Door steenwolmatten te laten liggen, neemt men vaak onbewust een risico. Dat risico bestaat onder andere uit het overhouden van ongewenste ziekten als Pythium en Phytophthora, waarvan sporen in de mat kunnen overleven. Dit risico is te verkleinen door bij de start van de teelt net na het planten een keer te druppelen met 3 liter Previcur Energy per hectare. Deze behandeling is zeker nodig indien men is geëindigd met een aantasting van Pythium en/of Phytophthora in de vorige teelt.

Previcur Energy heeft zowel een preventieve als een curatieve werking tegen Pythium en Phytophthora. Dit komt door de unieke werking van de 2 actieve stoffen die de schimmelsporen actief aanpakken. Enerzijds worden de sporen effectief aangepakt door de propamocarb die onder andere de zwermsporen doodt en anderzijds maakt de plant door de fosetyl zelf afweerstoffen aan, waardoor de barrière nog groter wordt en overlevende sporen bijna geen kans krijgen om een plant te infecteren. 

Voor meer informatie over de toepassing van Previcur Energy kunt u de productsite bezoeken.

Bron: Bayer Crop Science