Inspiratiebijeenkomst 8 maart 2018

Netwerk Smart Horticulture wil snel ‘doeclub’ worden

Tholen - Op donderdag 8 maart 2018 vond de eerste inspiratiebijeenkomst plaats van het recent opgerichte netwerk Smart Horticulture. Het netwerk Smart Horticulture wil de transitie naar datagedreven tuinbouw mogelijk maken. De focus ligt daarbij binnen het netwerk op samenwerken om op die manier de snelle veranderingen op het gebied van data en het Internet of Things bij te benen.

De deelnemers kwamen bijeen bij Urban Farmers in Den Haag

De drijvende krachten achter het netwerk zijn Edwin Lambregts en Rick Bakker, beiden werkzaam bij adviesbureau Berenschot. Tot hun grote tevredenheid is het aantal deelnemende partijen inmiddels gegroeid tot 20, waaronder 16 bedrijven uit de glastuinbouwsector zoals technologiebedrijven en veredelaars. Lambregts: "Bij de start van het netwerkproject in november 2017 leek 15 deelnemers ons al erg goed. Nu zijn het er zelfs al 20. Een ideaal aantal om mee verder te bouwen. Het aantal deelnemers mag gedurende 2018 langzaam verder groeien, maar met meer dan 30 deelnemende partijen wordt overleg en het vinden van een zaaltje wel lastiger."

Koplopers
Maar is het gevaar niet dat het project van Berenschot, als adviesbureau initiatiefnemer van het netwerk, alleen innovatieve bedrijven aantrekt? Lambregts: "Voorlopig richten wij ons vooral op de innovatieve koplopers in de glastuinbouwsector."

Er werd veel gebrainstormd

Leden betalen lidmaatschapsgeld en mogen in ruil daarvoor met twee personen aanwezig zijn tijdens de inspiratiebijeenkomsten. Vanuit deze kerngroep van koploper bedrijven wordt het netwerk verder uitgebouwd. Lambregts: "Berenschot is nu nog de aanjager, maar straks moeten wij ook gewoon een van de leden zijn. De bedoeling is dat het een netwerk van, voor en door de sector wordt. Kleinere partijen zullen daar dan ook deel van uit gaan maken."

Projecten
Tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst werd door de deelnemers aan de slag gegaan met vier projecten. Lambregts: "Nu zijn we vooral nog veel aan het praten, maar straks moeten we een 'doeclub' worden. Met concrete, tastbare resultaten kunnen we ook andere bedrijven motiveren om mee te doen." Ultiem einddoel is het bouwen van een autonome kas, maar eerst hoopt het netwerk Smart Horticulture een opleidingstraject voor tuinbouwondernemers en traineeships voor studenten aan te kunnen gaan bieden. 

Subsessie 'Autonome Kas' onder leiding van Irma van Oosterom

Studenten zullen binnen een nog op te richten Smart Horticulture Academy opgeleid worden voor een toekomst in de data-gedreven glastuinbouw. De trainees zullen aan projecten gaan werken bij leden van het netwerk. Lambregts: "De leden van het netwerk kunnen op die manier profiteren van kersvers talent uit de schoolbanken, terwijl studenten werkervaring kunnen opdoen met mogelijk uitzicht op een aanstelling bij een van de aangesloten bedrijven."

Gouden Gids
Een ander project waaraan gewerkt gaat worden, is een Smart Horticulture Atlas. "Noem het een soort Gouden Gids voor ons netwerk." Op het online platform moet actuele informatie over digitalisering in de tuinbouw komen te staan. Naast een Nederlandstalige versie is het de bedoeling om ook een Engelstalige, internationale versie te maken. "Behalve een bron van informatie moet de Atlas ook een ontmoetingsplaats worden voor het netwerk Smart Horticulture."

Deelnemers aan de slag met de Smart Horticulture Atlas

Doel
Eind 2018 hoopt Lambregts dat er meer dan 20 partijen lid zijn van het netwerk en dat er volop aan de projecten gewerkt wordt. "Toch kan het zomaar zijn dat tegen het eind van het jaar ons projectenportfolio er een slag anders uitziet dan hoe we er nu over denken, want de veranderingen gaan snel en daarin moeten wij ook meegaan."

Voor meer informatie:
Netwerk Smart Horticulture

Edwin Lambregts
e.lambregts@berenschot.nl
+31 6 54 26 00 29

Rick Bakker
r.bakker@berenschot.nl
+31 6 50 25 42 25


Publicatiedatum :
Auteur:
©


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2018