De voedselproductie per hectare land moet drastisch omhoog, zodat er ondanks het opschroeven van de wereldvoedselproductie toch ruimte blijft voor de natuur. Dat bepleit Jason Clay, Senior Vice President of Market Transformation van het Wereldnatuurfonds, in de nieuwste editie van Wageningen World, het kwartaalblad van Wageningen UR voor alumni en relaties.


Lees zijn visie op pagina 17 van Wageningen World