Management info

Corona-update tuinbouw 6 april

NOW-loket open en instanties op zoek naar knelpunten voor ondernemers

Adri Bom-Lemstra vond het moeilijk om te zien hoe bij Koppert Cress in Monster verse cressen werden weggegooid. Een gevolg van de coronacrisis, die alle tuinbouwondernemers,…

Albert Abee, 'glastuinbouwwethouder' Westland:

"Hopelijk komen we sterker uit de crisis"

Albert Abee werd halverwege februari geïnstalleerd als wethouder Economische Zaken & Greenport bij de gemeente Westland. Hij blijft ook bestuurslid van Greenport West-Holland, wel wisselde hij van thema: in zijn Oostland-tijd was hij ambassadeur voor de Agrologistiek, nu van Gezondheid & Geluk, een thema…

Flynth pleit voor verbeterpunten in regeling uitstel van betaling

"Wij willen gepaste betalingsregeling belastingschuld na coronacrisis"

Afgelopen vrijdag, 3 april, heeft Flynth aan de beroepsvereniging van haar belastingadviseurs, het Register Belastingadviseurs (RB), gevraagd om de fiscale situatie van…

Call 2021: opties voor projecten Glastuinbouw Waterproof

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten geopend. Die geeft…

Oproep Glastuinbouw Nederland aan energieleveranciers:

"Dien bezwaarschrift in tegen verhoging ODE"

Glastuinbouw Nederland stuurt vandaag een brief aan de grootste energiebedrijven in Nederland met het dringende verzoek om bezwaar aan te tekenen bij de Belastingdienst tegen…

beschikbaar bedrag: €66,6 miljoen

Risicodekking voor misboring aardwarmte weer open sinds 1 april

Met Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) kan men zich verzekeren tegen de financiële risico's van een misboring. Heeft een boring een teleurstellend resultaat?…

Openstellingstermijnen MOOI-regeling met 4 weken verlengd

De openstellingstermijnen van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) zijn verlengd met 4 weken. De ministeries van Economische Zaken & Klimaat…

Mortuarium ingericht op Rungis; Franse versmarkt maandag gesloten?

Het virus brengt de economie wereldwijd grote schade toe. In de Verenigde Staten vroeg in de voorbije week een recordaantal van 6,6 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aan, in Spanje liep het aantal werklozen sinds het begin van de crisis op tot 990.000. Het Noorse staatsfonds is ruim 100 miljard…

Kabinet werkt aan nieuwe subsidieregeling van LED-verlichting in de glastuinbouw

Achter de schermen heeft het kabinet een maatregelenpakket doorgedrukt om de stikstofuitstoot nog dit jaar met 25% terug te brengen. Allemaal om aan het zogenaamde…

in de maanden april, mei en juni

Drie maanden uitstel voor betaling ODE- en EB-belasting

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarmee een versoepeling rondom het uitstel van betaling van belasting wordt aangekondigd.…

en daar draait de Gemeente Pijnacker voor op

Kas niet slopen maar demonteren, dat scheelt nogal in de kosten

Tholen - Het hoort erbij: onteigening van glastuinbouwgrond en de kas daarna slopen. In Pijnacker liep zo'n proces, in ieder geval qua kosten volgens de gemeente, uit de hand,…

Corona-update tuinbouw

Al 1,2 miljard schade voedingstuinbouw Nederland en Europa noemt 100 miljard als 'solidariteitsinstrument'

De continuïteit van de levering van verse groenten en fruit via alle gebruikelijke verkoopkanalen waaronder foodservice stokt, dat moge duidelijk zijn. En dan hebben we het…

wel veel vrees voor faillissementen ontdekte EenVandaag

(Nog) geen faillissementen in land- en tuinbouw blijkt uit CBS-cijfers

In week 13 (23 tot en met 29 maart) zijn 44 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 16 minder dan in week 12 (16 tot en met 22 maart). Dit meldt het CBS in voor het eerst gepubliceerde weekcijfers over faillissementen, waaruit verder blijkt dat de categorie…

Richard Hartensveld, Schenkeveld:

"Diepe buiging voor arbeidsmigranten die blijven"

Tholen - Hoeveel arbeidsmigranten er in de glastuinbouw werkzaam zijn, wordt misschien pas echt duidelijk als een deel van hen door de coronamaatregelen niet naar Nederland kan afreizen. “Vanuit Polen kunnen ze gelukkig nog wel komen, maar uit Roemenië, Moldavië, Hongarije en Bulgarije kunnen ze niet…

Vijf jaar Westland Horti Tours: "na regen komt zonneschijn"

Westland Horti Tours vierde 1 april het eerste lustrum. Vijf jaar geleden startte Aad Verduijn met het rondleiden van voornamelijk buitenlandse bezoekers in kassen en…

Corona-update tuinbouw:

België komt op voor seizoensarbeiders

Het Belgische parlement heeft een aantal beslissingen genomen m.b.t. seizoenarbeid en gelegenheidswerk. Voor dit jaar wordt het aantal dagen dat een persoon kan werken als…

Luc Vanoirbeek, VBT

"Aantal dagen dat seizoenarbeiders mogen werken wordt verdubbeld in België"

Overal in Europa wordt het moeilijker om aan voldoende seizoenarbeiders te geraken om het vele werk dat zich aandient op de bedrijven de baas te kunnen. Dit is ook het geval…

Sluitingstermijn indienen ideeën verschoven naar 31 mei

Eerste oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel per 1 april open

De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan…

1 april met vertraging: 22 tomaten afstand

Afstand houden, afstand houden, maar wat is precies anderhalve meter. 22 tomaten, zo zou een SP-raadslid hebben gezegd. Zou, want het was 'toevallig' 1 april toen deze tip…

Mart Valstar, Best Fresh Group

"Het is nog lang niet zo erg als met de bloemen maar er zijn zat bedreigingen"

Het dodental in Nederland blijft stijgen, maar ‘de eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden’, zegt het RIVM. Toch zijn weinig echt harde conclusies te trekken en zijn de maatregelen tot minimaal eind april van kracht.  Handel: Mart Valstar, Best Fresh Group"Het is nog lang niet zo erg…

De grap die geen grap was: 1 jaar MMJDaily

Tholen - Ja, ja, dat zal wel, was misschien wel de eerst opkomende gedachte bij de officiële lancering van MMJDaily.com. Een nieuwsbrief over cannabis, over wiet, was dat geen grap? Nee, zeker niet, zo is inmiddels wel gebleken.  Inmiddels alweer een jaar lang wordt er 'gewoon' vanuit kantoor in Tholen volop…

Frank Meijnders, BDO Accountants & Adviseurs

“Liquiditeit is prioriteit en daarvoor is inzicht nodig”

Tholen – Begin maart staken de adviseurs bij BDO Accountants & Adviseurs al de koppen bij elkaar om te kijken wat er nodig is, om bedrijven inzicht te geven in hun financiële…

Corona-update tuinbouw

Duidelijkheid in landelijke handhaving 1,5 meter afstand nodig voor land- en tuinbouwwerk

Probeer alles wat er over corona gezegd wordt maar eens bij te houden. Een flinke klus. Daarom hierbij weer een overzicht van wat er zoal rond het onderwerp gezegd en…

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Tuinbouw blij met NOW-regeling

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van…

stugge houding Nederland over Europese noodhulp zet kwaad bloed

"Wie koopt straks jullie tulpen en techniek"

Aldus een verbolgen Italiaan gisteren op het Achtuurjournaal (vanaf minuut 17) bij de NOS. Het Nederlandse vingertje van 'hadden jullie je zaakjes maar beter op orde moeten hebben' als antwoord op de roep om (Europese) financiële steun vanuit de zuidelijke landen om de gevolgen van de coronacrisis het…

Consortium met bouwplannen op Waddenglas krijgt extra maand bedenktijd

Tholen - Sinds afgelopen najaar broedt een consortium van glastuinbouwbedrijven op de bouw van 40 hectare kas in glastuinbouwgebied Waddenglas nabij het Friese Sexbierum. De…

LTO-organisaties lanceren commercial op radio en tv

Ook tijdens de coronacrisis werken boeren en tuinders hard om de voedselvoorziening op peil te houden. Het is goed om dat te benadrukken. Daarom hebben de LTO-organisaties een…

Duidelijkheid afbouw Salderingsregeling

Salderingsregeling verlaagd van 11% naar 9% per jaar

Het Kabinet heeft een wetsvoorstel voor afbouw van de Salderingsregeling gereed, dat naar verwachting deze zomer in werking treedt. De regeling, waarbij zelf opgewekte en op…

waterschap Aa en Maas

Nieuwe regels voor beregenen met grondwater, meer tijd voor indienen bedrijfswaterplan

Nu telers steeds vaker te maken hebben met extreme weersomstandigheden en de invloed daarvan op de grondwaterstanden, is het noodzakelijk dat er bewuster met grondwater wordt…

onderzoek naar mogelijkheden plantenstoffen in plaats van vernietigen product

Telers gezocht, juist nu, om reststromen te verwaarden

Veel tuinbouwproducten worden momenteel vernietigd. Dat is zonde, vindt een aantal tuinbouwpartijen, waaronder VARTA en Greenport West-Holland. Daarom willen ze zoeken naar…

Special Dienstverlening van start

Deze maand start een weer een nieuwe special met ditmaal als onderwerp 'Dienstverlening' centraal. Op een speciale plaats op de websites en nieuwsbrieven zullen dagelijks…

Minister Wouter Koolmees

"Getroffen bedrijven krijgen tot 90 procent van de lonen vergoed"

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een…

corona-update tuinbouw

Ongehinderd vervoer arbeidsmigranten collectieve verantwoordelijkheid maar hoeveel man in één busje?

Het blijft maatregelen regenen uit alle hoeken en gaten zogezegd en ook op het gebied van formulieren, flyers en adviezen staat men niet stil. Hierbij een overzicht van wat er…

Energieadviseurs over besparing liquiditeit

"Per direct beperkt belichten om daarmee de inkoopkosten te minimaliseren"

De afdeling Energie van AAB geeft regelmatig advies aan energie-klanten. Afgelopen week is een advies opgesteld hoe om te gaan met energie om op korte termijn liquiditeit te…

Joost Huijgen (BarentsKrans) zet richtlijnen over omgang met contractafspraken in coronatijden uiteen:

"Verstandige partijen verdelen de pijn van het plotseling wegvallen van de vraag"

Tholen - Van het ene op het andere moment viel halverwege deze maand de vraag weg naar bloemen en planten, maar zelfs naar groenten en fruit. Waar er leveringscontracten zijn…

Spoedig actie vereist van teler na WOZ-wijziging Westland

Westlandse bedrijven mogen voortaan verschillende locaties van hun bedrijf, ongeacht de ligging binnen Westland, samenvoegen tot één WOZ-locatie. Dat besloot het college van…

Vergunning Wet natuurbescherming nodig voor SDE++ subsidie

Minister Wiebes stelt dat vanaf dit najaar een Wet natuurbescherming (Wnb)-vergunning of ontheffing nodig is voor het aanvragen van subsidie via de verbrede…

Historische rassenlijsten groentengewassen digitaal beschikbaar

Rassenlijsten geven belangrijke informatie over verschillende rassen en variëteiten van gewassen. De eerste Rassenlijst werd in 1924 gepubliceerd. Medewerkers van Wageningen University & Research hebben alle edities van de Rassenlijst vanaf 1924 gedigitaliseerd. Ze zijn vrij toegankelijk. In 1924 begon…

Corona-updates AGF

Nieuwe werktijdverkortingsregeling vanaf 6 april beschikbaar

Bronnen in Den Haag melden dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus ook blijven gelden na 6 april. Vandaag maakt de regering bekend tot wanneer de coronamaatregelen verlengd worden. Achter de schermen wordt voorzichtig gekeken naar de belangen van scholieren en de economie, maar de gezondheid van…

Meer desinfectiemiddelen tegen coronavirus toegestaan

Professionele gebruikers mogen de volgende desinfectiemiddelen op oppervlakken tegen cororavirus gebruiken. Op 27 maart is besloten dat desinfectiemiddelen op basis van de…

Stukjes Europese steun voor land- en tuinbouw in afwachting van compleet Europees steunpakket

Het échte steunpakket uit Europa laat nog even op zich wachten (minstens twee weken zelfs), maar een aantal maatregelen om de Europese land- en tuinbouwsector zijn al wel…

Poster Coronamaatregelen nu ook beschikbaar in Turks

De posters die Stigas eerder heeft opgesteld in het Nederlands, Pools, Engels, Russisch, Roemeens en Bulgaars is nu ook beschikbaar in het Turks. Download de posters: Nederlands Pools Engels  Russisch…

Historisch lage energieprijzen door warme winter, het coronavirus en onenigheid in de OPEC

Veel ondernemers zijn momenteel druk met de ongewone bedrijfsvoering vanwege het coronavirus. Beurzen staan diep in het rood en de economie ligt op zijn gat. Niet echt het…

Henk-Jan Ligtenberg, Wille Donker advocaten

Rechten en plichten in tijden van corona

Tholen - De ondernemers in de AGF worden hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus en de getroffen maatregelen. De mate waarin dat gebeurt hangt uiteraard sterk af van…

Westland steunt elkaar: het komt goed maar alles wordt wel anders

"Uiteindelijk zal een warme zomerbries ons groen en wit weer doen wapperen. Bloemen zullen weer geuren als weleer", steken een viertal Westlanders hun geliefde regio middels een kort filmpje een hart onder de riem. Maar, het wordt "wel anders".  Video met dank aan Wilfred Fransen, Westlands streekdichter Dirk…

KoopOnzeOogst: telers en consumenten helpen elkaar

Het coronavirus heeft Nederland in haar greep. Ingrijpende maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Ook telers blijven niet gespaard. Gezond en vers voedsel is cruciaal,…

Creatieve oplossing coronacrisis voor land- en tuinbouwers

De agrovoedingssector is van vitaal belang, ook in crisistijd. De continuïteit van de bedrijfsvoering in de primaire sector wordt gewaarborgd om de levensnoodzakelijke bevoorrading te verzekeren én het verlies van verse producten te vermijden. Land- en tuinbouwers zoeken naar doeltreffende…

ook Midden-Delfland komt met steunmaatregelen

Gemeente Westland steunt lokale bedrijfsleven

Ook Westlandse ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. De rijksoverheid heeft maatregelen aangekondigd om de economische gevolgen van de crisis te beperken. Zo…

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen afgenomen in 2018

In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over…

ABN AMRO stelt prognose:

"Geen sector ontkomt aan het coronavirus"

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de economische activiteit, maar het verschilt per sector in welke mate, wanneer en hoe bedrijven geraakt worden. De gevolgen zijn…

Oprichting eventueel Europees Noodfonds minstens twee weken uitgesteld

Europese regeringleiders zijn gisterenavond bijeen gekomen om te praten over een Noodfonds voor die bedrijven en sectoren die het hardst geraakt worden door de coronacrisis.…

Corona-informatie voor Poolse medewerkers verder uitgebreid

Het benaderen van arbeidsmigranten, ook in hun eigen taal, is erg belangrijk. Daarom wordt eraan gewerkt om de informatie rond het coronavirus met name richting de Poolse…

Uniform registratieformulier coronavirus is geen declaratieformulier

Het uniform registratieformulier dat deze week door Glastuinbouw Nederland online is gezet is slechts een formulier voor het registreren van de schade. Pas nadat een…

Corona-updates

"Overheid werkt aan maatregelen om handelsstromen op gang te houden"

ABN Amro verwacht dat de economie dit jaar met 3,5% krimpt door alle coronamaatregelen die worden getroffen. De bank gaat er in dat scenario van uit dat de huidige beperkingen zo'n twee maanden duren. Door de klap voor de economie raken meer mensen werkloos. In de zomer zit 4,5 procent van de…

Duitse grens NIET dicht voor Poolse arbeidsmigranten

Tholen - Het zou met recht 'een domper' zijn geweest mocht Duitsland de grens voor Poolse arbeidsmigranten hebben gesloten, zoals o.a. in door ons overgenomen berichtgeving…

"Roemeense arbeidsmigranten komen vanuit Italië massaal naar Nederland"

Westlandse uitzendbureaus maken zich zorgen over de vele Roemeense arbeidsmigranten die momenteel vanuit Italië deze kant opkomen, tekent het Algemeen Dagblad op bij monde van…

afvalverwerkers zien na stijging vraag uit sierteelt ook glasgroenten deze week volgen

Telers bestellen extra containers om product te storten

Tholen - Het zijn bizarre tijden en daardoor gebeuren er ook ongebruikelijk dingen. Zo worden er, en dat doet iedereen in de sector pijn, verse, gezonde producten gestort. In…

'Dikke merci!' voor de land- en tuinbouw in zeven Vlaamse kranten

Onder het motto 'Dikke Merci!' heeft de Boerenbond vanochtend uitgepakt met een solidariteitscampagne die paginagroot in zeven Vlaamse kranten staat. “Hiermee willen we de duizenden land- en tuinbouwers ondersteunen die dag en nacht ijveren – tijdens en na de coronacrisis – voor ons voedsel”, aldus…

Rob van der Valk, energiespecialist Glastuinbouw Nederland:

"Gevolgen voor energiecontracten door corona verschillen"

Energiespecialisten kregen de afgelopen tijd meerdere vragen over de gevolgen van het verlagen of staken van het energieverbruik als gevolg van de crisis. Onderstaand een…

€2,9 miljoen subsidie geïnvesteerd in Oost-Nederland

Subsidie voor slimme piepschuim recycling en herbruikbare plantentrays

Twee projecten die met hergebruik bijdragen aan de reductie van CO2, ontvangen een bijdrage van ruim €1,4 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In…

Oproep aan werkgevers: doe tijdig loonaangifte

Het is heel belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte doen, nu meer dan ooit. Werkgevers hebben het op dit moment bijzonder moeilijk en er moet veel geregeld worden. Toch…

Formulier voor registratie schade Coronacrisis online

"Er is nog geen enkele toezegging dat er een fonds komt"

Ondernemers in de tuinbouw kunnen op een uniforme wijze registreren welke schade ze lijden door de Coronacrisis. De Taskforce Financiën van de crisisorganisatie Coronacrisis…

Aan acute wijziging Faillissementswet wordt gewerkt

Oproep van en aan advocaten: "Werk niet mee aan faillissement"

Vakbonden en werkgevers doen een klemmend beroep op politiek Den Haag om vaart te maken met een voorgenomen wijziging van de Faillissementswet. Deze wijziging geeft bedrijven…

Tweede plukkaart en versoepeling arbeidsduurregels Vlaanderen vanwege corona

Met een 'dikke merci' alleen komt de Vlaamse land- en tuinbouw er in de coronacrisis tijd niet. Er zijn ook maatregelen nodig, waaronder op het gebied van arbeid. Daarom is de…

Franse supermarkten gaan telers steunen en Lidl België sluit deuren uur eerder

De Nederlandse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Een recessie is onvermijdelijk en de kans is groot dat de economie dit jaar een hardere klap krijgt dan in de vorige crisis. De economie zal naar verwachting van het Centraal Planbureau dit jaar krimpen met in elk geval 1,2 procent en in…

Arne Bac, sectorspecialist glastuinbouw Rabobank

"Zonder noodfonds voortbestaan van veel bedrijven in gevaar"

Tholen - Vandaag komen de verschillende Europese ministers van landbouw virtueel bijeen om te spreken over de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19 crisis. Minister…

Driekus van de Ven, GroentenFruit Huis

"Lobby is essentieel in deze tijden"

Dinsdag was het de beurt aan Driekus van de Ven voor de rubriek van GroentenFruit Huis 'Inkijk werkzaamheden werkgroep coronavirus'. Driekus is ook onderdeel van de corona…

Aanvragen BSN seizoensarbeiders gaat door:

"Werknemer die geen BSN heeft moet zich bij een RNI-loket identificeren"

De 19 RNI-loketten in Nederland zijn aangemerkt als vitaal proces en zijn, ook in deze crisistijd, gewoon open. Werkgevers kunnen voor hun seizoenarbeiders op de gebruikelijke…

Prikbord en platform tegen personeelstekort in coronatijd

Door de coronacrisis is er een tekort aan arbeidskrachten, zeker nu verschillende Europese landen reisbeperkingen opleggen. Tegelijkertijd hebben ondernemers in bijvoorbeeld…

noodfonds is er (nog) niet

"Ingevuld formulier garandeert nog geen schadevergoeding"

Wederom een korte update van Sjaak van der Tak gisteren over de coronavirusproblematiek en de roep om een noodfonds. Siertelers kunnen inmiddels een schadeformulier invullen…

Crisisteam Greenport Nederland aan de slag

Jaap Bond is voorzitter van het crisisteam tuinbouw en uitgangsmaterialen van Greenport Nederland. Dit crisisteam is bezig de belangen van de sector goed in beeld te brengen. Dat doen zij met elkaar, met de hele keten die hierin zitting heeft, en de samenwerking, zo durft hij echt wel te zeggen, is…

Leerkrachten springen bij in lege tuinbouwschool:

"Tof om eens te ervaren wat leerlingen doen in de praktijk"

Nu de leerkrachten geen les meer mogen geven op school, doen ze dat online en dat is voor sommigen wennen. Maar sommige leerkrachten krijgen daar ook ander werk bovenop. In de…

bloemetje voor Sonneburg in Rotterdam

Ook Schouten blijft niet achter in actie om kwekers en ouderen te steunen

Minister van LNV Carola Schouten overhandigde vanmiddag bloemen en planten aan bewoners en personeel van Sonneburgh in Rotterdam. Met de overhandiging wil de minister enerzijds de sierteeltsector een hart onder de riem steken en anderzijds de bewoners van het verzorgingshuis steunen in deze moeilijke…

Voorbeeldbrief Werkgeversverklaring voor vitale sector

Op de site van Rijksoverheid is een overzicht beschikbaar van vitale beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om een continue bezetting. De voedselketen is…

Schouten in Kamer: "Nog geen zicht op exacte liquiditeitsbehoefte land- en tuinbouw"

Vorige week is de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd. Er is sprake van 10 miljoen extra budget voor extra verliesdeclaraties en daarmee is…

landbouwministers bijeen in videoconferentie

Vandaag pleidooi voor extra aandacht land- en tuinbouw in Europese noodpakket

De Europese Landbouwministers steken vandaag online de koppen bij elkaar om er bij de Europese Commissie op aan te dringen meer specifieke maatregelen op te stellen voor de…

Corona-updates

"Sluiten van grenzen kan dramatische gevolgen hebben voor Nederlandse AGF-sector"

De regering heeft maandagavond op een persconferentie een nieuwe reeks maatregelen bekend gemaakt in de strijd tegen het coronavirus:- Boetes voor mensen die met meer dan 2 personen samenscholen- Boetes bij overtredingen bedrijven en particulieren- Advies: maximaal 3 mensen thuis op bezoek- Bij koorts…

Géén opheffing Rusland-boycot agrarische producten

Gisteren verscheen een bericht van het Russische persbureau TASS dat het embargo voor bepaalde producten voor een maand zou opheffen. Toen werd er getwijfeld aan de juistheid…

Sjaak Audiotopics

"Naast schadeformulier noodfonds sierteelt wordt ook aan glasgroentenformulier gewerkt"

In de burelen van Glastuinbouw Nederland wordt hard gewerkt aan een schadeformulier waarmee kwekers in de sierteelt hun schade kunnen indienen voor het noodfonds. Dit gaat om…

Boerenbond roept Europese Commissie op steunmaatregelen te activeren

In verband met het coronavirus heeft de Boerenbond de Europese Commissie gevraagd om de marktevoluties nauwgezet op te volgen. Ook werd er verzocht de crisismaatregelen zoals…

Telers gezocht:

Onderzoek gestart naar alternatieven voor vernietiging plantenstoffen

Nu en de komende tijd worden er in verband met de uitblijvende vraag veel producten vernietigd. Het biobasedprogramma van de Greenport is al enkele jaren bezig met het…

Kinderen thuis? Geef een les over aardwarmte

De scholen zijn dicht en er wordt tal van studiemateriaal aangeboden. Platform Geothermie biedt daarom een les aan over hun vakgebied. Een inleidende digitale gastles over de…

Update poster coronavirus: nu ook in Roemeens en Russisch

De posters die Stigas eerder heeft opgesteld in het Nederlands, Pools en Engels zijn inmiddels geupdated. Het advies om 1,5 meter afstand te houden is toegevoegd. Daarnaast is…

Rob Morren, ABN Amro

"Maak de kosten die je maakt tijdens de coronacrisis inzichtelijk de komende dagen"

Tholen - Donderdag werd besloten dat de Nederlandse banken ABN Amro, Rabobank, ING, Triodos en de Volksbankondernemers met een financiering tot 2,5 miljoen euro een half jaar…

nieuws gaat als lopend vuurtje rond, maar twijfel over juistheid

"Rusland heft voor 1 maand embargo op"

Rusland heft voor 1 maand het sinds 2014 geldende embargo op vanwege de coronacrisis. Alle beperkingen op de invoer van essentiële goederen vervallen tijdelijk, melden diverse…

Tuinbouw schakelt snel voor aanpak coronavirus

De Coronacrisis treft de tuinbouw hard. Zoveel werd de afgelopen dagen duidelijk met beeld van siertelers die oogstrijp gewas vernietigden en de veiling die een omvangrijk deel van de aanvoer geen goede bestemming kon geven. Bij groenten en fruit loopt via retailkanalen de afzet door, maar viel de ‘out…

Kasgroeit richt Bemiddelingsplatform personeel op tijdens coronacrisis

De glastuinbouwsector wordt overvallen door de enorme impact van de coronacrisis. De afzet in de sierteelt is nagenoeg geheel weggevallen, waardoor ondernemers geen werk…

Sjaak van der Tak en Marc Calon spreken waardering uit voor de sector

Vrijdag 20 maart was voorzitter Sjaak van der Tak te gast bij de televisiemarathon van de Westlandse Omroep Stichting (WOS). De zender maakte een speciale live-uitzending op tv met als doel de krachten te bundelen en de regio te ondersteunen met verhalen en mooie initiatieven om kracht uit te putten in…

Boeren en tuinders roepen werkzoekenden op voor seizoenswerk

LTO Arbeidskracht gaat vraag en aanbod van seizoenswerk samen brengen nu een tekort aan arbeidskrachten dreigt in de land- en tuinbouw als gevolg van de coronacrisis. Het gaat…

versnelde uitbetaling, overbruggingskredieten, hinderpremie en soepelere deadlines

Vlaamse landbouwminister komt met noodpakket en kijkt naar Europese Unie

Ongerustheid over de voedselvoorziening is niet nodig, maar de Vlaamse land- en tuinbouwsector heeft wel hulp nodig om door deze crisis heen te komen. Dat ziet ook de Vlaams…

Henk Troost, H. Troost & Zn:

"Financiële lockdown dreigt"

"We leven met z’n allen in onzekere tijden zowel privé als zakelijk. Vanwege het Coronavirus zijn er bij klanten van ons al de eerste tekenen van verliezen in omzet. Denk bv aan hotels en…

ACM blijft streng toezicht houden, ook tijdens crisis

"Misbruik maken van onzekerheden en schaarste is strafbaar"

De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor mensen en bedrijven. Dit is een uitzonderlijke tijd. De ACM volgt de economische ontwikkelingen op de voet en beantwoordt graag…

Forse krimp verwacht voor landbouw, bouw, horeca en vervoerssector

De Rabobank voorziet forse krimp voor de land- en tuinbouw, bouw, horeca en vervoerssector, zo blijkt uit een sectorprognose in coronatijden. Ook wordt schade voorzien in de…

Crisisteam Tuinbouw werkt hard aan uitwerking noodfonds

Het crisisteam Tuinbouw werkt, samen het het crisisteam van LTO Nederland, vanuit de Taskforce Financiën aan de uitwerking van een noodfonds voor de gehele tuinbouwsector. Dit…

Spaanse telers bieden hun sproeiapparatuur aan in de strijd tegen coronavirus

In heel Spanje geven telers blijk van hun medeleven met de rest van de bevolking. Zij doen dit niet alleen door ervoor te zorgen dat er iedere dag weer voldoende voedsel in de winkelschappen ligt maar ook door hun ontsmettingsapparatuur aan te bieden om de straten in steden en dorpen te ontsmetten in de…

Bundeling vraag en aanbod seizoensarbeid tijdens coronacrisis

LTO Nederland publiceerde gisteren een bericht over oplossingen voor seizoensarbeid tijdens de Coronacrisis. Daarin gaven zij aan dat er meerdere platforms komen om vraag en…

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt Werktijdverkorting

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt Werktijdverkorting (WTV) per onmiddellijk. Het kabinet heeft 17 maart 2020 het noodpakket banen en…

Waterschappen coulant bij uitstel van betaling belasting

De waterschappen gaan coulant om met verzoeken van uitstel van betaling van de waterschapsbelastingen. Dit is een van de fiscale maatregelen die waterschappen en hun…

Solidariteitsactie Vlaanderen: arbeidsplatform Werkers zorgt voor hulp collega's bij ziekte

Tholen - Niemand wil ziek worden, maar inmiddels is duidelijk dat een deel van de bevolking er niet aan zal ontkomen. Ook vitale personen in land- en tuinbouwbedrijven dus niet. Om het wegvallen van bedrijfsleiders en personeel op andere cruciale posities op te vangen, heeft de Boerenbond in overleg met…

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen

De coronacrisis brengt een grote schok teweeg in de samenleving en de economie.Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke…

Richard Schouten: "Supermarkt kan extra kosten niet eenzijdig neerleggen bij de leverancier"

Arbeid, logistiek en leveringszekerheid hoofddossiers Crisisteam GroentenFruit Huis

Tholen - Sinds de Corona-crisis grotere vormen begon aan te nemen, werd binnen GroentenFruit Huis een crisisteam opgericht, waarin alle aandachtspunten uit de keten aan tafel…

spuitvrije zone en onjuiste berekening

Besluit over woningbouw op glastuinbouwperceel teruggefloten

Tholen - Een 'deal' met de gemeente om te stoppen met een glastuinbouwbedrijf in Rockanje en in ruil daarvoor vier woningen op de grond te bouwen is door de Raad van State…

Noodkrediet Corona: kabinet geeft binnen twee dagen resultaat

Gisteren kondigde het kabinet een noodpakket banen en economie aan om de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven het hoofd te bieden. Glastuinbouw Nederland is binnen het…

Onderhandelingen over Brexit uitgesteld door coronavirus

De gesprekken tussen de vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn voor deze week van tafel. Waar men eerder de afspraken wilde voortzetten met…

voorlopig alleen lopende glastuinbouwaanvragen nog in behandeling

Gebiedsplan Wieringermeer met Agriportplannen van tafel

Het ging van 2500 hectare naar 1400 en 750, waarvan een aanzienlijk deel bestemd was voor glastuinbouw, maar nu lijkt er van het hele Gebiedsplan Wieringermeer helemaal niets…

Telers krijgen steun bij aanvragen noodkrediet

Maandag 16 maart heeft Glastuinbouw Nederland bij de overheid een noodkrediet van €2 miljard aangevraagd om de sierteeltsector te steunen. Deze steun is hard nodig na de…

Coronavirus: Nederlands kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens…

Westlandse WOZ-wijziging scheelt telers ODE-belasting

Westlandse bedrijven mogen voortaan verschillende locaties van hun bedrijf — ongeacht de ligging binnen Westland — samenvoegen tot één WOZ-locatie. Dat heeft het college van…

brancheorganisaties vragen dringend noodpakket en vrezen gevolgen sluiting nog meer grenzen

Gissen naar schade tuinbouw Vlaanderen

Tholen - België is om 12 uur op slot gegaan. Gesproken wordt van een lockdown-light tot en met 5 april. Het openbare leven wordt nog verder teruggeschroefd met sluiting van niet-essentiële winkels en thuiswerken als de norm, al zullen bedrijven waar het niet kan niet verplicht worden te sluiten. Toch…

"Coronavirus heeft ook gevolgen voor pensioen"

Het coronavirus spreidt zich uit over de wereld. Ook in Nederland worden steeds verdergaande maatregelen genomen. Dus ook BPL Pensioen is voorzichtig en houdt zich strikt aan adviezen van de RIVM.  Financiële consequenties coronavirusDe dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland daalde de…

Glastuinbouw Nederland roept telers op hygiënemateriaal te delen

"Reserveer beschermend materiaal voor ziekenhuizen"

Vanwege de coronacrisis is de dringende vraag vanuit de overheid om al het beschermende materiaal dat in Nederland aanwezig is te reserveren voor de ziekenhuizen.…

acuut 2 miljard nodig om 5 miljard euro schade in 2 maanden te overleven

Tuinbouw vraagt om noodkrediet en noodmaatregelen

Wereldwijde maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, veroorzaken een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw, zo zijn alle brancheorganisaties in Nederland het eens. Zij vragen om een breed pakket aan steunmaatregelen. Als noodkrediet voor de sierteeltsector wordt om 2 miljard…

Update Coronavirus AGF-sector 17 maart

Het coronavirus treft de Indonesische import, de prijs van uien is vertienvoudigd. Sommige Indonesische restaurants nemen om die reden gerechten met uien van het menu. In Iran veroorzaakt de coronaviruscrisis een daling van de consumptie van champignons. In Panama worden de stijgende fruitprijzen…

Bijeenkomst of evenement geannuleerd? Btw terug!

Door de huidige coronacrisis in Europa komen annuleringen helaas regelmatig voor. Mogelijk kunt u als ondernemer of organisatie bij een annulering van uw klant de financiële schade beperken door btw terug te…

Bureau Erkenningen wijst op digitale alternatieven

Spuitlicenties worden niet verlengd

Bureau Erkenningen laat het volgende weten: De preventieve maatregelen rondom het Corona virus hebben ook effect op kennisbijeenkomsten gewasbescherming. Zowel deelnemers als…

haken en ogen weerhouden telers van zomaar schuiven met personeel

Ober de kas in? "Zo simpel is dat helaas niet"

Tholen - Bij het ene bedrijf of in de ene kas komen er handjes vrij, terwijl in het andere bedrijf handen tekort zijn en extra mensen welkom zijn. Zo heeft de horeca na…

750 hectare voor glastuinbouw en datacenters voor omwonenden Agriport nog steeds teveel

Het gebiedsplan Wieringermeer, waarin ook over flinke uitbreiding van het glastuinbouwgebied Agriport wordt gesproken, deed al flink stof opwaaien en nu blijkt ook uit een…

Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat…

Duitsland en Spanje eens over het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid

In het kader van de contacten voorafgaand aan het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie (EU) in de tweede helft van 2020 hebben de Spaanse minister van Landbouw,…

Corona: Ministerie van Landbouw geeft een update per exportland

Royal FloraHolland deelt een update van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de impact die het coronavirus heeft op de export van bloemen en…

Jos Caubo (ZON): "Groot aantal kantoormedewerkers werkt vanuit huis"

Thuiswerken in de AGF-handel. Werkt dat?

Tholen - Thuiswerken, werkt dat wel bij grote AGF-bedrijven? "Je vraag komt op een goed moment. Ik ben net binnen - had tot zojuist thuisgewerkt - om met een paar mensen hier…

Het is 'erop-of-eronder' voor ambitieus waterzuiveringsplan

Telers worden opgeroepen zich aan te sluiten bij de collectieve waterzuivering AWZI (afvalwaterzuiveringsinrichting) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Als collectief hoeven…

Werktijdverkorting aanvragen: hoe zit het precies?

Als er minder werk is, kunnen werkgevers in sommige situaties van overmacht, bijvoorbeeld nu met het coronavirus, de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan om…

Papers, interne rapporten, vertrouwelijke stukken: Zembla over Roundup

Negatieve reclame is ook reclame, maar of dat ook voor Roundup nog opgaat? Gisteren besteedde Zembla een uitzending over de inmiddels langslepende zaak over blootstelling aan het kruidbestrijdingsmiddelen en de veronderstelde funeste gevolgen van het gebruik van het middel op gebruikers, waaronder de…

Actie 'Bezem door de Middelen Kast' levert in Rijnland 3598 ingeleverde verpakkingen op

De actie ‘Bezem door de Middelen Kast’ is een succes en zeker voor herhaling vatbaar, zo luidt de conclusie van de evaluatie van deze campagne die vorig jaar door het…

Gemeente steunt onderzoek uitbreiding ABC Westland

De gemeente Westland heeft besloten om mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden van uitbreiding van het bedrijventerrein ABC Westland in Poeldijk. Het doel is een…

"Buren willen perceel kopen om 40 bomen te redden"

Bomensoap aan Woutersweg krijgt staartje

De veertig bomen in de achtertuin van Ton en Anita van Dillen aan de Woutersweg in ’s-Gravenzande zijn voorlopig gered, zo meldt het AD. Ze zouden vorige week donderdag al…

Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2020 gepubliceerd

Gisteren is de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2020 gepubliceerd. De SDE+-voorjaarsronde 2020 is open van 17 maart 2020, 9:00 uur tot 2 april 2020, 17:00 uur. Het…


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven