Management info

De grootte van Afrika vergeleken met andere landen en continenten

32 laboratoria voor landbouw en voedingsindustrie in beeld

Ondernemers in land- en tuinbouw en de voedingsindustrie en -bedrijven die hun producten willen testen, optimaliseren en verder verbeteren kunnen onder andere terecht in 32…

Toch patent op veredelde groenten en planten

Kunnen bedrijven octrooien aanvragen op sierplanten en groenten- en fruitrassen die zijn ontwikkeld via biologische processen, zoals kruising? Nee , was tot voor kort het…

Flier Systems:

"Technologie in productieruimte jongplantenkweker maakt onmiskenbaar het verschil"

Tholen - De technologie in de productieruimte van de professionele jongplantenkweker maakt onmiskenbaar hét verschil om de juiste jongplant te kunnen produceren. Meer en meer onderkennen de jongplantenkwekers dat alles valt en staat met een uniform product volgens de specificaties die door hun klanten…

"Broodnodige 'kavelruil' glastuinbouw vergt wettelijke basis"

Modernisering van glastuinbouwgebieden vergt schaalvergroting en een meer gebiedsgerichte aanpak. Maar doordat niet alle ondernemers op één lijn zitten, stagneren initiatieven…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Campagne tegen plannen voor fors duurdere seizoensarbeid

Onder de slogan 'Zo werkt het niet!' voert LTO Nederland samen met onder meer loonwerk, horeca, retail en cultuurcampagne tegen de beprijzing van seizoensarbeid. “Werkgevers…

“Inzicht in ontwikkelingen vergroening gewasbescherming nodig”

Nefyto ontwikkelt Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen

“Groene” gewasbeschermingsmiddelen staan de laatste jaren sterk in de maatschappelijke belangstelling als instrument om in de land- en tuinbouw ziekten, plagen en onkruiden te beheersen. De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn actief om op dit vlak nieuwe producten te ontwikkelen en tot de markt toegelaten te krijgen,…

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)

Rapport over concentratie in de zadenmarkt

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) heeft naar aanleiding van de recente grote bewegingen tussen beursgenoteerde bedrijven (Dow/Dupont,…

Telers ontvangen nog uitstaand bedrag uit 2011

140 Canarische tomatentelers profiteren van overheidssteun van 8,7 miljoen euro

Het Ministerie van Landbouw van de regering van de Canarische Eilanden heeft afgelopen woensdag de definitieve beslissing over de aanvullende Posei-steun voor telers van…

Bright 5

Krachtenbundeling in teeltonderzoek officieel van start

Afgelopen vrijdag werd Bright 5 bekend gemaakt. Een samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen om voor vijf belangrijke sectoren in het zuiden (asperge, blauwe bessen, champignon, aardbei en boomteelt) innovaties te verwezenlijken. Het programma is gericht op teeltonderzoek binnen vier…

Uitstel Brexit-stemming: meesterzet of wanhoopsdaad?

Het uitstellen van de Brexit-stemming in het Britse Lagerhuis is geen meesterzet, maar een wanhoopsdaad. Het is een kwestie van tijd voordat premier Theresa May schaakmat…

t.o.v. 2016

Ruim 50% meer arbeidsmigranten bij uitzendbureaus

In de afgelopen maanden heeft het tweejaarlijkse arbeidsmigrantenonderzoek onder leden van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) plaatsgevonden. In totaal hebben 225 van de 360 leden die in 2018 arbeidsmigranten ter beschikking…

Nieuw boodschappenprijzensysteem uit Israël om voedselverspilling tegen te gaan

Sommige bronnen beweren dat elk jaar ongeveer de helft van al het geproduceerde voedsel ter wereld wordt verspild. Dat zou ongeveer twee miljard ton voedsel zijn ter waarde…

WhatsApp: veilig genoeg voor vertrouwelijke communicatie?

Een in de zomer ontdekt beveiligingsprobleem in de populaire chatdienst WhatsApp maakt het mogelijk berichten in een groeps- of privégesprek te onderscheppen en manipuleren.…

Spanje:

55 miljoen euro om watervoorziening Murcia te garanderen

De regionale regering van de Spaanse regio Murcia zal haar investeringen in water in 2019 met 55 miljoen euro vergroten. Dit om waterreserves te garanderen voor irrigatiebedrijven en telers. Het geld zal worden besteed aan infrastructuur en moderniseringsprojecten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan…

"Beslissingen evaluatie Franse teeltsector begin volgend jaar doorgevoerd"

Volgens landbouwminister Didier Guillaume zal Frankrijk tot begin volgend jaar een besluit uitstellen om de gereguleerde minimum voedselprijzen te verhogen en de koopjes in…

Mexico:

Een dode en tien gewonden door explosie in kas

Afgelopen donderdag om 18:32 uur ontving de Mexicaanse Staatscoördinator van Civiele Bescherming een noodbericht over een kas, gelegen aan de weg naar Tlacote. Hulpverleners…

Walter Toemen, Euler Hermes:

"2019: Nederland handhaaft zich in top 5 grootste exportlanden"

Nederland handhaaft zich in 2019 in de top 5 van grootste exportlanden ter wereld. De researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes voorziet voor onze export volgend…

"CO2 voorziening cruciaal voor fossielvrije glastuinbouw"

Als er geen aardgas meer wordt gestookt, moeten we de CO2 voor de groei van planten dus ergens anders vandaan halen. Kas als Energiebron en de industrie werken samen om andere CO2 bronnen - liefst groene - beschikbaar te krijgen voor de glastuinbouw. Dennis Medema (LTO Glaskracht Nederland) vertelt in onderstaande video waarom…

Proefcentra nemen afscheid van Alexander Vercamer

Met de installatie van de provinciale deputaties is er ook een eind gekomen aan de politieke loopbaan van Oost-Vlaams gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V). Zowat 37 jaar…

“Fusies leiden tot zorgen op zadenmarkt”

Een onlangs gepubliceerd rapport van de OECD over de nieuwste ontwikkelingen in de zadenmarkt biedt een diepgaande evaluatie over de structurele veranderingen in de…

Vier redenen waarom koffie op de werkvloer onmisbaar is

Een heerlijk warme kop koffie: het valt tegenwoordig niet van de werkvloer weg te denken. Meer dan de helft van de Nederlanders zouden bovendien aangeven dat ze zich na het…

Phishing weer groeiend probleem, oplichters steeds creatiever

Na jaren waarin het aantal phishing gevallen vrijwel altijd daalde, is dit jaar sprake van een kentering en blijkt het onderscheppen van privégegevens, zoals gebruikersnamen…

Uitspraak beroepskamer : planten kunnen tòch geoctrooieerd worden

Het Europees octrooibureau (EOB) heeft op 5 december een regel ongeldig verklaard, waardoor planten die via een wezenlijk biologische werkwijze zijn verkregen niet langer…

Colum: Heleen van Rijn-Wassenaar

Wordt Win-Chain de winnaar in de verscategorie keten voor China?

De succesvolle online marktspeler Alibaba zet met de oprichting van Win-Chain (2016) een belangrijke stap. Dit keer in de verscategorie keten. Mijn eerste kennismaking met deze nieuwe dochter van Alibaba was tijdens mijn bezoek aan het Asiafruit Congress op 4 september jongstleden in Hongkong. Met groot…

Eén miljoen extra voor veilig en gezond werken in land- en tuinbouw

Tijdens de onlangs gehouden begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is één miljoen extra vrijgekomen voor veilig en gezond werken…

Totale agrarische output in EU in 2017 met 6,2% gestegen ten opzichte van 2016

2017 productief jaar voor Europese agrarische sector

De economische cijfers voor de landbouw laten zien dat de agrarische output in de Europese Unie (EU) €432,6 miljard was in 2017, 6,2% meer dan in 2016. In 2017 werd 56% (oftewel €244,1 miljard) van dit bedrag uitgegeven aan intermediair gebruik (inputgoederen en -diensten), terwijl de bruto toegevoegde…

Wijziging loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers in 2019

Per 1 januari 2019 wordt de toepassing van de loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers beperkt. Dit kan betekenen dat het netto-salaris van buitenlandse werknemers…

Vergemakkelijkt het managen van werktijd en aanwezigheid van lopende bandwerknemers en verbetert traceerbaarheid

Gezichtsherkenningsapparaat voor seizoenarbeiders

Om het gemakkelijk voor groenten- en fruittelers te maken om hun seizoenarbeiders te managen, heeft Consus Fresh Solutions een nieuw Gezichtsherkenningsapparaat ontwikkeld. Via het apparaat wordt het personeel geïdentificeerd en krijgen ze toegang, waardoor in- en uitklokken een ding uit het verleden…

Danku sinterklaasje

Tomaten telen groot of klein, het schijnt een flinke klus te zijn. Planten, dieven, toppen, snijden, beestjes om het onheil te vermijden… Door Sint wordt de tuinder niet vergeten, de tuinder die daar jaarrond loopt te zweten. Naar goed voorbeeld van de gulle goedheiligman die deze dagen met cadeautjes strooit, leverde Tasty Tom een pakketje bij ons af. Een handdoek…

Joost Derks, Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij:

"De Lange Mars voor de Chinese renminbi"

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping hebben afgesproken dat ze de komende 90 dagen gaan proberen om het handelsconflict op te lossen. Hoewel…

Dutch Greenhouse Delta tekent voor langdurige samenwerking in India

Eerste stap voor Indiaas tuinbouwexpertisecentrum in dichtstbevolkte staat van de wereld

Gisteren werd op Agro Tech India Congress een samenwerking voor de komende twee jaar gesloten met Induced, de eerste Indiase partner voor Stichting Dutch Green House Delta. Induced is onderdeel van het zuivel- en voedingsmiddelenbedrijf Tasty Dairy Specialities Limited dat groei van land- en tuinbouw in…

Exporteurs van groenten, fruit en bloemen ongemerkt betrokken bij Russisch witwasschandaal

Een Britse zakenman heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven voor het witwassen van crimineel geld uit Rusland. Dat melden Zembla en NRC.…

LTO Glaskracht Nederland gaat pilotproject aandragen

Ollongren vindt landinrichtingswet nog niet geschikt voor herstructurering glastuinbouw

Op 5 september is door Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend over wijziging van de Crisis- en…

Huisvesting arbeidsmigranten centraal bij ontbijtsessie Ondernemend Limburg

"Goede huisvesting onlosmakelijk verbonden met vinden goed personeel"

Tijdens een ontbijtsessie van Ondernemend Limburg,  vorige week maandag, werd met leden van Gedeputeerde Staten en de Eerste en de Tweede Kamer uitgebreid gesproken over het thema…

De evolutie van betalen: van girofoon naar tikkie

Even een pas tegen de pinterminal houden, een betaalverzoek via de app of zelfs een betaling goedkeuren met een vingerafdruk: afrekenen was nog nooit zo makkelijk. En dit…

Subsidie beschikbaar voor (door)ontwikkeling, aanvragen tot 25 januari 2019

Wat te doen met vrijkomend agrarisch vastgoed

De provincie Gelderland ondersteunt gemeenten die boeren en tuinders willen helpen bij hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor hun vastgoed en daarbij aandacht hebben…

Werkgeversorganisaties glastuinbouw betreuren impasse cao-overleg

De onderhandelingen over de nieuwe cao Glastuinbouw zijn gisteren in een impasse zijn geraakt. In totaliteit, met aanpassing van een aantal regelingen, komen de werkgevers tot…

Al vanaf 2023 onder de 5 miljard kuub per jaar

Afbouw aardgaswinning ligt 'ruimschoots op schema'

Het afbouwen van de aardgaswinning 'ligt ruimschoots op schema', liet minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Tweede Kamer op 3 december weten . De…

Startdatum PAWW definief 1 januari 2019

De startdatum van de agrarische PAWW regeling is definitief vastgesteld op 1 januari 2019. Vanaf die datum zijn werkgevers in de sectoren Glastuinbouw, Productiegerichte…

Hans Van den Heuvel nieuwe directeur van LTO Nederland

Per 1 januari 2019 is Hans Van den Heuvel benoemd tot nieuwe directeur van LTO Nederland. Hans Van den Heuvel volgt Jan Claassen op als directeur van LTO Nederland. Met de…

EU-merken & IP-rechten blijven van toepassing in het Verenigd Koninkrijk onder Brexit-deal

In het kader van de komende Brexit-overeenkomst tussen beide partijen zullen houders van EU-merken en modelrechten hun intellectuele eigendomsrechten in het Verenigd…

Brazilië:

Alleen agronomen mogen gewasbeschermingsmiddelen voorschrijven

De Braziliaanse landbouwsector heeft een beperking opgelegd gekregen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Autoriteiten van het Ministerie van Landbouw hebben samen met…

interview WHC met Inno-Agro

"Innoveren betekent risico nemen"

Innovatie heeft de glastuinbouw gebracht waar het nu staat en internationaal heeft Nederland dan ook veel aanzien. Inno-Agro helpt MKB bedrijven met hun technische innovatieprojecten en staat als een 'innovatiemakelaar', zoals de heren ondernemers zichzelf noemen, centraal tussen kweker, toeleverancier…

Wat heeft blockchain te maken met romaine sla en voedselveiligheid?

Blockchain is de technologie die het mogelijk maakt om een database te delen, die gekopieerd wordt binnen een netwerk van vele computers en andere toestellen. Dit is anders…

Arjen Voortman nieuwe teammanager bij Agribusiness Service

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het team van Agribusiness Service BV (ABS) versterkt met Arjen Voortman (30) als Teammanager. Voortman studeerde Economie en Recht aan de…

EU onderzoeksproject Nutri2Cycle moet nutriëntenkringlopen sluiten

In de komende 4 jaar zullen 19 organisaties van 12 EU-landen samenwerken in het Nutri2Cycle project, dat nutriëntenkringlopen wil sluiten om bij te dragen aan een circulaire…

Canadese regering investeert in innovatie in de glastuinbouwsector

Lawrence MacAulay, minister van Landbouw en Agri-Food, was bij het Vineland Research and Innovation Centre om een ​​federale investering van maximaal 4,4 miljoen euro aan te kondigen aan de Automation Cluster onder het Canadese Agricultural Partnership. Het cluster wordt geleid door het Vineland Research…

Rapportage Vlaamse Milieumaatschappij over 2017

Geen normoverschreiding gewasbeschermingsmiddelen in Vlaams water

De kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen is nog altijd bijzonder goed. Van alle analyses die in 2017 werden uitgevoerd, voldeed 99,63 procent aan de wettelijke…

"Een bedrijf kan tegenwoordig niet meer zonder visie op personeelsontwikkeling"

Afgelopen donderdag 22 november organiseerde Greenport Gelderland, LTO Glaskracht Nederland en Kasgroeit een seminar met het thema 'arbeid' bij de Rabobank in Elst. De discussie over het boeien en binden van medewerkers vond plaats 'over de streep'. De arbeidsmarkt is krap, goed personeel is niet…

Paul Breukel, Allport Netherlands:

“In Mexico doet men zaken met personen, niet met bedrijven”

Als de glastuinbouw in een land in de lift zit, merken ze dat bij logistiek expediteur Allport Netherlands vaak direct in het aantal aanvragen en de hoeveelheid vracht. Mexico…

Kansen voor Grieken in Golfstaten en Azië

“Westen consumeert fruit, in Oosten is fruit ook cadeau of offer”

Tholen – Waar het gros van de Griekse bedrijven gericht is op de (Oost-)Europese markt, zijn er ook bedrijven die verder kijken. De export naar verre bestemmingen is niet eenvoudig, maar daar liggen wel de kansen. Nick Nafpliotis van Green and Fresh faciliteert de export naar het Midden-Oosten en Azië.…

Philippe Appeltans, BelOrta

"Wanneer subsidies worden gebruikt om de productie te verhogen, is dat niet de weg om door te gaan"

Tholen - "Wanneer subsidies worden gebruikt om de productie te verhogen, is dat niet de weg om door te gaan", zei Philippe Appeltans, van BelOrta tijdens ICOP 2018, het jaarlijkse congres van producenten organisaties (PO's) in Europa. Tijdens het eerste deel van dit congres werd het politiek…

Sectorbarometer ABN-AMRO:

"Investeringsbereidheid agrarische sector neemt af in 2019"

Ondanks dat bedrijven uit de agrarische sector overwegend positief gestemd zijn als het om hun economische positie gaat, neemt als enige sector in de Sectormonitor van ABN-AMRO de investeringsbereidheid in 2019 af, zo blijkt uit de rapportage over het vierde kwartaal. Boeren en tuinders zijn de enige…

In 2019 één directeur aan het roer van Rabobank Westland: Gerard van Hoeven

Rabobank Westland heeft met Gerard van Hoeven een nieuwe directievoorzitter. Hij volgt per 1 januari Hans de Leeuw op die vertrekt bij de Rabobank. Eind oktober was dit nog…

Hollandse tuinbouwers verdienen miljoenen dankzij Canadese wietteelt

Nederlandse producenten van kassen en kassystemen zoals irrigatie, klimaatbeheersing en voeding leveren op grote schaal aan de wietindustrie in Noord-Amerika. Volgens Theo…

Focus op CO2-reductie

SDE+ wordt SDE ++

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed. De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Dat…

Recordaanvraag voor investeren in energiebesparing glastuinbouw

242 glastuinbouwondernemers en samenwerkingsverbanden hebben in oktober en november subsidie aangevraagd om te investeren in energiebesparing. Dat is een record. Er is genoeg budget voor alle aanvragen.  Aantal aanvragen per investering Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw kunnen glastuinbouwers een bijdrage krijgen omdat zij willen…

Mogelijk nieuwe verplaatsingssubsidie provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland overweegt om de zogenaamde POP3 Verplaatsingssubsidie regeling voor glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland begin 2019 nog een keer open te stellen. Eén van de overwegingen om de regeling nogmaals open te stellen, is dat er aangetoonde behoefte voor is. De POP3 Verplaatsingssubsidie is bedoeld…

Modernisering en schaalvergroting inzet voor glastuinbouwgebied De Kwakel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn zet samen met ondernemers in op modernisering en duurzaamheid in het Kernglastuinbouwgebied De Kwakel. Dat…

Laurens Maartens, NBWM:

Brexit-chaos maakt pond aantrekkelijk

Op de speciale EU-top zetten regeringsleiders dit weekend naar verwachting hun handtekening onder de Brexit-deal. De echte strijd moet dan nog losbarsten. Komende zondag komen de 28 EU-leiders in Brussel…

Ondernemersgroep KijK en brancheorganisaties akkoord met Verbindend Verklaring

Ondernemersgroep KijK en brancheorganisaties zijn akkoord met het aanvragen van een Verbindend Verklaring (VV). Door de Verbindend Verklaring betalen alle glastuinbouwondernemers in Nederland mee aan gewasoverstijgend onderzoek in de programma's Kas als Energiebron, Het nieuwe doen in plantgezondheid en…

Kamer maakt werk van herziening plantenziektenwet

Hoe krijgen we weerbare, productieve planten die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen? En hoe zorgen we voor de ontwikkeling en het behouden van een adequaat, effectief en zo min mogelijk belastend maatregelen- en middelenpakket om te kunnen ingrijpen indien dat nodig is? Bij deze vragen draait het…

Rabobank Tuinbouwupdate november 2018:

"Wisselende resultaten glasgroenten, phalaenopsis in crisis en nog meer keurmerken doen sector geen goed"

De marktomstandigheden voor de Nederlandse tuinbouw zijn redelijk. Echter laat de droogteperiode van afgelopen zomer zijn sporen na, schrijft de Rabobank in hun tuinbouwupdate voor november 2018.  De Rabo Tuinbouwbarometer is in het vierde kwartaal een fractie lager dan een kwartaal eerder. De effecten van de droogteperiode…

Positieve uitkomst stikstofonderzoek geeft glastuinbouwuitbreiding Deurne weer hoop

Goed nieuws voor de glastuinbouwontwikkeling in Deurne: uit onderzoek van bureau Witteveen en Bos naar de effecten van glastuinbouw op de stikstofuitstoot is gebleken dat de…

Kwartaalaangifte btw voor telers en tuinders van de baan

De jaaraangifte voor btw voor boeren en tuinders en andere kleine ondernemers blijft behouden. Zij hoeven niet elk kwartaal btw-aangifte te gaan doen. Op die manier besparen…

Spanje:

Zaadsector heeft "onmiskenbaar groeipotentieel"

De Spaanse zaadsector heeft het "onmiskenbare groeipotentieel om zich te positioneren als een van de meest actieve zaadsectoren ter wereld". Dat werd unaniem gesteld tijdens de conferentie over zaden die georganiseerd werd door de Nationale Coöperatie van Plantenkwekers (ANOVE). Om dit te bereiken, is de steun en…

Toch nog kavel vrij voor derde Polenhotel Maasdijk

Tholen – Het was een tijdje stil in Polenhotelgate, maar nu blijkt er toch een mogelijkheid te zijn voor de komst van een derde Polenhotel op Honderdland in Maasdijk. Zolang…

Bayer deelt binnenkort eigen glyfosaatstudies én gaat in beroep tegen veroordeling in VS

Bayer gaat in beroep tegen de veroordeling van Monsanto tot het betalen van een schadevergoeding van 78,5 miljoen dollar. In augustus werd het bedrijf veroordeeld tot deze…

Droogte raakt glastuinbouw nauwelijks en vertrouwen in toekomst blijft hoog

Ook in het derde kwartaal van 2018 is de Agro Vertrouwensindex gedaald ondanks dat er voor de meeste sectoren een voorzichtige toename van het vertrouwen is geregistreerd. Het vertrouwen van ondernemers in de tuinbouwsectoren is het hoogst, terwijl zij ook de relatief positief tegenover de toekomst…

Werkstress beroepsziekte nummer één

Werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Een werkgever kan - behalve voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt - veel doen om te…

Douane

Download de Brexit-toolkit

Omdat het voor ondernemers lastig is te bepalen welke voorbereidingen zij met het oog op de Brexit op 29 maart a.s. wanneer moeten treffen (en hoe), heeft de Douane een Brexit-toolkit samengesteld…

Lithiumbatteijen in landbouwmachines

Dankzij de innovatie van lithiumbatterijen wordt het steeds interessanter om deze ook in de landbouw in te zetten. Het Italiaanse Bagioni heeft daarom besloten deze batterij nog verder te verbeteren door een oplaadindicator bij te voegen. Slechts enkele maanden na het indienen van het octrooi zijn er al verschillende bedrijven die interesse…

Kwartaalaangifte btw voor tuinders van de baan

De jaaraangifte voor btw voor boeren en tuinders en andere kleine ondernemers blijft behouden. Zij hoeven niet elk kwartaal btw-aangifte te gaan doen. Op die manier besparen…

Ook perziken, aardbeien, appelsen, tomaten, paprika’s, aubergines, kiwi’s, kaki’s

Niet alleen peren via Litouwen/Wit-Rusland naar Rusland

In augustus 2014 werd de importboycot in Rusland voor verse groenten en fruit uit o.a. EU landen ingesteld. Er kwam daarna een zeer forse toename van de handel in verse groenten en fruit op gang via Litouwen en vervolgens Wit Rusland naar Rusland. Bij deze handel is peren een belangrijk product maar…

Gratis AGF-afvoer voor groothandels

Groenten- en fruitafvalhandel via Rotterdamse markt

Groothandels zouden hun rotte AGF producten gratis via de Rotterdamse markt kunnen afvoeren. Sommige markthandelaren worden ervan verdacht naast het eigen afval dat gratis…

Burgemeester van Westland, Agnes van Ardenne, verdedigt onteigeiningsbeleid:

"Het bieden van te hoge prijzen drijft prijs op en kan markt ontwrichten"

Sinds 2015 is Coalitie HOT bezig met het aankopen van glastuinbouwgrond om daarmee de herstructurering van het Westland op gang te brengen. Inmiddels is veertig hectare aangekocht en dat is niet veel. Maar dat komt niet door een te gierige opstelling, zoals de coalitie wel verweten wordt, aldus…

Overheden investeren samen 600 miljoen in klimaatadaptatie

Nederland klaarstomen voor veranderend klimaat

Alle lagen van de Nederlandse overheid gaan fors investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering oftewel klimaatadaptatie. Gisteren…

Tweede Regionale Voedselzekerheidsconferentie 6 november 2018, Seoul, Zuid-Korea

"Om klimaatverandering hoofd te bieden is systeemverandering nodig"

Zonder landbouw kan de groeiende wereldpopulatie niet gevoed worden. Om dat voor elkaar te krijgen en om de klimaatsverandering het hoofd te bieden is een systeemverandering noodzakelijk. Kennis, expertise en goede voorbeelden zijn voorhanden, maar om hiervan gebruik te kunnen maken moet er meer…

Docenten bijgepraat over ontwikkelingen Het Nieuwe Telen

Begin november kwam een derde groep docenten uit het middelbaar en hoger tuinbouwonderwijs bij elkaar in Dronten om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen en achtergronden van Het Nieuwe Telen (HNT). "Met de onderlinge samenhang van de drie plantbalansen en de drie kasbalansen vielen veel…

Ctgb zet mogelijkheden tot 30 maart 2019 op een rij

Brexit heeft gevolgen voor aanvragen en toelatingen

Op 30 maart 2019, 00.00 uur verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie. De Brexit is dan een feit. Wat betekent dit voor aanvragen en toelatingen van…

Bodemdaling vooral op veen- en kleigrond in West-Nederland groot

Nederland zakt sneller weg dan gedacht

De Nederlandse bodem daalt meer dan verwacht, blijkt uit een nieuwe bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG). Het Westlandse De Lier…

Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing

Gesaneerde asbestdaken zijn per direct vrijgesteld van de afvalstoffenheffing. Een wetswijziging daartoe is donderdag aangenomen door de Tweede Kamer bij een stemming over fiscale vergroeningsmaatregelen. LTO Nederland heeft hiervoor gepleit. Het amendement werd ingediend door SGP-Kamerlid Chris Stoffer en gesteund door Pieter Omtzigt…

Inspectie SZW verstevigt toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk

"Krapte op arbeidsmarkt verhoogt arbeidsrisico's"

Werkgevers en werknemers die zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. En die zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen,…

"Gunfactor nodig om goed te kunnen ondernemen"

De hele agrifoodketen staat voor een uitdaging: Hoe kan de land- en tuinbouw toekomstbestendig worden gemaakt? Deze vraag stond 14 november centraal in Circl, het circulaire…

"EU versnelt de digitale transformatie van de Europese agrifood sector"

Het SmartAgriHubs-project maakt een brede digitale transformatie van de Europese landbouw- en voedingssector mogelijk. Met cofinanciering van €20 miljoen dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, wil het project een uitgebreid pan-Europees netwerk van digitale innovatiehubs (DIH's) bouwen. Het…

LTO Nederland:

"Debat over GLB na 2020 komt in nieuwe fase"

De afgelopen weken is er in Brussel driftig vergaderd over het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) na 2020. Op alle fronten wordt geprobeerd om vóór de komende Europese verkiezingen (23-26 mei 2019) tot een politiek akkoord te komen. Het is erg onzeker of dat gaat lukken. LTO Nederland geeft de…

De bevolkingsdichtheid wereldwijd

Mexico investeert fors in hoogwaardige teelten

De Mexicaanse bevolking heeft sterke wortels in de tuinbouw, waardoor deze sector een van de meest dynamische in het land is geworden met een sterke economie, technologie,…

Kim (15) doet onderzoek naar het Westlands dialect

Voor een werkstuk dook de 15-jarige Kim van Niekerk in het Westlands dialect. Dat staat bol van de kasgerelateerde uitspraken. "Kort en krachtig, zodat men vanuit de schuur…

Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming wordt verplicht

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor professionele teeltadviseurs gewasbescherming de verplichting om in het bezit te zijn van het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming. Beeld: ©NVWA Dit besluit  is op 13 november gepubliceerd. Er bestaan al Bewijzen van Vakbekwaamheid voor professionals die handelen en werken met gewasbeschermingsmiddelen. Door…

Kees van Oostenrijk en Mart Valstar over voorbereiden op de Brexit

Voorbereiden, maar waar op?

Tholen - De Nederlandse regering roept bedrijven constant op om werk te maken van de Brexit. Uit onderzoek blijkt dat slechts vijf procent van de bedrijven voorbereidingen treft. Te weinig, aldus minister Kaag, want alle scenario’s liggen nog open. Maar hoe doe je dat? Hoe kan een bedrijf zich voorbereiden op iets dat zoveel…

Laurens Maartens, NBWM:

Brexit: May wankelt en het pond krijgt klappen

Gisteren leek een Brexit-akkoord nog binnen handbereik. Vandaag neemt de kans flink toe dat Groot-Brittannië straks zonder goede afspraken uit de Europese Unie stapt. Op de…

WUR: "Doel 2020 waarschijnlijk niet haalbaar"

CO2-emissie glastuinbouw in 2017 na jarenlange daling beperkt gestegen

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw nam in 2017 met 0,2 Mton toe naar 5,9 Mton. Dit kwam vooral door toename van het energiegebruik per m2 en een stijging van de verkoop van elektriciteit. Daarnaast heeft de glastuinbouw in 2017 twee keer zoveel duurzame elektriciteit ingekocht. De CO2-emissie ligt…

Vlaams actieplan water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister

Het departement Landbouw en Visserij heeft op 15 november het “actieplan water voor land- en tuinbouw” overhandigd aan de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke…

Flower Science Café bij BaseClear, Leiden

"Nieuwste DNA technologieën gaan voor grote veranderingen zorgen in de sierteelt"

Tholen - We horen met grote regelmaat over nieuwe veredelingstechnieken en over de grote versnellingen die hiermee gemaakt gaan worden. Voor de meesten van ons een ver-van-hun-bed show, maar voor onze branche toch ook een spannende vraag. Gaat de boot niet aan mij voorbij, heeft mijn buurman straks…

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:

Lichte stijging waterschapsbelasting in 2019

Het bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 14 november de begroting voor 2019 vastgesteld. In 2019 betalen de meeste huishoudens en agrariërs iets meer waterschapsbelasting dan in 2018. "Door de snelle veranderingen in het klimaat hebben we steeds meer te maken met hevige buien, langere perioden…

Veel animo voor SDE+ Zon-PV en Wind in najaarsronde 2018

RVO.nl ontving 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ najaar 2018. Er is ruim € 7,7 miljard subsidie aangevraagd. Op 15 november 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over het verloop van de openstelling SDE+ najaar 2018. Zon-PV blijft populair - men vroeg hier een budget…

Reed Business verkoopt Nederlandse agrarische vakbladen aan Misset Uitgeverij

Reed Business wil de activiteiten in Nederlandse agrarische media verkopen aan Doorakkeren. De activiteiten worden ondergebracht in de nieuwe onderneming Misset Uitgeverij,…

Column Laurens Maartens, Nederlandsche Betaal- en Wisselmaaschappij:

Brexit: Deal! Of toch niet?

Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over de Brexit-voorwaarden. Daarmee komt voorlopig een eind aan het makkelijke deel van de scheiding: nu brandt de echte strijd los,…

Brits kabinet stemt in met voorlopig brexitakkoord

Thole n – Na een urenlange vergadering heeft het Britse kabinet zich achter het voorlopige brexitakkoord geschaard dat premier May presenteerde. Ondertussen is ook het bijna…

Europese Commissie wil 191 miljoen euro aanwenden bij promotie van groenten en fruit in 2019

Het programma voor 2019 voor de promotie van landbouw- en voedingsproducten buiten de Europese Unie focust op markten met een hoge groei. De Europese Commissie stemde op 14…

Stichting FES Bedrijfsleven Oostland over groeikansen Het Kleihoogt:

"Nu 130 hectare, maar verdubbeling is mogelijk"

De herstructurering van het tuinbouwgebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland moet op korte termijn starten. Door een efficiëntere inrichting van het gebied - dat de naam Het Kleihoogt krijgt - zou de tuinbouw verder kunnen groeien. Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting FES Bedrijfsleven…

Ctgb jubileumsymposium ‘Tussen brein en onderbuik’

"Risicoperceptie blijkt een discussie van waarden"

Vanwege het 25-jarig jubileum van het College organiseerde het Ctgb woensdag 7 november 2018 een symposium over risicocommunicatie en risicoperceptie onder de titel ‘Tussen brein en onderbuik’. De afgelopen vijfentwintig jaar is de publieke belangstelling voor het werk van het Ctgb enorm toegenomen. De…

Experts voorspellen voedingstrends 2019

Terwijl 2019 nadert, zien we steeds meer voedingsmiddelen die niet zo bekend zijn, maar wel veel voedingsstoffen bevatten. We kunnen steeds meer voedselbronnen en planten op ons bord identificeren. Dit zijn enkele van de voorspellingen voor 2019 van de faculteitsleden van het Instituut voor Voeding en…

Brits kabinet vandaag bijeen na bereiken voorlopige overeenkomst

Brexitdeal: Britten kunnen langer in douane-unie blijven

Tholen – De Britse en Europese onderhandelaars hebben overeenstemming bereikt over de brexit. Vanmiddag om 14:00 uur GMT staat een kabinetsberaad gepland waar de Britse…

Regeling steeds minder populair, Nederlandse aanvragen dalen

Royal ZON ziet af van Europese subsidie vanwege strenge regels en weinig opbrengst

Tholen – De aanvragen voor Europese GMO-subsidie worden in januari 2019 pas definitief beoordeeld, maar langzamerhand is het de vraag hoeveel aanvragen er daadwerkelijk…

Brede weersverzekering wordt per 2020 voordeliger

De assurantiebelasting van 21% op de brede weersverzekering komt te vervallen. Dat voornemen heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) maandag 12 november bekend gemaakt. LTO Nederland heeft in de afgelopen maanden flink gelobbyd voor een vrijstelling op de assurantiebelasting en is verheugd over dit…

Ctgb verwacht eind 2021 achterstanden te hebben ingelopen

"Meer complexe biocidenaanvragen verlengen de beoordelingstijd"

Eind oktober publiceerde het Directoraat voor gezondheidszorg en voedselveiligheid van de Europese Commissie (DG Santé) een rapport over de invoering van de Europese…

Gert Mulder (GroentenFruit Huis) over naderende Brexit:

"Prepare for the worst, hope for the best"

Tholen - Dat de Brexit er - in welke vorm dan ook - aan zit te komen, is een ding dat zeker is. De grote vraag is nu of er een transitieperiode gaat komen. "Mijn gevoel is dat…

"Ten minste tien soorten telen en verantwoordelijk voor verpakking en vervoer"

Deelnemende telers aan wietproef krijgen grote verantwoordelijkheid

Tholen - Het Nederlandse wietteeltexperiment krijgt langzamerhand steeds meer vorm. Uit recente berichtgeving vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat…

Ben Tax, Rijk Zwaan:

"Nederland is een fantastisch vestigingsland"

Eind oktober maakte veredelaar Rijk Zwaan de jaarcijfers over 2017/2018 bekend. De omzet daalde met 2% naar 413 miljoen euro en de nettowinst daalde met een derde tot 59…

Douane en brexit: "Kom in actie"

Roel van ’t Veld is brexit-coördinator bij de Douane. Met zijn team is hij drukdoende alles in goede banen te leiden voor het naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie…

VS:

Onderzoek plantreactie bij stress door kou

Wanneer de temperatuur daalt, kunnen planten niet bij elkaar kruipen. Buiten, blootgesteld aan de kou, ondergaan planten in plaats daarvan een reeks biochemische veranderingen…

Vietnam wil samenwerking met Israëlische hightech landbouw

Hanoi wil dat Israëlische bedrijven, die volgens de Vietnamezen altijd pioniers zijn geweest in het toepassen van wetenschap en technologie in de landbouwproductie, samenwerken met de stad en de stad ondersteunen in hightech-landbouw. Dit werd gezegd door vicevoorzitter van de Hanoi People's Committee…

In totaal ontvangen 6 projecten 28 miljoen euro

NWO en bedrijfsleven delen subsidies uit voor betere sla en agrofoodrobots

Ruim 75 wetenschappers kunnen sinds gisteren aan de slag met nieuwe innovaties, samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt binnen zes grote onderzoeksprogramma’s, waarvoor op 8 november groen licht werd gegeven. De onderzoeken richten zich onder andere op de ontwikkeling…

Werken aan uitdagingen in agrosector in het beleidshart van Nederland

Nieuw gebouw, beleid én onderzoek op Haagse locatie WUR

Het kabinet ziet kringlooplandbouw als dé toekomst van de landbouw. Tijdens de opening van de nieuwe Haagse locatie van Wageningen University & Research (WUR) in het WTC gaven de diverse sprekers aan dat goed sociaal en economisch onderzoek essentieel is om te komen tot de juiste afwegingen in het…

LTO en FNV zetten vraagtekens bij wetsvoorstel dat sector met flinke kostprijsverhoging opzadelt

Minister Koolmees wil arbeidsmarkt 'grondige opknapbeurt' geven

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Op 7 november heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers…

Hagenezen met bijstandsuitkering aan het werk in Westlandse kassen

De gemeente Den Haag gaat nog eens 500 mensen per jaar extra uit de bijstand halen en aan een baan helpen. De gemeente gaat proberen om voor hen passend werk te vinden. Daar…

Canada (ON): Huiseigenaren komen in opstand tegen kassenbouw

Een groep van huiseigenaren in Kingsville, Ontario, heeft maandagavond een bijeenkomst gehouden met leden van de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst hebben de huiseigenaren de gemeente opgeroepen om de bouw van kassen in het gebied te stoppen voordat het gehele landschap in de kleine…

Provincie Gelderland:

"Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen schreeuwen om nieuwe samenwerking"

Op 1 november werd in Klarenbeek een bijeenkomst gehouden rondom het thema 'vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen' (VAB). In een voormalige kas spraken ruim 70 agrarische…

Zinderende zomer was uitdaging voor telers en voor keurmeesters

De afgelopen hete periode plaatste veel telers en ook ZON voor tal van uitdagingen. En mogelijk krijgt de voorbije hitte deze winter en zelfs in het nieuwe seizoen nog een…

Leroy Smits, belastingadviseur BDO

“AGF-bedrijven denken wel na over opvolging, maar regelen te weinig”

Tholen – “Een groot deel van de bedrijven in de AGF-sector is familiebedrijven, die zijn opgezet door vorige generatie(s). In de sector zien wij dat het bewustzijn over het…

Wereldbank bezorgt over Marokko's economische vooruitzichten

De economische en politieke transformaties in Marokko van de afgelopen jaren zijn nog niet voldoende om de gemengde kijk van de Wereldbank op het groeipotentieel van Marokko…

Roelof de Haan, Glastuinbouwgebied Het Grootslag:

“Dit voorjaar was het sentiment ‘bouwen-bouwen’, maar inmiddels is er pas op de plaats gemaakt”

Tholen – Er wordt nog steeds volop gebouwd in glastuinbouwontwikkelingsgebied Het Grootslag. Door wie actief is op sociale media kon ‘live’ meegekeken worden met de bouw bij Jansen Paprika, waarvan door teler Ivo Jansen regelmatig bouwupdates op Linkedin en Facebook (op 2 november nog het storten van het…

Laurens Maartens, NBWM:

Amerika kiest en de dollar krijgt klappen

Op politiek vlak zijn de Verenigde Staten van Amerika behoorlijk verdeeld. Dat is gunstig voor aandelen, maar minder mooi voor de prijsontwikkeling van de dollar, constateert…

Spanje: Gemiddelde prijs landbouwgrond steeg met 200 euro/ha

De door het Spaanse Ministerie van Landbouw, Visserij en Voeding (MAPA) verspreide enquête over landprijzen laat een groei van 2 % zien. Rekening houdend met de toename van…

Goed voorbereid met de training Crisiswoordvoering

Is men voorbereid op woordvoering in crisistijd? Is men zich bewust van het risico op reputatieschade voor uw bedrijf of product? Speciaal voor de professionals in de food en…


© GroentenNieuws.nl 2018