Sociaal-Economische Commissie PT:

Eind 2009 moeten resultaten van de invloeden van gesloten kas bekend zijn

De glastuinbouw wil duurzamer produceren. Een optie daarbij is om de kassen gesloten of half-gesloten te houden. Dat bespaart enerzijds veel energie en anderzijds kan de productie worden verhoogd. Als de kassen gesloten blijven is de vraag of dat invloed heeft op de luchtsamenstelling in de kas voor de mensen die werken in de kassen. De Sociaal-Economische Commissie keurde een project goed om in kaart te brengen welke stoffen/gassen in gesloten kassen aanwezig zijn en welke invloed dat heeft op de mensen in de kassen. Voor het onderzoek werd ruim 80.000 euro uitgetrokken. Eind 2009 moeten de resultaten bekend zijn.

Reservering voor projecten

De Sociaal-Economische Commissie (SEC) ging in de vergadering van25 september akkoord met een reservering van 290.000 euro voor eenzestal projecten die op stapel staan in 2009. Deze projecten wordenvolgend jaar door de werkgroep 'Verankering Arbeid' ingediend bij deSEC. De leden van de SEC benadrukten dat de voorstellen inhoudelijk nogbeoordeeld moeten worden. Met deze reservering van 290.000 euro moethet budget van de SEC voor 2009 verhoogd worden. Hiervoor wordtaangeklopt bij de verschillende Sectorcommissies van detuinbouwsectoren.

Begroting 2009

De voorlopige begroting van de Sociaal-Economische Commissie vanhet PT komt voor 2009 uit op een kleine 1,6 miljoen euro. Hiermee is debegroting ruim 100.000 euro hoger dan de herziene begroting van 2008.Deze verhoging is onder andere een gevolg van de reservering voor eenzestal nieuwe projecten die in 2009 inhoudelijk nog moeten wordenbeoordeeld. Ook moeten de verschillende Sectorcommissies nog akkoordgaan met een extra bijdrage.

Volgende vergadering en meer informatie

De volgende vergadering van de Sociaal-Economische Commissiestaat gepland op donderdag 10 februari 2009. Deze vergadering isopenbaar. Als u meer informatie wilt hebben over het PT of over deSectorcommissie ga dan naar www.tuinbouw.nl. Bellen of mailen kan ook.Telefoon 079-347 06 51 of a.vanwoerden@tuinbouw.nl.

Bron PT Digitaal, Sociaal-Economische Commissie

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven