Rizolex vloeibaar (11098N) kreeg een vereenvoudigde uitbreiding van het etiket. De bedekte teelt van veldsla is aan het etiket toegevoegd. Dit is de vierde vereenvoudigde etiketuitbreiding ten behoeve van een kleine glasgroenteteelt van dit jaar. Eerder kregen Signum, Flint en Previcur Energie een uitbreiding. Signum in de bedekte teelt van sla, andijvie, veldsla, radijs, rucola, rettich, daikon en kruiden. Flint in de bedekte teelt van sla, andijvie, kruiden en de bonenteelt. Previcur Energy in de bedekte teelt van andijvie, radijs, kruiden en Spaanse peper.

Rizolex vloeibaar is een preventief werkend schimmelbestrijdingsmiddel tegen Rhizoctonia solani en had al een toelating in de bedekte teelten van onder meer sla en radijs. De uitbreiding kwam tot stand in samenwerking met de toelatinghouder Sumitomo chemical agro europe s.a. en LTO Groeiservice via een vereenvoudigde uitbreiding. De aanvraag is gedaan door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. De uitbreiding is gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen. Dit Fonds wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het ministerie van EL&I.

Voor deze ‘derdenuitbreiding’ zijn geen gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit beoordeeld. Het gebruik van dit middel in bovenstaande teelten geschiedt daarom op eigen risico van de teler. Er wordt dan ook aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel wordt gebruikt. Door de etiketuitbreiding van het middel Rizolex is het knelpunt rhizoctonia in de bedekte teelt van veldsla opgelost. Naast de preventieve afdoding door het stomen zijn nu twee correctiemiddelen inzetbaar tegen deze grondgebonden schimmelziekte. Rizolex is vanaf 3 december inzetbaar in deze teelt.

Succes mede dankzij Expert Centre Specialty Crops

Vier vereenvoudigde etiketuitbreidingen in 2010 is een succes dat samenhangt met de start van het Expert Centre Specialty Crops, het virtuele kennisnetwerk dat dit jaar startte. LTO Nederland maakte met Plantum NL, Nefyto, het ministerie van EL&I, Wageningen UR en het Ctgb de afspraak nauwer samen te werken om kleine teelten te behouden en door te ontwikkelen. Dit moet ook resulteren in een snellere procedure voor vereenvoudigde etiketuitbreidingen. Gezien dit resultaat moet er in 2011 nog meer kunnen worden bereikt in het oplossen van knelpunten in (kleine) glasteelten. In het project Coördinatie Effectief Maatregelenpakket voor de Glastuinbouw, dat wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, zijn dit jaar in samenwerking met de toelatinghouders BASF, Bayer CropScience, Syngenta Crop Protection en Dow AgroSciences al vijf vereenvoudigde etiketuitbreidingen bij het Ctgb ingediend.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jeannette Vriend, projectmanager Gewasbescherming, telefoon (070) 307 50 34, e-mail j.vriend@groeiservice.nl.