Nijmegen is de eerste Nederlandse gemeente die een gentechvrije zone wettelijk geregeld heeft. In het bestemmingsplan staat dat in de wijk Ooyse Schependom géén genetische gemodificeerde gewassen mogen worden geteeld. Daarmee wil de gemeente telers en de natuur beschermen tegen mogelijk verontreinigende effecten van gentechlandbouw. Andere gemeenten willen dit voorbeeld volgen. De gentechvrije zone is ontstaan dankzij een burgerinitiatief waarvoor 4000 handtekeningen zijn opgehaald.

Al in dit voorjaar riep de gemeente Nijmegen de Ooyse Schependom uit tot gentechvrije zone. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu liet toen weten dat deze uitspraak slechts symbolisch was, omdat gemeenten niet kunnen beslissen over het al dan niet toelaten van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. Atsma zag echter een memo van VROM uit juli 2004 over het hoofd. Daarin staat met zoveel woorden dat het aanwijzen van gentechvrije zones in bestemmingsplannen juridisch mogelijk is. Door de gentechvrije zone een plek in het bestemmingsplan te geven, krijgt het een juridische basis, die de Europese Unie of het Rijk niet zomaar terzijde kunnen schuiven.

Principieel

"Het is geen symbolische stap, maar vooral een principiële", zegt wethouder Jan van der Meer van milieu. "Nijmegen heeft maar weinig landbouwgrond binnen haar grenzen. Voor dat kleine stukje in de Ooijpolder, waar nu een biologische boer actief is, hebben we het bestemmingsplan aangepast. Daarmee willen we een boodschap afgeven. Genetisch veranderde voeding vinden we ongewenst."

Europa

Nijmegen sluit zich met dit besluit aan bij een groeiende Europese beweging waarbij gemeenten zelf de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen weren. Er zijn in Europa ruim 450 van dit soort gentechvrije regio’s ingesteld. Het doel van al deze regio’s is om de lokale landbouw en de natuur te beschermen. Ook in Nederland onderzoeken verschillende gemeenten hoe zij, net als in Nijmegen, een gentechvrije zone in de wet kunnen vastleggen. Zo wordt op dit moment het bestemmingsplan van de gemeente Culemborg herzien, waarbij het instellen van gentechvrije zones het uitgangspunt is. Ook in Friesland, Loenen aan de Vecht en Borger Odoorn onderzoeken politici of zij gentechvrije zones kunnen instellen.bron: Greenpeace / Trouw