Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Glastuinbouw zet grote stappen in het realiseren van de 'Schoon en Zuinig'-afspraken

De energie-efficiƫntie van de Nederlandse glastuinbouw is sterk verbeterd en het aandeel duurzame energie is toegenomen. De totale CO2-emissie van de sector is gestegen door toepassing van warmtekrachtinstallaties, maar dat levert voor heel Nederland in beginsel een emissiereductie op. Dat zijn de uitkomsten van de Energiemonitor glastuinbouw 2008, uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van het Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV.

De glastuinbouw gebruikte in 2008 per eenheid product 70% minder energie dan in 1980, het jaar waarop begonnen werd met meten. Dit komt zowel door een vermindering van het energiegebruik als door een toename van de productie per m2. Daarmee heeft de sector meer gerealiseerd dan het doel voor 2010 en zet men grote stappen in het streven voor 2020, zoals afgesproken tussen sector en overheid in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren.

Het gebruik van warmtekrachtinstallaties is sterk toegenomen. Hiermee wordt naast elektriciteit ook warmte geproduceerd, wat in beginsel 1 resulteert in een nationale reductie van de CO2-emissie van 2,3 megaton. Door de warmtekrachtinstallaties nemen het aardgasverbruik en de totale CO2-emissie van de glastuinbouw weliswaar toe naar 7,2 Mton, maar er wordt in beginsel meer brandstof bespaard in elektriciteitscentrales. De CO2-emissie voor de teelt ligt in 2008 op 5,2 Mton en dat is 1,6 Mton minder dan in 1990. Dat is meer dan het doel voor 2020 (reductie 1 Mton) maar nog niet toereikend voor de ambitie (reductie 2 Mton).

Warmtekrachtkoppeling

Door warmtekrachtkoppeling wordt er meer bruikbare energie uit fossiele brandstof gehaald dan in een traditionele elektriciteitscentrale. Glastuinbouwbedrijven investeren zelf op grote schaal in wkk. Bedrijven gebruiken de elektriciteit die de wk-installatie levert voor een deel zelf en een deel verkopen ze op de elektriciteitsmarkt; de vrijkomende warmte wordt grotendeels benut voor de teelt. De rookgassen uit de wk-installaties dienen vaak als CO2-bemesting voor de gewassen.

Begin 2009 was het elektrisch vermogen van warmtekrachtinstallaties van de glastuinbouw opgelopen tot 2.700 Ć  2.800 MW. Dit betekent een toename van ruim 2.000 MW in 4 jaar tijd. De elektriciteitsproductie door de glastuinbouw bedraagt in 2008 bijna 11 miljard kWh en dat is 10% van de nationale productie. Sinds 2006 is de glastuinbouw daarmee netto elektriciteitsleverancier. Gezien de recente ontwikkelingen van het verschil tussen de elektriciteitsprijs en de aardgasprijs is het echter de vraag of de wk-installaties in de toekomst in dezelfde mate gebruikt blijven worden.

Duurzame energie

Het aandeel duurzame energie is toegenomen van circa 0,1% in 2000 tot circa 1,2% in 2008. Ondanks een verdubbeling van dit aandeel in de laatste twee jaren ligt dit resultaat nog ver af van de doelstellingen van 4% in 2010 en 20% in 2020. Duurzame energie betreft in volgorde van belangrijkheid zonnewarmte (gesloten kas met warmtepomp en opslag in aquifers), inkoop van duurzame elektriciteit en duurzame warmte, aardwarmte en biomassa. De groei komt de laatste jaren vooral voor rekening van zonnewarmte en aardwarmte.


1) Hierbij wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de overblijvende CO2-rechten binnen het plafond van het Europese CO2-handelssysteem door de centrales worden verkocht en elders worden ingezet.

Bron: LEI
Publicatiedatum: