Vorige week is de landelijke campagne over de nieuwe Fraudewet van start gegaan. Het doel van de campagne is om mensen te informeren over de hardere aanpak bij overtredingen van regels door werkgevers en ontvangers van een uitkering. De campagne ‘Strengere straffen bij overtredingen’ is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met UWV, de SVB en gemeenten.

Sancties bij fraude fors verhoogd

Als gevolg van de fraudewet (voluit de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW) worden boetes voor werkgevers bij fraude met arbeidsmarktwetten vanaf 1 januari 2013 flink verhoogd. Als een werkgever nog eens in de fout gaat, kan de Inspectie SZW een onderneming zelfs tijdelijk stilleggen.

Ontvangers van een uitkering of AOW-pensioen moeten bij overtredingen het teveel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daar bovenop krijgen ze hetzelfde bedrag als boete. Als zij binnen vijf jaar opnieuw in de fout gaan, wordt de boete nog hoger, namelijk 150 procent van het gefraudeerde bedrag. UWV, de SVB of de gemeente verrekenen deze tweede boete direct met de uitkering, zodat de fraudeur tijdelijk geen uitkering ontvangt. Bij een bijstandsuitkering is dat maximaal drie maanden, voor de andere uitkeringen maximaal vijf jaar.

Voorkom problemen. Weet hoe het zit.

De campagne ‘Strengere straffen bij overtredingen’ bestaat uit een radiocommercial en advertenties in vakbladen en kranten. Op diverse websites worden banners geplaatst. Deze deelcampagne is onderdeel van de meerjarige campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit.’. Dit is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie voert deze campagne samen met de SVB, UWV, Belastingdienst en gemeenten. Zo wil het ministerie mensen bewust maken van de plichten op het gebied van sociale voorzieningen, arbeidsvoorwaarden en eerlijk, gezond en veilig werken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid