Wenen - Oostenrijk produceerde dit jaar volgens actuele cijfers van Statistik Austria 615.700 ton veld- en tuinbouwgroenten. Dat is 13% minder dan vorig jaar. Het teeltgebied is daarbij echter ook met 7% afgenomen en sommige veldculturen werden door late vorst of droogte beschadigd, wat regionaal ook een negatieve uitwerking op de oogstopbrengsten had.
 
Terwijl bij de vruchtgroenten een iets hoger oogstvolume bereikt werd dan in 2011 (+2%), lag de productiehoeveelheid van kool-, blad- en stengelgroenten ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar (-1%). Binnen de productgroep van de peulvruchten, wortelgroenten en uien kwam het met name door de afname van het teeltgebied tot een oogstdaling van 23% ten opzichte van vorig jaar.
 
Bij knoflook nam het teelgebied opnieuw sterk toe (+35%), zodat ondanks een lagere oogstopbrengst per hectare een productie van 520 ton bereikt werd (+7% ten opzichte van 2011). Het areaal dat gebruikt werd voor de teelt van erwten nam daarentegen wel sterk af, namelijk met 45%. Hierdoor en wegens de lage opbrengst per hectare, die veroorzaakt werd door late vorst, lag het productievolume bij erwten slechts op 4.500 ton (-64% ten opzichte van 2011). De productiehoeveelheid van radijsjes lag op 5.300 ton (-11% ten opzichte van 2011).