Na een intensieve voorbereiding binnen het project 'Samenwerken aan Vaardigheden' is in het Improvement Centre de proefneming 'Het Nieuwe Belichten Tomaat' tot stand gekomen. In deze proef worden de ervaringen van Het Nieuwe Telen en het telen met LED-belichting in een hybride kasinrichting samengevoegd.De proef wordt gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Provincie Zuid Holland, Philips, Monsanto, Saint-Gobain Cultilène en Green Q. Binnen deze proef is een synergie tussen onderzoekers, telers, voorlichters en toeleveranciers, die wekelijks bij elkaar komen in een Begeleidende Leergroep.

De doelstelling is om met 30% minder energie, een standaard productie van 80 kg/m2 te behalen. De vraag is: Kan er met de huidige technische innovaties 30% energie bespaard worden? De beperkte warmte inbreng door de SON-T lampen (111 µmol/m2) worden veelal gecompenseerd door meer schermuren en niet door meer of een hoger buisgebruik. Met de ontvochtiging (9 m3/uur) wordt getracht op ieder moment de streefwaarden te behalen. Momenteel is dit in de voornacht een VD van 1,5, in de nanacht 2,5 en in de middag 4.

In de afdeling hangen twee strengen LED (totaal 82,5 µmol/m2) boven elkaar. Er worden verschillende tussenruimtes gehanteerd om te onderzoeken wat de positie van de LED moet zijn om een optimale lichtverdeling te verkrijgen.
Dit alles heeft geresulteerd in een eerste oogst, op 15 december, van meer dan een kilo.

Proefinformatie:
  • zaaidatum: 24-08-2010
  • plantdatum: 07-10-2010,
  • 1e oogst: 15-12-2010
  • ras: Komeett
  • stengeldichtheid: 2,5 st/m2.

'Samenwerken aan Vaardigheden' is een gezamenlijk initiatief van Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Wilk van der Sande en TNO. De partijen willen met ondernemers, technische toeleveranciers, onderzoekers en voorlichters kennis en competenties ontwikkelen voor het integraal toepassen van technische innovaties die moeten leiden tot een duurzame glastuinbouw. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zuid-Holland maken het project mogelijk. Voor het plantkundige deel van het project wordt financiering bij derden gezocht.