Management info

Plantum publiceert verkiezingsmanifest

De politieke partijen zijn bezig met het schrijven van hun politieke verkiezingsprogramma’s. In de aanloop hiernaar heeft Plantum een verkiezingsmanifest opgesteld met daarin…

Klankbordgroep van kwekers buigt zich over stikstofaanpak in Gelderland

Met ingang van 29 mei 2019 ligt de vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet (NB/Wnb) stil. De Raad van State heeft op die datum het gebruik van de Programmatische…

Huisvesting kan stijging arbeidsmigranten niet aan: debat laait weer op

Nog altijd stijgt het aantal immigranten dat naar Nederland komt om te werken. Met name Poolse en Roemeense arbeidsmigranten weten ons land te vinden. Het aantal blijft…

Nog veel regionale verschillen in grondwaterstand

Gemiddeld neerslagtekort afgelopen weken niet verder toegenomen

De neerslag van de afgelopen periode zorgt voor verlichting in grote delen van het land. Er zijn echter nog steeds regionale verschillen waar het gaat om de grondwaterstand.…

"Het grootste zorgpunt blijft: wat sleep je allemaal binnen" EPPO

Nico Horn (EPPO) roept ook teler op fytosanitaire informatie te blijven delen

2020 is het Jaar van de Plantgezondheid. Een initiatief van de Verenigde Naties om iedereen ervan te doordringen dat plantgezondheid in ieders belang is en niet enkel iets…

31 hectare kas te koop in Vancouver

In Vancouver, in Canada, staat ruim 31 hectare kas te koop op een areaalv an 65 hectare. BMO Capital Markets is als exclusief financieel adviseur betrokken bij de verkoop van de twee geavanceerde kassen. Beide faciliteiten zijn onlangs gerenoveerd zodat ze te gebruiken zijn voor de teelt van verschillende…

i.s.m. NWT en universiteit

Grootste Tsjechische teler krijgt binnen vier jaar ziekte- en oogstvoorspellingsysteem

Uit een samenwerking tussen het technologiebedrijf NWT en de Tomas Bata Universiteit in Zlin, Tsjechië, is een nieuw project ontstaan met de naam Berabot. Een derde belangrijk lid van het team is het grootste glastuinbouwbedrijf in Tsjechië, Farma Bezdinek. NWT heeft al veel ervaring in het bouwen van kassen,…

landbouwraad Meeuwes Brouwer sluit het niet uit

Dreigt voor glastuinbouwtechniek in Rusland zelfde 'importban' als voor AGF?

Rusland gaat komende jaren, mede als gevolg van de coronacrisis, extra inzetten op voedselzekerheid. Hetzelfde geldt voor de andere landen uit de Euraziatische Economische…

'Pay as you grow-model' kan stap India naar glastuinbouw kleiner maken

De Indiase markt biedt enorme kansen om AGF-producten af te zetten. Met een bevolking van 1,5 miljard mensen, waarvan een derde vegetarisch is, ligt het bouwen van kassen voor groententeelt voor de hand. In de laatste jaren hebben Indiase telers hun kennis van technologie ook bijgespijkerd, waardoor er…

Tuinbouw tevreden met CO2-plannen overheid maar 'we moeten nog stappen nemen'

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Nederlandse overheid belangrijke toezeggingen gedaan om de bestaande CO2-voorziening  te behouden en uit te breiden. Hiermee reageert de…

LTO Nederland over de Europese meerjarige begroting

"Onbegrijpelijk dat er nu geen extra geld vrijgemaakt wordt"

In de nacht van 20 juli hebben de regeringsleiders van de EU-lidstaten overeenstemming bereikt over de nieuwe Europese meerjarige begroting inclusief corona-herstelfonds.…

Saga Robotics

Miljoenen naar plukrobot, 'groeigel' en breder inzetbare vertical farm

De Britse regering heeft onlangs bijna 26,5 miljoen euro toegezegd aan 9 projecten op het gebied van o.a. robotica in de land- en tuinbouw en autonoom telen. Het geld gaat…

Manel Simon, directeur van Afrucat:

"Vanwege corona-uitbraak naar fruitsector Lleida wijzen niet terecht"

Onlangs is met een beschuldigende vinger gewezen naar de AGF-sector van het Spaanse Lleida als zou het de belangrijkste coronabroeihaard in de provincie zijn, met name in het district Segrià. “Een zekere vereniging en ook meerdere media hebben gewag gemaakt van bepaalde voorvallen die helemaal niet…

Sonja De Becker, Boerenbond

"Torenhoge ambities landbouwbeleid EU maar met minder financiering"

Het Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid blijft achter met een flinke korting in de vandaag door de Europese Raad aangenomen meerjarenbegroting, het meerjarig financieel…

Minister Hilde Crevits

“We willen dat meer mensen producten van bij ons kopen, tegen de juiste prijs”

In de 2e editie van BelOrta News staat een interview met de Vlaamse minister van Economie en Landbouw, Hilde Crevits over het minister zijn, haar relatie met BelOrta en de toekomst voor de tuinbouwsector.Hoe is het om minister te zijn voor onder andere Landbouw, maar ook Economie? “Op 28 juni 2007, mijn…

Kamervragen over meerwaarde PlanetProof

"Als de supermarkt bovenwettelijke eisen stelt aan de teler, dan moeten ze daar ook voor betalen"

Begin mei berichtte Nieuwe Oogst dat driekwart van de telers geen meerwaarde ziet in het keurmerk 'On the way to PlanetProof'. Teveel extra kosten en rompslomp zonder de…

Eenduidige berekening milieufootprint met 'HortiFootprint'

Vandaag presenteerde een consortium van bedrijven het rapport 'HortiFootprint Category Rules' (HFCR). Dit rapport bevat rekenregels voor het berekenen van een milieu-footprint…

Nieuwe innovatiepilot voor behoud van CO2-levering in glastuinbouw

In een Kamerbrief laten minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten dat het kabinet met alle betrokken partijen…

Freshfel staat achter EU-plannen voor vernieuwd handelsbeleid

Freshfel Europe heeft aangegeven achter de plannen te staan van de Europese Commissie om het handelsbeleid te herzien. Een revisie van dit beleid is van essentieel belang voor…

"Gebruik desinfectiemiddelen heeft ook een keerzijde"

De teeltwisselingen zitten er weer aan te komen en dus ook de grote schoonmaak van de kas die daarmee gepaard gaat. Vanuit de branche komen er daarom weer verschillende…

Toch nog een datacenter op Agriport A7?

De afgelopen tijd verschenen er vanuit meerdere kanten verhalen over omwonenden en ondernemers in de Wieringermeer die de komst van nog meer datacenters, met gevoel voor understatement, niet echt meer zien zitten. Toch ligt er momenteel bij de gemeente Hollands Kroon, waaronder glastuinbouwgebied…

ACM doet oproep om einde te maken aan misleidende informatie over duurzaamheid

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept bedrijven op om geen misleidende claims en logo’s te gebruiken en om het aantal duurzaamheidskeurmerken te verminderen. De ACM gaat…

aan vervolg van pilot wordt gewerkt

Studenten brengen digitale veiligheidsrisico's in kaart op stagebedrijven tuinbouw

Het was medio maart het laatste live event in het World Horti Center: de bijeenkomst van de Werkgroep Digitale Veiligheid over digitale veiligheidsgevaren voor de tuinbouw. Onlangs kreeg dit onderwerp een vervolg tijdens een 'innovatieontbijt' in het kader van de Summer of Innovation. En er komt een…

Nieuwe importprocedures naar VK worden per 1 januari 2021 gepubliceerd

De Britse overheid heeft informatie gepubliceerd over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. In het document The Border with the…

Klimaatneutraal telen in het Westland: "De opgave is mega"

Glastuinbouwbedrijven in het Westland nemen zo'n 80% van het energieverbruik in de gemeente op zich. Zeker als het om aardgas gaat, is de tuinbouw grootgebruiker. De sector is…

"Dat er straks NOW terugbetaald gaat worden, is alleen maar positief"

Tholen - Met het openbaar maken van de lijst met aanvragers van tijdelijke noodsteun via de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid kwam er een hele lijst met bedrijven en bedragen online te staan. Maar los van een ton hier en een paar ton tot zelfs een (paar) miljoen daar, wat kan er…

Brexit

Douane keert terug in de handel tussen Nederland en het VK

Na 27 jaar van afwezigheid keert de Douane vanaf volgend jaar weer terug in de handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De overgangsperiode wordt niet verlengd en…

Financiële bijdrage beschikbaar voor emissiebeperking glastuinbouw

Het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven moet verminderd worden. Om de sector daarbij te helpen bieden de waterschappen een financiële bijdrage aan voor projecten.…

Recordstijging aantal werklozen in juni

Het aantal werklozen steeg in de afgelopen drie maanden fors. Er vond een stijging van 4,3 procent plaats. Drie maanden geleden waren er 131 duizend werklozen in ons land, nu zijn dat er 404 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. Het UWV registreerde eind juni…

Hoe vullen de pakstations van Almería hun 35.000 vacatures per seizoen in?

Jorge Escudero, consultant op het gebied van human resources en organisatieontwikkeling van het adviesbureau Treze Estudio, analyseert de resultaten van een onderzoek naar het invullen van de vacatures die sorteer- en pakstations van de agrofoodsector in Almería uitschrijven. Wat is het doel van deze studie?Het…

Energiebesparen met 'waterglas', waarom niet ook in de kas?

Om verwarmen en koelen van gebouwen minder duur te maken en duurzamer, is onderzoeker dr. Matyas Gutai naar ramen gaan kijken. Die zijn van glas en daar is winst te behalen. Hoe? Door gebruikt te maken van 'waterglas'. Alhoewel ramen vaak maar een deel van een gebouw zijn, is hun isolatiecapaciteit veel…

Noodsteun openbaar, bekijk hier naar welke bedrijven het allemaal ging

Bijna 148.000 bedrijven hebben gebruik gemaakt van de NOW-regeling die beschikbaar werd gesteld. Het UWV heeft nu een lijst gepubliceerd met alle bedrijven die noodsteun…

Lagere omzet Nederlandse bedrijven duurt zeker nog een jaar

De lagere omzet voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland zal nog zeker een jaar aanhouden, zo voorspelt de Rabobank in een nieuwe 'sectorprognose'. Met name in de horeca, industrie, automotive en delen van de retail-sector blijft de omzetdaling groot. Voor wat betreft de tuinbouw rekent de bank erop…

Aanscherping reisadvies Roemenië naar code oranje

Het reisadvies voor reizigers uit Roemenië is sinds 9 juli aangepast en staat nu op oranje. Dat betekent dat reizigers, die vanuit Roemenië naar Nederland reizen, dringend…

Aanvraag tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw nu mogelijk

Het Noodfonds document ‘Vaststelling aanvragen Sierteelt en onderdelen Voedingstuinbouw’ staat sinds 13 juli online op de website van RVO. Uit het document komt naar voren dat…

Aantal faillissementen gedaald in juni

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in juni 34 bedrijven minder failliet verklaard dan in mei, meldt het CBS. In het eerste halfjaar van 2020 zijn evenveel faillissementen uitgesproken als in dezelfde periode een jaar eerder.Trend na september…

Marijn Faassen, Hoofd HR bij Syngenta, deelt zijn 'ultieme sollicitatietips'

In ‘5 vragen aan’ stelt Seedvalley vragen aan personen uit de zaadsector. Dit keer doen zij dat met een iets andere insteek dan normaal. Ze vragen Marijn van Faassen, Head HR bij Syngenta, naar tips voor sollicitaties. Wat moet je vooral wél of niét doen? Marijn is hoofd HR voor Syngenta Benelux. Normaal…

tomatenteler Joost Zwinkels op NOS over boerenprotesten:

"We worden weggezet als grote energieverbruikers, dat vind ik niet terecht"

Telers in de glastuinbouw mogen dan vaak geen tractor rijden, het maakt niet dat zij zich niet mengen in de boerenprotesten of druk voelen vanuit de maatschappij. "Ik zie dat…

Vlaanderen concretiseert noodfonds sierteelt en aardappelen

Met de concrete uitwerking van het noodfonds sierteelt en aardappelen die afgelopen vrijdag werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering kunnen bij deze zwaar door de…

40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw

Een verpakkingsmachine voor spruiten in 100% recycleerbare papieren zakken, de aanleg van een warmte en CO2 netwerk bij aardbeien en een innovatieve kraamstal voor biggen. Het…

Thijs van de Westelaken wordt mede-directeur en aandeelhouder Globe Plant

Thijs van de Westelaken (34) is toegetreden als aandeelhouder bij plantenkwekerij Globe Plant in Vierpolders. Op 30 juni 2020 tekende hij hiervoor, samen met de andere drie aandeelhouders, Johan, Paul en Vera Grootscholten. “Met deze stap zorgen we dat de continuïteit van ons bedrijf gewaarborgd is”,…

Lagere premies werknemersverzekeringen verwacht in 2021

Werkgevers zijn in 2021 waarschijnlijk goedkoper uit dan dit jaar. De premies die zij moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte…

België verplicht mondkapje in supermarkten, winkels en andere openbare ruimtes

Vanaf zaterdag is het verplicht om een mondkapje te dragen in onder meer supermarkten, winkels, conferentiezalen en andere openbare gebouwen. Dat heeft het Belgische…

"inbreuk op vrije verkeer van zaden en eindproducten"

Plantum uit zorgen over Frans voorstel om “in vitro mutagenese” te weren

Op 6 mei jl. heeft het Franse ministerie een ‘Draft Decree’ voorgelegd aan de Europese Commissie. Hierin staat dat Frankrijk producten van “in vitro mutagenese” als gereguleerde GGO’s beschouwt. Specifiek stelt men voor een aantal herbicidetolerante koolzaadrassen te verbieden in Frankrijk. Dit voorstel…

"Bouw- en baggerwerk onnodig stilgelegd door te strenge PFAS-eisen"

Het kabinet was aanvankelijk veel te streng met de PFAS-maatregelen, waardoor bouw- en baggerwerkzaamheden onnodig stil kwamen te liggen. In de glastuinbouw maakten de…

Ton de Jong:

“Zachtfruit is echt een hot artikel geworden”

Tholen - Als echte Betuwenaar heeft Ton de Jong zijn hele werkzame leven tussen het fruit doorgebracht. Via Frankrijk kwamen ook groenten op zijn pad. Na een loopbaan van 30 jaar bij Jover (dat later opging in The Greenery) werkte hij ruim 14 jaar bij FruitMasters waar hij de zachtfruittak opzette. Dat…

Zorgen over Vlaams tekort aan schade-experts in tuinbouw

Er is een grote daling van het aantal schade-experts in de Belgische land-en tuinbouwsector. De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid maakt zich zorgen over…

webinar handelskansen Nederland in Mexico

"Handelsakkoord EU-Mexico mooi in tijden van protectionisme"

Op woensdag 24 juni organiseerde Holland House Mexico een webinar over kansen in de Mexicaanse Food & Retail sector. Tijdens dit webinar presenteerde Sheyla Márquez, sector…

Via internet blijft Nederlandse glastuinbouw op de kaart in de woestijn

Zo'n negentig procent van het voedsel in de Verenigde Arabische Emiraten wordt geïmporteerd. Om die reden zet men in de woestijn al jaren in op o.a. glastuinbouw om meer zelfvoorzienend te worden. De coronacrisis benadrukt het belang hiervan alleen maar, al is het voor Nederland als techniekleverancier…

DAGO en SPG gaan krachten bundelen

De besturen van Stichting Platform Geothermie (SPG) en DAGO zijn tot de conclusie gekomen dat een versnelling van de ontwikkeling van aardwarmte vraagt om een versterkte…

Den Haag: de glastuinbouw wil 'gedoseerde regeldruk' en steun i.p.v. tegenwerking

Tholen - Glastuinbouw Nederland heeft vorige week haar verkiezingsmanifest voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in 2021 uit de doeken gedaan voor een heel aantal partijen. De brancheorganisatie reikt 'oplossingsrichtingen aan', maar 'vraagt daarvoor ook de nodige inzet vanuit Den Haag'.  Betrouwbare…

Scholieren in het bedrijf: houd hier rekening mee

De vakantieperiode is in aantocht en de kans is groot dat uw bedrijf jongeren in dienst neemt. Waar moet je op letten en wat zijn de regels voor de verschillende leeftijden?  Lees hier waar een bedrijf aan moet denken als het gaat om veilig en gezond werken voor jongeren. bron: Glastuinbouw Nederland

Sale-and-leasebacktransactie voor nieuw DC Scherpenhuizen in Eindhoven

Aberdeen Standard Investments heeft in Eindhoven een distributiecentrum van ruim 17.000 m2 gekocht van Scherpenhuizen meldt Vastgoedmarkt op haar website. Aberdeen heeft het pand gekocht in een sale-and-leasebacktransactie en worden weer terug verhuurd aan Scherpenhuizen in een langlopend contract. De groenten- en fruitdistributeur is sinds 2017 gevestigd…

Spanje haalt ervaren arbeidskrachten uit Honduras

Het tekort aan ervaren personeel is een hardnekkig probleem voor de Spaanse tuinbouw. In vele gevallen zorgt het handentekort voor een rem op de groei van de AGF-bedrijven. Daarom werken de Spaanse vereniging ter bevordering van de internationale handel Círculo de Comercio Internacional en de regering…

LTO reageert op aanbevelingen Aanjaagteam Arbeidsmigranten

"Werkgevers moeten meer de mogelijk krijgen om zelf huisvesting te bouwen"

Om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren, is er kwalitatieve en goede huisvesting nodig. Dat is een belangrijke kern van de kabinetsreactie op de aanbevelingen van het…

effecten op BPL-pensioen worden besproken

LTO geeft fiat voor uitwerking pensioenakkoord

Alle sociale partners en kabinet hebben ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook LTO Nederland heeft haar fiat gegeven. In de afgelopen maanden hebben sociale…

"land dat vlak en groot genoeg is, is steeds moeilijker te vinden"

Britse landbouwer biedt 3 hectare grond aan voor kassenbouw

Sinds het begin van COVID-19 onderzoeken veel Britse fruit- en groententelers nieuwe teeltmethoden, zoals vertical farming, om de productie te verhogen en supermarkten te verzekeren van een goede voorraad. Maar niet alleen de bestaande telers willen bijdragen aan de zekerheid en lokalisatie van de…

Diederik Bulstra Photography

Carola Schouten over VPRO Zomergasten: "Ik zie ernaar uit een kijkje te geven in mijn wereld"

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president Carola Schouten (1977) is op 16 augustus de vijfde gast in VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt Schouten over haar ideale televisieavond. Carola Schouten maakte in 2011 haar entree in de landelijke politiek als Kamerlid…

Schouten staat marktinterventie toe voor aubergine

Aubergines mogen uit de markt worden genomen zolang de coronacrisis de afzet van de groenten bemoeilijkt. Dat blijkt uit een lijst met versoepelingen van de Gemeenschappelijke…

Privé en zaken gescheiden houden tijdens malaise

Door de coronacrisis komen veel ondernemers in zwaar weer terecht. Zij kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met schuldeisers. Maar hoe zit het dan met (huwelijks)partners? Worden deze hier financieel in meegezogen? Flynth adviseurs en accountants adviseert ondernemers eens te kijken naar hoe bij een…

Protest tegen voorgenomen aanpassing veevoer van Ministerie van LNV

Distributiecentra geblokkeerd door boze boeren

Van het weekend gingen boeren opnieuw de straat op met hun trekkers en net als in oktober was stikstof de aanleiding. Minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wil de stikstof op een aantal punten terugdringen en deze week kwam ze onder andere met het voorstel om het rantsoen van…

R&D uitgaven Nederlandse tuinbouw daalden licht tussen 2016-2017

De uitgaven in onderzoek en ontwikkeling daalden tussen 2016-2017 licht, zo blijkt uit cijfers van het CBS en onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research. In 2017 ging het op 765 miljoen. Dat is wel meer dan in 2015, toen 729 miljoen euro werd uitgegeven.  Het aandeel van de keten T&U in de gehele Nederlandse…

procentueel minder familieleden en ondernemers in groeiende bedrijven

Aandeel onbetaalde arbeidskrachten glastuinbouw daalt

De inzet van betaalde en onbetaalde arbeid op Nederlandse glastuinbouwbedrijven heeft een dalend verloop, zo laten (voorlopige) cijfers van het CBS en onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research t/m 2019 zien. Met name het aandeel onbetaalde arbeidskrachten (ondernemers en gezinsleden) daalt sterk.…

LTO waarschuwt voor schrappen geborgde zetels in waterschappen

Op 22 mei startten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een internetconsultatie voor wijziging van…

Glastuinbouw Nederland geeft advies over vervoersregels

Afgelopen dagen is intensief ingezet op het verkrijgen van duidelijkheid over hoe het nu zit met de vervoersregels en corona per 1 juli zit. Glastuinbouw Nederland heeft de…

Nieuw Noord-Amerikaans handelsakkoord sinds woensdag van kracht

Op 1 juli 2020 is het nieuwe handelsakkoord tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada, het zogenaamde USMCA, in werking getreden. Het USMCA zal het NAFTA-akkoord uit 1994…

Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend: extra €200 miljoen beschikbaar gesteld

Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen…

Aanvraag NOW 2.0 is mogelijk vanaf maandag 6 juli

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tweede tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) kunnen vanaf maandag 6 juli om 9.00 uur…

Marjolein Brasz nieuwe directeur Foodvalley NL

De collectieve kracht van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gebruiken om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem in een stroomversnelling te brengen, dat is wat Marjolein Brasz wil. Zij is de nieuwe directeur van FoodValley. Op 1 augustus volgt zij Roger van Hoesel op.  Marjolein Brasz studeerde in…

Else Boutkan, Programma Plastics:

"Veel draagvlak voor verminderen gebruik plastics"

Er is veel draagvlak voor het gezamenlijk verminderen van het gebruik van plastics in de tuinbouw. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van kwartiermaker Else Boutkan van…

Teler grijpt naast tienduizend euro voor klimaatcomputer na teeltwissel

Tholen - Een teler die een chrysantenkas ombouwde voor de jaarrond belichte teelt van aardbeien onder glas heeft terecht geen EIA-verklaring gekregen voor zijn…

komst burgerwoning terecht afgewezen

Nog even wachten op concrete plannen met glastuinbouwgebied Zuidplaspolder

Tholen - Volgens de aanvrager van een bestemmingsplanwijziging om een burgerwoning in de Zuidplaspolder te realiseren, heeft het glastuinbouwgebied aldaar 'zijn langste tijd…

Meer aanbod dan vraag en nog veel 'praten om het praten' op glastuinbouwvastgoedmarkt

Er is een tijd 'voor', 'tijdens' en 'na' corona, ook in het glastuinbouwvastgoed. Vóór corona werden veel transacties uit 2019 nog notarieel afgewikkeld. Tijdens corona stond de markt 'stil' en gingen plannen 'even in de koelkast'. Vanaf half mei 'na' corona kwam de markt 'schoorvoetend' weer op gang met…

Eerste Kamer stemt in met Wet franchise

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 30 juni het voorstel voor de Wet franchise aangenomen. Het wetsvoorstel heeft tot doel de relatie tussen de franchisegevers en franchisenemers…

Nog tot 31 december 2020 om voorbereidingen te treffen

Aandacht van Nederlandse bedrijven voor Brexit verslapt

Nederlandse bedrijven zijn minder op de hoogte en minder voorbereid op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. Dit blijkt…

Rookverbod op werkplekken geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli

Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer…

Rotterdam Food Cluster

Nieuwbouw groothandelsmarkt Spaanse Polder krijgt definitief vorm

Met het slaan van de eerste paal van het eerste nieuwe gebouw krijgt de herontwikkeling van de Groothandelsmarkt in de Spaanse Polder definitief vorm. Op 28 mei ging de heimachine aan het werk. Door de coronamaatregelen zonder ceremonieel, maar dat maakt de start niet minder bijzonder voor Jan Brouns,…

"Fabrikanten willen een kant-en-klaar potje met inhoudsstoffen"

De start van de coronacrisis leverde veel reststromen op, met name van sierteeltproducten die niet verkocht werden. ValorisatieLab VARTA kreeg van BioBoost,  Biobased Greenport West-Holland, SIGN en de gemeente Westland de opdracht de inhoudsstoffen van 20 bloemen en planten te onderzoeken. Dat leverde al…

koopovereenkomst ligt bij consortium

Nog dit jaar definitief een klap op verkoop 51 ha Waddenglas

Tholen - Het consortium dat zijn oog heeft laten vallen op 51 hectare glastuinbouwgrond op Waddenglas in Sexbierum krijgt tot 1 september de tijd om de koopovereenkomst te accepteren. Het is een nieuwe stap na het verlopen van de reserveringsperiode, zo werd gisterenavond gedeeld met de gemeenteraad van…

Saskia van Wees benoemd tot hoogleraar Hormonale regulatie van plantenafweer

Per 1 maart jl. is Saskia van Wees benoemd tot hoogleraar Hormonale regulatie van plantenafweer bij het departement Biologie. Van Wees richt zich specifiek op de…

Analyse ING

Twee tot drie keer zoveel faillissementen verwacht in 2021 door coronacrisis

Door de coronacrisis kan het aantal faillissementen in 2021 verdubbelen of zelfs verdrievoudigen ten opzichte van 2019 berekende ING. De bank verwacht voor 2021 dat 1,5% tot 2,5% van de bedrijven bankroet gaat, wat neerkomt op 6.500 tot 10.000 faillissementen. In 2019 ging 0,8% van de bedrijven failliet.…

"zorg voor een financiële stimulans voor het eten van groenten en fruit"

Smart Food Alliance presenteert tienpuntenplan aan landelijke politiek

In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 presenteert de Smart Food Alliance (SFA) de landelijke politiek tien punten die het voedselsysteem duurzamer, eerlijker en…

Niet de honger maar de exportdollars deden Nederlandse land- en tuinbouw groeien

Dat Sicco Mansholt de intensieve landbouw op poten zette om Europa voorgoed van een nieuwe hongersnood af te houden, zoals de brede aanname nu is, klopt niet helemaal, zegt…

"Onzichtbare tuinbouw bleek cruciale sector"

"De tuinbouw blijft binnen de EU redelijk onzichtbaar, terwijl de oplossingen vanuit de Nederlandse tuinbouw voor een groener en duurzamer Europa klaar liggen", schrijft…

31 procent bedrijven met 10-250 werkzame personen kreeg uitstel belasting

Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben tot en met 12 juni uitstel van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen vroeg en kreeg 12 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon minder dan…

LTO reageert op advies Gezondheidsraad over gewasbescherming

"Verduurzaming gewasbescherming versnellen moet ons wel mogelijk worden gemaakt"

Blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen moet zo veel mogelijk verminderd worden, zowel bij telers als bij omwonenden van landbouwpercelen. Verder is het van…

"opeenstapeling van individuele plannen leidt uiteindelijk niet tot een inrichting die gewenst is”

Clustering 32 hectare glas is de toekomst voor de maatwerkgebieden Nieuwkoop

Binnen de gemeente Nieuwkoop hebben diverse bestaande concentratiegebieden de classificatie ‘maatwerkgebied’ meegekregen. De gemeente heeft LTO Aar en Amstel / Glastuinbouw Nederland gevraagd haar visie op de toekomst van deze gebieden aan te geven. Dit om duidelijkheid ter verschaffen aan zowel…

40 plekken beschikbaar

Opleiding tot medicinale cannabis professional start in augustus

De legalisatie van cannabisproductie in Nederland en Europa leidt tot een grote behoefte bij investeerders, ondernemers, adviseurs en overheid voor professionele kennis en…

Digitale Meet up: Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Ongeveer een jaar geleden presenteerde de sector het Tuinbouwakkoord, met hierin de gezamenlijke ambitie van het tuinbouwcluster om een duurzame toekomst op te pakken. En toen was daar de coronacrisis. Deze crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Zo zijn er veel vragen over de…

Inzet arbeidsbemiddelingsplatforms in coronatijd mondt uit in rechtszaak

Het ene na het andere arbeidsmiddelingsplatform speelde in het heetst van de coronacrisis in op de problemen in de land- en tuinbouw met arbeid. O.a. door uitzendbureaus met…

Groen licht voor collectief zuiveren glastuinbouwwater bij AWZI Nieuwe Waterweg

Op 25 juni heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland ingestemd met het voorstel om, voor een fors deel van de glastuinbouwondernemers in het gebied, het…

"Macht boeren en tuinders in waterschappen te groot"

Waterschappen moeten volledig democratisch worden gekozen, vindt GroenLinks. Kamerlid Laura Bromet stel in haar initiatiefwet voor om de zogeheten 'geborgde zetels' met ingang…

Wiebes kijkt naar zorgen mkb over kosten verduurzaming

Het kabinet wil met Nederland in 2030 naar 49 procent CO2-reductie. Ook het midden- en kleinbedrijf moet dan mee, maar ondernemers maken zich zorgen om de kosten die dat met zich meebrengt. Reden voor minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om te kijken naar financiering van die beoogde…

Zeven hogescholen zoeken met experts betere werkwijze in West-Nederland Sarinya Pinngam

"Bedrijfovernames agrarische sector kunnen beter"

Bedrijfsovernames in de agrarische en foodsector zijn ingrijpend. Het is maatwerk en er gaan onder andere financiële, juridische en emotionele uitdagingen mee gepaard. Zeven…

China zet versterkt in op zelfvoorziening door coronacrisis

De Chinese overheid zet in op vergroting van de eigen voedselproductie. De coronacrisis geeft dit een extra stimulans. Dat zegt Wouter Verhey. Hij is als landbouwraad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Peking. De vraag vanuit China naar varkensvlees en bijvoorbeeld babyvoeding uit Nederland zal op…

"Westland wordt ingehaald"

Tholen - Met lede ogen constateert burgemeester Bouke Arends van Westland dat in concurrerende regio's zoals Venlo en Bleiswijk de ontwikkelingen doorgaan, terwijl van de vier zogeheten bloembladen…

"Huisvesten van arbeidsmigranten fiscaal te lucratief"

“Het huisvesten van arbeidsmigranten is fiscaal zo lucratief dat het een verdienmodel op zich is." Die conclusie wordt getrokken in een verhaal dat vandaag in Trouw verschijnt…

Eerste bedrijven aangemeld voor meewerking aan circulaire glastuinbouwsector

Hoe kan de glastuinbouw zich omvormen tot een circulaire sector? Ofwel: tot een sector die materialen en grondstoffen hergebruikt? Dat onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research. In een Fieldlab zullen oplossingen op gebied worden getest. De eerste…

Steeds minder onnodige regels voor ondernemers

Regelgeving is voor mkb-ondernemers meer behapbaar als ze eerder en meer betrokken worden bij het opstellen van die regelgeving. Dat is een van de uitkomsten van de…

Resultaten SDE+ najaar 2019: 1.160 projecten

Voor de najaarsronde was een budget van € 5 miljard beschikbaar. Het totaal aangevraagde subsidiebudget is ruim € 9 miljard. 1.160 projecten hebben een positieve beschikking ontvangen voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) najaar 2019. RVO heeft tijdens de openstelling 7.525…

NOW 2.0: Minimaal 20% omzetverlies in zomermaanden nodig voor steun

Gisteren is de regeling NOW 2.0 gepubliceerd. Het Kabinet kondigde al eerder aan dat het steunpakket met nog eens 4 maanden zou worden verlengd. Werkgevers met een…

Planetproof gelijkwaardig aan FSA, zo blijkt uit benchmarkonderzoek

Het SAI Platform (Sustainable Agriculture Initative Platform) bevestigt dat het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten gelijkwaardig is aan het gouden niveau van de FSA (Farm Sustainability Assesment). Dit is het resultaat van een recente benchmark van de standaard ten opzichte…

Bayer schikt met eisers voor maximaal 10,9 miljard dollar over Roundup

De al vele jaren voortslepende rechtszaken tegen Monsanto en diens onkruidverdelger Roundup lijken nu, voor het leeuwendeel althans, tot een eind te komen. De chemiereus…

tekorten worden inmiddels weer aangevuld

Dertig procent minder zonnepanelen in zakelijke sector door panelentekort

Door grote tekorten zijn er de afgelopen maanden fors minder zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland. In de zakelijke sector gaat het om een daling van dertig procent, meldt…

Column Frits van der Meulen (KCB):

"Alle kasgroenten zijn van goede kwaliteit, we komen zelden problemen tegen"

Wanneer je in een sorteer- en pakstation of een handelsbedrijf bent, of een rondje door de supermarkt loopt langs het groenten- en fruitschap en je kijkt wat beter naar de…

SDE++ uitgesteld tot 24 november

De openstellingsronde voor de SDE++ wordt met acht weken uitgesteld tot 24 november. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gisteren bekend gemaakt. De nieuwe openstelling loopt…

CBS geeft inzicht in handel met China

Nederlandse hightech machines en voeding erg gewild in China

In de eerste vier maanden van 2020 is de export van goederen van Nederlandse makelij naar China met 500 miljoen euro gestegen tot 3,5 miljard euro. Dat is 16 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Vooral hightech machines en voeding zijn in China erg gewild. Vorig jaar exporteerde Nederland voor…

Wie herkent dief met groot vleesmes die geldkistje tuinder stal?

Een Westlandse tuinder kijkt vreemd op als hij op maandag 25 mei een kar met planten, die hij langs de weg verkoopt, naar binnen rijdt. Het geldkistje dat erbij hangt, is verdwenen. Uit camerabeelden, uitgezonden in het opsporingsprogramma van TV West, blijkt dat een man het kistje heeft gestolen, door…

NOW 2.0: Geen strafboete op ontslag bij slimme spreiding

Bedrijven met loonsubsidie kunnen de zogenaamde strafboete van 5% bij collectief ontslag ontlopen door ontslagen regionaal te spreiden, zo meldt het Financieel Dagblad dat de…

Handige tips en maatregelen voor werken bij warm weer

Het is de komende dagen uitzonderlijk warm. Er wordt  glastuinbouwondernemers geadviseerd maatregelen te treffen voor deze warme periode.  Eén van de maatregelen die genoemd wordt is…

met naast tuinbouw ook dorpskernen erbij kunnen kosten omlaag

Ambitieuze Westlandse collectieve waterzuivering krijgt uitstel

Tholen - Aan collectieve waterzuivering in Westland wordt gewerkt, maar de betrokken partijen, waaronder Glastuinbouw Nederland, Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente,…

Van bermgras naar groen gas en duurzame potgrond

Duurzame potgrond uit het vergisten van 100% bermgras. HoSt is met een aantal partijen een pilot begonnen om dit tot een succes te brengen. Als de pilot dit jaar goed uitpakt, zal naar verwachting na 2022 een mono-grasvergister worden gerealiseerd die 15.000 m3 potgrond en 1,5 miljoen Nm3 groen gas per…

Bij 'hoge uitzondering' uitstel voor dossier mogelijk bij Ctgb

De coronacrisis kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot vertraging in de dossiervorming. Voor biociden heeft ECHA al informatie hierover gepubliceerd. Voor…

Vergunningsaanvraag veelbesproken huisvesting arbeidsmigranten Honselersdijk 'in orde'

Met de vergunningsaanvraag voor huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalig kantoorpand in Honselersdijk is niets mis. Dat is gebleken uit een Bibob-onderzoek (Wet…

Rasbeschrijvingen zijn verhuisd naar website Raad voor plantenrassen

Vanaf 15 juni zijn de rasbeschrijvingen gekoppeld aan de rassen die in het Nederlands Rassenregister (NRR) staan. Vanuit het NRR kan men nu naar de rasbeschrijving en/of de…

Tot 1 januari 2021 verlenging spuitlicentie binnen coulanceregeling mogelijk

Nu het weer mogelijk is om bijeenkomsten te organiseren, wijzigt de coulanceregeling. Als een bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 is verlopen en de eigenaar heeft…

Dwingt coronacrisis tuinbouw nú wel tot keuzes maken?

Tholen - Uit enquêtes gehouden middenin het heetst van de coronacrisis onder ondernemers in de glastuinbouw ontstond bij nader inzien een mogelijk 'te overdreven somber…

Overstap naar PGB per 1 januari 2021

Opnieuw besprekingen rond overdracht Bpf AVH naar PGB

Bedrijfspensioenfonds voor de agrarische en voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH) is opnieuw gestart met de uitwerking van een overstap naar Pensioenfonds PGB, nu per 1 januari…

Nieuwe voedselstrategie vanuit regering noodzakelijk volgens organisaties

Britse brancheorganisaties waarschuwen: Zelfvoorzieningsgraad in VK laag

Zo’n dertig brancheorganisaties uit de Britse land- en tuinbouw en levensmiddelenindustrie hebben in een document getiteld ‘UK Food and Drink: Building a path to recovery’ de…

Posters coronamaatregelen geactualiseerd

De posters van Stigas met daarop de coronamaatregelen voor agrarische en groene bedrijven zijn geactualiseerd. In de oude posters (versie eind maart) stond nog geen informatie…

pH-verandering in substraten uitgelegd in onderzoekssamenvatting

Bij de levering van substraat met RHP-keurmerk voldoet dit aan de gevraagde specificaties, waaronder de afgesproken pH-waarde. Maar diverse factoren beïnvloeden de pH van…

"Laat Nederlandse wildgroei aan datacenters geen icoon worden van hoe het mis ging"

Begin deze maand verscheen in NRC Handelsblad een analyse over hoe door te wijzen op duurzame glastuinbouwinzet van warmte uit datacenters techgiganten de Wieringermeer weten vol te bouwen met de energieslurpers die het world wide web mogelijk maken. Ook in Zeewolde zijn er plannen voor de komst van…

Regeling NOW 2.0 wordt donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). Bedrijven kunnen…

Topsector T&U Innovation Prize: win kennisvoucher van € 25.000

Binnen de tuinbouw worden automatisering en robotisering steeds belangrijker. Daarom staat de Topsector TU Innovation Prize dit jaar in het teken van ontwikkeling van een…

Cao-app voor werknemers glastuinbouw klaar om getest te worden

FNV Agrarisch Groen heeft een cao app ontwikkeld voor werknemers in de sector Glastuinbouw of Open teelten. Met die app zijn alle belangrijke cao's binnen handbereik zodat…

Tegemoetkoming Vaste Lasten: vervolg op TOGS

Eind juni opent de TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze regeling stelt de overheid mkb-bedrijven, die getroffen zijn door de maatregelen ter bestrijding van de…

De Kickstartvoucher 26 juni van start

Mkb'ers wiens internationale activiteiten geraakt zijn door de coronacrisis kunnen met een externe adviseur op zoek gaan naar oplossingen. Vanaf 26 juni kan hiervoor de…

Jos Aben, Limgroup:

"Het aantal bedrijven per schakel in de zachtfruitketen zal afnemen"

De transitie naar een volledige ketensturing is gaande, analyseert Jos Aben van Limgroup in het kader van de Berry Briljant kettingbrief. Die transitie brengt de nodige…


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven