Horticoop en Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent onderzoeken fusie

Coöperatie Horticoop u.a. te Bleiswijk en Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent te Katwijk (NB) onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een fusie. De dominerende ontwikkelingen van de afzetmarkten in de glastuinbouwtuinbouw zijn schaalvergroting, innovatie en internationalisering. Om een belangrijke rol te spelen in de toelevering moeten de tuinbouwtoeleveringsbedrijven deze ontwikkelingen volgen waardoor tegen marktconforme prijzen kwaliteitsproducten en betrouwbare toegevoegde waarde kunnen worden geleverd.

De besturen van beide coöperaties zijn tot de conclusie gekomen, dat er veel voordelen zijn te behalen in een samenwerking. Deze kunnen het best worden gerealiseerd door te fuseren. Hierdoor ontstaat een sterke totaalleverancier voor de glastuinbouw en boomkwekerij met een sterke basis in Nederland. Dit is in het belang van de continu�teit van de beide coöperaties en daarmee voor hun leden.

De besturen en directies zullen in de komende maanden verder onderzoek verrichten omtrent een mogelijke fusie en een bestuurlijke intentieverklaring daartoe.
Indien het onderzoek, na verdere concretisering positieve perspectieven biedt, zal in het najaar van 2008 aan de ledenraad/leden en de OR-en een fusievoorstel ter goedkeuring worden voorgelegd. Als mogelijke fusiedatum wordt dan 1 januari 2009 nagestreefd.

Beide coöperaties zijn met name actief in de toelevering voor de glastuinbouw en Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent met name ook in de productie van substraten (potgrond) middels Lentse Potgrond B.V. en Slingerland Potgrond B.V. Coöperatie Horticoop heeft 13 vestigingen in Nederland, waarvan een aantal met de Welkoop-formule. Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent exploiteert onder de naam Alflora B.V. 10 vestigingen met een groothandel in bloemisterijbenodigdheden, waarvan 2 in België�.

Coöperatie Horticoop heeft vijf buitenlandse tuinbouwvestigingen: Spanje, Denemarken, Duitsland, Ecuador en Ethiopië. Coöperatie Horticoop heeft een omzet van 162 miljoen euro en Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent van 57 miljoen euro. Het ledenaantal bedraagt respectievelijk ca. 3500 en ca. 300 leden. Het aantal fte's (personeel) bedraagt 356 en 118.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven