Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

LTO Noord Glaskracht wil ondersteuning LNV voor duurzame investeringen

Na de publicatie van de LEI-studie naar de consequenties van de hoge gasprijzen, hebben LTO Noord Glaskracht en het Productschap Tuinbouw (PT) twee gesprekken gehad met het ministerie van LNV. Centraal stond de vraag of en op welke wijze de rijksoverheid faciliterend beleid kan voeren om de gevolgen voor de glastuinbouwsector het hoofd te bieden. Daarbij hebben LTO Noord Glaskracht en PT gepleit voor een aanvullende ondersteuningspakket.

Voor LTO Noord Glaskracht en PT staat vast dat ondersteuning van deze voor de Nederlandse economie zo belangrijke sector zeker op z’n plaats is. Immers, de recente gasprijsstijgingen leiden tot extra kosten voor de glastuinbouw van 400 miljoen euro in één jaar tijd, waarvan ruim 280 miljoen euro rechtstreeks naar de Staat terugvloeit.

De minister had voor eventuele ondersteuning al wel een tweetal uitgangspunten vastgesteld. In de eerste plaats zal een faciliterend beleid alleen beschikbaar kunnen komen voor bedrijven met lange-termijnperspectief. In de tweede plaats zal in het beleid het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen centraal staan.

Steun voor duurzaam investeren

LTO Noord Glaskracht en PT constateren op basis van de LEI-studie en op basis van ervaringen met crises in het verleden dat bedrijven de eerste jaren uitsluitend bezig zijn met overleven. Omdat er wordt ingeteerd op het eigen vermogen, is er onvoldoende investeringsruimte voor vernieuwing en verduurzaming. Pas wanneer er een nieuw marktevenwicht is ontstaan en het eigen vermogen van bedrijven weer wordt opgebouwd, ontstaat er weer investeringsruimte.

Op basis hiervan is het nodig dat glastuinbouwbedrijven in de komende jaren ondersteund worden bij overbrugging van een periode met liquiditeitstekorten.
Daarnaast, maar vooral daarna is ondersteuning nodig voor investeringen in energieverduurzaming op de bedrijven. Bedrijven die geen perspectief meer hebben moeten volgens LTO Noord Glaskracht en PT gefaciliteerd worden bij bedrijfsbeëindiging.

Aanvullend ondersteuningspakket

LTO Noord Glaskracht en PT pleiten op basis van voorgaande voor het volgende aanvullende ondersteuningspakket voor 2009 en daarna:
  • Stimuleren en optimaliseren van de inzet van WKK, ook voor kleinere bedrijven.
  • Zonodig aanvullen van de budgetten voor de energiesubsidieregelingen zoals MEI en IRE en het openstellen van de Energienetwerkenregeling per 1 januari 2009.
  • Openstellen van een garantiefonds van voldoende omvang voor het boren naar aardwarmte per 1 januari 2009.
  • Stimuleren van energieverduurzaming door herstructurering van glastuinbouwgebieden door het beschikbaar stellen van een glasafbraakregeling.
  • Stimuleren van energieverduurzaming door een glasafbraakregeling voor verspreid liggende glastuinbouwbedrijven.
  • Het praktijkgericht maken van maatlat 8 van de groenlabelkas, waarvan nu door te strenge criteria onvoldoende gebruik gemaakt kan worden.
  • Het instellen van een BF Energienoodfonds dat garant staat voor overbruggingskredieten die door de banken worden verstrekt en dat garant staat voor leningen ten behoeve van energieverduurzaming. Een en ander gekoppeld aan een energieverduurzamingsplan voor het bedrijf.
In augustus zal de minister besluiten of zij de glastuinbouw wil ondersteunen en op welke wijze. In dat geval kan hier voor de begroting van 2009 nog rekening mee worden gehouden.
Publicatiedatum: