Voor het glastuinbouwgebied Agriport A7 in de Wieringermeer wordt voortdurend naar mogelijke synergievoordelen gezocht door samenwerking met branchevreemde bedrijfsactiviteiten. Dat heeft al geleid tot het plan voor de vestiging van een datacenter en een cacaofabriek. Een datacenter gebruikt veel stroom en produceert veel warmte. Een glastuinbouwbedrijf kan de warmte goed benutten en kan met een wkk juist elektriciteit produceren. Ook de restwarmte van een cacaofabriek is door tuinders te benutten. Daarnaast kunnen cacaodoppen dienen voor bodembedekking in tuinen als veevoergrondstof of als biobrandstof. 

Naast een datacenter en een cacaofabriek wordt er op termijn mogelijk ook een waterzuiveringsinstallatie gekoppeld aan het glastuinbouwgebied Agriport A7. De installatie kan afvalwater zuiveren tot gietwater dat de tuinders in het gebied kunnen benutten. Van het slib dat na de zuivering overblijft. kan via vergisting groen gas worden geproduceerd. Dat gas is te gebruiken voor het verwarmen van kassen. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoekt de haalbaarheid van het plan.