Het Productschap Tuinbouw (PT) geeft telers van Producentenorganisaties (PO) in een apart informatieblad een heldere toelichting over de achtergronden en regels van de Europese Gemeenschappelijke Marktordening voor Groente en Fruit (GMO). Dit is in aanvulling op de circulaire over de GMO, die jaarlijks aan de Producentenorganisaties wordt gezonden. Telers kunnen dit informatieblad en de circulaire op de website van het PT vinden. 

De subsidievoorwaarden voor de GMO zijn heel strikt. Belangrijk is de verplichting het aanbod van groente- en fruitproducten te bundelen en de verkoop van de producten via de PO te laten verlopen. Telers mogen geen (directe) invloed hebben op het afzetmoment, de prijsvorming en afzetvoorwaarden. Alleen onder strikte voorwaarden kunnen daarop uitzonderingen worden gemaakt.

Telers hebben als lid van een producentenorganisatie een individuele en een collectieve verantwoordelijkheid om de regels van de GMO na te leven. In de PO zijn de telers zelf aan zet, want het is een democratisch bestuurde organisatie.
Door de voorwaarden niet na te leven, brengen telers de erkenning van hun producentenorganisatie in gevaar; het kan resulteren in schorsing of intrekking van de erkenning van de PO. In het laatste geval moet - soms jarenlang - uitgekeerde subsidie worden terugbetaald.

Het Informatieblad voor de telers geeft de achtergronden en de regels over de betekenis van de GMO voor de telers aan, wanneer een Producentenorganisatie erkend wordt en voorziet in een overzicht van de belangrijkste criteria van de Europese regeling. Het Informatieblad is te vinden op de PT-site. Op verzoek organiseert het PT ook informatiebijeenkomsten over de werking van de GMO regeling.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl of u bezoekt onze website op www.tuinbouw.nl.

Productschap Tuinbouw