Eind november is het stappenplan 'Winning aardwarmte voor glastuinbouw' gepubliceerd. Hierin hebben telers Rik van den Bosch van A+G van den Bosch en Ben Flipse van Ammerlaan Grond en Hydrocultuur hun ervaringen vastgelegd met de boring naar aardwarmte op hun glastuinbouwbedrijf. De drie geslaagde projecten van deze ondernemers hebben veel nieuwe en vooral praktische kennis opgeleverd, evenals tips voor hun collega’s. De brochure is voor geïnteresseerde collega-telers beschikbaar via www.energiek2020.nu/aardwarmte.

Sinds enkele jaren is de belangstelling voor aardwarmtetoepassingen in de glastuinbouw groeiende. Het gebruik van aardwarmte biedt de ondernemer zekerheid over de energiekosten voor de lange termijn. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Het gebruik van aardwarmte geeft tevens een aanzienlijke verlaging van de CO2-footprint van de geteelde producten. In de markt is er een toenemende belangstelling voor een lage CO2-footprint van producten.

Maar de keus om te investeren in aardwarmte is een ingrijpende en grote investering. Een boring naar aardwarmte is en blijft een risicovolle onderneming. Het stappenplan ‘Winning aardwarmte voor glastuinbouw’, helpt ondernemers in de glastuinbouw om op verantwoorde wijze met deze risico’s om te gaan. De publicatie van het stappenplan is mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron.

Het Programma Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw in Nederland.

Het Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van EL&I zijn initiatiefnemers, trekkers en financiers van het Programma Kas als Energiebron.

Voor meer informatie over Kas als Energiebron neemt u contact op met ir. Jan Smits, Productschap Tuinbouw, telefoonnummer 079 - 34 70 416 of ir. Jolanda Mourits, Ministerie EL&I, telefoonnummer 070 - 37 84 470.