Telers in de Emmense glastuinbouwgebieden Klazienaveen en Erica hebben de beste toekomstpapieren als ze zich gaan focussen op de teelt van inhoudsstoffen voor de voedingsmiddelen-, cosmetische, medische en chemische industrie (biobased economy). Dit staat in de 'Regionale tuinbouwvisie Emmen', die tijdens een bijeenkomst van de Stichting Tuinbouw Emmen en LTO Noord Glaskracht op maandag 17 december aangeboden werd aan wethouder Houwing/Haisema. 


Wethouder Houwing/Haisema ontvangt het rapport van Cees Ruhé

Het rapport vermeldt een uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling van de regionale tuinbouwsector in de gemeente Emmen. Uit het onderzoek blijkt dat het vijf voor twaalf is voor de in Klazienaveen en Erica geconcentreerde tuinbouw. Er is sprake van een snel veranderend gebruik van het glasareaal. Het forse aantal faillissementen vanaf 2005 duidt bovendien op een zorgwekkende trend. Hoewel de negatieve ontwikkeling op het gebied van snijbloemen en in mindere mate groenten grotendeels is gecompenseerd door de ontwikkeling van de zaadteelt en de (tijdelijke) huur van kassen, is door vooral dit laatste de positie van Emmen als glastuinbouwgebied onder druk komen te staan.

De tuinbouwondernemers in Emmen moeten zich volgens het onderzoek meer profileren als landelijk voorloper op het gebied van de productie van plantaardige inhoudsstoffen in de Bio Based Economy. Hierbij wordt gedacht aan het toevoegen van biobased economy aan de bestaande grootschalige productie van voedings- en sierteeltgewassen zoals komkommers, tomaten en paprika’s. 

Het rapport werd aangeboden door Cees Ruhé, voorzitter van Stichting Tuinbouw Emmen. Bekijk de hele tuinbouwvisie hier. 

Bron: Roots Beleidsadvies en Bureon