Totale loonkosten België 4% hoger

De totale loonkosten worden voor het Vlaamse Gewest in 2021 geraamd op 130 miljard euro. De loonmassa nam de laatste jaren onafgebroken toe. Enkel de Covid-19-crisis zorgde in…

Nederlandse exportkredietverzekeringen dekten €1,6 mld in  46 landen in 2020

Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen zoals schepen en landbouwinstallaties hebben zich moeten aanpassen tijdens een turbulent jaar voor de wereldhandel.…

Onderzoek: "Met gebiedsgerichte aanpak GLB blijven gevolgen voor boereninkomens binnen de perken"

In het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid is een gebiedsgerichte aanpak nodig om de doelen voor klimaat, milieu en biodiversiteit voor 2030 te helpen behalen. Dat concludeert…

Bevindingen NVWA

Telers houden zich beter aan regels voor gewasbeschermingsmiddelen

De naleving van de toepassingsvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen in grondwater-beschermingsgebieden is flink verbeterd. Het nalevingspercentage op bedrijven steeg van…

Gemeente Hollands-Kroon

Microsoft mag bouw datacenter in Middenmeer starten

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Microsoft toestemming verleend om te starten met de bouw van een datacenter op Het Venster in Middenmeer. Over de bouw was de laatste maanden veel te doen.Op basis van de aangeleverde informatie en vooruitlopend op de definitieve vergunning, die…

LTO-oproep aan gemeenten: "Maak werk van wonen"

Niet alleen starters hebben grote moeite met het vinden van geschikte woonruimte, ook de beschikbaarheid van goede huisvesting voor internationale werknemers is een groot…

Tienpuntenplan goed agrarisch werkgeverschap is geen 'afvinklijstje'

Met het Tienpuntenplan voor internationale werknemers wil LTO Nederland goed werkgeverschap in de agrarische sector blijvend bevorderen. "Dat de agrarische sector nationaal en…

Extra gebouwen voor groei geopend op Brightlands Campus Greenport Venlo

Woensdag 15 september openden gedeputeerde Satijn van de provincie Limburg en burgemeester Scholten van Venlo feestelijk het nieuwe Brighthous en het al eerder dit jaar in gebruik genomen Brightworks, beide op de snelgroeiende Brightlands Campus Greenport Venlo. Aanwas van bedrijven en instellingen op…

"Onzinnige handhaving in Westlands glastuinbouwgebied verder versoepelen"

Het op last van de gemeente verwijderen van bomen, druivenbomen in hobbykasjes, alpaca’s in de wei of groen bij woningen in het Westlandse glastuinbouwgebied om plaats te…

Augustus 2021

Record aantal werkenden in Nederland

In augustus 2021 was 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen in Nederland aan het werk, een nieuw record in arbeidsdeelname. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal…

AGF-sector kan 6 maanden lang het podium pakken voor 2 miljoen bezoekers

“Floriade verzorgt het theater en de bezoekers, de voorstelling bouw je zelf”

Tholen - Over een kleine acht maanden opent Floriade Expo 2022 de poorten. De tuinbouwtentoonstelling, die eens in de 10 jaar in Nederland wordt georganiseerd, verwacht 2 miljoen bezoekers. Thema is Growing Green Cities, hierbinnen kan de sector het podium pakken. AGF Trendcafé besprak de mogelijkheden. Klik…

Uitstel Britse importregels

Het VK stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen uit de EU opnieuw uit. Volgens de Britten zorgen de administratieve rompslomp en de nieuwe immigratieregels ervoor dat problemen in…

Google Streetview

Ombouwen tuinderwoning helpt starters

Steeds meer oude panden in Westland worden opgekocht en getransformeerd tot appartementencomplex. Zo ook tuinderswoningen, zo ontdekte de WOS bij een bezoek aan een oude,…

ARD

Nederlandse glastuinbouwkenners in Duits tv-journaal

De wereldbevolking groeit snel, en daarmee wordt de vraag naar hoe we in de toekomst op een duurzame manier ons voedsel produceren steeds prangender. Het bracht het Duitse ARD-journaal Tagesschau, erop uit te zoeken welke oplossingen de glastuinbouw te bieden heeft. Glastuinbouwonderzoeker Jouke Campen…

Digital Trust Center start met actief informeren bedrijven over digitale dreigingen

Het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), is maandag gestart met het proactief informeren van individuele bedrijven…

Meer verzuim en 55+'ers, minder jongeren in glastuinbouw

Het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder blijft toenemen, onder meer in de glastuinbouw. Dit blijkt uit de factsheets over veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren die Stigas heeft geactualiseerd. Tegenover de stijging van het aantal 55+ers op de loonlijst valt een daling…

Europa stemt in met langer kwekersrecht bloembollen, asperges en houtige gewassen

641 Europarlementariërs hebben op 13 september ingestemd met het voorstel om de Europese kwekersrechtbescherming voor bloembollen, asperges en houtige gewassen met vijf jaar…

Pleidooi voor behoud agrarische kennis in het waterschap

Boeren, bedrijven en natuurorganisaties moeten geen zetels meer toegewezen krijgen in het waterschap, vindt de Waterschapspartij. Ze zouden maatregelen tegen droogte en…

Uitbreiding certificaat- en inspectieplicht bij import plantaardige producten per 1 november 2021

Voor opplant bestemde groenteplanten (sla, andijvie, rodekool, bloemkool) aangeplant in substraat zijn vanaf 1 november 2021 certificaat- en inspectieplichtig bij import.  Door…

Arbeidsmigrant gaat voor distributiecentra want die betalen beter

Distributiecentra vormen de grootste concurrent van de tuinbouw als het gaat om de gunst van de arbeidsmigrant. Dat geldt m.n. voor het zuidelijk deel van de Randstad, oftewel Westland en Bleiswijk en omgeving. Al het online bestellen & bezorgen werkt de verblokkedozing van wederom m.n. de Randstad sterk…

Dreamstime

Winnaars fotowedstrijd serres Antwerpen bekend

Deze zomer was de Provincie Antwerpen op zoek naar mooie foto's van Antwerpse serres. Inmiddels zijn de vier prijswinnaars bekend, zo deelt Colette De Smet, adviseur…

Bezem door de middelenkast Overijssel van start

Deelnemers aan Boeren voor Drinkwater, loonwerkers en agrariërs in plantaardige sectoren in Overijssel kunnen van september tot en met december 2021 kosteloos en anoniem…

Nieuw investeringsfonds richt zich op kas- en indoorprojecten

Een onlangs geïntroduceerd investeringsfonds dat momenteel op zoek is naar investeerders verklaart dat het voornamelijk wil investeren in eigen conventionele, biologische en…

In één keer btw-aangifte doen over webshopverkopen in EU

Webshopondernemers die in de tweede helft van 2021 meer dan  10.000 euro verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland, moeten altijd de btw-tarieven van het land van…

Onderzoek werknemerstevredenheid internationale werknemers van start

Donderdag 9 september hebben alle bedrijfsleden van Glastuinbouw Nederland een uitnodiging ontvangen voor een enquête die gericht is aan alle internationale werknemers in de…

Europa keurt GLB-akkoord goed, nieuw beleid gaat 2023 in

Donderdag 9 september heeft de landbouwcommissie van het Europees Parlement het akkoord dat vlak voor de zomer bereikt was over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor…

Kas Topics: Uitdagingen op de arbeidsmarkt en de kracht van innovatieprogramma’s

In deze eerste KasTopics na het zomerreces gaat voorzitter Adri Bom-Lemstra in op de uitdagingen op de arbeidsmarkt en bespreekt zij de kracht van de innovatieprogramma’s van Glastuinbouw Nederland. Verder aandacht voor de start van het cursusseizoen van Kas als Energiebron. Bekijk hier alle edities van KasTopics.

Accountants en ministerie vinden oplossing vaststelling NOW

De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar…

Zuid-Hollands tuinbouwcluster presenteert digitaliseringsvisie

Door de digitale transformatie zullen nieuwe verdienmodellen ontstaan en kunnen ketenverhoudingen binnen het glastuinbouwcluster flink veranderen. Het is belangrijk dat ondernemers hiervan bewust zijn, en dat ze zich bezinnen op hun toekomstige rol. Daarnaast zou het samenwerkende tuinbouwcluster meer…

Surinaamse president Santokhi bezoekt WUR in Bleiswijk

Gisteren brachten de Surinaamse president Santokhi en zijn minister van Landbouw, Parmanand Sewdien, een bezoek aan de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research in Bleiswijk. De bewindslieden waren vooral benieuwd naar klimaat- en agro-onderzoek van WUR dat relevant is voor hun…

Heeft de bedrijfsopvolgingsregeling haar langste tijd gehad?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een regeling in de Wet Inkomstenbelasting en de Successiewet. De BOR maakt het mogelijk om ondernemingsvermogen en…

Inwoners Gemeente Westland moeten zorgen voor meer vierkante meters groen

Er komt een hoop 'groen' het Westland uit - in de vorm van komkommers en tomaten, en talloze bloemen en planten - maar al dat glas heeft ook een keerzijde. Gemeente Westland komt daarom met een plan ook tussen de kassen voor wat meer groen te zorgen. Het betreft dan vooral de verschillende dorpskernen,…

Europese MKB-bedrijven: 7 tot 15% kans op faillissement

Wat gebeurt er met het Europese MKB als de staatssteun wegvalt? Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes kan 7 tot 15% van de MKB-bedrijven de komende vier jaar in de problemen komen doordat ze niet meer kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Johan Geeroms, Risk Director bij Euler…

Subsidie voor verplaatsing glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland beschikbaar

De Provincie Noord-Holland stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland. Daartoe werd eerder dit jaar besloten.…

"Groot tekort aan mbo-personeel in zaadsector"

Er is een groot tekort aan mbo-personeel in de zaadsector. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Seed Valley, die het aantal mbo-vacatures voor de richting lab analist en plantenteelt naast het aantal afgestudeerden van relevante opleidingen in de regio heeft gelegd. Jaarlijks publiceren de Seed Valley…

Albert Abee trapt voorstelrondje bestuur Greenport West-Holland af

De komende maanden stellen de bestuursleden van Greenport West-Holland zich voor. Albert Abee beet deze zomer het spits af. Albert is wethouder voor de gemeente Westland en heeft binnen het bestuur van Greenport West-Holland de portefeuille Gezondheid & Geluk.

ABN AMRO analyseert Wet Arbeidsmarkt in Balans:

"Flexkrachten land- en tuinbouw zwaar getroffen door nieuwe wet"

De Wet Arbeidsmarkt in Balans van 1 januari 2020 maakt vaste arbeidsrelaties meer aantrekkelijk voor werkgevers en flexibele arbeidsrelaties minder. Uit onderzoek van de ABN…

Explosieve stijging meldingen uitbuiting arbeidsmigranten in 2020

Het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting is het afgelopen jaar enorm toegenomen. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar maakte gisteravond in Nieuwsuur bekend…

Dreamstime

Een overzicht van aquaponics voor verbeterde voedselzekerheid in Afrika

Als opkomende technologie is er beperkte informatie over aquaponics in Afrika. Vragen over de ecologische en sociaaleconomische duurzaamheid van aquaponics worden om die reden…

Augustus-update KVK

Meer startende dienstverleners dan startende telers in land- en tuinbouw

In augustus waren er relatief weinig starters in het Nederlandse bedrijfsleven, in totaal 17.258. Vooral het achterblijven van de landbouw en groothandel valt op. Dit blijkt uit het Kamer van Koophandel Trendrapport Bedrijfsleven over augustus 2021. De zomer is altijd een luwe periode, maar ook…

Aansluiten vijf Westlandse bedrijventerrein op glasvezel gestart

Afgelopen vrijdag is officieel het startschot gegeven voor het aansluiten van vijf Westlandse bedrijventerrein op het glasvezelnetwerk. De start vond plaats op Teylingen in 's-Gravenzande. De WOS was erbij.Ook Leehove in De Lier, De Planeten in Poeldijk, Vlotlaan in Monster en Honderdland in Maasdijk…

RDW roept eigenaren (land)bouwvoertuigen op om snel te registreren

De RDW roept eigenaren op om snel hun (land)bouwmachines, rijdende werktuigen en getrokken materieel te registreren. Vanwege de achterlopende cijfers verwacht de RDW dat…

Beëindiging arbeidscontract, waar maken partijen aanspraak op?

De werkgever kan een arbeidscontract niet zomaar opzeggen als de werknemer hier niet mee instemt. Wel kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen door opzegging via een…

Huelva verwelkomt komend aardbeienseizoen 500 plukkers uit Honduras en Ecuador

De Spaanse provincie Huelva zal komend aardbeienseizoen voor het eerst 500 seizoensarbeiders uit Honduras en Ecuador verwelkomen die zullen deelnemen aan een pilootproject. De…

Vanaf 4 september belangrijke wijzigingen voor reizigers naar Nederland

Vanaf 4 september zijn er een aantal belangrijke wijzigingen voor reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland (terug)reizen. Diverse landen zijn aangewezen als…

Dreamstime

Schouten geeft inzicht in LNV Digitaliseringsvisie

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een LNV Digitaliseringsvisie. In hoofdlijnen zet zij daarin uit wat de kansen,…

Laagste groenteprijsindex in juni sinds 2017 in voedselprijzenmonitor

Met een consumentenprijsindex van 100.10 is de index voor groenten de in juni 2021 de laagste sinds 2017, toen de index 99.10 betrof. Dat blijkt uit een update van de cijfers van de WUR op Agrimatie. Prijsontwikkeling groenten, bron WUR

Staatssecretaris: "Eindheffing over gratis gezonde bedrijfslunch is geen strafheffing"

De gratis gezonde bedrijfslunch die Koppert Cress aan haar personeel aanbiedt, mag niet. Dat heeft de rechter deze zomer geoordeeld. De rechter noemt het 'verkapt loon'.  De zaak, die…

België: 55 miljoen euro uit het Vlaamse herstelplan voor landbouw

'Vlaamse Veerkracht’, dat is de titel van het Vlaamse investeringsplan voor de komende jaren om de coronapandemie economisch en maatschappelijk te boven te komen. Het totale…

Analyse: Rendement belichte en onbelichte tomatenteelt Vlaanderen ontloopt elkaar niet veel

De tomatenteelt in Vlaanderen is de laatste jaren licht toegenomen in areaal. Telers telen er tegenwoordig allerlei soorten tomaten, van 'standaard' los en tros tot allerlei specialties.  Naast de verschillende soorten zorgt ook de keuze voor al dan niet belichting en welk type belichting voor een grote variatie…

Subsidie verkrijgbaar voor langer werken én eerder met pensioen

Met ingang van 1 september 2021 is het mogelijk met subsidie een sectoranalyse uit te laten voeren om in aanmerking te komen voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en…

Laatste rondje subsidie voor opleiden personeel

Op 1 september is het laatste tijdvak van de SLIM-subsidie voor 2021 geopend. Tot en met 30 september is het mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen als mkb-ondernemer. De SLIM-subsidie maakt het voor ondernemers mogelijk de kennis en vaardigheden van hun werknemers verder te ontwikkelen. Meer informatie…

Philippe Binard, Freshfel:

"Marokko en Oost-Europese landen zijn niet alleen leveranciers, maar ook bestemmingen voor onze export, die ook nog groeien"

Tholen - Nadat Philippe Binard in 1987 in de AGF-sector startte, is hij er nooit meer weggegaan. Na 34 jaar, waarvan de laatste 20 jaar bij Freshfel, staat hij in nauw contact met onder andere de Europese Commissie en het Europees Parlement en behoort het verdedigen van de belangen van de Europese…

Glas of huizen? Partijen steggelen over nieuwbouwwijk Hoogeland-zuid in Naaldwijk

Als het aan ABB Bouwgroep ligt komen er 450 woningen op een perceel van 14 ha ten zuiden van de wijk Hoogland in Naaldwijk (tussen voetbalvereniging Westlandia en fietsbrug De Snelbinder). De gemeente is echter zo zeker niet; natuurlijk heeft woningbouw prioriteit, en natuurlijk heeft de glastuinbouw dat…

Rusland geeft telers tuinbouwtechniek met korting

De regering van de Russische Federatie heeft via Decreet nr. 1313 van 7 augustus 2021 een staatssteunprogramma voor de tuinbouw goedgekeurd. Telers zullen met het nieuwe…

UWV

UWV:

Stijging werkgelegenheid foodretail en webwinkels tijdens coronacrisis

De arbeidsmarkt in de detailhandel is zich aan het herstellen van de coronacrisis. De vraag naar personeel in de detailhandel is in korte tijd snel gestegen. Het aantal banen in de detailhandel was op maart 2021 weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis, meldt het UWV. Vooral bij winkels in de…

Wilbert Ammerlaan nieuwe regiocoördinator Noord-Holland bij Glastuinbouw Nederland

Wilbert Ammerlaan (50) is met ingang van 1 september de nieuwe regiocoördinator Noord-Holland bij Glastuinbouw Nederland. Wilbert is geen onbekende in de sector. Hij groeide…

Huub van der Velden nieuwe regiomanager LTO Noord regio West

Huub van der Velden (41) start op 1 september als regiomanager voor LTO Noord regio West. Hij volgt Marijn Vermeulen op, die de positie van manager Ledenzaken bij LTO Noord…

LTO Nederland en Kadaster bekrachtigen wederzijdse samenwerking

Het Kadaster en LTO Nederland bekrachtigen hun wederzijdse samenwerking in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.…

Beëindiging tijdelijke werkwijze fytosanitaire documentcontrole bij import door corona

Per 1 september 2021 loopt de tijdelijke EU-uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 af. Deze verordening maakt het mogelijk om vanwege de corona-uitbraak fytosanitair…

Cao Groothandel in Groenten en Fruit algemeen verbindend verklaard

De nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit - looptijd 1 januari tot en met 31 december 2021 - is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit geldt ook voor het…

Nederlandse overheid stopt TONK, Tozo, NOW en TVL

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.…

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q3 2021 van start

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus 8:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. Het subsidiepercentage is 100%. Ondernemers kunnen weer kiezen tussen twee referentieperioden: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020, meldt de RVO. Klik hier voor de video: Goed…

"Glastuinbouwcomplex" gelijk aan 1% bbp Nederland

De toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex bedroeg in 2019 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - ongeveer 7,9 mld euro. Dat is 1% van het bruto binnenlands product (bbp). Een klein deel (0,5 mld euro) van de toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex wordt…

Hein Boon aan de slag voor Responsibly Produced Peat

Per 1 januari 2022 stopt Hein Boon als bestuurder/directeur bij RHP. Hij gaat zich in het nieuwe jaar volledig inzetten voor Responsibly Produced Peat. Marco Zevenhoven blijft…

Dreamstime

ZLTO waarschuwt telers voor tv-programma

Brancheorganisatie ZLTO waarschuwt boeren en tuinders voor het RTL tv-programma 'Op de zaak'. Zelf werd ZLTO ook benaderd. Het programma benadert individuele boeren en…

Britse transportbedrijven hebben last van langere wachttijden en administratieve rompslomp door Brexit

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in het VK heeft een kritiek punt bereikt. Er zijn veel oorzaken voor het tekort te noemen, waaronder de lagere beschikbaarheid van chauffeurs, hetgeen zowel te wijten is aan de immigratieregels na Brexit, de enorme groei van de vraag naar wegtransport en de langere…

Omzet horeca steeg 38% in 2e kwartaal 2021

De omzet in de horeca, voor seizoen gecorrigeerd, steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 38 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dat is vooral…

Vertraging verlening TVL Q2

TVL Q2 2021 is 63.000 keer aangevraagd. Helaas duurt het verlenen van de subsidie voor TVL Q2 2021 langer dan de voorgaande periodes, meldt de RVO. Het verlenen van de subsidies voor TVL Q2 2021…

Steunregeling vaste kosten land- en tuinbouw langer open

De aanvraagperiode van de Subsidie ongedekte vaste kosten (OVK) is met een maand verlengd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen deze subsidie aanvragen tot en met 30 september…

Trendrapport SBB

Mega-, macro- en microtrends op de arbeidsmarkt uitgelicht

Voor de sector Voedsel, groen en gastvrijheid (VGG) heeft SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) een trendrapport uitgebracht, waarin trends op de arbeidsmarkt worden beschreven op drie niveaus: mega-, macro- en microniveau. Klik hier voor het het rapport.

Nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven aangenomen

De leden van de vakorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsakkoord tussen Plantum en deze vakorganisaties. Daardoor is er…

Afnemend vertrouwen onder boeren en tuinders in het tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2021 nam het agrovertrouwen met anderhalf punt af. De afname werd vooral veroorzaakt door een afname van het vertrouwen van boeren en tuinders in de middellange termijn. De stemming over de huidige situatie op het bedrijf verbeterde iets. Uit beide indexen wordt het Agro…

“Investeerders kijken inmiddels wel door een beetje volatiliteit in de tuinbouw heen”

Tholen – Het aantal fusies en overnames in de glastuinbouw gaat dit jaar en komende jaren flink stijgen. Daarmee stijgt ook het aantal private equity partijen dat zijn intrede doet in de sector, al zijn er meer opties om te groeien. Ook voor telers, die in verhouding met het overnamegeweld in de…

Rapport gepresenteerd met internationale kansen voor Nederlandse agri-tech en food-tech start-ups

Nederland heeft vele initiatieven die start-ups en scale-ups internationaal ondersteunen. Speciaal voor Nederlandse agri-tech en food-tech start-ups en scale-ups is er een online overzicht gemaakt van internationale kansen. Dit initiatief heeft als doel om deze kansen te benadrukken, toegankelijk te…

Dreamstime

Minder snelgroeiende bedrijven in uitzendbranche en horeca in 2020

In 2020 is het aantal snelgroeiende bedrijven met bijna 17 procent afgenomen ten opzichte van 2019. In de meeste sectoren is het aantal snelgroeiende bedrijven in 2020…

2021 voor VK een jaar van twee uitersten

Waar het in het eerste halfjaar van 2021 het economisch nog niet eens zo slecht ging voor de Britten, ziet het ernaar uit dat de tweede helft verandert in een stormachtige…

In 2020 weer minder uitgekeerd

Regels steeds minder populaire GMO versoepeld

Tholen - Producentenorganisaties krijgen ruimere mogelijkheden om binnen de grenzen van de GMO-regeling groenten en fruit activiteiten door dochterondernemingen uit te laten…

Universiteit Gent investeert €7,5 miljoen in AGF-lab

Op de terreinen van de Universiteit Gent in Kortrijk wordt druk gewerkt aan een onderzoekscentrum dat de naam VEG-i-TEC meekrijgt. Er wordt 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbouw van dit gloednieuwe laboratorium voor de agro- en voedingsindustrie, meldt Assa Abloy in een persbericht. Opdrachtgever…

KVK:

"Meeste bedrijven zien zonnige toekomst"

Bedrijven zijn voor het overgrote deel positief als het gaat om de toekomst voor de komende twaalf maanden. Kleinere bedrijven zijn iets minder positief dan grotere bedrijven, meldt de KVK. Ze hebben ook wat meer behoefte aan financiering dan grotere bedrijven. Bedrijven in de verhuur en handel van…

Minder aanvragen TVL-steun in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2021 hebben veel minder bedrijven een beroep gedaan op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) dan het kwartaal ervoor, meldt Rijksoverheid. Het aantal…

Boerenorganisaties steunen juridische eis Greenpeace voor meer stikstofreductie

Acht boerenorganisaties vragen de overheid vandaag om drastisch meer maatregelen te nemen tegen de hoge uitstoot van stikstof. Ze sluiten zich aan bij de juridische stappen die Greenpeace Nederland onderneemt. De boerenorganisaties ergeren zich, zo valt te lezen in een persbericht van de…

“Zorgen over inflatie onterecht”

Sinds wereldwijd de economieën weer opengaan, lopen mondiaal ook de prijzen van bijvoorbeeld grondstoffen en goederenvervoer flink op. In Nederland kwam de afgelopen maanden de inflatie ook snel terug. Moeten we ons zorgen maken over flink hoge inflatie? Volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO is deze opleving van tijdelijke…

Nog 5 bezwaarmakers tegen meebetalen aan gezamenlijk glastuinbouwonderzoek

Veruit de meeste Nederlandse glastuinders betalen zonder morren mee aan sectorbreed gewasoverstijgend onderzoek in projecten binnen Kennis in je Kas (KijK). Over 2019 en 2020…

Unanieme EU-steun voor 'erg ambitieuze' doelstelling 25% biologische landbouw in 2030

Het doel van 25% biologische landbouw in 2030 wordt door een aantal EU-lidstaten als erg ambitieus ervaren. Lidstaten gaven tijdens de Europese Raad van landbouwministers op…

"Energie is altijd een heikel punt"

Derde rondje stadstelen dit jaar in Washington DC

Er wordt veel gesproken over grootschalige, hightech kassen die enorme hoeveelheden groenten en fruit opleveren. Maar ondanks hun sterke bedrijfsmodel lossen deze kassen misschien niet alle ‘voedselapartheid’ op in gesegregeerde stadswijken waar de inkomens lager zijn en de toegang tot vers voedsel…

“Hightech leveranciers moeten zich bewijzen in China”

De Chinese glastuinbouw is snel in ontwikkeling: investeerders en overheden staan te trappelen om nieuwe bedrijven op te zetten. Dat biedt volop kansen voor Nederlandse toeleveranciers. Maar volgens Sylvia Xu van Signify liggen die kansen niet voor het oprapen, zo vertelt zij in een verhaal van Dutch…

Brexit-coördinator Peter Verbaas (NVWA):

"Stilte bij ondernemers richting Brexit-deadline kan betekenen dat bedrijven goed of niet zijn voorbereid"

Tholen - Per 1 januari 2022 is bij de export naar het VK voor alle planten en plantaardige producten – dus ook voor snijbloemen, groenten en fruit – een fytosanitair certificaat nodig. Peter Verbaas,  Brexit-coördinator van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maakt graag van de gelegenheid gebruik…

Opmars legale cannabisteelt in Afrika

"Geef ons een gewas en wij telen het." Teler Leslie Zettler deed in een NOS-item de overstap van aardbeien naar cannabis telen gisteravond voorkomen als logisch. En misschien…

“Potentiële ondernemers komen niet aanwaaien”

Postuma AGF is op zoek naar ‘ondernemers met pit’

Tholen - In de AGF-detailhandel is een goede boterham te verdienen. Opvolging van goedlopende zaken is echter niet vanzelfsprekend. Vooral omdat ons onderwijssysteem geen…

Routekaart moet talent beter aan tuinbouw helpen binden

Glastuinbouw Nederland en Kasgroeit hebben een routekaart ontwikkeld voor het scholen van internationale medewerkers. Doel is dat internationale medewerkers de kans krijgen…

"Mooie cijfers voldoen bij hightech teeltsystemen niet altijd aan verwachtingen"

Om goede redenen is de glastuinbouw en vertical farming booming. Tim van Hissenhoven van adviesbureau Cultivators: "Vooral in kasgewassen zoals bladgroenten en kruiden is het…

"Goede afzet voor tuinbouwproductie biedt ruimte voor investeringen"

De omzetniveaus voor bijna alle tuinbouwbedrijven liggen duidelijk boven de niveaus van 2019 en ook boven de opgestelde begrotingen. Dat becijferen tuinbouwspecialisten van de…

Teler moet gaan betalen voor herinspecties na overtredingen met gewasbescherming

De NVWA gaat op basis van Europese wetgeving retributies in rekening brengen voor herinspecties na overtredingen met gewasbeschermingsmiddelen. Retributies zijn kosten voor keuringen en herinspecties die door de NVWA bij het bedrijfsleven in rekening worden gebracht. Dit gebeurt vanaf 1 september 2021…

Subsidies voor langer werken én eerder met pensioen

Het Nederlands kabinet ondersteunt de komende vijf jaar sectoren met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Het doel is mensen gezond en…

Provincie Noord-Holland

Beroep mogelijk tegen datacenterplannen Agriport

Van 19 augustus tot en met 29 september is beroep mogelijk tegen het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1.’ Het gaat daarbij om de fel bediscussieerde komst van een nieuw datacenter op het bedrijventerrein waar ook veel telers zijn gevestigd in Middenmeer.  Naast het aantekenen van beroep…

"Boeren en tuinders onmisbaar bij reduceren broeikasgasemissies"

Vorige week presenteerde het Intergouvernementele Panel over klimaatverandering (IPCC) een nieuw klimaatrapport over de stand van het klimaat in de wereld. Daaruit blijkt dat het veranderende klimaat veel risico’s met zich meebrengt voor de land- en tuinbouw. Tegelijkertijd maakte de effectbeoordeling…

Jongeren en 55+'ers vaker betrokken bij arbeidsongeval

In 2020 zijn er minder ongevallen gemeld dan in eerdere jaren. Dat deelt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in haar Monitor arbeidsongevallen 2020. De daling…

Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van…

Prinsjesdag 2021: mogelijke ontwikkelingen voor ondernemers

Tijdens Prinsjesdag 2021 worden de kabinetsplannen, de begroting en fiscale maatregelen voor volgend jaar bekendgemaakt. Mede door de coronacrisis ligt er een grote opgave,…

TVL Q2 deze week nog open, TVL Q3 opent eind augustus

TVL Q2Ondernemers die aanspraak willen maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021, moeten uiterlijk aanstaande vrijdag (20 augustus) de aanvraag doen. Wie daarna…

Agrarische grondprijs valt terug naar prijsniveau 2020

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2021 uitgekomen op 63.500 euro per ha. Dat is 5,8% lager dan in het eerste kwartaal van 2021, maar vrijwel gelijk aan de gemiddelde grondprijs over heel 2020 van 63.600 euro per ha. Zowel de gemiddelde prijs van bouwland als…

Meetingpoint Arnhem-Nijmegen slaat brug tussen onderwijs en tuinbouwpraktijk

Met een aantal partijen betrokken bij de ontwikkeling van de tuinbouwsector is afgelopen maand het initiatief opgestart voor een (virtueel) meetingpoint in de regio Arnhem-Nijmegen. Het betreft partijen die de brug tussen onderwijs en tuinbouwpraktijk willen versterken en gezamenlijk nieuwe initiatieven…

Japan wil in 2050 fossielvrije kas

Japan heeft zich recent nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen gesteld. Voor de glastuinbouw betekent het dat kassen in 2050 fossielvrij moeten zijn. Verder zet Japan in biologische teelt op een kwart van het totale areaal in 2050 en vermindering van chemische gewasbescherming met 50%. Bekijk hier alle…

Dreamstime

AI-cursus speerpunt op nieuwe Franse agrarisch privéschool

In september 2021 start in Frankrijk een nieuwe privéschool voor agrarisch onderwijs. Hij werd opgericht met steun van de Franse ondernemer en miljardair Xavier Niel, die…

"Jongeren zijn aanwinst voor glastuinbouwbedrijven"

Door economische groei en dalende werkloosheid krijgen steeds meer glastuinbouwbedrijven te maken met een tekort aan personeel. Internationale werknemers zijn en blijven essentieel, maar door de coronapandemie is de inzet van deze groep niet langer vanzelfsprekend. Studenten en scholieren springen…

Nico van Melick

Minimaal 65% tegemoetkoming schade voor bedrijven

Schaderegeling waterramp Limburg en Noord-Brabant goed ontvangen

Het Nederlandse kabinet heeft de schaderegeling voor wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant gepresenteerd. Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van o.a. evacuatieschade en teeltplanschade.  Bedrijven betalen maximaal…

Google Streetview

Rondje tuindershuizen Westland

Tegenwoordig is woningbouw gebaseerd op de bouwstijl van de jaren twintig van de vorige eeuw, zo zien zij die er oog voor hebben. Vaak gaat het dan om hele rijtjes met dezelfde huizen. Seriebouw heet dat, leert Chris Batist ons bij de WOS. Hij gaat terug naar de jaren twintig van de vorige eeuw en ontdekt ook seriebouw van…

"Kleine glastuinbouwbedrijven hebben bestaansrecht"

Glastuinbouwbedrijven kleiner dan 1,8 hectare hebben absoluut bestaansrecht in Westland. Dat stelt voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw Nederland dit weekend in het AD.…

KVK

Ondanks stijgend tekort aan arbeid en productiemiddelen

Ondernemersvertrouwen Nederland in de lift

Het ondernemersvertrouwen in Nederland aan het begin van het derde kwartaal van 2021 is verder toegenomen en bereikt het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 2008. Met name binnen de horeca nam het ondernemersvertrouwen fors toe. Ook in alle andere bedrijfstakken waren ondernemers…

"Wij vinden het heel mooi om bedrijven te koppelen om ze krachtiger te maken"

Tholen - "Het financieringslandschap is aan het veranderen," ziet Rutger Ruigrok, managing director van NPM Capital. Daardoor wordt naast de traditionele bancaire financiering steeds vaker een beroep gedaan op andere en nieuwe vormen van financiering. Hoewel het niet om een nieuwe financieringsvorm gaat,…

John Schutten, Stratech:

"Goede voorbereiding op het nieuwe Douane Management Systeem is het halve werk"

Tholen - Inklaringen, aangiftes: met de Brexit hebben deze formaliteiten voor veel exporteurs nog een andere dimensie gekregen, zeker met de nieuwe importregels en grenscontroles die respectievelijk per 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 op stapel staan. Daarnaast heeft het nieuwe Douane Management Systeem…

Dreamstime

11% Duits land- en tuinbouwareaal in handen bedrijfsconcerns

In het kader van de Duitse landbouwtelling 2020 werden voor het eerst gegevens verzameld over land- en tuinbouwbouwbedrijven in eigendom van grote concerns. De vraag 'Van wie…

10 jaar Agro Food Cluster Dinteloord: feiten en cijfers

Dit jaar bestaat het Agro Food Cluster Dinteloord tien jaar. In het gebied staat onder andere 200 hectare glas. De zeven telers die er gevestigd zijn kochten inmiddels alle beschikbare kavels. BN DeStem blikt met een serie verhalen terug op de totstandkoming en toekomst ervan. En zet in dit artikel de…

Onderzoek: Helft Nederlanders bereid tot meerprijs duurzamer voedsel én tot wonen naast kas

Twee op de drie Nederlanders zijn positief over de Nederlandse land- en tuinbouw. Boeren en tuinders worden gezien als harde werkers en hun belangrijke rol in de voedselproductie wordt gewaardeerd. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim duizend Nederlanders in opdracht van LTO Nederland. Meerprijs duurzaam…

1,5 hectare volgens Raad van State nog prima te gebruiken voor glastuinbouw

De eigenaar van twee percelen glastuinbouwgrond in 's-Gravenzande is gisteren door de Raad van State in hoger beroep in ongelijk gesteld in een zaak tegen de gemeente…

Rekenvoorbeeld: met SDE++ subsidie investering in PV-panelen snel terugverdiend

Per 5 oktober kunnen nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend voor SDE++ subsidie. De pot bedraagt 5 miljard euro, de inschrijving loopt tot 11 november. De SDE regeling…

Ondernemers en Delfland halen 100% score UO-rapportage

De verplichte milieurapportages over 2020, die in de landelijke database van de UO (uitvoeringsorganisatie) worden verzameld, zijn binnen bij Hoogheemraadschap Delfland. Voor het eerst is in het beheersgebied een 100% score gehaald, oftewel hebben alle glastuinbouwbedrijven gerapporteerd zonder dat enige…

Wijziging in regeling vaste arbeidsomvang oproepkracht per 1 juli 2021

Heeft een werknemer twaalf maanden bij jou gewerkt als oproepkracht? Dan ben je sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 verplicht hem na…

Aardbei steeds vaker naar binnen in België

Tholen - In 2020 is het areaal aardbeien in België afgenomen met 2,1%. Dat komt vooral door een daling van het areaal teelt in de openlucht. Het areaal bedekte teelt steeg met 12%, zo blijkt uit definitieve cijfers van Statbel. In andere serregewassen valt verder een daling van het areaal kropsla op.…

Vroegstopregeling onder zware beroepen nog weinig gebruikt

Sinds januari kunnen mensen met een zwaar beroep eerder stoppen met werken. Van deze mogelijkheid wordt nog niet veel gebruik gemaakt, zo bericht Trouw naar aanleiding van een…

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Vanaf maandag 9 augustus is het mogelijk om schade naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft…

© Nitsuki | Dreamstime.com

"Dit rapport is een reality check"

IPCC: Ongeëvenaarde klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen

Volgens het jongste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat gisteren is vrijgegeven, nemen wetenschappers in elke regio en in het hele klimaatsysteem veranderingen waar in het klimaat van de aarde. Veel van de waargenomen veranderingen in het klimaat zijn ongekend in…

Aandeelhouders Planasa nemen frambozenveredelaar ABB over

De aandeelhouders van Planasa hebben, via hun investeringsplatform, geïnvesteerd in de overname van de Nederlandse frambozenveredelaar ABB, bestaande uit Advanced Berry…

Meer dan helft land- en tuinbouw loopt risico van terugbetalen NOW

37% van de werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen. Tot eind juli heeft pas 44,9% van de werkgevers in de…

KCB: Brexit een feit, maar impact voor snijbloemen, groenten en fruit moet nog komen

Sinds 1 januari 2021 is Brexit een feit. Bij zakendoen met het VK gelden daardoor strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Zo kregen…

AgroEnergy scoort 800.000 euro aan onbalanspoolvoordeel

AgroEnergy keert over het jaar 2020 bijna 800.000 euro uit aan onbalanspoolvoordeel. Klanten met een TradePower contract profiteren gezamenlijk van het onbalansresultaat.…

Kabinet steunt getroffen inwoners en ondernemers Limburg

Het kabinet wil inwoners en werkgevers bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende regelingen. Zo…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven