Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

PT onderzoekt energiebesparende technieken

Productschap Tuinbouw (PT) en LTO Glaskracht Nederland hebben een deskundige aan het werk gezet om de gas- en olieprijzen van de periode mei tot en met augustus 2008 te analyseren. Het beeld heerst in de sector dat de koppeling tussen de olie- en gasprijzen de afgelopen maanden niet goed is toegepast. In de derde week van september moet de analyse afgerond zijn. Verder trok de Sectorcommissie energie 20.000 euro uit voor een aanvullende studie van het LEI. Hierbij gaat het om het berekenen van de effecten van de hoge energieprijzen op de continuïteit en de concurrentiepositie van de Nederlandse glastuinbouwbedrijven. Eind oktober moet deze studie opgeleverd worden.

Onderzoek

Acht onderzoeksvoorstellen werden goedgekeurd door de Sectorcommissie energie. Hierbij gaat het om onderzoek dat samen met het ministerie van LNV op basis van fifty-fifty financiering uitgevoerd wordt. Voor de onderstaande onderzoeken gaat het om een investering van in totaal ruim 1 miljoen euro. Hiervan nemen PT en LNV in principe dus ieder de helft voor hun rekening. Voor het PT komen deze gelden uit het budget van het Programma Kas als Energiebron. In het kort de projecten.

Lucht in de kas

Themato heeft plannen om het 'open' gedeelte van hun gesloten kas uit te rusten met een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie met als doel energie te besparen en de productie te verhogen. Met het project 'lucht in de kas' is het de bedoeling dat objectief vastgesteld wordt welke energiebesparing en productieverhoging kan worden bereikt. Er wordt ook een model opgesteld om het luchtbehandelingssysteem te kunnen optimaliseren.

Nader onderzoek effecten energiebesparing

Aan zo'n 25 glastuinbouwbedrijven die willen investeren in een semi-gesloten kas is subsidie toegekend via de MEI-regeling in 2007. Hierbij is een analyse gemaakt van de verwachte energiebesparing. Uit deze analyse kwamen voor een zestal projecten vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld de systeem- en componentkeuze en de beoogde bedrijfsvoering. De Sectorcommissie ging akkoord met een nader onderzoek (second opinion) in samenwerking met de betrokken bedrijven.

Luchtkwaliteit in de kas

Doordat er steeds meer gesloten of semi-gesloten kassen in Nederland gebouwd worden is het van belang te weten hoe het staat met de luchtkwaliteit in de kas. Niet alleen is dit belangrijk voor het gewas, maar ook voor de mensen die in deze kassen werken. Er komt een onderzoek naar de luchtkwaliteit bij acht teelten. In verschillende perioden in het jaar wordt de CO2-dosering gemeten en zijn er metingen naar de zuiverheid van rookgassen (NOx, ethyleen, ammoniak, methaan en formaldehyde).

LED-belichting bij tomaat

In het najaar worden per maand de effecten van LED-belichting en SonT-belichting berekend op de verwachte opbrengst van tomaat bij Van der Kaaij tijdens het belichtingsseizoen. Hierbij wordt de SonT-belichting vergeleken met rood/blauwe LEDS. Doel van het onderzoek is om de effectiviteit van LED te meten op het gewas en het energieverbruik. De Sectorcommissie stelt als voorwaarde dat de proefopzet goed moet zijn, zodat betrouwbare metingen gedaan kunnen worden.

LEDs als stuurlicht bij paprika

Bij de firma Dingemans is het afgelopen winterseizoen geëxperimenteerd met blauwe LEDs in paprika. Uit deze praktijkproef zijn verwachtingen gewekt over de potentie van LEDs als stuurlicht voor de zetting en de afwezigheid van NIR-straling. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen worden een aantal lichtaspecten boven paprika in afzonderlijke tralies op het bedrijf van Dingemans vergeleken. De Sectorcommissie stelt als voorwaarde dat de proefopzet goed moet zijn, zodat betrouwbare metingen gedaan kunnen worden. Ook moet er geen overlap zijn met de proeven bij Van der Kaaij.

Verschil tussen LED- en SonT-belichting

Levert een micromol LED-licht meer groei en productie op dan een micromol SonT-licht? Om hierover een gefundeerde uitspraak te doen worden de twee lamptypen vergeleken bij dezelfde lichtintensiteit.

Tussenbelichting met LEDs

Plaatsing van LEDs tussen het gewas levert energievoordelen op in vergelijking met belichting boven het gewas. Tussenbelichting reduceert reflectieverliezen en houdt bladeren, ook dieper in het gewas, langer fotosynthetisch efficiënt. In welke mate dit bijdraagt aan een hogere gewasfotosynthese en hoeveelheid oogstbaar productie is nu nog onbekend. Onderzocht wordt bij het gewas komkommer of een circa twintig procent hogere energie-efficiëntie behaald kan worden met LED als tussenbelichting in plaats van belichting boven het gewas.

Bron: PT Digitaal Energie
Publicatiedatum: