Tholen - Deze decembermaand blikken we terug op alle gebeurtenissen die in 2018 in de glastuinbouwsector plaatsvonden. Vandaag: evenementen, presentaties, openingen en bijeenkomsten. Heeft u even voor deze opsomming?

Maart begon met een bijeenkomst over het eronder krijgen van het tomatenchlorosevirus. Tijdens de bijeenkomst bleek al snel dat volledige eliminatie voorlopig uit het hoofd gezet kon worden en werden telers geadviseerd extra voorzichtig te zijn met het oog op Kom in de Kas.

Vervolgens was het tijd voor Horti Heroes, een initiatief dat de sector wil openbreken voor nieuw talent, de presentatie van het certificatieschema On the way to PlanetProof als vervanger van het oude Milieukeur en de NVTL studiedag met oog voor data en robots voor de toekomst.Van de presentaties en de studiedagen naar de openingen. Eerst van het Hazera Crucifer R&D Station en vervolgens van het World Horti Center waar niemand minder dan Koningin Máxima de openingshandeling verrichtte. De bedoeling van het World Horti Center was dat het een verzamelplaats voor de glastuinbouwsector zou worden en dat er veel internationaal bezoek langs zou gaan komen. Dat dit het geval is, bleek nog geen week na de opening al toen een Chinese delegatie het World Horti Center bezocht. Het bedrijf Futong overwoog een dochterbedrijf in Zuid-Holland te openen en dus werd een bezoekje gebracht aan het World Horti Center.

Niet alleen Hazera bleek een nieuw R&D-centrum te hebben gebouwd, ook Enza Zaden liet trots de nieuwbouw aan ons zien. Nieuwbouw ook bij Tomato Masters en Husagro, terwijl Eco Erica een bestaande kas overnam van de Fruit Farm Company om over voldoende biokasgroenten te kunnen beschikken. 

Nog snel een rijtje evenementen alvorens ook nog enkele andere in het oog springende items mee te geven: PlantgezondheidEvent over groene middelen en de medicijnkast van de teler, de eerste inspiratiebijeenkomst van het Netwerk Smart Horticulture, toneelspelers tussen de tomaten bij Kwekerij Hartman in Sexbierum en het Syngenta We Love Tomato evenement.

Feest namelijk voor collega Annet Breure die alweer 12,5 jaar een bekend gezicht is in de glastuinbouwsector, een apparaatje waarmee telers met akoestisch versterkt licht plantgroei kunnen sturen, jawel, een bezoek van telers en handelaren aan Almeria én altijd leuk: de eerste groenten in een nieuw seizoen: blokpaprika's bij Paprico en frisée op REO Veiling.