Management info

PayOK - keurmerk toetst juiste beloning uitzendkrachten

De Stichting PayOK heeft een keurmerk in het leven geroepen waarmee ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. Dit is noodzakelijk…

Arbeidsmigranten in de coronacrisis: informatie voor werkgevers

Werkgevers moeten op een aantal zaken letten als er arbeidsmigranten voor hen werken. Zo moet er gelet worden op de veiligheid, maar ook op het vervoer en wonen.  Arbeidsmigranten…

SjaakTopics:

"We verwachten voor het groeiscenario een positief antwoord vanuit Brussel"

Sjaak van der Tak vertelt in de recentste SjaakTopics over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. "Voor ongeveer 26 bedrijven (dat kunnen er in de praktijk ook meer zijn)…

Uur van de waarheid voor Floriade

Morgen wacht de Gemeenteraad van Almere de moeilijke taak te beslissen over het al dan niet doorzetten van de Floriade. Wordt het, zoals Omroep Flevoland dat een kleine twee…

Invulling Waddenglas door consortium ziet er 'voorzichtig positief' uit

Tholen - Het blijft spannend totdat de handtekeningen definitief zijn gezet, maar voor de invulling van 51 hectare glastuinbouwgrond in glastuinbouwgebied Waddenglas ziet het…

Glastuinbouw in de Circulaire Economie: wat gaat er in en komt er uit een kas?

Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research gaat materiaalstromen van kassen in kaart brengen. Zo willen ze een betere invulling geven aan…

LTO organiseert webinar

Komt een harde Brexit weer dichterbij?

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk lopen niet goed. Daarom stellen LTO Nederland en andere Europese landbouworganisaties, waaronder de…

Gevolgen bedrijfseconomisch ontslag voor subsidie NOW 2.0

Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe…

Meerderheid telers krijgt financiële knauw door coronacrisis

De ILVO-corona-enquête bij de Vlaamse boeren, gehouden tussen 27 april en 18 mei 2020, toont dat het grootste deel van de landbouwsector zowel financieel als psychisch een stevige dreun krijgt door de coronacrisis. Veel indicatoren staan op rood. De telers zeggen dat de crisis heeft ingehakt op hun…

Zeeland onderzoekt huisvesting arbeidsmigranten

De provincie gaat onderzoek doen naar de huisvesting van arbeidsmigranten in Zeeland. Zeker nu zij door corona wellicht niet in veilige omstandigheden wonen. Een motie van…

Samen wel 'een partij' voor tuinbouw in de Golfregio

Juist in de coronacrisis is er momentum voor de Nederlandse tuinbouwsector om kennis en producten te exporteren. Er liggen grote kansen in de Golfregio waar men graag…

Plan voor persleiding en gemaal voor tuinbouwafvalwater uit De Lier

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil een nieuw gemaal en een nieuwe persleiding gaan aanleggen om afvalwater van tuinders collectief te zuiveren. Dit biedt een oplossing…

Webinars 'Ondernemen tijdens de coronacrisis'

Speciaal voor haar relaties organiseert BDO de webinar reeks ‘Ondernemen tijdens de coronacrisis' – mogelijkheden en tips. In een aantal sessies verdeeld over de regio's…

Consumentenbond

Privacytest videobel-apps

Videobellen doe je het liefst privé zonder dat vreemden en advertentiebedrijven meekijken. Twee videobel-apps scoren goed in de privacytest van de consumentenbond: Jitsi en Signal.

Juha Mäkinen volgt Stefaan Vandaele op als voorzitter Growing Media Europa

Stefaan Vandaele heeft met ingang van 25 mei het stokje als voorzitter van Growing Media Europe overgegeven aan Juha Mäkinen. Mäkinen in de CEO van Kekkilä-BVB en was al lid…

Westlandse subsidies naar talentontwikkeling, daglichtloos telen en meer

Wat is de status van de negen Westlandse innovatieprojecten die kunnen rekenen op subsidie vanuit de gemeente? Een document met daarin de negen projecten, de initiatiefnemers en de doelen geeft hier antwoord op. Onder de projecten onderzoek naar vertical farming in het World Horti Center, telen van…

"veranderende markt vraagt om meer dan conservatieve oplossingen"

'Wereldburgers' werpen blik op Nederlandse tuinbouw

Het was woensdag de beurt aan twee 'wereldburgers' om in deel vier van de webinarserie Eat This! hun blik te werpen op de Nederlandse tuinbouw. Henry Gordon-Smith deelde…

Bionext

Maaike Raaijmakers

"We willen proberen de overige patenten op klassiek veredelde gewassen ook van tafel te krijgen"

Al meer dan tien jaar strijdt Bionext samen met een brede coalitie van nationale en internationale partners tegen patenten op gewassen als broccoli, tomaat en paprika. Maaike Raaijmakers is vanuit Bionext het gezicht geweest van dit proces. Op 14 mei 2020 heeft de hoogste rechter van het Europees Octrooi…

Sjaak Topics 28 mei:

"Mogelijk krijgt u nu wel NOW"

Gisteren was het weer tijd voor een nieuwe Sjaak Topics. Deze keer: verbetering van de NOW-regeling, de 1,5-metereconomie, de enquête over de effecten van de coronacrisis in de land- en tuinbouw en een verlenging van de einddatum voor aanvraag van de steunmaatregel. bron: Glastuinbouw Nederland    

Bezoek ‘Aanjaagteam Roemer’ aan Westland legt basis voor constructief overleg arbeidsmigranten

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van voormalig SP-fractieleider Emile Roemer, bracht dinsdag 26 mei een bezoek aan de gemeente Westland. Op het programma stond onder andere een bezoek aan Ter Laak Orchids in Wateringen. Daarbij was ook Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw…

Coronacrisis pech én kans voor telen in All Climate Greenhouse

Sinds januari is er binnen het onderzoekscentrum van World Horti Center weer gestart met een schoolonderzoek in de All Climate Greenhouse. Een groot aantal participanten werkt hier samen met studenten in een innovatieve kas waarin zowel het binnen- als buitenklimaat beheert kan worden.  De actieve betrokkenheid…

Extra miljarden voor land- en tuinbouw Europese 'sigaar uit eigen doos'

De Europese Commissie is gisteren in de persoon van voorzitter Ursula von der Leyen naar buiten gekomen met een groot herstelplan en een update van de begroting voor de jaren…

Seed Valley loopt goed, agrifood overleeft dip en aantrekkende bewegingen in bloembollen

Alles gaat digitaal bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord momenteel. Ook interviews, via een podcast in dit geval. Daarin doorloopt Thijs Pennink, directeur van het…

Oppositie Lingewaard kiest kant caravantuinders

Caravans in de kas: gedogen of niet. De rechter deed er eind april wéér uitspraak over en daarmee kwam voor een drietal tuinders in de gemeente Lingewaard met deels caravans…

LTO vindt voorgenomen verhoging NVWA-tarieven onterecht

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Schouten van LNV bekend dat zij de ingeslagen weg naar het doorbelasten van werkelijke kosten van toezicht door de NVWA aan het…

Ontslagboete bij steungebruik toch niet helemaal van de baan

De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden. Daarover berichten onder meer de NOS en Nu.nl. Eerder…

Eerste contacten met afnemers tuinbouwreststromen gelegd

De eerste contacten met afnemers van tuinbouwreststromen zijn gelegd door BioBoost in een project om 'het afval' uit de kas te verwaarden, bijvoorbeeld voor kleur-, geur- en…

"Luchtvrachtcapaciteit nu opschroeven voor behoud handelsrelaties"

Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de tuinbouw ontwrichten. Het is gewenst de capaciteit snel op te schroeven om…

Els Martens, officier van justitie:

"Laag loon is nog geen uitbuiting"

Het OM gaat zich meer richten op zaken rond arbeidsmigranten, zegt officier van justitie Els Martens in de Volkskrant. Toen de coronacrisis half maart in Nederland uitbrak,…

Gemeente Smallingerland 'onder voorwaarden' bereid tot cannabiseelt in bedrijfspand

Al in 2008 bestond er in de Friese gemeente Smallingerland het plan voor een gemeentelijke cannabiskwekerij. Nu een ondernemer met teeltplannen om deel te gaan nemen aan het…

haken en ogen aan btw-wijziging voeding en wijzigen gewasbescherming

Dames en heren politici: denk goed na voordat u land- en tuinbouwbeleid maakt

Menig teler zal zich bij weer een nieuwe maatregelen of beleidsplan weleens betrappen op de gedachte 'gaan we weer'. Weer verduurzamen, beperking van…

Dodelijk ongeval met busje arbeidsmigranten in Middenmeer

Bij een botsing tussen een busje met arbeidsmigranten en een auto in Middenmeer zijn gisterochtend twee dodelijk slachtoffers gevallen. Acht andere betrokkenen raakten gewond.…

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020 met 1,6% (na afronding).  Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel…

LTO hoopt 10 november nieuwe voorzitter bekend te maken

Met het vertrek van Marc Calon start LTO Nederland de benoemingsprocedure voor een nieuwe voorzitter. Deze procedure is tot stand gekomen op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement. Belangrijk fundament vormt het consulteren van alle leden met betrekking tot de profielschets. Zo wordt…

Onkruidkassen Liesboslaan moeten nog even wachten op nieuw nieuwbouwplan

Een woonwijkje op de plek waar nu nog drie hectare kas staat aan de Liesboslaan in Breda: mooi plan, maar voorlopig komt het er niet van. De eigenaar van het perceel heeft besloten de optie de partij die bouwplannen had niet te verlengen. Wijnand van der Velden van Soma vastgoed reageert erop in BN De…

Export naar VK goed voor 3,5 procent bbp in 2019

De Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk kwamen in 2019 uit op 28,3 miljard euro. Dat is 3,5 procent van het Nederlandse bbp. Dat meldt het CBS op basis van aanvullende statistische dienstverlening bekostigt door het Ministerie van Economische Zaken…

Ondernemers buigen zich alvast over bedrijfsstrategie in een nog onvoorspelbare markt

Tholen – Afgelopen dinsdagavond kwam een club van elf bedrijven uit de tuinbouwtechniek, AGF-handel en de teelt van glasgroenten, bloemen en planten voor de tweede keer online bijeen onder de noemer COFIT-20. Met vertrouwen kijkt men naar de toekomst, maar ten opzichte van eind april bleek men al wel…

Nieuwe update Skal Inputlijst mei 2020

Op 11 mei 2020 is de Skal inputlijst geüpdatet. In totaal zijn er 37 nieuwe producten toegevoegd aan de lijst. Van deze producten vallen er 23 in de categorie meststoffen en…

2,5 van de 35 kilometer tuinbouwrioolleiding Bommelerwaard is gelegd

Op 20 april is de aanleg van het tuinbouwriool in Bommelerwaard van start gegaan. In Zaltbommel werken de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met tuinders en drinkwaterbedrijf Dunea om water met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen apart te zuiveren. Op initiatief van de betrokken overheden…

Eisen voor opslag van gevaarlijke stoffen verduidelijkt

Op glastuinbouwbedrijven worden verschillende stoffen gebruikt voor uiteenlopende doelen, zoals bemesting, gewasbescherming en reiniging. Het Activiteitenbesluit heeft voor…

"De Koekoekspolder is een tuinbouwgebied, geen woongebied"

Bewoners van de Tuindersweg in IJsselmuiden zijn boos omdat er plannen zijn voor de bouw van 'Polenhotels' op een stuk grond waar kassen van een slateler worden gesloopt. In…

Zorgen om coronabesmettingen arbeidsmigranten, 'breder onderzoek echt nodig'

20 procent van de personeelsleden van slachterij Vion in Groenlo is besmet met het coronavirus. Hoe het komt dat het besmettingspercentage zo hoog is, staat nog niet vast.…

Aardwarmtespeurtocht weer van start

De werkzaamheden op de twaalfde onderzoekslijn voor aardwarmte zijn afgerond. Lijn 12 loopt door: Rheden, Brummen, Voorst, Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Dalfsen. De werkzaamheden op de veertiende onderzoekslijn gaan vandaag, 25 mei, van start. Lijn 14 loopt tussen: Epe, Voorst, Olst-Wijhe, Raalte en…

Arbeidsmigranten zijn op tijd voor de oogst

De uitzendbranche moest de afgelopen maanden vanwege het coronavirus improviseren. Na een onzekere periode treedt nu verbetering op, merkt VZM Uitzendgroep in Franeker. Sinds…

onderzoeksproject AGROS van start:

"Ons toekomstbeeld is een 'autonome kas'

De maatschappij stelt allerlei vragen en eisen aan de glastuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij. De huidige systemen kunnen daar maar beperkt oplossingen voor bieden. Een…

Zo worden in 2050 alle negen miljard monden wereldwijd gevoed

In 2050 telt de aarde waarschijnlijk meer dan 9 miljard bewoners. Om al die monden te voeden, moet de landbouwproductie met 70 procent omhoog. Maar kan dat wel, met het oog op het klimaat en de beperkte beschikbaarheid van land en water? Rens de Jong gaat in de tweede aflevering van Voeding van morgen op…

Column Elena Malkova

"Zijn we wel ruimdenkend genoeg om die nieuwe manieren van denken en werken te accepteren?"

Maar liefst 25 jaar werkte Elena Malkova in de Nederlandse AGF-handel. Afgelopen jaar verruilde ze haar commerciele baan in de AGF-sector voor het werk als coach. Voor de…

Koolmees reageert op Kamervragen:

"Zet NOW in om seizoensarbeiders in dienst te houden"

Onder een aantal Kamerleden bestaan er zorgen over arbeidsmigranten die in coronatijd naast hun baan ook hun bed kwijt zouden raken. Reden om minister Koolmees van Sociale…

Haven Rotterdam krijgt concurrentie van 'IT-nerds en tuinders'

De Rotterdamse haven krijgt een andere status bij de regering. Ze is niet meer de onbetwiste mainport, maar volgens haveneconoom Bart Kuipers hoeft dat geen verslechtering te…

Kwart minder arbeidsmigranten door corona

Er zijn door de coronacrisis een kwart minder arbeidsmigranten aan het werk. Uitzendbureau Martho Flexwerk uit Emmeloord heeft rond de 450 arbeidsmigranten voor zich werken.…

"Schermen met flexibele zonnecellen is uitdagend project"

Om toe te werken naar een klimaatneutrale glastuinbouw speelt een maximale benutting van zonlicht een grote rol. Naast het direct bruikbare licht kan ook het overtollige licht worden omgezet in energie. In een eerdere studie is de toepassing van flexibele zonnecellen op schaduwschermen verkend. De…

Corona-update

Kabinet verlengt belastingmaatregelen en steunpakket zelfstandige ondernemers verlengd

Kabinet verlengt belastingmaatregelen vanwege coronacrisis De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.…

Europese Commissie presenteert strategieën 'Farm to Fork' en Biodiversiteit

De Europese Commissie heeft op 20 mei 2020 de Farm to Fork Strategy en Biodiversiteitsstrategie gepubliceerd als deeluitwerkingen onderdeel van de Green Deal. De sector zaden…

LTO: "Europese plannen nog ver van realiteit voedselvoorziening"

De Nederlandse land- en tuinbouw loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en duurzaamheid bij het maken van voedsel en andere groene producten. De van-boer-tot-bord en…

Hoe werkt het eerste open warmtetransportnet ter wereld?

Ook in het Westland wordt vanzelfsprekend gekeken naar hoe en wanneer een breder warmtenet in het Westland gerealiseerd kan worden waar naast geothermie ook restwarmte…

"Goede gewasbescherming blijft cruciaal"

Goede gewasbescherming blijft cruciaal, vinden boeren en tuinders. Toch maken ze zich zorgen, omdat ze steeds meer mogelijkheden om hun gewassen te beschermen zien verdwijnen zonder dat daar goede en betaalbare alternatieven worden geboden. In een serie vlogs vertellen boeren,  tuinders en bestuurders van…

Verlenging EU Ecolabel toegekend aan recyclingoplossingen Grodan

De Ecolabel-certificering van Grodan, onderdeel van de Rockwool Group, is tot 2022 verlengd. Na de toekenning van het Europese Ecolabel in 2019 volgt als onderdeel van deze…

Rabobank Tuinbouwbarometer:

"Tuinbouw in zwaar weer door coronacrisis"

De coronacrisis heeft een enorme impact op de sierteelt en voedingstuinbouw. Voor 2020 voorspelt de Rabobank een wereldwijde economische krimp van 2,6 procent en voor Nederland van 5 procent. Consumenten kopen minder bloemen of planten of kiezen een goedkoper boeket of goedkopere plant. Hogere…

Wijzigingen verlenging NOW op een rij

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om…

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie…

Kabinet stelt €150 miljoen extra beschikbaar voor Corona-OverbruggingsLening

Het noodpakket banen en economie krijgt een vervolg. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen om ondernemers…

Voedselprijzenmonitor WUR:

"Coronacrisis stuwt consumentenprijzen omhoog"

In maart zagen Nederlandse consumenten brood, aardappelen, eieren, rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees in prijs stijgen; de prijs van zuivel en groenten bleef nagenoeg…

RIVM-richtlijnen niet correct nageleefd

Groentekweker krijgt van Inspectie SZW eis tot naleving

Bij een groentekweker in de gemeente Waadhoeke (Friesland) heeft de Inspectie SZW geconstateerd dat de RIVM-maatregelen als het gaat om het coronavirus niet goed worden…

Tomatenactie TNI brengt 15.000 euro op voor het Rode Kruis

De actie ‘Snacken voor elkaar’ heeft een bedrag van €15.000 opgeleverd voor het Rode Kruis. Voor deze actie hebben TNI, de telers van Harvest House en de deelnemende retailers samen speciale tomaten-actieverpakkingen op de markt gebracht. Frank Asser (l.) neemt namens Rode Kruis Nederland de cheque in ontvangst…

Promofilm Nederlandse tuinbouw mag de hele wereld over

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) presenteert een video in verschillende talen om meer mensen kennis te laten maken met de tuinbouwsector. De korte video is…

Voedseltekort dreigt zonder direct ingrijpen in zaadsector ontwikkelingslanden

De landbouw staat voor kritieke uitdagingen in ontwikkelingslanden, met een mogelijke voedseltekort als gevolg. Alleen door direct ingrijpen in specifieke sectoren zoals die voor zaaizaad kan voorkomen worden dat de COVID-19 crisis ontaart in een voedselcrisis in een groot aantal landen. Wageningen…

Bert Verheij, HomeFlex

“Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn belangrijker geworden”

Tholen - De laatste jaren is er een duidelijke verschuiving merkbaar in de beschikbaarheid van arbeidsmigranten. Minder Polen komen naar Nederland en het aanbod van flexwerkers verschuift naar andere Europese landen. Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals huisvestiging, worden daarin belangrijker. Bert…

"PlanetProof kost telers veel extra tijd en geld"

De jaarkosten voor 'On the way to PlanetProof' kunnen voor bedrijven afhankelijk van areaal en geteelde gewassen oplopen tot meer dan 10.000 euro, schrijft Nieuwe Oogst. Naast…

Spaanse gewasbeschermingstechniek weer van straat naar teler terug

De tractoren die Spaanse dorpen en steden desinfecteren tegen het coronavirus verdwijnen stilaan uit het straatbeeld. Ook in de Valenciaanse gemeenschap rijden er nu minder tractoren met ontsmettingsmiddel door de straten, nu het gewest, net zoals enkele andere regio’s vorige week, fase 1 betreedt van…

Taco van der Louw, Up&Up Talent Solutions

"Vergrijzing is de grootste uitdaging rond personeel”

Tholen - Een grote angst bij veel telers dit jaar is een tekort aan seizoenarbeiders. Veel buitenlandse arbeidskrachten dreigen thuis te blijven door de coronapandemie in Europa. Maar de schaarste in de AGF-sector is al langere tijd een groot probleem, merkt Taco van der Louw, oprichter van Up&Up Talent…

"Ga geen brandweerwagen opbouwen als de tent al in brand staat"

Hoe zorgt een jonge ondernemer dat zijn of haar bedrijf toekomstbestendig is? Rob van Enckevort, aardbeienteler bij De Peelkroon, doet het door goed te kijken welke…

Rudi Riemens (EP&C) en Tim Zwinkels (BDO) over noodzakelijke octrooiaanvraag binnen WBSO en Innovatiebox:

"Tuinbouwondernemers leggen de lat voor octrooiaanvraag vaak onterecht hoog"

Tholen - De huidige Corona-crisis belemmert de innovatiedrang van de Nederlandse tuinbouw niet, zo merken belastingadviseur Tim Zwinkels van BDO en Rudi Riemens, octrooigemachtigde en partner bij Octrooibureau EP&C in Rijswijk. Ze hebben het zelfs drukker dan voor het Corona-tijdperk om…

Tuinders: kansen voor verduurzaming in chemie, verpakkingen en energie

De belangrijkste drie aandachtsgebieden voor verduurzaming in de tuinbouw zijn volgens ondernemers in de sector gelegen in chemie, verpakkingen en energie. Meer dan 60% van de…

Bosnische frambozenkweker aan de haal met beademingsapparatuur én subsidie

"Er is hier een groot corruptieschandaal bij een frambozenkweker uitgebroken. Het wordt inmiddels de Silver Raspberry Gate genoemd." Dat vertelt Almeerder Nick Teunissen…

7000 euro per hectare voor ruimen planten

0,38 euro per kilo schadevergoeding voor telers Andalusië met ToBRFV

Het Andalusische ministerie van Landbouw heeft de subsidievoorwaarden vastgesteld voor door ToBRFV getroffen telers, die als gevolg van de verplichte bestrijdingsmaatregelen…

Crisisteam Tuinbouw ‘is nog niet klaar’

Op 7 mei opende ‘het loket’ voor de extra steunmaatregel bij RVO. Sinds de openstelling inventariseert de crisisorganisatie ‘pijnpunten’ bij aanvragen voor tegemoetkoming uit…

26 miljoen euro losgeweekt o.a. voor fieldlab Vertical Farming en RoboCrops

43 innovatieprojecten en € 26 miljoen aan uitgelokte investeringen heeft team Innoveren bij InnovationQuarter gerealiseerd in 2019. Daarmee stijgt het boven de gestelde doelen…

Meer informatie noodfonds in relatie tot NOW-regeling

Vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis kwam het ministerie van SZW met de NOW-regeling. Voor ondernemers in de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw bleek…

Abonnement op mobiele zuiveringsinstallatie volstaat voor zuiveringsplicht

Met het afsluiten van een abonnement op een mobiele zuiveringsinstallatie beschikken telers over de benodigde documenten om aan de zuiveringsplicht te voldoen. Steef Bruinen van Marel Zuivert ziet een stijging van het aantal afgesloten abonnementen. Steef: ”Wij staan garant met onze BZG-gecertificeerde…

Kamervragen over meerwaarde van PlanetProof

De NFO is, naast de onderwerpen gewasbescherming en arbeid, al langer met Kamerleden in gesprek over een eerlijke prijs voor de fruitteeltondernemer. Hierover zijn ook…

Ongekende economische teruggang in tweede helft maart

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio mei fors verslechterd, meldt het CBS. De economie is in een fase van laagconjunctuur gekomen. In de Conjunctuurklok van half mei presteren 12 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding…

Westland krijgt nog meer ontmoetingskasjes

Gisteren ging burgemeester Bouke Arends als eerste ‘coronaproof’ op bezoek in het ontmoetingskasje bij woonzorgcentrum De Kreek. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is er al weken een bezoekverbod.  Nog meer ontmoetingskasjesDe komende weken worden ook op het eigen terrein van de Sonnevanck in…

Boosheid over verplaatsen druivenbeeld Westland

Het idee voor een raadpleging onder de Westlanders over waar twee beelden geplaatst zouden moeten worden, is totaal verkeerde keelgat geschoten. Vereniging Oud 's-Gravenzande…

SjaakTopics en Webinar Coronacrisis:

"Er zitten nog hiaten in de maatregelen"

Sjaak van der Tak vertelt over de tweede ronde steunmaatregel en noodzaak van CO2 vanuit industrie. "We zijn er nog niet. Er zitten nog hiaten in de regeling, met name voor bedrijven die te maken hebben met krimp- en groeiscenario's in de sierteelt en het percentage voor bedrijven in het kader van de…

"Crisissteun provincie Gelderland voor tuinbouw verdient landelijk vervolg"

Provincie Gelderland wil tuinbouwbedrijven ondersteunen die te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor teeltbedrijven die met een…

Terugblik 'Eat this!' webinar

"We gaan een prachtige toekomst tegemoet die we gewoon moeten omarmen!"

Clemens Driessen, als filosoof verbonden aan Wageningen Universiteit, wist het verhaal over het ontstaan van de tuinbouw en de rol van Westland in de webinar te vertalen naar het nu. Niet de antwoorden of pasklare adviezen stonden in zijn verhaal centraal, maar de vragen die geleid hebben tot de…

In de loop van de zomer beschikbaar voor kasgrond

Nieuwe methode voor analyse bodemleven ontwikkeld

'Hoe staat het met het bodemleven op mijn bedrijf?' Die vraag houdt steeds meer telers bezig. Eurofins Agro heeft een nieuwe methode BodemlevenMonitor ontwikkeld om het bodemleven in grond, verschillende substraten, water en compost in kaart te brengen. De methode is geïntroduceerd voor de…

Webinar Flynth

"Als er niet wat gebeurt gaan veel bedrijven het niet redden"

Afgelopen woensdag stond het Woensdag Webinar voor ondernemers in het teken van de glastuinbouw. Aan tafel Frank Hollaar, Sectorleider Tuinbouw, in gesprek met Monique van der Meij, Manager Subsidieadvies en via een online verbinding ook met gastspreker Sjaak van der Tak, Voorzitter Glastuinbouw…

"Nu al fikse kortingen op de kilowattuurprijs"

Kijk nog eens even naar de energiecontracten die er lopen. Is het niet aan de kantinetafel, dan is het wel in adviesberichten online waarin ondernemers gewezen worden op de…

"de provincie moet regelgeving aanpassen"

Pilot voor huisvesting of erf Westlandse tuinder in de maak

De gemeente Westland werkt samen met de provincie Zuid-Holland aan een pilot om op een aantal plekken in Westland arbeidsmigranten bij tuinders te laten wonen. Dat is een…

Minister Crevits is er nog niet gerust op

"Het is niet omdat de grenzen weer open zijn voor seizoenarbeiders maar dat ze er ook zullen zijn"

Het was woensdag weer een vermakelijk debat in het Vlaamse parlement. 'Eieren in verschillende mandjes leggen', een collega die 'levende reclame is' voor 'de inmiddels wereldberoemde website helpdeoogst.be, de mooiste gezegdes en beschrijvingen kwamen voorbij, maar ondertussen is men er nog niet gerust…

Inspectie SZW start onderzoek naar arbeidsbemiddelingsplatforms

Met enige regelmaat duiken er berichten over arbeidsmisstanden in de Nederlandse land- en tuinbouw. Daar komt dan ook altijd de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid om…

naast toeleveranciers en wetenschap ook telers betrokken

Nederlandse tuinbouw op pole position na bundeling krachten in Legal Cannabis Coalition

Na meer dan twee jaar van samenwerking in een door Wageningen University & Research (WUR) uitgevoerde teeltproef voor medicinale cannabis hebben in Nederland gevestigde…

kassen online kopen logische vervolgstap voor NVM

Online bieden op glastuinbouwgrond zonder enveloppen

Tholen - Meer transparantie in het biedingsproces en alles eenvoudig regelen via internet, dat is wat de De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs…

kavel 6.5 ha te koop

Amercentrale 2.0 garandeert warmte tuinders Plukmadesepolder

Tholen - Allicht vanwege de ruimte en de goede bereikbaarheid, maar zeker ook vanwege de nabijgelegen Amercentrale is het tuinbouwgebied Plukmadesepolder sinds midden jaren tachtig de thuishaven van een paar dozijn kwekers. Momenteel zitten er ongeveer 20 bedrijven, verdeeld over groenten en sierteelt.…

Al 1270 bedrijven hebben voor €630 miljoen aan financiële steun aangevraagd

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven hebben al voor 630 miljoen euro aan steun aangevraagd bij de overheid. Het ging daarbij om overbruggingsleningen, de Corona-OververbruggingsLening (COL) en de Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS). Bekijk beide…

Onderzoek naar belang van eenduidig dataverkeer in agrifoodketen:

"Informatie over gewasbeschermingsmiddelen is te versplinterd"

Innovaties in de land- en tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben boeren en tuinders behoefte aan betere informatiestromen. De informatie over gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen is echter nog zeer versplinterd en…

Even geen werk meer: deze journalist plukt nu paprika's in de kas

Als freelance journalist had Sandra Moerland werk genoeg. De klussen stroomden binnen, haar werktijden bepaalde ze zelf en welke klussen we wel en niet aannam, bepaalde ze…

"onvoldoende draagvlak onder leden"

Marc Calon treedt terug als voorzitter LTO Nederland

Marc Calon treedt terug als voorzitter van LTO Nederland. In goed overleg, zo valt te lezen in de aankondiging, is de gezamenlijke conclusie getrokken dat Calon op het einde…

SMK reageert op discussie over meerprijs On the way to PlanetProof

Recent heeft het LTO blad ‘Nieuwe Oogst’ een lezersonderzoek gehouden met de vraag wat boeren en tuinders vinden van On the way to PlanetProof. Daaruit kwam naar voren dat een…

Onderzoek naar kostprijsberekening in de agrarische sector

LTO Noord voert momenteel een onderzoek uit naar de kostprijsberekening in de agrarische sector. Het doel van dit onderzoek is om meer kennis te krijgen over hoe agrariërs met…

Rob Baan laat vroegtijdige schoolverlaters 'kwijlen als dolle bergbavianen'

Voor de vierde keer openen bokslegende Lucia Rijker en rector Eric van ‘t Zelfde Dream School in het gelijknamige televisieprogramma op NPO1. Hierin gaan veertien voortijdige schoolverlaters met uiteenlopende achtergronden drie weken lang de confrontatie met zichzelf aan. Gezonde voeding speelt een…

Gemeentes Voorne-Putten kijken naar huisvesting op erf en overlast arbeidsmigranten

De gemeente Westvoorne wil arbeidsmigranten laten wonen bij tuinbouwbedrijven. Aparte woonruimten moeten de huidige overlast in de woonwijken terugdringen. Ondertussen zijn ze…

Peter Mouthaan, Dimo Systems

De moderne muizenval

Tholen – Rattengif is sinds medio 2018 verboden om buitenshuis in te zetten voor het bestrijden van ongedierte in Nederland. Binnenkort volgt ook een Europees verbod voor het gebruik van dit gif.…

Kennisloket voor vertical farming in WHC

World Horti Center wil samen met enkele organisaties de Nederlandse innovatiekracht op gebied van Indoor Farming een boost geven. Daarvoor wordt een fysieke ruimte ingericht.…

'Steuntrekkers' de kas in en respect voor importplukkers

Een korte update deze keer met nieuws van de Boerenbond die zich roert als het over arbeid gaat (verruiming van de plukkaarten o.a.) én een blik in Vlaamse kassen waar 'mensen…

Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds start in 2013 negatief

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming in de land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. De Agrovertrouwensindex is met 13,6 punten gezakt naar -4. Voor het eerst sinds de metingen in 2013 begonnen, is de index onder het nulpunt gedaald. Vooral onder…

ACCEZ-project ‘De waarde van water’ gestart

Het project ‘De waarde van water’ is gestart. Doel van dit ACCEZ-project is een transitie naar een circulaire tuinbouw. Samen met ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers…

Intrekking patent verwerkingsmethode kokosvezel maakt een einde aan geschil

Met het intrekken van een patent op een kokosvezelverwerkingsmethode is er een einde gekomen aan een lopend geschil in de kokossector. Het Britse bedrijf Botanicoir heeft…

Hoe je een bovenliggend transportbandensysteem bouwt

Een nieuwe video van Ultimation Industries laat zien aan producenten, distributeurs en anderen, hoe een bovenliggend transportbandensysteem wordt gebouwd. Hiermee wordt gebruik gemaakt van verticale ruimte boven de werkruimte die vaak niet gebruikt wordt.  Bovenliggende transportbanden kunnen worden gebruikt…

MKB Westland:

"Situatie ondernemers blijft nijpend"

De versoepelingen van de coronamaatregelen zijn zeer welkom voor Westlandse ondernemers, maar de nood blijft hoog, zo waarschuwt MKB Westland in het Algemeen Dagblad. Met de…

Daan van Empel, GroentenFruit Huis

"De coronacrisis maakt dat mensen bewuster worden"

Vorige week was het de beurt aan Daan van Empel voor een kijkje in de werkzaamheden van medewerkers van GroentenFruit Huis. In deze periode staan die voor een groot deel in…

Eva den Dunnen-Heijblom nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal bij ministerie van LNV

Eva den Dunnen-Heijblom MSc wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2020. Eva den…

Corona-update tuinbouw:

EU gaat akkoord met noodfonds sierteelt en onderdelen van voedingstuinbouw

Brussel heeft vrijdagmiddag groen licht gegeven voor de extra steunmaatregel van het ministerie van LNV. “Inhoudelijk is de regeling niet afwijkend van hetgeen vanmiddag…

"Keurmerk is vooral marketingtool voor supers"

Nederlandse telers willen verduurzamen zonder PlanetProof

Nederlandse telers zijn kritisch op het functioneren van 'On the way to PlanetProof', blijkt uit een lezersonderzoek van Nieuwe Oogst. Ruim 80 procent van de telers zegt de…

"VAE, denk aan ons"

Gisterochtend kreeg Eric Egbert van Dutch Greenhouse Delta in een webinar over voedselzekerheid in de Verenigde Arabische Emiraten de kans 'de Nederlandse oplossing' voor de importafhankelijke…

Danny van den Bosch (Codema):

"Water- en voedselschaarste vragen om passende technische oplossingen"

Bijna vier decennia, zo lang werkt Danny van den Bosch voor Codema. Hij begon als installatiemonteur vlak voor de opkomst van de substraatteelt en zag de markt zich ontwikkelen. Hij werkt nu al jaren als accountmanager voor de water- en elektrotechniek. De divisie Water Management van Codema is…

Corona-update tuinbouw:

Schouten: 25 sier- en groententelers kregen al krediet én 'personeel genoeg'

Tot 28 april ontvingen al 25 bedrijven samen 21,2 miljoen euro krediet in de Borgstelling MKB Landbouwkredieten Corona (BL-C). Hierbij ging het enkel om siertelers (bloemen,…

Blog Ruud Loos, BDO:

Familiebedrijven in crisistijd: méér dan een bedrijf

De strijd tegen het coronavirus heeft ongekende economische gevolgen. Bijna iedereen wordt erdoor geraakt: van werknemer tot zzp’er, van de kapper op de hoek tot…

Ziekteverzuim eerste kwartaal 2020 hoogste in 17 jaar

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich…

Smaakpanels ook tijdens corona-uitbraak actief

Het smaakonderzoek van de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research gebeurt de komende periode thuis bij de leden van de smaakpanels. Aanleiding daarvoor is de uitbraak van het coronavirus. De leden van de smaakpanels krijgen een instructie hoe ze in de thuissituatie de smaakproeven…

Worden banken beloond voor financiering 'onhoudbare groei'?

Veel van huidige leningen, giften en garantiemaatregelen van de overheid komen in de praktijk neer op het terug laten vloeien van geld naar … de grootbanken. Tenminste, dat…

en uitstoot broeikasgassen 3 procent lager in 2019

Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is in het afgelopen decennium vrijwel gelijk gebleven ondanks een krimp van het aantal landbouwbedrijven. In 2019 bedroeg het aandeel van de toegevoegde waarde van de landbouw in het bbp 1,4 procent tegen 1,3 procent in 2009. Het agrocomplex,…

Minister: "Telers kunnen vanaf vandaag aanvraag indienen"

In een nieuwe brief van de Minister van LNV Carola Schouten informeert zij de Kamer over de stand van zaken in de land- en tuinbouw en visserij. Daarin zegt zij o.a. dat de…

Delfland blij met tuinders

"Geen uitlekwater uit de kassen in het oppervlaktewater"

Veel tuinders hebben als gevolg van de coronacrisis de afgelopen weken noodgedwongen hun producten of gewassen moeten afvoeren en het Hoogheemraadschap van Delfland vreesde…

Jack van der Vorst en Leo den Hartog toegetreden tot team Agri & Food

Jack van der Vorst (Wageningen University & Research) en Leo den Hartog (Nutreco) zijn toegetreden tot het topteam van de Topsector Agri & Food. Van der Vorst neemt de post van ‘Captain of Science’ over van Raoul Bino. Leo den Hartog neemt de portefeuille ‘Internationalisering’ over van Ruud Huirne. Jack…

Arling lanceert 'digitale hangout' voor versondernemers: COFIT-20

Twee derde van de bedrijven in de glastuinbouw heeft te maken met verlies aan omzet door de coronacrisis. Gemiddeld heeft de wereldwijde economische stilstand de ondervraagde glastuinbouwondernemers tot nu tot 32% aan omzet gekost. Die conclusie trekt bureau Arling uit een online enquête onder 100 van de…

Mysterieuze foto Westlandse druivenkas opgedoken

In de archieven van de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul is een mysterieuze foto opgedoken. De foto is gemaakt in een druivenkas, een echte Westlandse locatie. Twee dames en vier heren poseren voor de fotograaf. Wie ze zijn, is onbekend. Bron: Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul   


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven