De inkomens in de glastuinbouw zijn het afgelopen jaar toegenomen. Dat komt door hogere productprijzen: na een dramatisch 2011 zijn die weer aan het stijgen. Per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) lag het gemiddelde inkomen op 15.000 euro, tegenover -40.000 euro vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse ramingen van LEI Wageningen UR. Een gemiddeld glasgroentenbedrijf had in 2012 99 euro opbrengst per 100 euro kosten. In 2011 was dat 93 euro opbrengst bij 100 euro kosten. Wat betreft het totaal inkomen per bedrijf, had een gemiddeld glasgroentenbedrijf in 2012 een inkomen van 33.000 euro. In 2011 was dat -57.000 euro.Hogere prijzen

Na een tegenvallend jaar in 2011, met name door de EHEC-crisis, stegen deopbrengstprijzen weer. Vooral tomaten en komkommers merkten een flinke toename.De groei bij paprika is beperkter en bij aubergines is sprake van een kleinedaling.

Export paprika flink gedaald

De export van paprika daalde met acht procent. Enkel naar Zweden en Finland liep de export toe. Verder nam deze overalaf. De export van komkommers steeg met zes procent, voornamelijk door eenstijging naar Duitsland, TsjechiĆ« en BelgiĆ«. Naar het Verenigd Koninkrijk liepde export terug.

Kleiner areaal

Het totale areaal glasgroenten daalde met 2,5 procent. Het areaal komkommers is het hardste gedaald:van 660 naar 620 hectare (5,2 procent). Ook het areaal tomaat en paprikadaalde, terwijl de aubergine met 3 hectare groeide tot een oppervlakte van 105hectare.

Zorgelijke situatie

De rentabiliteit van de glasgroenten is verbeterd, maar de situatie blijft doorde nasleep van de slechte jaren 2009 en 2011 zorgelijk. Vooral paprika- enkomkommerbedrijven merken dit en het is niet zeker dat de beperkte verbeteringvan dit jaar doorzet. Daarom wordt de situatie in het rapport nog steedszorgelijk genoemd.

Bekijk het volledige rapport hier.