Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
energie glastuinbouw 2011:

Minder CO2-emissie, groter aandeel duurzaam en verslechterde efficiëntie

Zowel de totale CO2-emissie van de glastuinbouw als de CO2-emissie voor de teelt nam in 2011 af. De CO2-emissie voor de teelt (exclusief verkoop elektriciteit) verminderde tot 5,6 Mton en zit daarmee 1,0 Mton onder de streefwaarde voor 2011-2012 (6,6 Mton) en is 0,2 Mton beter dan het doel voor 2020 zoals vastgelegd in het Agroconvenant. Naast de doelen voor de CO2-emissie voor de teelt is er een nieuwe emissieruimte voor de totale CO2-emissie van 6,2 Mton in 2020. Hier zit de glastuinbouw in 2011 nog 1,6 Mton boven. Dit blijkt uit de jaarlijkse Energiemonitor Glastuinbouw van LEI Wageningen UR.

Energie-efficiëntie

In 2011 gebruikte de glastuinbouw 52% minder primaire brandstof per eenheid product dan in 1990. Daarmee is de glastuinbouw nog 5 procentpunten verwijderd van de doelstelling voor energie-efficiëntie in 2020 in het Agroconvenant. In 2011 is de energie-efficiënte verslechterd met 2 procentpunten. Dit komt doordat het primair brandstofverbruik sterker is toegenomen dan de fysieke productie.

Warmte-krachtinstallaties en opgewekte elektriciteit

Het vermogen van warmte-krachtinstallaties (wk) van tuinders nam licht toe tot bijna 3.000 MWe. In combinatie met de verminderde gebruiksduur resulteerde dit in 11,8 miljard kWh opgewekte elektriciteit. Dit komt overeen met 10% van de totale elektriciteitsconsumptie in Nederland. De elektriciteitsconsumptie door de glastuinbouw is toegenomen tot 6,2 miljard kWh. Dit is ruim 5% van de nationale consumptie. Met de wk-installaties is de nationale CO2-emissie ten opzichte van 1990 met 2,2 Mton gereduceerd. Dit is 0,1 Mton onder het doel voor 2020 uit het Agroconvenant. Het gebruik van wk’s had in 2011 een positief effect op de energie-efficiëntie van 19%.

Duurzame energie

De warmtekrachtinstallaties concurreren met duurzame energie en dit verklaart waarom het aandeel duurzame energie maar zo weinig groeit. Weliswaar nam dat in 2011 toe tot 1,8% maar voor de doelstelling van 20% in 2020 zijn nog ruim 18 procentpunten nodig. Duurzame energie omvat in afnemende volgorde van gebruik: zonnewarmte, inkoop van duurzame elektriciteit, biobrandstoffen, aardwarmte, inkoop van duurzame warmte en duurzaam gas.

Transitiepaden

De Energiemonitor Glastuinbouw brengt ook de toepassing van de transitiepaden van het programma ‘Kas als Energiebron’ in kaart. Warmtekrachtinstallaties werden eind 2011 toegepast op circa 7.000 ha: dat is 70% van het totale areaal. De paden Zonne-energie, Biobrandstoffen en Aardwarmte werden per eind 2011 toegepast op respectievelijk 224, 112 en 39 ha. Met de genoemde paden werd in totaal een reductie van de CO2-emissie van 2,3 Mton gerealiseerd. De overige paden Teeltstrategieën (luchtbehandeling), Natuurlijk licht (diffuus glas) en Kunstlicht (LED-verlichting) worden toegepast op respectievelijk 91, 45 en 3 ha. Vooral luchtbehandeling en diffuus glas lieten een flinke toename zien. 


Rapport LEI-rapport 2012-059, N.J.A. van der Velden en P.X. Smit, ‘Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011’ vindt u hier.


Publicatiedatum: