Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten de gemeenschappelijke regeling Glastuinbouwproject Bergerden, een samenwerkingsverband van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard, voor 2013 onder preventief toezicht te plaatsen. Zowel de begroting als de jaarrekening zijn niet op tijd ingediend.

Het samenwerkingsverband Glastuinbouwproject Bergerden valt onder de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling moet zijn financiƫle stukken op tijd indienen zodat de deelnemers (in dit geval de gemeenten) belangrijke informatie kunnen meenemen in hun begroting en jaarrekening. Het ingestelde toezicht betekent dat de begroting voor het jaar 2013 en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen nu de goedkeuring van de provincie Gelderland nodig hebben.

bron: Provincie Gelderland