Management info

Sierteeltondernemers en Flynth roepen overheid op tot uitstel vaststellingsaanvragen

Sierteeltondernemers, die in maart hun handel ineen zagen storten door het coronavirus, vreesden voor het voortbestaan van hun bedrijven. De overheid wist in nauwe samenspraak met de sector in een recordtempo te komen tot een regeling, die moest voorkomen dat financieel gezonde bedrijven zouden omvallen.…

GroentenFruit Huis: "Neem quarantaine in acht ondanks ABU-protocol"

De ABU, de bond voor uitzendondernemingen, heeft bekend gemaakt dat ze hun 'Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten' hebben bijgewerkt. In het gewijzigde protocol wordt nu een…

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 bedraagt het minimumloon € 1.648,80 per maand. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het minimumloon dat gold per 1 juli.  Ieder jaar wordt…

Greenport West-Holland

TU Delft AgTech Institute kijkt naar tuinbouwvraagstukken

"Een thermometer in een plant stoppen zonder schade, daarvan gaan onze handen jeuken"

Binnen de muren van TU Delft huist veel kennis waarmee de tuinbouw zijn voordeel kan doen. Maar die kennis is vaak onzichtbaar. Het onlangs opgerichte TU Delft AgTech Institute brengt vraag en aanbod samen: het brengt wetenschappelijke kennis in contact met uitdagingen uit de praktijk, en zoekt…

Greenport West-Holland

"Toekomstige investeringen in vertical farming per land geschat op 300 miljoen dollar"

Hoe ziet de ontwikkeling van vertical farming eruit in een aantal internationale regio’s? Dat onderzocht studente Jiayi Wei (Inholland)  in opdracht van het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Uit literatuuronderzoek en veldonderzoek ontdekte ze een aantal verschillende drijvers voor de ontwikkeling.…

"Voedselzekerheid lijkt geen probleem tot er een kink in de kabel komt"

Van boer tot vakkenvuller: in maart werden beroepen in de voedselketen aangemerkt als cruciale beroepsgroepen die nodig zijn om de samenleving ten tijde van de coronacrisis…

Nieuwe campagne moet groeiend aantal gezondheidsklachten halt toe roepen

In de agrarische en groene sector zijn klachten aan rug en ledematen verantwoordelijk voor 47 procent van het ziekteverzuim. De lichamelijke belasting tijdens het werk draagt hier voor een groot deel aan bij. Denk aan te zwaar tillen en dragen en steeds dezelfde bewegingen maken.  De nieuwste Stigas cijfers…

Aanvraag tegemoetkoming boven € 125.000 kan afgewikkeld worden

Ondernemers die een tegemoetkoming van meer dan € 125.000 hebben aangevraagd uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw, kunnen deze aanvraag nu afwikkelen. Op donderdag 15…

Fevia vraagt globaal steunpakket aan voor horeca en toeleveranciers

In de strijd tegen het coronavirus kondigde het overlegcomité gisteren strengere maatregelen aan. Die hebben een zware impact voor de horeca en de evenementensector. Fevia, de…

Alexandr Blinov | Dreamstime.com

Investeerders haken af in Russische glastuinbouw, telers zelf op overnamepad

De grote Russiche teler Eco-kultura is weer aan het groeien. Toch valt dat in de huidige glastuinbouwmarkt in Rusland meer op dan voorheen, omdat investeerders zijn afgehaakt…

Klant kiest vooral voor keurmerk op vers

Voor 63 procent van de Nederlanders spelen keurmerken een rol bij de keuze voor eten en drinken. Vooral verse producten worden met een keurmerk gekocht.

Zorgen over toename arbeidsmigranten door Californië 2

Er zijn ruim twintig zienswijzen bij de gemeente Horst aan de Maas binnengekomen tegen het ontwerpbestemmingsplan Californië 2. De indieners maken zich onder andere zorgen…

NAJK sluit zich aan bij BO Akkerbouw

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is nu officieel lid van BO Akkerbouw. Afgelopen jaren was NAJK reeds als partner betrokken bij BO Akkerbouw. Met het…

Delfland breidt Gebiedsgerichte Aanpak uit rondom Groeneweg ’s-Gravenzande

Glastuinbouwgebied Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Samen met de ondernemers rondom de Groeneweg in ’s-Gravenzande start Hoogheemraadschap Delftland daarom met de Gebiedsgerichte Aanpak. Met mobiele apparatuur met men hier 24/7 de waterkwaliteit om eventuele bronnen van vervuiling op te…

An Michiels nieuwe coördinator SeedNL

De stuurgroep van SeedNL heeft An Michiels aangetrokken als coördinator SeedNL. Zij neemt op 1 november 2020 de halftijdse functie op zich. SeedNL richt zich op hoe de…

Sjaak Topics: "ODE en coronamaatregelen weer topprioriteit"

In de jongste aflevering van Sjaak Topics: Glastuinbouw Nederland gaat met de ministeries van LNV en EZK opnieuw in gesprek over de OD. Corona is weer/nog steeds topprioriteit voor enerzijds de medewerkers in de glastuinbouw en anderzijds voor teeltbedrijven die leveren aan de horeca en tot slot is de…

Wat betekenen nieuwe coronamaatregelen voor glastuinbouwbedrijf?

De regering kondigde dinsdag 13 oktober nieuwe, strengere maatregelen af om de hernieuwde opmars van het coronavirus een halt te kunnen toeroepen. Die richtlijnen,…

VLAM-incubator ondersteunt 3 AGF-exportideeën met financiële injectie

Veertien beloftevolle vernieuwende exportideeën van Vlaamse agrovoedingsbedrijven krijgen een financiële injectie via de VLAM-incubator. In totaal wordt 300.000 euro…

Collectieve waterzuivering Westland weer stapje dichterbij

Op 13 oktober hebben dijkgraaf en hoogheemraden ingestemd met het ondertekenen, door hoogheemraad Ruud Egas, van het bestuurlijk convenant en de overeenkomsten die de weg vrijmaken voor de collectieve zuivering Westland. Glastuinbouwondernemingen moeten het restwater van hun teelten ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen…

Provincie Zuid-Holland moet werk maken van onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten

Slapen in een tentje of met veel te veel in een (klein, beroerd) appartement of huis gepropt, niemand die daarvoor is. Toch gebeurt het en is het zaak hier aandacht voor te vragen, zoals eveneens met enige regelmaat gebeurt. Nieuw is dat nu ook vanuit het provinciaal bestuur aandacht voor de kwestie…

Tomaat verliezer, aardbei winnaar in Vlaanderen

In 2020 bedraagt de geraamde omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw 5,8 miljard euro. De producties in de glasgroenten stegen flink met 13,2%, terwijl globaal de omzet t.o.v. 2019 daalt met 1,6%. Enkel kropsla en aubergines kenden betere prijzen. In tomaat leverden tros (15%) en los (20%) flink in.  Boerenbond,…

Glastuinder schiet met nieuw stikstofbesluit kabinet niets op

Tholen - Het kabinet is gisteren naar buiten gekomen met de langverwachte stikstofaanpak om de impasse te doorbreken. Er werd een 'miljardenpakket' gepresenteerd om aan de ene kant de natuur tegemoet te komen en aan de andere kant economische activiteit mogelijk te maken. Voor de glastuinbouw verandert…

"Vertical farming gaat glastuinbouw niet vervangen"

Vertical farming is hip en happening. Reden voor de Rabobank om ontwikkelingen in de gaten te houden. "We bestuderen de markt voor vertical farming al een aantal jaar. We hebben nog niet echt hele innovatieve dingen gezien, maar vertical farms blijven wel innoveren verbeteren", aldus Cindy van Rijswick,…

Nieuwe, strenge coronaregels en de impact op de land- en tuinbouw

Vanaf vanavond 22:00 gaan de nieuwe maatregelen in om het coronavirus in Nederland te remmen. Deze gedeeltelijke lockdown betekend onder andere dat de restaurants en cafés…

Supermarkten beloven gesprek over belonen duurzaamheidsinspanningen

Supermarkten beloven met bedrijven in gesprek te gaan die willen investeren in verduurzaming en daarbij de zekerheid van langjarige afzetcontracten zoeken. Dat schrijft…

Tuinbouwafval wordt inkomstenbron

Op 18 september is door wethouder Albert Abee van de gemeente Westland het eerste exemplaar van de door BioBoost gemaakt brochure ‘Van afval naar inkomstenbron! Beter gebruik van tuinbouwreststromen!’ aangeboden aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. De brochure legt uit waar…

Intensieve buitenteelt Almería verenigt zich

Negen bedrijven uit het oosten van Almería, gespecialiseerd in intensieve buitenteelt, hebben zich verenigd in de nieuwbakken organisatie Agrintal. Agrícola Navarro de Haro, Primaflor, Agrupapulpí, Viveros Mediapalm, Peregrín, Cuadraspania, Hnos. Chumbos, SAT Agroalmanzora en Viveros Citroplant hebben…

Inspectie SZW zet in op nieuwe aanpak arbeidsongevallen

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat arbeidsongevallen op een nieuwe manier aanpakken. Inspecteurs hebben naast het gebruikelijke ongevalsonderzoek ook de mogelijkheid nieuwe interventies in te zetten bij bedrijven waar een ongeval heeft plaatsgevonden tijdens…

Kamervragen over 'afraden tomaat van eigen bodem'

Semi-overheidsorgaan Milieu Centraal zou het kopen van Nederlandse tomaten in de winter afraden en in plaats daarvan het kopen van Spaanse of Marokkaanse tomaten aanraden. Dat bracht Elsevier vorige week voor het voetlicht en deed de nodige wenkbrauwen fronsen, o.a. bij CDA-Tweede Kamerlid Maurits von…

"Onmogelijke eisen aan huisvesting leggen boel lam"

Met een tweetal tv-uitzendingen werd recent nog maar weer eens het huisvestingsprobleem voor arbeidsmigranten aan de kaak gesteld, waarvan afgelopen donderdag specifiek in Westland. Het deed bij Marc Govers van BlueBlox de wenkbrauwen fronsen. Zelf zit hij als leverancier van modulaire huisvesting aan…

Slechts 18% van de Britse bedrijven voorbereid op een no-deal Brexit

Minder dan één op de vijf Britse (18%) bedrijven is voorbereid op een no-deal Brexit. Tegelijkertijd maakt meer dan de helft van de Nederlandse en Vlaamse logistieke…

Digitaal ervaring opdoen met e-CertNL

Speciaal voor bedrijven die nu zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK), maar nog geen ervaring hebben met het werken met e-CertNL, organiseert het KCB in oktober meerdere…

De Noordoostpolder epicentrum van de opvang voor arbeidsmigranten

De Noordoostpolder is in Nederland de gemeente met de meeste locaties voor de opvang van arbeidsmigranten. In Luttelgeest zijn de appartementen voor twee personen al tussen de…

Drie keer zwaar vuurwerk ontploft bij verschillende adressen

De Groot Fresh Group opnieuw doelwit van criminelen

Opnieuw is De Groot fresh group doelwit geweest van criminelen. Bij drie adressen die aan het bedrijf kunnen worden gelinkt ontplofte een vuurwerkbom. Er zijn daarbij geen…

Plots meer waardering voor tuinbouw

De tuinbouw krijgt, geholpen door de actuele ontwikkelingen waardoor de teler plots meer in beeld is gekomen (boerenprotesten, corona), voor het eerst in jaren weer meer waardering. Dat blijkt uit de Agrifoodmonitor, waarin waardering voor alle agri- en foodsectoren wordt uitgedrukt.  De agri- en foodsector…

Meiny Prins op tv: "Nederland onbewust al voorbeeld van telen in de stad"

Er komt een nieuwe groene revolutie aan die vraagt om het telen van de toekomst zonder nadelige gevolgen voor het milieu. O.a. Meiny Prins mocht er gisteravond over vertellen in een uitzending van VPRO Tegenlicht gisteravond op tv. Ze bezocht de Floating Farm in Rotterdam, waar ze laten zien dat met afval…

brancheorganisaties willen nog geen harde conclusies trekken

Agro-Nutrimonitor: Telers ervaren tomatenmarkt als ondoorzichtig

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft marge-onderzoek gedaan in o.a. de tomatenmarkt en de resultaten van dat onderzoek afgelopen vrijdag gepresenteerd. Enkele conclusies uit het onderzoek zijn dat supermarkten 4% verlies maken op biotomaten en dat telers in zijn algemeenheid de tomatenmarkt als…

Rolf van Koppen Fotografie

Start Learning Community vanuit World Horti Center

Een impuls voor samenwerking onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in innovatieprojecten. Zo noemen Lentiz | MBO Westland, Inholland, Leiden-Delft-Erasmus en het World Horti Center de Learning Community vanuit het World Horti Center die van start gaat. Onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen…

Dreamstime: Martin Bergsma

Perceptie investeerders over indoor farming: "Schattige millennials met kleine teeltbedrijfjes"

Contain is een technologische financieringsplatform voor de indoor teelt. Het bedrijf werd opgericht omdat men zag dat 75% van de indoor telers op zoek waren naar investeerders, maar dat velen geen geld kregen bij traditionele landbouw- en zakelijke banken. Oprichter en directeur van Contain, Nicola…

Peter Nicolaï (Nicolaï Fruit) nieuwe voorzitter van Fresh Trade Belgium

Deze week werd Peter Nicolaï (Nicolaï Fruit, Sint-Truiden) unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van Fresh Trade Belgium, beroepsfederatie voor de groothandel in fruit en…

Greenport Noord-Holland Noord

Nieuwe strategische visie Greenport Noord-Holland Noord

Greenport NHN presenteert een nieuwe strategische visie als basis voor het verder versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord. Binnen deze visie worden vier thema’s onderscheiden: 1) Versterken imago en positionering, 2) Innovatie in de praktijk brengen, 3)…

Pact Arnhem-Nijmegen formuleert 10 speerpunten

Eens in de vijf jaar zet het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen haar speerpunten op een rij. Samen met de belangrijkste stakeholders werd op 8 september 2020 jl. een strategische sessie georganiseerd bij Mea Vota. Er werd door de aanwezigen druk geschreven, er werden stickers geplakt, er werd…

Nieuwsuur

Arbeidsmigrant werkt, maar woont niet in Westland

Westland slaagt er maar niet in om 2.0000 extra slaapplekken voor arbeidsmigranten te realiseren in de gemeente ondanks afspraken met de gemeente Den Haag. Het resultaat: arbeidsmigranten in tentjes in het Haagse Bos én 'spierballentaal' van Haagse gemeentepolitici die niet langer op Westland willen…

Welk effect krijgt corona op de foodomzet van 2020 en 2021?

Het FoodService Instituut Nederland (FSIN) heeft een nauwkeurige analyse gemaakt van de effecten van de coronarisis op de totale foodconsumptie. FSIN-directeur Jan-Willem…

​Paul Blokhuis neemt manifest 'Investeren in gezonde toekomst' in ontvangst

Donderdag overhandigde Janine Luten namens GroentenFruit Huis, het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en vele medeondertekenaars van het manifest 'Investeren in een Gezonde Toekomst' aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij nam dit met genoegen in ontvangst en toonde veel sympathie voor het voorstel om…

Brexit

Britten dreigen weg te lopen bij onderhandelingen met EU

Het gaat deze week hard tegen hard in de Brexit-onderhandelingen. De Britse premier Johnson heeft woensdag Charles Michel, president van de EU gebeld met de eis dat er op 15…

Brengt Nobelprijs voor CRISPR-Cas gebruik in Europa sneller dichterbij?

Op dinsdag 6 oktober hebben de Française Emmannuelle Charpentier en de Amerikaanse Jennifer Doudna de Nobelprijs voor scheikunde ontvangen voor het ontwikkelen van de…

Monumentale druivenkas mag worden gesloopt

De gemeente Westland heeft een vergunning verleend voor de sloop van een monumentale druivenkas aan de Wateringseweg 13 in Poeldijk. Het gaat om een kniekas bij een woonhuis.…

Uitstel beperkte vermogenstoets Tozo tot april 2021

Vanwege de landelijke coronamaatregelen die maandag 28 september door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tijdelijke…

Nieuwe wet helpt faillissementen te voorkomen

Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen…

Alle rookruimtes op het werk vanaf 2022 definitief gesloten

Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen moeten per 1 juli 2021 zijn gesloten en een half jaar later, op 1 januari 2022, volgt het bedrijfsleven. Dat betekent…

LTO geeft reactie op Leidraad Duurzaamheidsafspraken van ACM

LTO Nederland heeft samen met advocatenkantoor BarentsKrans gereageerd op de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). LTO is blij…

Ondernemers krijgen langer de tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36…

Google Maps

Royal FloraHolland wil van drijvende kas af

Bloemenveiling Royal FloraHolland is in gesprek met een partij voor overname van de drijvende Kas. Dat weet de WOS. De kas werd in 2005 geopend door de toenmalige minister van landbouw. De kas is gebouwd als demo om het realiseren van kassen op water te promoten. Er werden vooral exposities in de kas…

onderzoekers presenteren 8 oktober Europees rapport

Arbeidsmigranten betalen de prijs voor voedselzekerheid

Onderzoekers van o.a. de Erasmus Universiteit in een Europees onderzoek stellen vast dat arbeidsmigranten te maken hebben met slechte arbeidsomstandigheden en dat er in veel…

Singapore wijst 9 parkeergarages aan voor teelt op dak

Zes bieders hebben aanbestedingen gekregen voor stadslandbouw op negen locaties op de daken van parkeergarages van de Housing and Development Board (HDB). Dat maakten de…

SPAWW hervat incasso; betalingsregeling blijft mogelijk

De Stichting PAWW (SPAWW) heeft bij het uitbreken van de coronacrisis de incasso van werknemersbijdragen tijdelijk opgeschort. Onlangs heeft het Bestuur van SPAWW besloten om…

"Belasting op groenten en fruit moet omlaag"

Dinsdag 6 oktober bieden GroentenFruit Huis, het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en de coalitie Gezonde Boodschappen, het manifest 'Investeren in een gezonde toekomst'…

"glastuinbouw laat veel kansen onbenut"

Marketingbureaus slaan handen ineen

SD Communicatie en Maximizd hebben onlangs de handen ineengeslagen om bedrijven in de glastuinbouwsector te assisteren een betere communicatie- en marketingstrategie te ontwikkelen. Marktonderzoek leerde dat deze branche een inhaalslag heeft te maken op het gebied van (online) marketing en communicatie.  Dean…

Nele Ameloot aan de slag voor Growing Media Europe

Nele Ameloot is recent aan de slag gegaan voor Growing Media Europe als technisch specialist. Nele gaat als externe consultant GME helpen met o.a. de implementatie van het Fertilising Product Proposal en het afronden van het GME-project over levenscyclusanalyse.  Nele werkte eerder al bij een GME-lidbedrijf…

WUR sluit uit bij EU-tomatenproject HARNESSTOM

Wageningen University & Research (WUR) sluiten aan bij het nieuwe EU-onderzoeksproject HARNESSTOM. In dit project bundelen veredelaars, onderzoekers en telers hun krachten, met als doel de veerkracht en kwaliteit van tomatenrassen te vergroten. Ook moet het project aantonen dat een grootschaliger inzet…

CBS: Vertrouwen op voortbestaan bedrijven licht toegenomen

Het aantal ondernemers dat vertrouwt op minstens nog een jaar voortbestaan is tussen juni en september in nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven gestaag toegenomen. Daarnaast heeft de coronacrisis tot september nog bij relatief weinig bedrijven geleid tot het ontslaan van eigen…

Inspectie SZW wil dat bedrijven leren van ongevallen

De Inspectie SZW gaat aan de slag met een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen. Uitgangspunt is dat daarmee de veiligheid in bedrijven verbetert en herhaling van het ongeval…

Toch huizen vlakbij kassen Hoek van Holland

Er mogen toch vijf burgerwoningen komen vlakbij kassen in Hoek van Holland. Dat heeft de provincie Zuid-Holland, na te zijn teruggefloten door de Raad van State, bekend…

"Hè, hè, eindelijk erkenning voor glastuinbouw"

De glastuinbouw is in zijn nopjes met de complimenten van bioloog sir David Attenborough. Zijn uitspraken werden dan ook driftig op de socials gedeeld. Het Algemeen Dagblad deed een rondje en kwam erachter dat men hoopt dat ook Rutte/Den Haag in gaat zien wat de tuinbouw allang weet. "Wij zijn briljant…

Gemeente Westland start verkenning Floragebied Naaldwijk

Gemeente Westland gaat de mogelijkheden onderzoeken om het gebied rond de veiling en het World Horti Centre (WHC) in Naaldwijk anders in te richten. Op 30 september en 1 oktober vonden de (online) startbijeenkomsten hierover plaats met onder andere de raad, stakeholders, omwonenden en andere…

EU neemt maatregelen

Sancties tegen Belarus, Turken gewaarschuwd en juridische stappen tegen VK

De Europese Unie liet gisteren haar tanden zien met de afkondiging van sancties tegen Belarus. Wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor de AGF-sector, is echter nog ver weg.…

Brexit

Trade Tarrif Tool maakt nieuwe tarieven op Britse markt inzichtelijk

Nu een Brexit zonder deal steeds meer een reële mogelijkheid lijkt te worden, wijzen we graag nog eens op de Trade Tarrif Tool van de Britse overheid. Hiermee is in een…

uitzending Keuringsdienst van Waarde

Kritiek op vooral uitzendbureaus is repeterend verhaal geworden

Tholen - In navolging van een tweedelige tv-serie over misstanden in o.a. de tomatenteelt in Zuid-Europa ging de Keuringsdienst van Waarde gisteravond op zoek naar misstanden in Nederland. Er werd een bezoek gebracht aan een tomatenteler, uitzendbureaus, vakbond FNV en rondgebeld onder verontwaardigde…

Tuinbouw verbaast vriend en vijand en kijkt alweer over coronacrisis heen

Tholen - In maart 2019 zette minister Carola Schouten net als 35 vertegenwoordigers uit de tuinbouw een krabbel onder het Tuinbouwakkoord. Anderhalf jaar later is het, zoals te verwachten was, nog zoeken naar concrete resultaten, zo werd duidelijk tijdens een digitaal Nationaal Tuinbouwcongres. Corona,…

Midden in het Westlandse AGF-hart vestigen?

Te huur en per direct beschikbaar: kantoorpand van ruim 560 m2 pal naast de A-20

Een centrale locatie pal naast de A-20, een goed afgewerkt kantoorpand en oneindig veel mogelijkheden: vestigt u zich binnenkort in het Westlandse AGF-hart? Kraaijeveld Groente en Fruit B.V. biedt u de kans! We bieden een kantoorpand van 566 m2 te huur aan. Het pand heeft 30 eigen parkeerplaatsen, een eigen…

Voorwaarden en wijzigingen NOW 3 bekend

De impact van de coronacrisis op de economie duurt voort. Het kabinet heeft daarom in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de…

Definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf woensdag 7 oktober

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) kunnen vanaf woensdag 7 oktober bij UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei stelt…

WTO keurt importheffingen EU op producten VS goed

De Wereldhandelsorganisatie keurde vorig jaar importheffingen goed van de VS op Europese producten (waaronder citrus) ter waarde van 7,5 miljard dollar. Nu heeft de WTO…

Special Management van start

Deze maand start een weer een nieuwe special met ditmaal als onderwerp 'Management' centraal. Op een speciale plaats op de websites en nieuwsbrieven zullen dagelijks artikelen over allerhande aan de tuinbouw gerelateerde managementzaken gepubliceerd worden. Denk aan nieuwe wetten en regels, nieuwe aanstellingen bij bedrijven of…

Google Streetview

Nog weinig concreet voor invulling vrije ruimte Floragebied Naaldwijk

Gisteravond en vanavond buigen betrokkenen en geïnteresseerden zich over de invulling van het Floraterrein op het grensvlak van Naaldwijk en Honselersdijk rondom Royal FloraHolland. De veiling wil vastgoed afstoten en dus komt er ruimte vrij.  Volgens wethouder Albert Abee van Westland 'een gouden kans voor…

Johan Geeroms, Euler Hermes:

"Eurozone pas eind 2022 terug op niveau van vóór corona"

Kredietverzekeraar Euler Hermes verwacht dat de economie in de eurozone pas eind 2022 weer op het niveau is van vóór corona. De groeiverwachtingen zijn iets naar beneden…

"Vergaderen is voor managers, niet voor mensen die hun werk af moeten krijgen"

Thuiswerken is voor bedrijven wellicht een mooie gelegenheid om de vergadercultuur onder het licht te houden. Want, vergaderen werkt niet, zo luidde de simpele conclusie van…

Carola Schouten, Minister van LNV

"Supermarkt moet meer het voortouw nemen in betere marges voor duurzame AGF"

Het Ministerie van LNV heeft in een gesprek met vertegenwoordigers van de Nederlandse supermarkten en brancheorganisatie CBL gekeken naar de bijdrage die supermarkten kunnen…

Premie BPL Pensioen ook in 2021 omhoog, pensioen mogelijk verlaagd

De financiële situatie van pensioenfonds BPL Pensioen, waarbij de glastuinbouw is aangesloten, is niet goed. Net als in 2020 gaat ook in 2021 de pensioenpremie omhoog. Ook…

Glastuinbouw maakt zich zorgen over gevolgen quarantaines door trage testen

Maandagavond 28 september heeft het kabinet nieuwe en strengere maatregelen afgekondigd. Glastuinbouw Nederland roept alle leden op extra alert te zijn en alle informatie die…

Werkgever moet loon doorbetalen bij quarantaine werknemer

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt veel vragen van werkgevers over de loondoorbetaling bij quarantaine. Als werknemers in quarantaine moeten vanwege een…

Nederlands kabinet kondigt nieuwe coronamaatregelen aan

Tijdens de landelijke persconferentie van maandagavond hebben minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het…

Column Elena Malkova, Confidenca Coaching

"De enige manier voor AGF-bedrijven om jonge mensen aan te nemen"

"Eén van de grootste problemen vandaag de dag in de AGF-branche is het aantrekken en behouden van goede mensen. Zelfs de bedrijven die geen vacatures op hun site hebben, staan…

Gemeente Westland op zoek naar antwoorden

Wat te doen met het Floragebied?

Al lang vóór de bouw van het WHC waren er plannen de braakliggende grond rondom te bebouwen. Wie of wat er zou moeten komen bleef echter altijd in het midden en dat is nog altijd zo. Vandaar dat de Gemeente de koppen bij elkaar wil steken en alle partijen met aanspraken en ideeën, en uiteraard ook omwonenden, wil horen. Op 1…

Johan Remkes nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Deltares

Per 1 oktober wordt Johan Remkes de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Deltares. Tot 1 juli van dit jaar was Remkes waarnemend burgemeester van Den Haag. Daarvoor…

Spanjaarden werken aan 'authentieke Almeríaanse tomaat'

Drie Spaanse partijen, te weten CASI, Criado y López S.L. (CyL) en Agroindustrial Kimitec, gaan in een nieuw project genaamd S3 op zoek naar een authentieke Almeríaanse…

Ruud Loos (BDO) over uitkomst Familiebedrijvenonderzoek:

"Groei familiebedrijven vlakt vaak af vanaf de derde generatie"

Tholen - Alweer voor het vijfde jaar op rij onderzocht het Erasmus Centre for Family Business (ECFB, onderdeel van Erasmus Universiteit), BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank) familiebedrijven. Voor dit onderzoek zijn data van 6.500 bedrijven, waarvan bijna een derde familiebedrijven, geanalyseerd en…

ZLTO pleit voor een Greenport Brabant

Donderdag pleitte ZLTO-voorzitter tijdens de officiële afsluiting van de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij voor de oprichting van een Greenport in Noord-Brabant, een Greenport met een zachte 'g'. De oproep werd in een video o.a. ook kracht bijgezet door teler Christ Monden en Jolanda Heistek van…

Tuinbouwsectoren China en Nederland blijven samenwerken tijdens de pandemie

In China is het aantal hightech-kassen de afgelopen jaren fors gegroeid. De vraag naar innovatieve technologie wordt steeds groter. Chinese bedrijven zijn op zoek naar geautomatiseerde oplossingen, voor zowel de teelt als het beheer en vaak richten ze zich hiervoor tot Nederland. Het Wageningen…

Uitrol nieuwe tuinbouwprojecten Curaçao blijft steken

Jaarlijks importeert het eiland Curaçao voor 2 miljoen euro aan groenten en fruit uit het buitenland. Slechts 3% wordt lokaal geteeld. Om het land minder afhankelijk te maken…

CuTE SOLAR

Spanjaarden delen kennis over zonne-energie in de glastuinbouw

CuTE SOLAR is een campagne, die met steun van de Europese Unie wordt gefinancierd, gericht op bewustmaking van de speciale teeltmethoden in kassen op zonne-energie, vooral met betrekking tot voedselveiligheid en gezonde voeding, duurzaamheid, kwaliteit (smaak en versheid), traceerbaarheid en…

Op gemeenten rust zware taak van bouwvergunningen voor cannabisproef

Op 23 september 2020 publiceerde het Nederlandse kabinet een verslag met vragen en antwoorden over het Experiment Gesloten Coffeeshopketen die zijn gesteld tijdens een…

Toekomstvisie Provincie Utrecht: glastuinbouw verder concentreren in Harmelerwaard en Derde Bedijking

Tholen - Provincie Utrecht heeft een nieuw Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening gepresenteerd (overal in provincie ter inzage t/m 2 november), waarin grofweg is vastgelegd hoe men de ruimtelijke toekomst van de provincie voor zich ziet. Oftewel, waar mag wat gebouwd worden, wie…

Open brief aan minister Hilde Crevits

"Verwar korte keten niet met lokaal"

Als collectief van korte keten initiatieven in Vlaanderen hebben Voedselteams, Linked.Farm, Boeren & Buren, Lokaal en Wervel een open brief gestuurd aan aan Vlaams minister…

Nederland sluit aan bij tegenstanders fungicide Thiofanaat-methyl

Op dinsdag 29 september buigt de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) zich over drie besluiten over toelating van werkzame stoffen in…

Is land- en tuinbouw toekomstbestendig?

In de visie “Waardering voor uw onderneming & kwaliteit van leven voor de maatschappij – Toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030” maakt Rabobank een verkenning tot 2030 om een beeld te krijgen van de aanpassingen die dit decennium nodig zijn om de land- en tuinbouwsector toekomstbestendig te houden.…

Land- en tuinbouw heeft ruimte nodig

De ontwikkeling van het platteland is een van de prioriteiten van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de langetermijnvisie van het kabinet voor de toekomst van de leefomgeving in Nederland. LTO Nederland heeft in een reactie op de visie aangegeven blij te zijn dat de voedsel- en agroproductie als…

Doe je de deur even open?

Met de deur in huis vallen kan met dit model deur niet meer. Innovatief is het wel, maar of het nou praktisch is?

Subsidie voor minder CO₂-uitstoot (SDE++ 2020) gepubliceerd

De Subsidieregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is 22 september 2020 gepubliceerd. De SDE++ 2020 is open van 24 november 2020, 9:00 uur tot 17 december 2020, 17:00 uur. Het budget is € 5 miljard. SDE++ kent vier fases. In de eerste fase kunt u alleen projecten met een…

Voor Vlaamse AGF-ers: vraag uiterlijk 29 oktober subsidie VLIF-subsidie aan

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van investeringsprojecten in de…

PMA Virtual Town Hall

Wat leveren de investeringen voor het naleven van Covid-19-maatregelen de AGF-sector op?

Zes maanden na de coronapandemie heeft de AGF-sector de economische impact gevoeld van het investeren in meer middelen rond Covid-gerelateerde veiligheid. Of het nu gaat om het opleiden van werknemers of het implementeren van social distance en meer. Maar welk effect hebben deze middelen gehad op de…

Jaarrapportage TKI T&U 2019: 120 nieuwe projectvoorstellen t.w.v. 75 miljoen euro gehonoreerd

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen had in 2019 voldoende financiële ruimte om een oproep voor nieuwe projectvoorstellen te organiseren teneinde invulling te geven aan de nieuwe Kennis & Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor de jaren 2020 - 2023. Het fundament onder die agenda – en het bijbehorende…

ACM stelt regels op om misleiding met duurzaamheidsclaims te voorkomen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven gebruiken bij de verkoop van hun producten en diensten. De ACM wil…

Etaleren familienaam goud waard voor familiebedrijven

Familiebedrijven met een lange historie doen het gemiddeld beter wanneer de bedrijfsnaam gelijkstaat aan de familienaam. Hoe nadrukkelijker zij gebruikmaken van oude merknamen en handelsmerken, des te hoger gemiddeld genomen hun (beurs)waarde. Naast de naam zijn nog vier andere factoren cruciaal voor…

LTO: € 750 miljoen voor stikstofinnovatie in plaats van saneren

LTO Nederland roept Kamerleden op om minimaal € 750 miljoen van de ruim € 1,3 miljard die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’…

"Goede douaneplanning voorkomt onnodige invoerrechten"

Hoe voorkom je het betalen van onnodige invoerrechten? Een goede douaneplanning en het efficiënt inrichten van je supply chain zijn daarbij onmisbaar. De eerste stap hiervoor…

Banken investeren 200 miljoen in Marokkaanse teelt

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Marokkaanse bank Crédit Agricole du Maroc (CAM) hebben een financieringsovereenkomst van €200 miljoen ondertekend om Marokkaanse…

Bestuurslid Ruud Maarschall verlaat hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Dagelijks bestuurslid Ruud Maarschall vertrekt om persoonlijke redenen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Binnen het dagelijks bestuur is hij verantwoordelijk…

Thierry Schut

WestlandStek voor glastuinbouwpromoter Ivonne Jansen-Van der Zwan

Ivonne Jansen-Van der Zwan uit 's-Gravenzande heeft afgelopen vrijdag een WestlandStek gekregen uit handen van glastuinbouwwethouder Albert Abee. Hij overhandigde de gemeentelijke onderscheiding aan Jansen-Van der Zwan tijdens haar afscheid van Infogroep Glastuinbouw Westland. Veertien jaar lang zette de…

"waar een kaartje is, zijn plannen"

Verzet tegen extra glastuinbouw Dinteloord en Steenbergen

Tholen - Plannen voor extra kassen ten zuiden van de Noordlangeweg in Dinteloord en ten westen van Steenbergen hebben geleid tot protesten bij de lokale bevolking en politiek. Donderdag staan de plannen en de protesten op de agenda in de gemeenteraad van Steenbergen. De verantwoordelijk wethouder van de…

KCB: Uitschakeling oude e-CertNL applicatie

De NVWA is begonnen met het uitfaseren van de ‘oude’ e-CertNL webschermen. Elke nieuwe aanvraag voor een exportcertificaat moet voortaan worden ingediend via de nieuwe…

Massachusetts Institue of Technology

Voedselsensor waarschuwt voor bederf en besmettingen

Ingenieurs van het Massachusetts Institue of Technology in de VS hebben een sensor ontworpen die moet helpen om aan te geven of voedsel nog goed is voor consumptie. De klittenbandachtige sensor test op besmettingen en bederf. Hoewel de eerste test werd uitgevoerd op vis zou het volgens de onderzoekers…

ODE komend jaar met bijna 10% omhoog

Tholen - De regering heeft nieuwe tarieven voor de opslag duurzame energie (ODE) voor de komende twee jaar vastgesteld. De ODE is een extra heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas, waarvan de opbrengsten gebruikt worden om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) te…

donderdagavond 1 oktober

Gemeente Westland organiseert bijeenkomst over ontwikkelingen in gebied rond veiling in Naaldwijk

Gemeente Westland gaat de mogelijkheden onderzoeken om het gebied rond de veiling en het World Horti Centre (WHC) in Naaldwijk anders in te richten. Een deel van het…

Openstelling SDE++ en verloop voorjaarsronde SDE+ 2020

In de Kamerbrief van 14 september 2020 is aangekondigd dat de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) opent op 24 november a.s. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. De SDE++ is de opvolger van de eerdere SDE+. Van deze subsidieregeling werd veelvuldig gebruik gemaakt. In…

Prinsjesdag 2020

Overheid gaat investeren, brancheorganisaties willen meer betrokkenheid bij beleid

Tholen – Het was een bijzondere Prinsjesdag dit jaar. Geen koets, geen driewerf hoera, geen balkonscène, geen Ridderzaal en dan was het nog eens de warmste derde dinsdag van september ooit. De Troonrede en de Miljoenennota weken echter niet voor het coronavirus. Toch houdt iedereen een slag om de arm…

Nog twee weken om de SLIM-regeling aan te vragen

Mkb-ondernemers kunnen nog tot en met 30 september de SLIM-subsidie aanvragen om loopbaan- en scholingsadviezen voor werknemers te krijgen of een bedrijfsschool op te richten. Door een leerrijke werkomgeving aan te bieden, blijven medewerkers productief en goed inzetbaar. Ook maakt het bedrijven…

David van Tuijl: “Aanleg collectieve zuivering Bommelwaard ligt op schema”

De aanleg van 35 km riolering en 54 pompen om het afvalwater van 250 ha glastuinbouw in de Bommelwaard naar de waterzuiveringsinstallatie bij Zaltbommel te krijgen, is in volle gang. Begin september lag de uitvoering van het collectieve zuiveringsinitiatief nog mooi op schema, meldt chrysantenteler en…

René Beerkens en Evripidis Papadopolous over autonoom telen:

"Besteed meer 'quality time' aan je planten"

Tholen - Als je team de Autonomous Greenhouse Challenge wint, mag je jezelf rustig expert noemen in de autonome teelt. René Beerkens, die al 20 jaar voor Hoogendoorn Growth Management werkt, en Evripidis Papadopoulos, die als data & algoritme-expert voor Hoogendoorn heeft gewerkt tijdens de challenge en…

S'Pore Farm

Christine Zimmermann bespreekt trends vertical farming

"De vertical farm Techno van Spread is het neusje van de zalm"

Vertical farming is een snelgroeiende sector met veel uitdagingen en mogelijkheden. In dit interview met Christine Zimmermann-Loessl, voorzitter van de Association for Vertical Farming, bespreekt ze de nieuwste trends en ontwikkelingen in de sector wereldwijd. Wat zijn de nieuwste trends in vertical…

USDA publiceert voorstel voor aanscherping National Organic Program

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) heeft op 5 augustus jonstleden een voorstel gepubliceerd in het Federal Register voor aanscherping van het toezicht op en de…

Groen Agro Control erkend voor officiële Skal-analyses

Tholen - Groen Agro Control is per 1 september erkend als officieel laboratorium voor analyse van officiële monsters voor Skal in de biologische sector. "Dat geldt op monsters…

Bevindingen Glastuinbouw Nederland

Achtergrond verplichte milieucertificering Royal FloraHolland nader verklaard

"In de voedingstuinbouw kan een teeltbedrijf zonder GlobalGAP niets verkopen, zo leert de praktijk al een aantal jaren. Die ontwikkeling is ook in de sierteeltsector inmiddels onomkeerbaar." Dat, zo stelt Glastuinbouw Nederland, is de rechtvaardiging van het recente besluit van Royal FloraHolland een…

CannNext Nederland adviseert op basis van eigen ervaring over cannabistransitie:

"Het is net als met bananen, er kunnen er maar een aantal in het schap"

CannNext Nederland bestaat nu iets langer dan een jaar en heeft met succes al bijna 14 oogsten afgerond in haar eigen state-of-the art faciliteit in Nederland. CannNext Nederland verricht de teelten met een vergunning voor onderzoek van de Nederlandse overheid, aangezien de aanbestedingen voor medicinale…

Spaanse overheid maakt 4 miljoen euro vrij voor promotie agro-voedingssector

De coronacrisis en de Amerikaanse importheffingen drukken zwaar op de Spaanse export van voedingsmiddelen. De Spaanse regering gaat 4 miljoen euro vrij maken om de Spaanse…

Tegemoetkoming uit Schaderegeling tot 125.000 euro vaststellen

Alle bedrijven die een tegemoetkoming hebben aangevraagd in het kader van de Schaderegeling van een bedrag tussen 25.000 en 125.000 euro kunnen deze nu vaststellen (afronden)…

Boeren en tuinders nemen met eigen Troonrede voorschot op Prinsjesdag

Morgen wordt de Troonrede voorgelezen door Koning Willem-Alexander. Boeren en tuinders deden dat zaterdag 12 september al, in de Land- en Tuinbouw Troonrede van LTO Nederland. De agrarische ondernemers spraken zich uit over hun toekomst, wat ze van de politiek verlangen en wat de samenleving van hen mag…


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven