De recente berichtgevingen waarbij onderhoudspartijen het onderhoud van WKK installaties minimaliseren wil Stijn Schlatmann, voorzitter Platform Gasmotoren, onmiddellijk ontkrachten. ‘Het gaat alleen om Enerflex’ laat Schlatmann weten ‘die de onderhoudscontracten eenzijdig beëindigt en daar een vergoeding tegenover zet’. De WKK exploitant en Enerflex zullen het uiteraard over die vergoeding eens moeten worden. 

‘De beëindiging van deze onderhoudscontracten betreft een beperkt aantal op het totaal van circa 4000 installaties in Nederland. De overige onderhoudscontracten verlopen voor zover bekend naar tevredenheid’, meent Schlatmann.

De huidige ontwikkelingen binnen de WKK sector zorgen weliswaar voor onrust maar dwingt alle partijen ook om na te denken over onderhoud, verzekering, eigen risico, etc. Verzekeraar Interpolis benadrukt dat een onderhoudscontract alleen niet voldoende is. Schlatmann voegt daaraan toe: ‘Besteed aandacht aan het contract en laat de installatie volgens een onderhoudsschema controleren. Denk hierbij ook aan de middenspanningsinstallatie en de generatorschakelaar en ook de hoogte voor het eigen risico in geval van machinebreuk. Deze verschilt per verzekeraar. Echter, goed onderhoud zal machinebreuk in de meeste gevallen voorkomen’, besluit Schlatmann.

Voor meer informatie:
Energy Matters B.V.
Stijn Schlatmann
030 - 691 1844
06 - 511 811 00