Biobest, pionier in bestuiving door hommels en één van de voorlopers in biologische gewasbescherming, kondigde vandaag een wereldwijde prijsstijging aan voor hun producten. Deze prijzen zullen variëren van markt en regio. Al meer dan 25 jaar focust Biobest zich op de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar producten. Deze producten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan een meer duurzame gewasbescherming in de tuinbouw en de productie van veilig en gezond voedsel. Dankzij deze focus en met de hulp van haar zeer gewaardeerd distributienetwerk, is Biobest één van de meest betrouwbare leiders in de markt geworden.

Door voortdurende investeringen in efficiënte productietechnologieën en innovaties, was Biobest door de jaren heen steeds in staat aanzienlijke prijsdalingen in de markt op te vangen. Toch ziet het bedrijf zich vandaag gedwongen een prijsstijging door te voeren vanaf 2013. Dit als gevolg van gestegen grondstofprijzen, arbeidskosten,
transportkosten en de kwaliteitscontrole met daarbovenop de kosten verbonden aan de steeds uitbreidende registratievoorwaarden, opgelegd door de overheden.
Biobest zal blijven investeren in productieverbeteringen. Deze zullen het bedrijf toelaten de tariefverhoging tot een minimum te beperken vandaag en in de toekomst. Biobest blijft zich ook verder inzetten voor kwaliteit en innovatie.

Voor meer informatie:
Jean-marc Vandoorne (e-mail)
Biobest