In november 2012 heeft Philips in samenwerking met Beyond, Riverflowers, Stolze en DLV Plant twee praktijkproeven met chrysanten onder LED ingezet. De proeven worden uitgevoerd op locatie bij Beyond en Riverflowers. Deze proeven zijn een vervolg op de proeven die in februari 2012 zijn afgerond bij Botany in Horst. De proef is opgezet door Philips om inzichten te krijgen voor de ontwikkeling van een nieuwe LED oplossing. Martijn Duijvesteijn van Beyond: “Beyond staat voor duurzame en kwalitatief hoogwaardig geproduceerde chrysanten. Hierin past de innovatieve hybride belichting van Philips.”

Het doel van de vervolgproef is om een vertaalslag naar de praktijk te maken. Uit de eerdere proef is gebleken dat er een kwaliteitsverbetering en een productieverhoging bereikt kan worden bij de teelt van chrysanten onder LED. Bij de hybride lichtbehandeling, waarbij 50μmol/m2/sec LED en 50μmol/m2/sec SON-T geïnstalleerd was, was een efficiëntere groei (meer grammen versgewicht per MOL licht) te zien van 6,6%. In de proeven bij Beyond en River Flowers wordt gekeken of dit weer gehaald kan worden met andere rassen en andere lichtniveaus. Vanuit deze basis wordt verder gewerkt aan een rendabele lichtoplossing, die bijdraagt aan het uiteindelijke lichtrecept. De proeven zullen begin februari worden afgerond.

In de proeven bij Beyond en Riverflowers is ook een hybride belichting geïnstalleerd. LED wordt gecombineerd met de huidige geïnstalleerde SON-T belichting. Er zijn verschillende spectrale behandelingen aangelegd om zo te komen tot de meest duurzame oplossing. Zowel Beyond als Riverflowers kijken uit naar de resultaten. Peter van de Werken, Riverflowers: ”Door het combineren van de huidige SON-T installatie met de nieuwste LED-technieken van Philips, kunnen we groei en dus rendement optimaliseren maar ook strekking en bloei sturen. Een goede verhouding van (stralings)warmte, lichthoeveelheid en lichtspectrum biedt zo kansen om duurzamer te produceren én 52 weken per jaar een meer constante en zware kwaliteit chrysanten te leveren. En dat is precies wat onze markt vraagt”.