Rijk Zwaan is volop bezig met de uitbreiding van haar Zaadtechnologisch Centrum. Daarnaast wordt op dit moment de bouw van een nieuw hoofdkantoor afgerond. Beide projecten zijn nodig om de voortdurende groei van Rijk Zwaan op te vangen. In het Zaadtechnologisch Centrum (ZTC) vindt de ontvangst, bewerking, opslag en verpakking plaats van de zaden van Rijk Zwaan. Door de gestage groei van de afgelopen jaren ontstond voor deze activiteiten geleidelijk aan een ruimtetekort. Omdat daarnaast delen van het bestaande gebouw aan vervanging toe waren, werd juli vorig jaar de eerste paal geslagen voor een uitdagend nieuwbouwproject. Dit project behelst een nieuwe expeditie- en verpakkingsruimte en twee nieuwe magazijnen: een traditioneel hoogbouwmagazijn en een zogenaamd miniloadmagazijn (zie kader). Ook vindt nog een uitbreiding plaats van de bewerkingsafdeling, waar met name zaadbehandeling plaatsvindt. Processen niet verstoord 
Door het nieuwe ZTC haaks op het bestaande te zetten, konden alle logistieke processen het afgelopen jaar gewoon door blijven gaan, zonder dat het gevolgen heeft gehad voor de wereldwijde leveringen aan de klanten van Rijk Zwaan. Delen van de faciliteiten zijn inmiddels al in gebruik genomen, maar de nieuwbouwwerkzaamheden gaan nog door. Om ook in de toekomst voldoende ruimte te hebben, wordt het oudste deel van het ZTC nog afgebroken en vervangen door een nieuw deel. Tegelijk met het logistieke centrum heeft Rijk Zwaan ook in een nieuw hoofdkantoor geïnvesteerd. Het oude hoofdkantoor stond er al sinds 1970 en was duidelijk aan vervanging toe. Met het nieuwe gebouw speelt Rijk Zwaan in op de wereldwijde groei van de organisatie.Miniload
In een traditioneel magazijn liggen de ‘snellopers’, de populaire producten, meestal vooraan in een aparte picking area, zodat deze makkelijk en snel bereikbaar zijn. In het miniloadsysteem gebeurt het orderpicken volautomatisch door robotkranen. De hoogbouwopslag en picking area zijn gecombineerd en de producten komen naar een werkstation toe in plaats van dat een picker ze zelf moet gaan halen. Dit levert zowel een arbeids- als een ruimtebesparing op. Bovendien verbeteren de arbeidsomstandigheden voor de picker. Het miniloadgedeelte heeft een volledig dichte constructie met een constante RV en temperatuur (de juiste bewaaromstandigheden) en een verlaagd zuurstofgehalte voor brandpreventie.

Bron: Rijk Zwaan Seeds & Services