Het gaat om het glastuinbouwgebied waarvoor de gemeente eerder een voorbereidingsbesluit vaststelde. Het bestemmingsplan is nu in de maak. Nieuwe glastuinders moeten rekenen op een bijdrage van 2,5 tot 3,5 euro per vierkante meter voor de forse investeringen die de gemeente moet doen in nieuwe wegen en riolering. Kassen mogen volgens het nieuwe bestemmingsplan een hoogte van acht meter krijgen, kassen komen niet te dicht bij de weg, er is ruimte voor zo'n tien extra bedrijfswoningen en de gemeente waakt over een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de waterbassins.

Ondernemers die eerder willen bouwen dan het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen hun gang gaan als zij zich aan de richtlijnen en het geldende bestemmingsplan houden. Wethouder Schutte verwacht dat de belangstelling vooralsnog gering is omdat de energievoorziening pas in 2010 op orde zal zijn. "Geen bank wil een tuinder zonder die garantie financieren.''

De verkeersafwikkeling van het kassengebied kan waarschijnlijk via de Baarlosedwarsweg plaatsvinden en is afwikkeling via de nieuwe weg langs de Kalenbergertocht niet nodig. "Tuinders kunnen nu een goede afweging maken bij hun keuze voor Luttelgeest'', aldus Schutte.