De gemeente Uithoorn krijgt van de provincie Noord-Holland 940.000 euro te leen om 56.000 m2 kassen te saneren in de Uithoornse Polder. Bedoeling van de lening is volgens de provincie om de herstructurering in het gebied te versnellen. Het geld is bestemd voor de sanering van 56.000 m2 kassen, gebouwen en verhardingen en de verplaatsing van twee tuindersbedrijven naar concentratiegebieden in de Uithoornse Polder. Als voorwaarde voor de lening is gesteld dat er een integrale visie voor de glastuinbouw in Uithoorn wordt opgesteld.

Proef

De provincie Noord-Holland onderzoekt op deze manier een andere toepassing van de 'Ruimte voor Ruimte regeling'. Daarbij worden saneringskosten vooraf gefinancierd. Ook nieuw is dat een aantal bedrijven gezamenlijk en onder regie van de overheid worden aangepakt. Volgend jaar wordt bekeken of deze werkwijze ook is toe te passen buiten de Greenport Aalsmeer.

Bron: Greenport Aalsmeer