Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Vestiging voorkeursrecht op glastuinbouwgebieden in Hoek van Holland

Op 8 en 9 oktober heeft gemeente Rotterdam in een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten informatie gegeven over het besluit van het College van B&W om voorkeursrecht te vestigen op twee glastuinbouwgebieden in Hoek van Holland. Het gaat om de gebieden Nieuwland (Kapittelland) en Krimsloot (De Haak) van totaal ca. 120 ha.

Omdat de gemeente daar woningbouw wil realiseren, wil de gemeente alle gronden in het gebied aankopen of in elk geval projectontwikkelaars buiten de deur houden. Het vestigen van een voorkeursrecht betekent dat op alle gronden die niet passen binnen de nieuwe bestemming (woningbouw) de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing wordt verklaard. Dit verplicht grondeigenaren om de grond als eerste aan de gemeente aan te bieden, mochten deze de grond willen verkopen. De gemeente krijgt dan als eerste de gelegenheid om een reƫel bod op de grond uit te brengen. Als de gemeente afziet van aankoop, is de eigenaar 3 jaar vrij om de gronden aan een ander te verkopen.

LTO Glaskracht heeft bij de gemeenteraad bezwaar gemaakt tegen het vestigen van een voorkeursrecht. De leden in het gebied zijn door LTO Glaskracht opgeroepen om zelf ook bezwaar aan te tekenen tegen het besluit, mochten zij het er niet mee eens zijn. Zij kunnen dit doen tot en met 29 oktober.

Streekplan

LTO Glaskracht is het nooit eens geweest met het voornemen om beide glastuinbouw-gebieden naar woningbouw te transformeren en heeft dit ook ingebracht bij de vaststelling van het streekplan RR 2020. De visie van LTO Glaskracht over de ontwikkeling van de glastuinbouwsector in Hoek van Holland is onder andere beschreven in 'Het fundament van het Westland', de ruimtelijke toekomstvisie Glastuinbouw Westland 2020 en daarna. Deze toekomstvisie is bij de deelraad Hoek van Holland ingebracht voor de totstandkoming van de gebiedsaanpak voor Hoek van Holland. Deze gebiedsaanpak is nog niet vastgesteld. LTO Glaskracht pleit voor behoud van het glasareaal in Hoek van Holland.

Voorkeursrecht

Los van ons inhoudelijke bezwaar tegen de beoogde transformatie heeft LTO Glaskracht Westland bezwaar tegen het inzetten van het voorkeursrecht. Het maakt bedrijfsontwikkeling in de vorm van schaalvergroting of herstructurering in afwachting van de transformatie onmogelijk. Er is immers geen mogelijkheid om bestaande naastliggende glastuinbouwbedrijven te verkopen c.q. kopen. Om investeringen in glastuinbouwbedrijven rendabel te maken, is herstructurering of schaalvergroting voor veel bedrijven wel noodzakelijk. Bedrijven die niet meer de mogelijkheid krijgen om te kunnen schaal vergroten en te investeren, kunnen niet meer voldoen aan de eisen van de markt en verpauperen. Het tussentijds verkopen van een glastuinbouwbedrijf aan een andere glastuinbouwondernemer voor schaalvergroting staat toekomstige transformatie van de aangewezen gebieden ook niet in de weg.

Afzien

Transformatie naar woningbouw wordt pas voorzien tussen 2015 en 2030. LTO Glaskracht heeft de gemeenteraad van Rotterdam dan ook gevraagd niet akkoord te gaan met het voorstel van het college van B&W. Op zijn minst moet worden afgezien van uitoefening van het voorkeursrecht bij het aan- en verkopen van bestaande glastuinbouwbedrijven voor schaalvergroting en herstructurering binnen de glastuinbouwbestemming. Daarnaast verwacht LTO Glaskracht Westland dat in het besluit wordt meegenomen dat duidelijkheid moet worden gegeven over compenserende ruimte in Zuid Holland voor het areaal glas dat op deze wijze aan de sector wordt onttrokken. LTO Glaskracht Westland heeft gemeente Westland, lobbyplatform Greenport Zuid-Holland, Stuurgroep greenport Westland-Oostland en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gevraagd om steun voor haar zienswijze.

Bron: Het Hele Westland
Publicatiedatum: