LTO Nederland pleit voor een investeringsfonds, waaruit het opruimen van asbest kan worden gekoppeld aan nieuwbouw en renovatie van land- en tuinbouwbedrijven. Met een regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ worden meerdere doelen tegelijkertijd gediend: een nieuwe impuls voor de bouw en versterking van de duurzame economie.

Deze suggestie heeft LTO-voorzitter Albert Jan Maat vanmiddag gedaan in het SER-gebouw Den Haag tijdens het eerste overleg van sociale partners met een delegatie van het nieuwe kabinet. Hij greep het eerste ‘nieuwe polderoverleg’ aan om niet alleen stimulansen voor investeringen in duurzame energie naar voor te halen naar 2013, maar ook om een lans te breken voor Europa.

 “Allerlei ambities uit de EU-begroting worden weggeschreven, zoals die op het gebied van innovatie. Terwijl het juist zo essentieel is dat het vertrouwen in Europa en de euro terugkomt. We hebben het kabinet gevraagd ambities te tonen en voor Europa een tandje bij te zetten”, zo zei Maat na afloop van het overleg. Hij zei verder dat er ook mogelijkheden liggen om door met cofinanciering vanuit Europa nieuwe impulsen te geven aan innovatie en investeringen in duurzaamheid in eigen land.

De Nederlandse economie zit te springen om versterking van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven. Met onder meer een aanzienlijke export van de agrosector heeft de Nederlandse economie zich in de afgelopen periode boven water gehouden. Volgens Maat houdt het kabinet volkomen terecht vast aan het Topsectorenbeleid.

Bron: LTO Nederland