Management info

Helft EU-lidstaten is voor invoering herkomstetikettering

Nederland vreest handelsbelemmeringen bij invoering herkomstetikettering

Ongeveer de helft van de lidstaten in de Europese Unie zijn voor een verplichte herkomstetikettering op zowel primaire landbouwproducten als voor ingrediënten van…

Agriport heeft niet genoeg aardwarmte om te groeien

Tholen - De bodem in Noord-Holland Noord barst van de aardwarmte. Er is 2,5 keer meer warmte dan dat er momenteel vraag is, zo blijkt uit een energieverkenning door de provincie Noord-Holland. Goed nieuws voor telers, al valt er wel een kanttekening bij te plaatsen: juist onder glastuinbouwgebied…

ODE voor dummies

Een kassa die uit de lucht komt vallen en een rond stuiterende tomaat de weg verspert, het is een beeldende manier om gevolgen van de ODE-tariefsverhoging bij de leek onder de aandacht te brengen. Het tarief voor elektriciteit gaat met 177% omhoog en daardoor worden glastuinbouwbedrijven geremd in het proces om af te stappen…

Italië arresteert maffialeden voor fraude met EU-landbouwsubsidies

Italiaanse autoriteiten hebben op Sicilië zeker 94 verdachten gearresteerd in een omvangrijke fraudezaak. Leden van twee maffiaclans zouden landbouwsubsidies van de Europese…

Friesland kijkt naar vulkaan voor aardwarmte

De Fryske Nasjonale Partij wil laten onderzoeken of Leeuwarden stroom kan winnen uit aardwarmte, die wordt afgegeven door een oude onderaardse vulkaan. Leeuwarden kijkt al…

proefboring voorlopig nog niet aan de orde

Plan voor geothermie in Rotterdamse haven verder uitgewerkt

Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor geothermie in het westelijk deel van de Rotterdamse haven. De twee bedrijven hebben…

Financieel steuntje in de rug voor vermifiltratieproject voor emissiebeperking

In december 2019 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan een nieuw project: Vegeta.…

Bernard Oosterom nieuwe bestuurder Varb

Met ingang van januari 2020 is Bernard Oosterom aangetreden als bestuurder van Stichting Varb. Hij volgt hiermee Jeroen den Hengst op die per 31 december 2019 zijn functie na…

Britten vieren Brexit Day met aftelmoment, lichtshow en speciale munt

De Britse premier Johnson heeft de plannen voor de viering van Brexit Day uit de doeken gedaan. De breuk met de Europese Unie op 31 januari zal uitbundig worden gevierd met…

Nederland vertelt tuinbouwverhaal op Grüne Woche 2020

Voor een gezond, verantwoord en lekker tussendoortje kunnen bezoekers aan de Grüne Woche van 17 tot en met 26 januari terecht in de Holland hal op de Grüne Woche. In hal 18, direct na ingang Messe Nord, is hier de stand van Obst Gemüse Haus gezamenlijk met Conference peren, waar Duitse consumenten zelf…

herstructurering anno 1998

Scharreltuinders in een glazen getto

"In werkelijkheid is het Westland een volstrekt verouderd productiegebied en een speldenknop in de 250 duizend hectare glastuinbouw die de wereld rijk is. De bereikbaarheid is…

voorbeelddocument AKF beschikbaar

Huis- en leefregels voor huurders huisvesting in alle talen

In de huisvestingsnorm van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) is de eis opgenomen dat werknemers geïnformeerd moeten worden over huis- en leefregels. Deze regels dienen in…

Werkconferentie Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020-2022

Arbeidsmarktplannen glastuinbouw komen 1 april uit

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland nam gisteren het rapport “Arbeid in de toekomst. Inzicht in de arbeid en goed werkgeverschap in de tuinbouw” van Wageningen University & Research in ontvangst. Van der Tak deed dit tijdens de Werkconferentie Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020 –…

Pre-exportcertificaat vervangt Europees Communicatie Document

Het pre-exportcertificaat vervangt het Europees Communicatie Document (ECD). De lidstaten van de EU wisselen met dit certificaat fytosanitaire informatie uit om een…

SjaakTopics: ODE-heffing 2020 komt er

Pech gehad, vooralsnog gaat de verhoging van de ODE gewoon door. Wel wordt er gezocht naar mogelijkheden om tuinders tegemoet te komen, zo vertelt Sjaak van der Tak in…

Glastuinbouw Nederland wil drempelwaarde

"Er is creativiteit nodig om emissievergunning NOx te bemachtigen"

Glastuinbouwbedrijven hebben een vergunning nodig wanneer ze NOx uitstoten, tenminste zo hangt de vlag er op dit moment bij. Maar er is creativiteit nodig om die vergunning te…

Gemaal Van der Burg kan minder aan terwijl waterkwaliteit goed blijft

In 2019 heeft het hoogheemraadschap Delfland samen met de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) en telers rondom het gemaal J.J.J.M. van der Burg een proef…

Federatie Particulier Grondbezit:

"Principe-akkoord leidingaanleg LTO-Gasunie schiet fundamenteel tekort"

Onlangs tekenden LTO Nederland en Gasunie een principe-akkoord over leidingaanleg door land van boeren en tuinders.  Hoewel het hernieuwde akkoord verbeteringen lijkt te kennen,…

rechter volgt in nieuwe zaak 'Schenkeveld-lijn'

Wie netcapaciteit vraagt, moet krijgen

Een regionale netbeheerder heeft een dwangsom opgelegd gekregen in een zaak waarin een groot energiepark vroeg om aansluiting op het elektriciteitsnet. Na uitspraak van de…

opnieuw rechtszaak tegen gemeente Westland

Kwekers in de Kunst wil nog een ton terug

Kwekers in de Kunst begint een nieuwe rechtszaak tegen de gemeente Westland. Nu de rechtbank heeft bepaald dat de ‘kwekers’ recht hebben op een ton die voormalig burgemeester…

BPL Pensioen hoeft in 2020 niet omlaag

De dekkingsgraad van BPL Pensioen is te laag, maar in 2020 hoeft de premie niet omlaag. Op 1 januari is de premie zelfs verhoogd. Ook in 2021 gaat de premie omhoog. Daarnaast…

export kasmaterialen steeds internationaler

Minder maar duurdere kasgroentenexport in 2019

Nederland heeft over 2019 de hoogste exportwaarde voor groenten ooit behaald. De waarde van de export van kas- en vollegrondgroenten bedroeg 7,3 miljard euro in 2019, bijna…

Samir Amghar over zijn 'top job' bij de gemeente Lansingerland:

"De positie van onze tuinbouw is uniek in Nederland en de wereld"

Samir Amghar werkt binnen de afdeling Economische zaken van de gemeente Lansingerland en richt zich vooral op de glastuinbouw, ook wel Greenport genoemd. "Ik heb altijd al een…

Westlands wethouder Abee 18 februari geïnstalleerd

Albert Abee wordt tijdens de raadsvergadering van 18 februari geïnstalleerd als nieuwe wethouder van Westland. Dat laat CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer weten aan de WOS. Abee is de opvolger van Karin Zwinkels, die eind november vorig jaar opstapte. De 64-jarige Abee is nu nog wethouder in de gemeente…

Welke teler heeft er lokale groenten voor Friesland?

Boeren, tuinders en diverse milieuorganisaties hebben zich verenigd in het Friese Voedselweb. De club groepeert allerlei losse initiatieven op het gebied van biologische en/of…

twee andere beoogde locaties afgewezen

Rechter akkoord met woningbouw op plaats leegstaande kas Rijsenhout

Tholen - Op de plaats van een kas in Rijsenhout waar nu nog caravans staan, komen straks 25 seniorenwoningen. De rechtbank in Haarlem heeft daartoe onlangs beslist. Twee…

Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland

Westlandse subsidie voor vertical farming, biogas in de tuinbouw en datagedreven telen chrysant

Een vertical farming consortium in het World Horti Center, biogasproduct voor tuinbouwdoeleinden en een project voor datagedreven telen van chrysant behoren tot de vier organisaties die subsidie hebben gekregen in de tweede indieningsronde van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland. Op basis…

ING en ABN AMRO analyseren 2019 en kijken vooruit

"Verschillen tussen glasgroentelers nemen toe"

Eindigde het resultaat van Nederlandse tomatentelers in 2019 op, net boven of net onder het vijfjarig gemiddelde? In november leek het erop of net boven nog haalbaar was, maar…

VS en China ondertekenen gedeeltelijk handelsakkoord

Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben afgelopen woensdag hun handtekening gezet onder een gedeeltelijke handelsdeal. "Het wordt niet groter dan dit. Deze twee…

Waalwijk controleert op uitbuiting: bij 18 van de 23 bedrijven is het mis

Waalwijk controleerde samen met politie, inspectie en belastingdienst bij 23 bedrijven. Zij controleerde bij Aziatische horeceaondernemers, groenten- en fruittelers en…

99,1% aanvragers heeft beslissing basisbetaling 2019 gekregen

In 2019 heeft het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 44.831 aanvragen gekregen voor uitbetaling van betalingsrechten. Dit is een subsidie uit het…

ACM was bevoegd om boetes op te leggen bij kartel koel- en vrieshuizen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) was bevoegd om diverse bedrijven in de koel- en vrieshuizensector boetes op te leggen voor concurrentiebeperkende afspraken. Dat heeft…

Agractie kondigt nieuwe publieksactie nabij supermarkten aan

De boerenorganisatie Agractie kondigt nieuwe acties aan in de nabijheid van supermarkten. Volgens de actiegroep worden veel producten in de Nederlandse supermarkten verkocht…

cijfers Agrimatie tonen terugkerende pieken en dalen

Groentenprijzen sterk seizoensgebonden

De voedselprijzenmonitor van Wageningen University & Research volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig…

Hedendaagse tomaat nauwer verwant aan 'onkruidachtige' voorganger dan gedacht

In een nieuw onderzoeksverslag van de Universiteit van Massachusetts Amherst heeft een team onderzoekers onder leiding van professor Ana Caicedo en Hamid Rafizard de…

Too Good To Go

B Corp certificaat op zak en uitbreiding naar de Verenigde Staten

Sinds 14 januari mag Too Good To Go zich Certified B Corporation noemen. Slechts 4 jaar na de oprichting in Denemarken heeft de app tegen voedselverspilling het duurzaamheidscertificaat ontvangen.  Certified B CorporationHet internationaal gewaardeerde certificaat wordt afgegeven aan bedrijven die kiezen voor…

Recordareaal voor Duitse glastuinbouw

De investeringen in nieuwe kassen voor de teelt van vruchtgroenten zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Alleen in 2018 zijn er meer grote glastuinbouwbedrijven in gebruik…

Landbouwpotjes moeten groener voor Green Deal

De Green Deal, die is er. Maar het geld, 1 miljard euro voor de komende tien jaar, waar moet dat vandaan komen? Het is schrapen geblazen en ook land- en tuinbouwpotjes blijven…

areaaldiscussie Westland aangeslingerd na oproep Wouter Kuiper

"Bedrijven kiezen op termijn wat het beste voor hen is"

Tholen - De oproep van Wouter Kuiper, die tot zijn grote spijt ziet dat het Westland 'ouwe meuk' wordt', heeft flink stof doen opwaaien. Aan de nodige koffietafels was het…

"Collectieven moeten nu de daad bij het woord voegen"

In december nam Sjaak van der Tak afscheid als voorzitter en stuurgroeplid van Platform Duurzame Glastuinbouw. Tevreden, dat is het woord dat als eerste in hem opkomt. “Schoon…

"Zuid-Afrika kan cannabisvoorraadschuur van de wereld worden"

Sinds anderhalf jaar gedoogt Zuid-Afrika de teelt en export van medicinale cannabis. Telers, boeren eigenlijk in Zuid-Afrika, verwachten nu een volgende stap, namelijk…

Johan Geeroms, Euler Hermes

"Na China is nu Europa aan de beurt in de Amerikaanse handelsoorlog"

Denk niet dat de handelsoorlog voorbij is nu China en de Verenigde Staten een Fase 1-deal hebben gesloten. Na China is nu Europa aan de beurt. Dat stelt Johan Geeroms, Hoofd…

"Inzetbaarheid medewerkers is belangrijker dan ooit"

Medewerkers zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Hoe houden bedrijven oudere medewerkers fit en vitaal aan het werk? En hoe kan er…

Nederlandse goederenimport uit China ruim 39 miljard euro

In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd. Bedrijven voeren uit China relatief…

10 ton paprika’s gestolen uit kas in Almería

In november vond er een diefstal plaats van 10.000 kilo California paprika’s in een kas in het westen van de Spaanse provincie Almería. Het verlies voor de teler wordt geschat…

Brits Lagerhuis stemt in met Brexit-deal

Het Britse Lagerhuis heeft met 330 stemmen voor en 231 tegen ingestemd met de Brexit-deal. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk per 31 januari 2020, om 0.00 uur,…

Sjaak van der Tak in bestuur Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Glastuinbouw Nederland gaat zitting nemen in het bestuur van de nieuwe stichting Kenniscentrum Arbeidsmigranten. “Wij willen ons inzetten om het bestaande beeld rondom…

Voorkeursrecht Gemeenten dreigt glastuinbouwontwikkeling Pijnacker-Nootdorp lam te leggen

Tholen - Op 7 januari is door de gemeente Pijnacker-Nootdorp het Voorkeursrecht Gemeenten ingevoerd. Daarin worden grondeigenaren verplicht grond voor verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Dat kan flinke consequenties hebben voor glastuinbouwondernemers in de vier gebieden waar de wet gaat gelden.…

Arian Ververs, ICC Consultants:

Financiering in 2020: zonnig met kansen op buien of bewolkt met opklaringen?

Afgelopen jaar kan volgens Arian Ververs van ICC Consultants beschreven worden als een jaar met veel verwarrende ontwikkelingen. "Aan de ene kant stemden veel economische data…

Australische bosbranden 2019-2020 gevolgd door satelliet

Deze video toont de verwoestende effecten van de bosbranden in december 2019 / januari 2020 in Australië. Het totale verbrande gebied in het nationale park Kanagra-Boyd en het omliggende gebied is ongeveer 270.000 hectare (2.700 km2). Dit is gelijk aan de oppervlakte van Hong Kong of Luxemburg. Voor de…

Welke vijftig tech-bedrijven gaan de tuinbouw radicaal vernieuwen?

Met de tweejaarlijkse verschijning van de Hillenraad100 (in 2019 werd in de Ridderzaal in Den Haag de nieuwste Top100 bekend), is het in 2020 weer tijd voor een themajaar. Na de HillenraadSUB40-themacompetitie in 2018 zet Hillenraad dit jaar in op een bijzondere thema-uitgave, namelijk de…

huisvesting op terrein teler in beraad

Westland komt uiterlijk in maart met voorstel arbeidsmigrantenhuisvesting

Het college van burgemeester en wethouders van Westland komt op zijn laatst in maart met een voorstel om huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente vlot te trekken. Die…

doelstelling zelfvoorziening voedsel 2019 overtroffen

Qatar steunt tiental glastuinbouwprojecten

Qatar heeft zijn doelstelling overtroffen om in 2019 zelfvoorzienend te zijn met betrekking tot diverse voedselproducten. De verwezenlijking van de doelstelling van 2019, die in het kader van de nationale strategie voor voedselzekerheid 2019-23 is vastgesteld, wordt door het land gezien als een grote…

wethouders gemeente Lingewaard:

"Tijd om te oogsten in glastuinbouwgebied NEXTgarden"

De wethouders Johan Sluiter en Aart Slob van de gemeente Lingewaard zijn (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in glastuinbouwgebied NEXTgarden. Hoe kijken zij nu aan tegen de ontwikkelingen die de vorige wethouder, Theo Peren, eind 2017 zag? Waar staat NextGarden op dit moment? En welke kant…

Principeakkoord leidingaanleg LTO Nederland en Gasunie

Gasunie en LTO Nederland hebben een principeakkoord bereikt over de aanleg van aardgasleidingen door land van boeren en tuinders. De organisaties hebben nieuwe afspraken…

15 januari 2020 - 7 januari 2021

DEI+-subsidieronde bijna open

Minder energie gaan verbruiken in een productieproces? Investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Voor dit soort pilotprojecten en…

Pensioenpremie BPL sinds 1 januari omhoog

Afgelopen najaar liet BPL werkgevers en werknemers weten dat het pensioenfonds er financieel niet goed voor staat en dat er mogelijk maatregelen genomen worden. Eén van de…

Wiebes ziet geen kans voor versnelde invoering

Warmtewet 2 laat nog zeker tot 2022 op zich wachten

Versnelde invoering van de Warmtewet 2, waar door de Tweede Kamer in een motie om is gevraagd, zit er als het aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ligt niet…

Ontwikkeling nieuwe norm voor bodembeschrijvingen

Normcommissie ‘Veldwerk en monsterneming’ gaat een nieuwe norm ontwikkelen op het gebied van bodembeschrijving. De aanleiding hiervoor is de nationale implementatie van ISO…

Uit onderzoek blijkt:

"Arbeidsmigranten zijn nodig en worden meer gewaardeerd"

Het percentage Nederlanders dat positief staat tegenover arbeidsmigranten neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek. 45% van de Nederlanders vindt het een goede zaak dat er…

"Waar halen we straks onze mensen vandaan?"

Frank van Gool van uitzendbureau Otto Workforce is slecht te spreken over beperking van arbeidsmigratie waar vicepremier Hugo de Jonge (CDA) afgelopen weekend op zinspeelde.…

Brabantse AGF-handelaar plukt komende weken frambozen in Australië

Teun van Roosmalen ervaart vreselijke gevolgen bosbranden tijdens rondreis

Tholen - Na twaalf jaar in de Nederlandse AGF-handel bij Aartsen en Gebr. van Aarle te hebben gewerkt, vond Teun van Roosmalen het afgelopen jaar tijd om zijn droom in vervulling te laten gaan. Inmiddels toert hij al acht weken door Oceanië, waar hij de prachtigste dingen ziet, maar tegelijkertijd ook de…

Ex-tuinders 't Zand maken plaats voor woningbouw

’t Zand is van oudsher een glastuinbouwgebied. Door concurrentie, regelgeving en economische veranderingen hebben veelglastuinbouwers in Nederland aan schaalvergroting moeten doen.Op ’t Zand was dit niet mogelijk. Dit gebied bestaat namelijk uitveel glastuinbouwbedrijven die naast elkaar bestonden op…

Gebruik groene gewasbeschermings­middelen over laatste decennium met 65% toegenomen

In de periode 2008-2018 is het gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen in Nederland met meer dan 65 procent toegenomen, zo blijkt uit de afzetcijfers waarop de Graadmeter Groene Gewasbescherming is gebaseerd. Dit instrument is recent door Nefyto ontwikkeld en gepresenteerd tijdens de jaarvergadering…

Wouter Kuiper, KUBO

"Het Westland wordt ouwe meuk”

Tholen - “Het Westland heeft een groot probleem. En dat probleem heet: het bestuur van de gemeente Westland,” steekt Wouter Kuiper van KUBO van wal. Turend vanuit zijn kantoor op de eerste verdieping van het pand ziet hij een verpauperd glastuinbouwgebied. “Vroeger was dit het neusje van de zalm. Hier moest je zijn als het ging…

Nieuwe Nationale Annex voor biologisch uitgangsmateriaal

Elk najaar komen, op verzoek van LNV, de expertgroepen voor biologisch uitgangsmateriaal bij elkaar. Zij hebben als taak om te beoordelen voor welke (sub)gewassen het aanbod aan biologisch zaad of vegetatief uitgangsmateriaal voldoende is om de vraag te dekken. Zijn de hoofdrassen biologisch beschikbaar…

Milieu-indicator gewasbescherming volgt CLM milieumeetlat op

In de plantaardige keten en de maatschappij is behoefte aan een transparant instrument voor het classificeren van de milieu-impact van het totaalpakket aan gewasbeschermingsmiddelen, de frequentie en de dosering. Een open rekentool, die onder meer kan worden toegepast in certificeringsschema's. Tot nu…

advies Belastingdienst

Zzp’er die meer of minder inkomsten in 2020 voorziet: pas nu de voorlopige aanslag aan

379.000 zzp’ers ontvangen in januari de voorlopige aanslag 2020 van de Belastingdienst. De Belastingdienst adviseert zzp’ers te controleren of het bedrag dat gebaseerd is op de gegevens over 2019 nog steeds klopt. Vooral wanneer zzp’ers voorzien komend jaar aanzienlijk meer of minder te gaan verdienen of…

Werkgever krijgt tot 1 april 2020 voor schriftelijkheidsvereiste WW-premie

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten – ook wel schriftelijkheidsvereiste genoemd – voor de lage WW-premie. Dit betekent…

Wilma van de Oever (GroentenFruit Huis) over Tuinbouw Ondernemingsprijs

“Meer naar buiten treden met de successen in de sector”

“We mogen de buitenwereld best meer laten zien van de successen die we boeken in de sector”, aldus Wilma van den Oever van GroentenFruit Huis. De belangenbehartiger, waar Wilma Communicatiemanager is, is al jarenlang sponsor van de Tuinbouw Ondernemingsprijs. “Het is een mooi podium om de…

"kennis nodig om leegstand te verhelpen"

Leegstaande Indiase kassen zoeken Nederlandse telers

Tholen - India is een opkomend tuinbouwland. Een van de regio's waar van oudsher al veel geteeld werd, is Goa, een deelstaat aan de westkust van het land met meer dan een…

Britse regering reserveert € 3,5 mld om verlies aan EU-landbouwsubsidies na Brexit te dekken

De Britse regering reserveert € 3,5 mld om telers in 2020 te helpen als na Brexit Europese landbouwsubsidies wegvallen. Het geld - dat over twee jaar zal worden gespreid - zal…

2020: Internationaal Jaar van de Plantgezondheid

"40% van de teelt wereldwijd gaat verloren door plagen en ziekten"

Volgens de laatste schattingen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) gaat jaarlijks tot 40% van de voedselgewassen verloren als gevolg van…

Michaël Wilde, Bionext:

"Met gedachteloos boodschappen doen, kom je in dit decennium niet meer weg"

Het buitenbeentje of hip en vooruitstrevend: lange tijd was biologisch vooral een nichemarkt. Maar dat gaat volgens Michaël Wilde, directeur Bionext, dit decennium flink…

Is gene editing de toekomst van de voedselproductie?

Om de wereldbevolking in de toekomst te kunnen voeden, zal de hoeveelheid geproduceerd voedsel in 2050 met 70% moeten toenemen. Een dreigend tekort aan voedsel is een groot…

Amerikaanse consumenten hebben voorkeur voor AGF zonder GGO-label

Consumenten zijn sterker geneigd om niet-geëtiketteerde AGF te kopen na geconfronteerd te zijn met producten met het label 'genetisch gemodificeerd', zo blijkt uit een…

grondprijs Almería in 2019 ligt 17 keer hoger dan het nationale gemiddelde

De duurste teeltgrond van Spanje ligt in Almería

Uit de resultaten van de grondprijsenquête die het Spaanse ministerie van Landbouw elk jaar opstelt, blijkt dat de duurste teeltgrond van Spanje in Almería ligt. In 2018 bedroeg de prijs voor een hectare intensieve glastuinbouw in deze provincie € 173.942, maar liefst 17 keer meer dan de gemiddelde…

Spaanse telers zouden zich meer moeten verenigen

De winstgevendheid en het concurrentievermogen van Spaanse kasgroenten brokkelt af

Het gebrek aan winstgevendheid en concurrentievermogen van de Spaanse kasgroenten was een van de belangrijkste punten die werden besproken tijdens een bijeenkomst van de sector in de week voor Kerst. De directrice van het departement Productie en Markten van het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij…

Nieuwjaarstoespraak Westlands burgemeester Arends:

"Discussie areaal Westland moet nu écht gevoerd gaan worden"

Op 2 januari heeft burgemeester van Westland, Bouke Arends, zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. In de Oude Kerk in Naaldwijk was zijn centrale thema ‘uitblinken’. In zijn speech had Arends onder meer aandacht voor de glastuinbouwsector en het afscheid van Karin Zwinkels. Arends tijdens de toespraak van…

een voorwaarde: er moet wel duurzaam

Startende agrarische ondernemers krijgen kans op financieel steuntje in de rug

Sinds 1 januari is het voor startende Nederlandse agrarische ondernemers mogelijk een lening aan te vragen voor het verduurzamen van hun bedrijf.  Na overname is het voor starters…

Wat gaat er veranderen?

Premiedifferentiatie WW vanaf 1 januari 2020

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 1 januari 2020 verandert het een en ander voor werkgevers. Zo wordt er een lagere WW-premie betaald over het loon van een…

Tuinbouw Ondernemersprijs, since 1986

"Er zijn altijd innovatieve ondernemers in de sector"

Midden jaren ’80 kon de glastuinbouw wel een oppepper gebruiken. Iets om te laten zien dat de ondernemers, in alle teelten die Nederland kent, goed bezig waren. Verschillende…

Albert Abee volgt Karin Zwinkels op als wethouder glastuinbouw in Westland

De fractie en het bestuur van CDA Westland dragen Albert Abee voor als nieuwe wethouder van Gemeente Westland. Hij vult de vacature op die is ontstaan door het vertrek van…

vol met bekende koppen, fusies, virussen, faillissementen en overnames

De best gelezen artikelen van 2019

Tholen - 2020 mag dan knallend zijn ingeluid, even terugblikken op vorig jaar met de onderstaande 'klikknallers' mag vast nog wel even. Wat waren de best gelezen artikelen van 2019 en wat de favoriete onderwerpen? Noodweer in Spanje bleek vorig jaar een garantie voor hoge leescijfers. Het was puinruimen…

'Westland (want daar wordt belicht)' duwt 'Oeauw Kassenbouw' van eerste plaatst Westlandse muziekranglijst

Het nummer 'Westland (want daar wordt belicht)' van de Westlandse band D!K schalde rondom Oud&Nieuw door Westlandse kassen en huiskamers. Het nummer, een bewerking van…

Joke Kras en Irene van der Knaap, Bureau KeK:

"We leren managers om het beste uit zichzelf en hun team te halen"

"Meer dan de helft van de medewerkers die weggaat, doet dat vanwege de relatie met hun directe leidinggevende", vertelt Joke Kras van Bureau KeK. "De beste managers weten hoe ze een balans aanbrengen tussen professionaliteit en menselijkheid. Dit zijn de managers die het succes van hun medewerker vieren,…

Joana Keur, Iber Lengua:

“Met een betere talenkennis scoor je punten bij klanten”

Tholen – Bijna 30 jaar geleden rolde taleninstituut Iber Lengua de AGF-sector binnen met hun specialisme in Spaans en Portugees. Inmiddels verzorgt het instituut trainingen in twintig verschillende talen, zowel in het eigen trainingscentrum als bij de cursist op de werkvloer. “We werken in allerlei…

Enrique de los Ríos (Unica Fresh) over o.a. investeringsfondsen, ToBRFV, demonstraties en Brexit:

"Spanje heeft er als telersland nr. 1 baat bij zijn belangrijkste coöperaties te verenigen"

In zijn elfjarige geschiedenis is het Spaanse Unica Fresh gestaag blijven doorgroeien, ook buiten de provincie Almería, de bakermat van de groep en de plaats waar het huidige hoofdkantoor gelegen is. Alleen al in het afgelopen jaar hebben de coöperaties Copisi, Sunaran, Coopaman en onlangs ook Nulexport…

Brexit-akkoord neemt onzekerheid voor periode na 2020 niet weg

De Britten zijn er na drie jaar uit: het Britse Lagerhuis is in principe akkoord met het Terugtrekkingsakkoord met de Europese Unie. De uitslag was 358-234. In de verwachting…

Jaap Bond nieuw boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De boegbeelden struikelen zo aan het eind van 2019 over elkaar. Na Dirk Duijzer als 'boegbeeld Agri&Food' is het nu Jaap Bond die per 1 januari 2020 boegbeeld word van…

Met dit certificatieschema moeten Planet Prooftelers het doen vanaf 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 moeten gecertificeerde Planet Prooftelers het doen met een nieuw, aangepast en aangescherpt certificatieschema. Daarin echter ook uitzonderingen,…

Zo verging het de 'directeuren voor 1 dag' in 2019

Een dagje meelopen met de directeur van een groot AGF- of tuinbouwbedrijf: goed voor de bedrijven zelf, die graag vers bloed van buiten aan zich binden en voor de studenten zelf die 'de uitgelezen kans kregen om eens rond te kijken in een onbekende sector. HortiHeroes organiseerde het ook dit jaar weer…

december 2019

Oxin Growers is de naam, RedStar en Kubo halen opgelucht adem, QQ failliet en hele dure groenten met een stukje tape

Tholen - Wie tegen het eind van het jaar 'nieuwsmoe' was, had pech dit jaar. Alsof iedereen op het laatst nog allerlei nieuwtjes de deur uit moest werken, zo stroomden de berichten de afgelopen weken nog binnen.  Laten we beginnen bij Oxin Growers. Het is de nieuwe naam die de gefuseerde telerscoöperaties…

Westlands college wil meer tijd in huisvestingskwestie arbeidsmigranten

Het Westlandse college van burgemeester en wethouders wil een initiatiefvoorstel om arbeidsmigranten tijdelijk te kunnen huisvesten op het terrein van tuinders niet al in…

2 miljard voor SDE+ voorjaar 2020

2 miljard euro valt er te verdelen in de extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in het voorjaar van 2020. De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Daarna volgt de…

Eigenaar gesloten kassencomplex Veen weekend in de cel

De eigenaar van het kassencomplex in Veen, dat vorige week donderdag werd gesloten, zat in ieder geval dit weekend, vast. Dat bevestigt de politie en schrijft Brabants…

"CO2-instapprijs dramatisch voor Duitse glastuinbouw"

De Duitse 'Zentralverband Gartenbau e. V.' (ZVG) is ontzet over de meldingen over een hogere CO2-instapprijs bij de certificaathandel van 25 euro per ton in plaats van de 10…

Faillissement en doorstart Hartman, de barricade op tegen ODE en weer vroeger belichte komkommers

Tholen - Het nieuws viel in als een bom op 1 november: 'Faillissement aangevraagd voor A.C. Hartman'. Na drie moeilijke seizoenen vol problemen besloot grootaandeelhouder The Fruit Farm Group de stekker eruit te trekken. Het bedrijf bleef echter doordraaien en twee weken later kwam het vervolgens tot een…

Nederlandse Staat moet CO2-uitstoot verlagen na verlies rechtzaak

De rechtbank, het gerechtshof en afgelopen vrijdag ook de Hoge Raad. Allemaal hebben ze geoordeeld dat de Nederlandse Staat eind volgend jaar de CO2-uitstoot met 25 procent…

verschuiving in kassenbouwlandschap dankzij samenwerking PB tec, VB en Havecon

Strategische samenwerking en nieuwe aandeelhouders voor Bom Group

Bram van der Kooy en Piet van Vliet hebben op 18 december jl. hun aandelen van de Bom Group overgedragen. Het bedrijf is vanaf nu in handen van het huidige management (Mike Vermeij, Rob Grootscholten, John Meijer, Rick van den Ende en Martin van Zeijl) en Atrium Agri, een nieuw samenwerkingsverband van…

Kas in Veen dicht na verdachte vondst

Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena heeft donderdag aan het einde van de middag besloten een kassencomplex aan de Tuinstraat in Veen voor drie maanden te…

Bernhard Nanninga (Agrado) over sterke merken:

“Nederlandse tuinbouw kan veel doelgerichter doordringen tot internationale markten”

Tholen – Made in Holland als een groot, sterk paraplumerk waarvan de hele tuinbouw- en AGF-sector kan profiteren, zou dat niet fantastisch zijn? Ja, maar voordat het zover is, moet er nog heel veel gebeuren. Inspelen op wereldwijde trends bijvoorbeeld, waaraan ook de tuinbouw niet ontkomt. Bernhard…

ICO Aardwarmte op 1 januari 2020 van start

Onafhankelijke aardwarmtewaakhond ziet het licht

Er komt een onafhankelijk informatieplatform dat het opsporen en winnen van aardwarmte kritisch gaat volgen. Het Informatie & Consultatie Orgaan Aardwarmte (ICO Aardwarmte)…

Tuinders Westerveld helpen Armeense collega's

Geld, kennis en handige contacten. Vijf tuinders in het Drentse Westerveld ondersteunen daarmee een collega-tuinder in Armenië. Het initiatief zorgt ervoor dat tuinders daar…

Dirk Duijzer nieuw boegbeeld topsector Agri&Food

Per 1 januari 2020 wordt Dirk Duijzer door staatssecretaris Mona Keijzer, van Economische Zaken en Klimaat, benoemd tot het nieuwe boegbeeld van de topsector Agri&Food. Hij…

Boeren en tuinders dagen minister Schouten voor de rechter

Dat kabinet en boeren het nog lang niet eens zijn over de stikstofaanpak, blijkt opnieuw: het Landbouw Collectief begint een rechtszaak tegen minister Schouten. En dat terwijl…

België: KMI erkent ook droogte in als uitzonderlijk

De droogte van afgelopen zomer wordt door het KMI als uitzonderlijk beschouwd in 96 Vlaamse gemeenten. Truiens Schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans (Open Vld):…

17-31 oktober 2019

PAS, PFAS, ODE, tuinbouw in Noord-Amerika en de ToBRFV-spagaat

Tholen - Wie door de teksten in de tweede helft van oktober scrolt, ziet veel Noord-Amerika voorbijkomen. Niet gek, want zowel de PMA Fresh Summit als de Canadian Greenhouse Conference vonden plaats. Ondertussen kocht in Nederland paprikakwekerij Overgaag vijf hectare over van een collega teler en ging…

Kleurkalender 2020 nu te downloaden

De nieuwe kleurkalender voor het jaar 2020 is uit, zo laat GroentenFruit Huis weten. De kalender is onderdeel van de 'Ga voor Kleur' campagne waarin elke week een andere kleurrijke groenten- of fruitsoort in de schijnwerpers staat. Zo wordt het nieuwe jaar gestart met de bekende spitskool, maar komen er…

Project C stuit op 'koudwatervrees' bij zoektocht kas voor legale wietteelt

Op zoek naar een kas om legaal wiet in te gaan telen, heeft Project C, een Nederlands cannabisproject dat wil gaan deelnemen aan het overheidsexperiment Gesloten…

Rechter: 'geen toezegging, dus geen schadevergoeding'

Aanhoudende pech voor tuinder met bouwplannen

Tholen - De ambitie was mooi. Een groot glastuinbouwbedrijf in de polder De Wilde Veenen, ten noorden van Moerkapelle. Een tuinder die daar drie percelen kocht, sloopte alvast…

in 2020 stijgende vraag naar toekomstbestendige bedrijven

Prijs glastuinbouwbedrijven stabiel

De markt voor de verkoop van glastuinbouwbedrijven was in 2019 goed in evenwicht. Glastuinbouwbedrijven zijn, over het algemeen, prijshoudend verkocht. Dat stelt Vellekoop…

"Glastuinbouw blij met EU-akkoord waterhergebruik in land- en tuinbouw"

Begin december bereikte de Europese Unie een akkoord over hergebruik van afvalwater. Glastuinbouw Nederland laat nu weten blij te zijn met het EU-akkoord dat waterhergebruik…

Onderzoek naar betrokkenheid Nederlandse partijen bij misstanden industrietomatensector

Goedkope tomaten uit blik, dat stinkt, zo werd in een uitzending van de Keuringsdienst van Waarde begin november nog maar eens duidelijk. De Nederlandse branchepartijen die het Convenant Levensmiddelen hebben getekend, gaan nader onderzoek doen naar de mogelijke betrokkenheid van leden bij de praktijken…

Tuinbouw zet krabbel onder 46 aanbevelingen beleidstafel 'Droogte'

Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland moet meer rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van zoetwater. Ook moeten waterbeheerders zich beter voorbereiden op…

'Ja' voor Rocket, 'nee' voor Plenum in paprika

Tot en met 31 december 2021 mogen onder meer komkommer, tomaten en gerberatelers gebruik blijven maken van echte meeldauwbestrijder Rocket. Als aflevertermijn is door het Ctgb…

1-16 oktober 2019

Nu écht Plantise, douaneperikelen voor FoodVentures en eerste ToBRFV-melding door NVWA

Tholen - Nog drie maanden en vier nieuwsbrieven te gaan voordat 2019 erop zit. In deze terugblik op de eerste helft van oktober onder meer aandacht voor de eerste ToBRFV-melding door de NVWA, ODE en de officiële bekrachtiging van de fusie van drie Nederlandse plantenkwekers tot Plantise. Die bekrachtiging…

Regels voor het aannemen en begeleiden van stagiairs

Als een bedrijf opengesteld is voor stagiairs, is het belangrijk de wensen van de student, de school en het bedrijf goed op elkaar af te stemmen. Kasgroeit zet alle regels…

ODE, PAS en PFAS

Glastuinbouw haakt karretje nogmaals bij protesten aan

Tholen - Nederland is vandaag wederom in de ban van de 'boerenbouwprotesten'. Ook de glastuinbouw haakte daarbij zijn karretje weer aan, zoals een verslaggever van Radio…

Michele Butturini, Wageningen University & Research:

"Een aantal vertical farms zal verdwijnen maar sector zal groeien"

Als je de kranten leest, zou je denken dat vertical farming ofwel de perfecte oplossing is voor de armoede in de wereld of een compleet mislukt teeltsysteem is. Zoals met zoveel dingen is de waarheid niet zo extreem. Dit wordt bevestigd door Michele Butturini, onderzoeker aan Wageningen University &…

Aanpassing substraatonderzoek om beter te kunnen vergelijken

In overleg met RHP past Eurofins Agro per 1 januari 2020 het fysisch onderzoek, dat het laboratorium voor het RHP-keurmerk uitvoert, iets aan. Zo is de methode bij alle…

44.000 bedrijven rapporteren energiebesparende maatregelen

De informatieplicht energiebesparing, die sinds 1 juli 2019 van kracht is, heeft een impuls gegeven aan energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Ruim 44.000…

Meiny Prins brengt Sustainable Urban Delta's onder de aandacht

Meiny Prins wil vooruit. Als CEO van Priva gaf zij daarom afgelopen maandag minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een rondleiding, waarbij ze…

september 2019

Agro Care en BOAL groeien, Best of Four en Van Nature gaan samen en tijd voor een stukje historie

Tholen - Genietend van de laatste zomerzonnestralen ging in september écht iedereen weer aan het werk. Dat was ook te merken in onze nieuwsbrieven, want daar kwam de nieuwsstroom weer volle bak op gang. Zo werd bekend dat Agro Care de teeltlocatie Wieringermeer van Greenco overnam, BOAL datzelfde deed…

augustus 2019

Beetje mot om een mot, Russische boycot 5 jaar overleefd en peperdure beglazingsmachine bijna total loss

Tholen - Na de zomerbreak kwam augustus langzaam op gang. Beurzen zijn er niet en ook grote evenementen vonden er deze maand niet plaats. Ondergetekende was augustus dus bijna vergeten, maar op de valreep toch even snel een overzicht, want een nieuw kavel voor tomatenteler Van den Belt, gedoe rondom een…

en Jaco Dijkshoorn (BVB) treedt toe als lid

Bernard Koeckhoven nieuwe voorzitter Raad van Toezicht RHP

Per 1 januari 2020 wordt Bernard Koeckhoven de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van RHP. Koeckhoven neemt het stokje over van Arnold Hordijk. Hij neemt na twee termijnen afscheid van zijn voorzitterschap.  Ook onder de leden ook een wisseling. Thanja van Dongen (veenproducent Fred van Dongen B.V.) verlaat…

zwaargewichten in de glastuinbouw doen ultieme oproep:

"ODE nadelig voor glastuinbouw"

Nederlandse tuinbouwbedrijven gebruiken veel innovatieve technieken en maken zich hard voor de verduurzaming van de sector. Nóg wel. Want sinds de ‘Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord’ is…

Internationale kansen onderzocht in 16 Seed Money Projecten

Op 12 december werden de resultaten van de Seed Money Projecten die in 2019 zijn uitgevoerd gepresenteerd. In deze ronde werd in 16 projecten onderzocht welke…


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven