Nico van Langen (CAV Agrotheek)

Tips voor bemesting en gewasbescherming in sluitkool

Afgelopen koolseizoen was een seizoen met een gouden randje. Brassicabreed is er een prima kwaliteit geoogst en vrijwel de hele oogst kon goed ten gelde worden gemaakt. Momenteel wordt er in alle koolsoorten geoogst. Na de gouden en zilveren medailles van afgelopen seizoen is de oogst tot op heden brons. Telers kunnen nauwelijks invloed uitoefenen op de prijsvorming. Maar wie kwaliteit oogst, zal daarvan tot op zekere hoogte wel een positief effect merken. In dat kader volgt hier een aantal aandachtspunten voor de bemesting en het voorkomen of bestrijden van ziektes en plagen.

Meststoffen

De prijsontwikkeling van meststoffen is jarenlang stabiel geweest. Het laatste jaar zijn er echter forse prijsstijgingen opgetreden en deze trend lijkt door te zetten. Een andere ontwikkeling is waarneembaar in het aandeel vloeibare meststoffen ten opzichte van korrelmeststoffen. Zo is de toepassing in kool van de meststof Flex Fertilizer in drie jaar tijd sterk gegroeid.

Aandachtspunten

De lage mangaan toestand en het teruglopen van de calciumbuffer in de grond verdient aandacht. Mangaangebrek wordt vaak aangezien voor stikstofgebrek. Dit jaar is veelvuldig mangaangebrek in diverse koolgewassen geconstateerd. De calciumbuffer in de bodem brokkelt steeds verder af. Dit kan leiden tot ondermeer structuurproblemen, verstoorde mineralenafgifte aan de plant en toename van knolvoet. Daarnaast is de aandacht voor de zuurstofvoorziening in de hele teeltlaag van belang. Zuurstof in de bodem is ondermeer belangrijk voor het proces van mineralisatie. Momenteel groeit regionaal vooral bloemkool en broccoli matig. De slechte beworteling en een weinig actief bodemleven zijn hiervan de oorzaak. Hierdoor is er afgelopen tijd veel overbemest.

Ziekte en plagen

Wild, onkruid, koolgalmug, xanthomonas en slakken kwamen dit seizoen meer voor dan normaal. Er zijn ontheffingen gewenst voor bestrijding van emelt, onkruid (perzikkruid en kleine brandnetel) en koolgalmug. Voor een goede of betere bestrijding zijn momenteel gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar, maar niet toegelaten. Een ontheffingsprocedure kan middelen makkelijker beschikbaar maken. Voor de aanpak van xanthomonas is nieuw onderzoek nodig.

Bladvlekkenziekte en witte roest

In bloemkool, broccoli, spitskool en boerenkool kan witte roest hardnekkig zijn. Witte roest kan zelfs lijden tot uitval. Tot 14 dagen voor de oogst mag het middel Folio Gold worden toegepast. Maar let wel op: Folio Gold werkt specifiek tegen witte roest, valse meeldauw en phytopthora soorten. Mycosphaerrella en alternaria worden dus niet bestreden. In boerenkool heeft Folio Gold geen toelating. In dit gewas dient preventief gespoten te worden met Amistar. Naast het effect op witte roest is de nevenwerking die Folio Gold tegen rotstruik heeft een belangrijk voordeel voor bewaarkool. Naast witte roest vragen ook mycosphaerrella en alternaria in boerenkool de aandacht. Bij een enkele vlek op het omblad kunnen de middelen Amistar of Signum worden gespoten. Tot drie weken voor de oogst kan Score als curatief middel gespoten worden. Als de kool nog langer dan drie weken op het land staat, kan aan Score een halve dosering Amistar worden toegevoegd. De werkingsduur wordt zo verlengd.

Trips tabaci

De tripsdruk is dit jaar relatief laag. Echter, een regelmatige controle van het perceel blijft nodig. Zodra u meerdere tripsen onder het eerste blad vindt, kunt u een bespuiting uitvoeren met: 1,5 liter Mesurol + 3 liter Attracker. Mesurol heeft een ontheffing en mag maximaal één maal herhaald worden met 1 liter. Als tripsen alleen oppervlakkig worden waargenomen adviseren wij wekelijks 50cc Karate of 300cc Decis + 3 liter Attracker.

Rattenkeutelziekte en xanthomonas

Sclerotinia is een schimmel en xanthomonas is een bacterie. Beiden aantastingen komen momenteel veelvuldig voor. Het vochtige weer in combinatie met de hoge dag- en nachttemperatuur van afgelopen maand liggen hieraan ten grondslag. Beide aantasters komen in de grond voor. Xanthomonas kan bovendien ook via zaad overgaan. Vruchtwisseling en rasgevoeligheid spelen ook een rol. Vanuit een door sclerotinia aangetaste kool kan secundair andere kool aangetast worden. Een preventieve bespuiting met het middel Rovral kan naburige kool beschermen. Als sclerotinia op een perceel te verwachten is, kan voor het planten Contans WG worden gespoten. Als een perceel momenteel zwaar is aangetast, dan is het raadzaam om na de oogst Contans toe te passen op de dan nog verse sclerotien. Neem voor vragen over de toepassing contact op met de leverancier van deze middelen. Xanthomonas is in kool moeilijk te bestrijden. Wat opvalt is dat kool, die verschillende malen tegen bladvlekkenziekte is gespoten, minder last heeft van xanthomonas dan kool die onbehandeld is. We wensen u een prettige oogst toe!

Bron: Nico van Langen, CAV Agrotheek

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven