PT: mogelijk nultarief in 2013

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) streeft er naar de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. Als de bestaande reserves afdoende zijn om beperkte taken in het komende jaar te financieren, zal een nultarief gelden. Dit besloot het PT-bestuur vandaag in een extra vergadering.

Eind oktober kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen per 2014 zullen worden afgeschaft. Daarop besloot het PT-bestuur in zijn vergadering van medio november om 2013 in het teken te zetten van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Momenteel inventariseert het PT samen met onder meer de brancheorganisaties welke activiteiten het schap nog zal uitvoeren. In principe zal de tuinbouw via het PT alleen investeren in activiteiten waar bij het zogeheten topsectorenbeleid publiek private samenwerking (PPS) mogelijk is, waar cofinanciering te regelen is of waarvan te verwachten is dat de taak na 2013 door een andere partij is over te nemen.

De heffingstarieven die in de verordeningen zijn vastgesteld, zijn maximumtarieven. De feitelijke heffing kan aanzienlijk lager uitvallen. Op basis van het resultaat van de activiteiteninventarisatie wordt in maart voor 2013 een herzien jaarplan en begroting vastgesteld. De begroting bepaalt welke kosten in het komende jaar worden gemaakt, en of bestaande reserves bij het PT afdoende zijn om die kosten te dekken. Vervolgens is per tuinbouwgeleding te bepalen of een zo laag mogelijk dan wel nultarief aan heffing over 2013 moet worden opgelegd. Voor alle sectoren gaat het om een algemene heffing (ter financiering van de werkorganisatie) en een bestemmingsheffing (ter financiering van activiteiten). Voor de handel in groenten en fruit en de glasgroenteteelt geldt daarnaast een aparte ‘Pepper Weevil-heffing’. Deze dient ter financiering van de tegemoetkoming van een deel van de schade die paprikatelers in de zomer van 2012 leden als gevolg van maatregelen ter bestrijding van een aantasting met de paprikasnuitkever.

De heffingsverordeningen vindt u op de website van het PT.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079- 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl of u bezoekt onze website op www.tuinbouw.nl

Bron: PT


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven