Lokale energie biedt grote kansen voor telers

Locale energie voor de stad en de industrie is een grote kans voor telers om nieuwe hechte relaties met burgers aan te knopen. Dankzij het biogas dat door telers wordt geleverd zullen de mensen de agrarische sector opnieuw gaan waarderen. Dat stelt voorzitter Hans Huijbers van de ZLTO. Hij ziet de productie van energie uit biomassa als een kans voor de veehouderij die veel verder gaat dan het bieden van een oplossing voor het mestprobleem.

Huijbers denkt dat het technisch mogelijk is om binnen vijf jaar 100 tot 200 installaties te plaatsen. De kosten ziet hij niet als een groot probleem, als er wordt gekozen voor samenwerkingsvormen met groepen die groen gas af gaan nemen. Naar zijn idee vormt de garantie om het product tegen een reële prijs af te zetten het knelpunt. De overheid moet zorgen dat daar over een lange periode zekerheid voor geboden wordt.

De ZLTO-voorman heeft becijferd dat wanneer 30% van alle runderdrijfmest wordt verwerkt in 2020 kan worden voorzien in 14% van alle duurzame energie. Bovendien worden dan de Kyoto-doelstellingen voor 2050 voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen gehaald. Met name het verwerken van rundermest is wezenlijk, omdat deze mestsoort strek bijdraagt aan de emissie van methaan en lachgas.

Naast voorzitter van de ZLTO is Huijbers binnen het bestuur van LTO Nederland de portefeuillehouder Mest en mineralen. Binnen LTO wordt veel gesproken over verwerken van mest tot biogas, een dunne nitraatfractie en een dikke fractie van fosfaat en organische stof. Belangrijk is daarbij dat er zekerheid is over de aanvoer van mest. In het verleden zijn projecten voor mestverwerking mislukt, omdat de aanvoer van mest stokte. Daarom denkt LTO aan het invoeren van een heffing per kilo fosfaat die wordt afgevoerd door bedrijven met een overschot. Zoiets zou het eerst in het zuiden moeten worden ingevoerd, vindt Huijbers, want daar moet de meest mest worden verwerkt.

Bron: Agrologistiek

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven