- en tuinbouw.…

Beschikkingen 2e voorschot Tozo 2021 verzonden

Vandaag zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het 2e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling…

100 dagen Brexit: Belgische en Britse tuinbouwers maken de balans op

Vilt deelt een uitgebreid achtergrondartikel van De Tijd, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de gevolgen van Brexit op de Vlaams-Engelse plantenhandel. Niet alleen is deze…

Tuinders, boeren en waterschap samen voor schoon water in Rijnland

Boeren en tuinders en Hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen en werken aan minder emissies en voldoende zoet en schoon water in het gelijknamige waterschapsgebied. Met de ondertekening van de intentieverklaring verstevigen betrokken partijen de samenwerking. Arie Verhorst, LTO…

Het Kennisloket in Delta Agrifood Business is geopend

Delta Agrifood Business (DAB) heeft in samenwerking met Curio, HAS Hogeschool, REWIN en aangesloten bedrijven een Kennisloket geopend. Bedrijven, startups, studenten,…

Heropbouw historische fruitmuur Westland gestart

De historische fruitmuur langs de Poeldijkseweg tussen Wateringen en Poeldijk wordt weer opgebouwd. Deze week is met het leggen van de fundering gestart. Met originele stenen kan de muur straks weer worden opgebouwd, zo deelt de WOS dat wederom een kijkje kwam nemen.   

"Versoepelingen niet voor 28 april"

De lockdown gaat nog zeker twee weken door in zijn huidige vorm. Pas vanaf 28 april kunnen mogelijk de eerste versoepelingen worden doorgevoerd. Dat heeft het kabinet…

Dijkgraaf Lambert Verheijen neemt officieel afscheid bij Aa en Maas

Na een periode van ruim 16 jaar legt Lambert Verheijen het ambt van dijkgraaf neer om te gaan genieten van zijn pensioen. Daarmee komt voor Lambert Verheijen ook een einde aan…

Jos van Kester:

"Persoonlijk contact over KijK wordt zeer gewaardeerd"

Sinds begin dit jaar is Jos van Kester actief als accountmanager voor Kennis in je Kas. Persoonlijk contact met ondernemers, telefonisch of middels bedrijfsbezoeken, voor het…

Groente & Fruitbrigade groeit als kool

Door de coronacrisis is de vraag bij voedselbanken flink gestegen. Gelukkig groeit het aanbod van verse producten via de Groente & Fruitbrigade ook nog steeds. Om de groei te kunnen bijbenen heeft de organisatie hun vrachtwagen binnen een jaar moeten inruilen voor een groter exemplaar. Door de…

17,6 miljard euro aan loonkosten en vaste lasten vergoed in 2020

In 2020 hebben bedrijven in totaal 17,6 miljard euro ontvangen ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. De overheidsuitgaven stegen 13 procent in 2020 vergeleken met een jaar eerder, hiervan kwam 5 procentpunt voor rekening van deze twee typen coronasteunmaatregelen. Het…

Op zoek naar afnemers bouwmaterialen uit teeltafval

Een markt creëren voor bouwmaterialen uit hoogwaardige restproducten, zoals paprikastengels. Dat is wat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil met de gisteren officieel gelanceerde ‘Buyer Group biobased bouwmaterialen’ (BGBB). Reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw blijken…

Floriade vraagt om nog eens 15 miljoen

Floriade wil nog eens 15 miljoen euro van de Gemeente Almere. Dit geld zou nodig zijn voor de inrichting van het Expo terrein. De gemeenteraad reageert verontwaardigd en vraag…

Weinig kas in rapport over verdeling ruimte Nederland

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft meer ruimte nodig, niet minder. Dat stelt LTO Nederland in reactie op een door het Planbureau voor de Leefomgeving uitgebracht rapport…

Nederland 'Hochinzidenzgebiet', test- en registratieplicht bij inreizen

Op 4 april 2021 heeft de Duitse regering Nederland met ingang van 6 april tot hoogrisicogebied ("Hochinzidenzgebiet") verklaard. Dit besluit brengt een aantal nieuwe voorschriften met zich mee voor het binnenkomen van Duitsland vanuit Nederland, die bijvoorbeeld voor veel medewerkers, klanten en…

Dreamstime

Grote familiebedrijven vrezen verlies belastingvoordeel

Familiebedrijven maken zich zorgen. Er liggen namelijk plannen op tafel om de belasting op het erven of schenken van een familiebedrijf te verhogen, zo schrijft Nieuwsuur.  Nu gelden…

Kansen voor solitair en ondersteunend glas blijven

Tholen - De Provincie Noord-Brabant biedt ondernemers onder voorwaarden meer ontwikkelingsmogelijkheden voor permanente teeltondersteunende voorzieningen en solitaire…

Oproep voor PPS-projecten kennisagenda Landbouw, Water, Voedsel

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben op 1 april 2021 hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten. Het gaat om projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2022. Het…

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor…

WUR:

"Nederlands voedselsysteem is robuust, maar kent rafelranden"

De Nederlandse voedselzekerheid is weliswaar niet ongevoelig voor verstoringen, maar zeker als robuust te kwalificeren. Naast beschikbaarheid gaat voedselzekerheid ook over…

Sectororganisaties maken werk van groter verdienvermogen teler

Verschillende belanghebbenden uit hele ketens in de voedings- en landbouwsector werken samen om het verdienvermogen van de teler te vergroten. Sjaak van der Tak, voorzitter…

Arbeidsmigrant wil ook in Westland wonen

Het realiseren van voldoende huisvesting voor de 12.000 arbeidsmigranten, die in en tussen de kassen werken, gaat al jaren zonder succes in Westland. Omwonenden houden plannen…

Sectorreacties op ACM-concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken

De ACM heeft vorig jaar haar concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken geconsulteerd. In de consultatieperiode, die liep tot 1 oktober 2020, zijn reacties ontvangen van…

Crevits en VLAM vervolgen ondersteuning innovatieve exportideeën

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits voorziet opnieuw in middelen voor VLAM om bedrijven met innovatieve ideeën te ondersteunen bij de export van hun…

Russische telers komen goed personeel te kort

Russische telers in de autonome regio Tsjoevasjië hebben bij het lokale ministerie gevraagd om ervaren personeel. Momenteel ervaren zij tekorten. Campagnes van overheidswege om mensen te trekken leverden niet genoeg op.  "Ik ben blij met mijn werk. Het is schoon en alles klopt. De planten groeien en daar word…

Dreamstime/Visa4you

Reisbeperkingen hoeven tuinbouwprojecten in buitenland niet te remmen

Tholen – Alle regels die komen kijken bij het verkrijgen van visa voor reizen naar en werken in het buitenland bezorgen bedrijven in normale tijden al weleens buikpijn. Met de coronacrisis is de situatie er niet makkelijker op geworden. In de tuinbouw heeft het voor bedrijven die actief zijn in Canada en…

Kas Topics: Aandacht voor energieconvenant en warmtetransitie

In de nieuwste KasTopics gaat directeur Ruud Paauwe in op een aantal energieonderwerpen. Allereerst de inzet van de expertgroep van Glastuinbouw Nederland in de aanloop naar het nieuwe energieconvenant. Daarnaast de samenwerking in de regio op het gebied van de warmtetransitie. Bron: Glastuinbouw Nederland

Eindeloos praten over huisvesting levert geen extra bedden op

“Waarom slagen we er maar niet in om voldoende, kwalitatieve huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten? Een voor de Nederlandse economie en zeker ook voor de…

Nieuwe wereldwijde AGF-brancheorganisatie op komst

De raden van bestuur van de Produce Marketing Association (PMA) en United Fresh Produce Association (United Fresh) hebben een principeakkoord bereikt over de oprichting van…

Mbo studenten helpen tuinbouw aan nieuwe innovaties

Op maandag 29 maart presenteerden vijftien studenten van het Wellantcollege mbo Aalsmeer de onderzoeksresultaten van hun innovatieopdracht voor een deskundige jury en zo’n 80 online kijkers. Wellantcollege had voor de organisatie de samenwerking gezocht met de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek…

Samen werken aan een nationaal ruimte- en landbouwakkoord

Bodem centraal: Zeven aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof

Een brede initiatiefgroep van telers, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote…

Groen Doen In De Klas nu ook in groep 7/8

Tholen - Groen Doen is een leerlijn voor de Nederlandse basisscholen, welke in 2018 in samenwerking met Yong Crowd gelanceerd werd door Pim van den Akker van FlowerFactor. Leerlingen uit de groepen 5/6 worden geënthousiasmeerd voor bloemen en planten, en met succes. “Momenteel zijn we met 13% aandeel op…

Dreamstime

Toch sneller internet buitengebied Westland

Onder druk van o.a. de Westlandse gemeenteraad gaat kabelbedrijf Delta Fiber Network alsnog extra stappen zetten voor verbetering van het (glasvezel)netwerk in het…

54 beroepen waarin werk vinden lastig is

Voor 54 beroepen zijn er op dit moment minder goede baankansen. Dit geldt niet alleen voor beroepen die door corona zijn geraakt, zoals in de horeca, de cultuursector of de…

Gewijzigde Japanse wet zaden en kwekersrecht per 1 april a.s.

Het Japanse parlement heeft op 2 december 2020 een gewijzigde wet aangenomen om zaaigoed en kwekersrecht nog beter te beschermen. De wijziging omvat bepalingen die de export…

TVL aanvragen nu ook mogelijk voor ondernemers met vaste lasten vanaf 1.500 euro

Ook ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 kunnen nu voor het eerst de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Dat is nieuw voor de TVL-periodes voor het…

DC Bleiswijk voor 45,5 miljoen verkocht

Hogere omzet en netto-winst The Greenery

De verkoop van het distributiecentrum in Bleiswijk leverde The Greenery 45,5 miljoen euro op. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2020 dat GF Actueel heeft geanalyseerd. De…

Verplichte test en quarantaine bij inreizen internationale werknemers op komst

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel voor een verplichte coronatest én quarantaine voor alle inkomende reizigers waaronder dus ook internationale werknemers. Het…

Vanaf 1 april 2021 aangifteplicht kwaliteit groenten en fruit bij export naar VK

Zoals al eerder is gecommuniceerd, geldt vanaf 1 april 2021 een aangifteplicht voor de kwaliteitscontrole groenten en fruit (G&F) bij export naar het Verenigd Koninkrijk (VK).…

Martin Steentjes nieuwe voorzitter Hortivation

Het bestuur van stichting Hortivation heeft Martin Steentjes benoemd als nieuwe voorzitter. Hij neemt het voorzitterschap over van Bas Lagerwerf, die zijn taken aan het…

"Gun-factor is doorslaggevend voor succes"

Acht maanden geleden kreeg Yosief een proefplaatsing aangeboden bij Zentoo. Na een lang traject van vijf jaar kreeg de man, gevlucht uit Eritrea, er zijn eerste betaalde baan. En dat naar ieders tevredenheid, zo blijkt uit dit verhaal op MVO Westland.

Marktstudie: Senegal blijft marktaandeel veroveren

Het ontwikkelen van projecten in Senegal biedt zich aan als strategie voor Nederlandse producenten om ook in de winter voor meer landen een belangrijke leverancier van…

Diederik Samson:

"Hoe groter het totale areaal biologische landbouw, hoe makkelijker het dilemma op te lossen valt"

Tholen - Bewust of niet, het webinar 'Biologische grondstoffen' dat gisterenmiddag plaatsvond, was perfect getimed. Enkele uren nadat de Europese Commissie het Organic Action Plan presenteerde, schoof Diederik Samson, kabinetschef van Frans Timmermans, digitaal aan om het plan nog eens toe te lichten.…

Groothandelsprijzen groenten en fruit op markt Casablanca

Dit is een overzicht van de wekelijkse groothandelsprijzen voor de meest verkochte groenten en fruit op de groothandelsmarkt in Casablanca (Marokko). Het gaat om minimale en maximale verkoopprijzen in Marokkaanse dirhams per kg. Van de 38 groothandelsmarkten voor groenten en fruit in Marokko is de markt…

Glastuinbouw Nederland: "Eenzijdige inzet op bio-teelt kan misleidend zijn"

Een grotere focus op biologische teelt gaat volgens Glastuinbouw Nederland voorbij aan het feit dat de conventionele, duurzame glastuinbouw minder emissie veroorzaakt dan…

Misleidende websites met KVK-diensten actief

KVK ontvangt de laatste tijd meldingen van ondernemers die via een intermediair voor een fors bedrag een uittreksel uit het Handelsregister opvragen, maar deze uiteindelijk…

Herziening bestemmingsplan Honderdland geëist

Uitzendbureau NL Jobs is door het Westlandse gemeentebestuur voorgetrokken met een huisvestingsplan voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein Honderdland. Dat stelt…

Afbreken historische fruitmuur in Westland gaat snel

Het afbreken van de historische fruitmuur tussen Wateringen en Kwintsheul gaat snel. De muur gaat tegen de vlakte om 'm daarna opnieuw op te bouwen. De tweehonderd jaar oude muur werd al jaren met houten bekisting overeind gehouden, omdat ie anders om zou vallen. De WOS geeft een video-update.

Tuinders gevraagd alsnog plan voor huisvesting op eigen erf in te dienen

Twee telers in de gemeente Steenbergen hebben hun plan voor arbeidsmigrantenhuisvesting op eigen erf niet op tijd ingediend. Wethouder Wilma Baartmans hoopt dat zij dit alsnog…

Europese Commissie

Waardering voor push-pull benadering, gericht op evenwichtige toename productie en vraag

Organic Action Plan 2021-2027: EU investeert fors in biologische landbouw

Tholen - De Europese Commissie presenteert vandaag haar Organic Action Plan 2021-2027. Het gaat om een uitwerking van de 'Farm to Fork'-strategie die vorig jaar werd voorgesteld door Frans Timmermans, de Nederlandse vice-voorzitter van de Commissie. Dit plan maakt duidelijk welke maatregelen de Europese…

Areaal Groen Label Kas blijft gelijk

Het aantal nieuw gecertificeerde Groen Label Kas projecten en het areaal ervan bleef in 2020 op een vergelijkbaar niveau als in 2019 en de jaren voor 2016*. Het aangemelde investeringsbedrag tot 2020 bedraagt totaal 13,7 miljard euro. Tot en met 2020 zijn er 2.199 GLK-certificaten uitgegeven voor totaal…

Google Streetview

Oude groenteveiling Poeldijk te koop

Het monumentale veilingpand aan de Monsterseweg in Poeldijk staat te koop. Het pand uit 1929, dat de status rijksmonument draagt, was tot voor kort in gebruik als kantoor van een uitzendbureau. Interesse, meer details heeft Batenburg Bedrijfshuisvesting. Klik daarvoor hier. Foto: Google Maps/Streetview

Weer een komkommerrecord voor de Finnen

Het totale Finse komkommerareaal is slechts 53 hectare en dat klinkt misschien niet als een groot oppervlak, maar de telers hebben het vorig jaar voor elkaar gekregen om daarvan 54 miljoen kilo komkommers te oogsten: 54.063.000 kilo om precies te zijn. Dat is een gemiddeld resultaat van 102 kilo per…

Westlandse tuinders storen zich aan storend internet

Geen glasvezel voor het buitengebied in Westland. Dat was enige tijd terug de boodschap van Delta Fiber, dat voor aanleg van glasvezelkabels zorgt. Vervelend voor mensen in…

Is Nederland nog wel wereldkampioen biotechnologie?

‘Nederland kan koploper biotechnologie worden’. Die kop zette VNO-NCW onlangs boven de aankondiging van een rapport over de toekomst van biotechnologie in Nederland, waaronder ook veredeling hoort. Het deed in ieder geval bij programmamanager Rutger Lommerse van Greenports Nederland de wenkbrauwen…

Illegaal wonen naast 'gevaarlijke' kas mag niet

De bewoner van een huis naast een kas moet het huis verlaten. Dat heeft de Rechtbank Oost-Brabant geoordeeld. De bewoner kreeg al twee keer een last onder dwangsom opgelegd…

Tomatenplukker duizenden euro's rijker na verlies baan

Ruim nadat hij zijn laatste tomaten had geplukt ontving een Poolse tomatenplukker bruto nog ruim 25.000 euro. Hoe dat kan, legt het CNV uit in het maartnummer van…

"Hier in de Emiraten zie je nog geen teelt op water op grote schaal"

"Hoewel teelt op water uiterst relevant is voor het waterarme Midden-Oosten en er stimuleringsmaatregelen voor de tuinbouw zijn genomen, zoals energie- en watersubsidies, is de technologie nog niet op een betekenisvolle schaal ingezet," zegt Alexander Kappes, oprichter van Greener Crop. Greener Crop werd…

Aanvraagperiode TVL Q1 2021 verlengd tot 18 mei 2021

De aanvraagperiode voor TVL Q1 2021 wordt met 2 weken verlengd tot 18 mei 2021. RVO voert in de tussentijd stapsgewijs de verhoging en uitbreidingen door van TVL Q1 2021, die…

Meer dan 210.000 aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten sinds afgelopen zomer

De Tegemoetkoming Vaste Lasten, in het voorjaar van 2020 geïntroduceerd als tijdelijke maatregel, is inmiddels meer dan 210.000 keer aangevraagd door ondernemers. In totaal is…

Euler Hermes:

"Export Nederland groeit met 6 miljard dollar dankzij steunpakket VS"

Het Amerikaanse steunpakket van bijna 2000 miljard dollar is brandstof voor de totale wereldeconomie. Vooral de wereldwijde export profiteert. De West-Europese export loopt…

Nederlandse exporteurs verwachten 9 procent omzetstijging in 2021

Terwijl Nederlandse exporteurs tijdens de coronacrisis zijn geconfronteerd met de grootste omzetdaling van het afgelopen decennium (-5 procent), zien zij dit jaar weer vol…

Historische fruitmuur Westland wordt afgebroken

Gisteren is begonnen met het afbreken van de historische fruitmuur langs de Poeldijkseweg tussen Kwintsheul en Wateringen. De WOS nam een kijkje. De tweehonderd jaar oude muur dreigde in te storten. De gemeenteraad heeft nu gekozen zelf de muur af te breken, om de muur daarna weer op te bouwen. De muur…

Onder voorbehoud: mogelijk uitbreiding subsidiabele technieken EG regeling

Het ministerie van LNV heeft het voornemen om de EG-regeling met een drietal nieuwe technieken uit te breiden. Dat schrijft Klaas de Vries namens het ministerie op Kas als Energiebron. De Europese Commissie toetst de technieken aan de staatssteunregels. Onduidelijk is of deze technieken worden…

Webinar CIV, 13 april

Welke opleidingen passen het best in thema Een Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen is een belangrijk thema. Maar hoe organiseren we – onderwijs en arbeidsmarkt – samen een goed portfolio van cursussen in alle kleuren en maten, dat goed aansluit op de vraag van regionale arbeidsmarkt en overheidsbeleid? Dat daadwerkelijk een bijdrage levert aan ontwikkeling en…

Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 de deur uit

De vaststelling van TVL Q4 2020 is op 18 maart gestart, schrijft RVO op haar website. 78.000 ondernemers ontvangen in de komende weken een vaststellingsverzoek en het…

GroentenFruit Huis en NAGF:

"Samen invulling geven aan UN International Year of Fruit and Vegetables"

De Verenigde Naties hebben 2021 uitgeroepen tot Internationaal Jaar voor Groenten en Fruit. De VN heeft alle Lidstaten gevraagd extra aandacht te geven aan groenten en fruit…

"Wij gaan niet aan de zijlijn staan, maar denken graag mee"

Bestuurswissel Trias Westland

Marcel van der Knaap en John Overgaag worden bestuurslid bij Trias Westland. Tegelijkertijd trekt Martin Uittenbroek zich terug. In de nieuwsbrief van het aardwarmte-initiatief stellen de twee nieuwe bestuursleden zich voor, blikt Martin terug én blikken Marcel en John vooruit.  Rechts: Martin “Het is tijd dat de jongere generatie…

Flynth zet gevolgen brexit voor werknemers op een rijtje

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) heeft ook grote gevolgen op het gebied van het arbeidsrecht, het fiscaal recht en het sociale zekerheidsrecht. Het VK maakt immers geen onderdeel meer uit van de Europese binnenmarkt en de grondrechten inzake het vrij verkeer van…

Dreamstime

Steekpartij in glastuinbouwgebied Middenmeer

In de nacht van zondag op maandag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij een glastuinbouwbedrijf in Middenmeer. Zeker één persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis…

Jan Verschoor nieuwe directeur Nefyto

Maritza van Assen vertrekt als directeur van Nefyto en wordt met ingang van 1 juni opgevolgd door Jan Verschoor. Jan Verschoor is momenteel corporate counsel bij Brabers…

ING:

Geen omzetkrimp food groothandel, foodservice wel getroffen

De op foodservice en horeca gerichte groothandel is flink gedupeerd door de corona-lockdowns en andere beperkende maatregelen, maar de food groothandel als geheel kende in 2020 toch een minimale omzetgroei. In 2021 zal na een valse start in de eerste paar maanden vlot herstel volgen en wordt een…

Aanvragen Vlaamse innovatiesubsidie land- en tuinbouw nog t/m 30 april

Tot en met 30 april kunnen Vlaamse agrarisch ondernemers financiële steun aanvragen om een innovatief idee verder vorm te geven. Er zijn twee oproepen, de steun vraagt de…

GroentenFruit Huis:

"Welke kleur het ook wordt, kies voor kleur met groenten en fruit"

GroentenFruit Huis heeft een gezonde boodschap voor kandidaat-Kamerleden, beleidsmakers en overheden, ongeacht de kleur van het nieuwe kabinet: "Ga voor kleur op het bord en zorg voor een gezonde samenleving. Investeer nu in preventie, pak later de (gezondheids)winst!" "Helaas ontbreekt in de huidige…

Groothandelsprijzen groenten en fruit op markt Casablanca

Dit is een overzicht van de wekelijkse groothandelsprijzen voor de meest verkochte groenten en fruit op de groothandelsmarkt in Casablanca (Marokko). Het gaat om minimale en maximale verkoopprijzen in Marokkaanse dirhams per kg. Van de 38 groothandelsmarkten voor groenten en fruit in Marokko is de markt…

Nieuw rondje provinciale POP3-subsidies

Ondernemers met goede, innovatieve ideeën voor een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor boeren en tuinders kunnen weer POP 3-subsidie ‘Innovatieve concepten’…

Glastuinbouw Nederland wil nieuwe leden Tweede Kamer 'spoedcursus' glastuinbouw geven

In de nieuwste aflevering van Kas Topic gaat directeur Ruud Paauwe in op de benoeming van Adri Bom-Lemstra als nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Verder aandacht voor de lobby in Brussel over reductiedoelstellingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Afsluitend informatie over het…

Website helpt teler en arbeidsmigrant met antwoord op vragen

Er komt heel veel op je af als je als internationale werknemer in Nederland gaat werken. Als onderdeel van goed werkgeverschap wil Glastuinbouw Nederland stimuleren dat…

Peter Valstar vanaf 'het bankie' de Kamer in

Of het door zijn tuinbouwtoer kwam, dat is de vraag, maar Westlander Peter Valstar is er wel met 99% zekerheid in geslaagd een plekje in de Tweede Kamer te bemachtigen. Dat…

Slimme arbeidsmigranten worden niet goed benut

Arbeidsmigranten doen veelal laaggeschoold werk wanneer ze vanuit Oost-Europa hier in Nederland of België o.a. in de glastuinbouw aan de slag gaan. Zonde, zo stelt het…

Kabinet verkort betaaltermijn grootbedrijf aan mkb naar 30 dagen

De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort naar 30 dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn…

Louise Wesselius eerste vrouwelijke voorzitter CVAH

Afgelopen week kwam de voorzittershamer van de branchevereniging CVAH in nieuwe handen. De afgevaardigden van de CVAH-afdelingen kozen Louise Wesselius tot nieuwe landelijke voorzitter. Voor het eerst in haar 100-jarig bestaan wordt de vereniging komende tijd geleid door een vrouw. Vrouwen krijgen…

Acht verkiezingsprogramma's langs de meetlat van ondernemers

Forum, het opinieblad van VNO-NCW, legde acht verkiezingsprogramma’s – de huidige coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en PVV – langs de meetlat van ondernemers. Forum schreef de lijsttrekkers van deze partijen hierover ook een brief. Zich verplaatsend…

Europese Commissie keurt uitbreidingen TVL Q1 2021 goed

Het kabinet heeft in verband met de aanhoudende coronacrisis de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een aantal keren verhoogd en de doelgroep uitgebreid. De Europese Commissie…

lobby Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Greenports Nederland

Snellere toelating noodzakelijk voor vergroening gewasbescherming

Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Greenports Nederland pleiten bij de overheid voor kortere wachttijden en snellere doorlooptijden bij het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). De land- en tuinbouwsectoren willen graag verder verduurzamen. Maar dat lukt niet…

Janine Luten, GroentenFruit Huis:

"Duurzaamheid en gezondheid als politiek kompas naar de toekomst"

Tholen - Janine Luten trad eind vorig jaar aan als algemeen directeur van GroentenFruit Huis, de koepelorganisatie die 80% van de omzet in de AGF vertegenwoordigt. Zij heeft…

Ruim 77.000 aanvragen voor vierde periode NOW

De vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is goed voor ruim 77.000 aanvragen, meldt het UWV. Het loket sloot afgelopen middernacht.…

Grote telers realiseren hogere verkoopprijzen

Grote tuinbouwbedrijven verdienen vaak meer geld dan kleine. Dat komt niet omdat ze minder kosten hebben per kilo product, zoals vaak wordt gedacht, maar omdat ze hogere verkoopprijzen ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van Evert Jan Los waarop hij op 10 maart promoveerde. De Wageningse promovendus…

Vijftien nieuwe Seed Money Projecten in 2021

In 2021 worden er de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food 15 Seed Money Projecten uitgevoerd. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’)…

"Ik was er voor de tuinbouw toen het nodig was"

Na vier jaar vertrekt Arne Weverling van de VVD uit de Tweede Kamer. Weverling was voor hij naar de Kamer ging acht jaar wethouder in de gemeente Westland. Na de verkiezingen…

"Eten weggooien zit gewoon niet in mijn systeem"

Groen-met-witte, gruun mee witte in streektaal, is een gerecht van dun gesneden, in zout ingelegde snijbonen en gedroogde witte bonen. Het is het lievelingsgerecht van…

Vlaanderen zoekt weer helpende handen voor de oogst

In navolging van de eerste succesvolle editie van vorig jaar zoekt Vlaanderen ook dit jaar helpende handen voor de oogst in de campagne www.helpdeoogst.be. Land- en…

In 5 stappen: zo exporteer je naar het Verenigd Koninkrijk

Voor het exporteren van agrofood- en visserijproducten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) voert de Britse overheid sinds 1 januari 2021 stapsgewijs grenscontroleprocessen en…

Glastuinbouwplannen politiek op een rijtje

Vandaag gaan de stemlokalen open voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Nu nog voor 'kwetsbare groepen', maar woensdag voor iedereen. Zwevende kiezers binnen de…

Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming…

Brexit: uitstel verplichte gezondheidscertificaten naar 1 oktober en 1 januari

De Britse overheid stelt bepaalde eisen aan de import van dierlijke en plantaardige producten uit. Verplichte gezondheidsdocumenten voor dierlijke producten (veterinaire…

Dreamstime

Telers willen Den Haag eindelijk de ogen openen

Tholen - De zorgen over het voorbestaan van duurzame glastuinbouw in Westland zijn niet van gisteren. Al jaren maken telers zich zorgen. Tal van brieven, ondertekend door de 'Verontruste Duurzame Glastuinders' en 'Behoud de Klok=Behoud de Coöperatie', werden naar Den Haag gestuurd. Tot een persoonlijk…

Coronacrisis raakt ook neveninkomsten agrarische ondernemers

Hoewel de agrarische sector ten opzichte van andere sectoren relatief weinig invloed ondervindt van de coronacrisis, zijn er toch redelijk wat agrarische ondernemers die worstelen met of juist profiteren van de coronacrisis, zo zien sectorspecialisten van ABN AMRO. Dit komt doordat steeds meer boeren en…

"Het is veilig om te investeren in Turkse land- en tuinbouw"

Turks boorbedrijf stapt in glastuinbouw en laat kas bouwen

De tuinbouwsector in Turkije heeft zo haar uitdagingen gehad, maar ontwikkelt op dit moment snel. Het gaat niet alleen om bestaande bedrijven die uitbreiden en verbeteren, het gaat ook om nieuwe bedrijven. Eén daarvan is het bedrijf Somer Sondaj. Samen met Richel Group gaan zij een nieuwe kas bouwen in…

Strenge eisen afdeling inkoop nekken boer en tuinder in korte keten

De afstand van boer tot bord kan korter én detailhandel en horeca, die willen wel. Het zijn echter nu nog supermarkten die de belangrijkste afzetpartij zijn. Dit blijkt uit het onderzoek 'Korteketen Producten in Nederland', uitgevoerd door Wageningen University en Research in opdracht van het Ministerie…

'Blijft Alert' campagne waarschuwt voor fout geld

Met de nieuwe campagne ‘Blijf Alert’ worden ondernemers gewaarschuwd voor criminelen die met fout geld willen investeren in hun bedrijf. De campagne is 10 maart van start…

Norm voor training dronepiloten gepubliceerd

In februari is NEN-ISO 23665:2021 ‘Unmanned aircraft systems - Training for personnel involved in UAS operations’ gepubliceerd. Deze norm beschrijft de procedures voor het…

Legalisatie recreatief cannabisgebruik in tuinbouwland Mexico dichtbij

Afgelopen woensdag heeft het Lagerhuis in Mexico ingestemd met een wet die recreatief gebruik van cannabis toestaat. Dat brengt volledige legalisering in het land dichterbij.…

VK stelt Brexit-controles uit

De Britse overheid heeft gisteren bekend gemaakt dat de nieuwe importregels en grenscontroles die op 1 april in zouden gaan, worden uitgesteld naar 1 oktober en 1 januari. Ook de extra eisen en…

Meer kas nodig in LNV-campagne

Gezien de veranderingen die continu gaande zijn en die ook ingrijpen op de ondernemingen van boeren en tuinders, is het Nederlandse ministerie van LNV met hen in gesprek. O.a. in de LNV Community.…

“Gewasoverstijgende aspecten voortdurend in de gaten houden”

Paprikateler André Kaashoek van teeltbedrijf De Tuindershoek uit IJsselmuiden is een van de negen leden van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK). De programmaraad gaat…

Dreamstime.com

Belastingdienst roept ondernemers op bijzonder uitstel aan te vragen

Bij bijna 60.000 ondernemers lopen op dit moment belastingschulden op terwijl hun uitstel van belastingbetaling is verlopen. Aan ondernemers die nieuwe belastingen niet kunnen…

Kennis in je Kas werkt aan vergroten draagvlak

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft begin maart in totaal vijf nieuwe projecten goedgekeurd. Er werd groen licht gegeven voor vier energieprojecten en een…

Gemiddeld 14 euro subsidie per m2 voor verplaatsing glas Gelderland

Met ingang van 1 april 2021 is er 3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor ondernemers om hun glastuinbouwbedrijf te verplaatsen. Het gaat om ondernemers in de gebieden…

"Duurzaamheid verkoopt zich niet vanzelf"

47% van het Nederlandse AGF-areaal is inmiddels PlanetProof gecertificeerd. Dat maakte Stichting Milieukeur onlangs bekend. Steeds meer afnemers vragen om de certificering en…

60% van de TVL-aanvragen binnen 1 week uitbetaald

Tot nu toe deden ruim 66.000 ondernemers een aanvraag voor het eerste kwartaal van 2021 van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021). 36.000 aanvragers ontvingen al een…

Dreamstime

Het ene geheim is het andere niet

In de wereld van het intellectueel eigendomsrecht barst het van de geheimen. Geheimen in alle soorten en maten ook. En ja, een geheim is een geheim toch? Of…toch niet?…

Tuinbouwomzet Vlaanderen 10% gestegen in 2019

De Vlaamse land- en tuinbouwsector realiseerde in 2019 een eindproductiewaarde van 6 miljard euro. Dat is 8% meer dan in 2018, zo becijferde Statistiek Vlaanderen. Het gaat om…

Subsidie ‘Wel goed water geven’ in Noord-Brabant

Met een financieel steuntje in de rug kunnen agrarische ondernemers in Noord-Brabant vanaf nu investeringen doen die helpen om in droge tijden kwalitatief goede producten te verbouwen. Er is een maximum van € 5.000,- euro per bedrijf, de pot bevat € 500.000,- Voor de volgende maatregelen is er een…

470 restaurants stopten ermee

20% meer bedrijven opgeheven in 2020

In 2020 werden ruim 140 duizend bedrijven opgeheven. Dat is ruim 20 procent meer dan in 2019, toen het aantal bedrijfsopheffingen 115 duizend betrof. De meeste opgeheven bedrijven hadden één werkzame persoon. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Het aantal bedrijfsopheffingen steeg in 2020…

4,1 miljoen euro steun voor innovaties Vlaamse land- en tuinbouw

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 4,1 miljoen euro vrij voor innovatie in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen rekenen op 3,5 miljoen euro steun…

Zo zorg je dat iemand écht bij vacature blijft hangen

Draai het eens om. Kijk niet eerst naar wat je als bedrijf belangrijk vindt, maar begin eens te kijken wat je toekomstige werknemer belangrijk zou vinden. Dat is de tip die…

Elena Malkova interviewt Shawn Harris en Yvonne Geurten

Internationale vrouwendag in de AGF-sector

Acht maart is Internationale Vrouwendag en, geboren en getogen in Rusland, kan ik, zelfs na 26 jaar en volledig ingeburgerd in Nederland - waar deze feestdag niet bestaat - het niet zomaar voorbij laten gaan, aldus Elena Malkova, die na 25 jaar in de AGF-handel gewerkt te hebben aan de slag ging als…

Nederlands tuinbouwcluster zoekt ingang Indiase markt

De Nederlandse tuinbouwsector kan een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de uitdagingen waar India voor staat – waaronder bevolkingsgroei, watermanagement, luchtvervuiling en gezondheid. Daarvan zijn Dutch Greenhouse Delta (DGD), Innovation Quarter (IQ) en Rotterdam Partners (RP) overtuigd.…

Voucherregeling voor innovaties tegen voedselverspilling

Bedrijven die aan de slag willen met innovaties voor een circulaire voedselketen kunnen gebruik maken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling. De regeling stimuleert bedrijven om voedselverspilling te voorkomen en reststromen optimaal te verwaarden. Deelnemende bedrijven kunnen…

Webshophouders gewaarschuwd voor nieuwe EU-regels

Op 1 juli 2021 gaan de nieuwe EU-regels btw e-commerce in. Deze wetgeving geldt voor Nederlandse webshops met een jaaromzet van € 10.000 of meer uit verkopen aan particulieren…

Nog iets meer dan week voor aanvraag vierde periode NOW

Werkgevers die een aanvraag willen indienen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben daarvoor nog iets meer dan één…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven