Teelt van prei op water technisch mogelijk

PPO onderzoekt teeltsystemen voor prei

Op dit moment starten we onderzoek op de PPO-proeflocatie Vredepeel naar de mogelijkheden van teelt uit de grond van prei. Het onderzoek, dat wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw, is opgezet om teeltsystemen voor prei te ontwikkelen die enerzijds beter aan de marktvraag te kunnen voldoen en beter renderen.

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van nieuwe marktgerichte, rendabele en duurzame teeltsystemen voor prei. De verwachting is dat met teelt uit de grond de productie beter te sturen is, er hogere opbrengsten mogelijk zijn en een grote besparing op arbeid mogelijk is. Anderzijds moeten de nieuwe teeltsystemen de uitspoeling van stikstof en fosfaat sterk terugdringen en daarnaast ook het watergebruik en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verminderen.
Met de huidige teeltsystemen lijkt het onmogelijk om de nutriëntenverliezen zover te beperken dat aan de waterkwaliteitsnormen kan worden voldaan. We onderzoeken daarom twee oplossingsrichtingen, namelijk fertigatie in combinatie met folie en de teelt van prei op water.

Fertigatie en folie

Voor de korte termijn kijken we naar de mogelijkheden van fertigatie in combinatie met folie. Met fertigatie worden water en meststoffen met druppelslangen aan de plant toegediend. Met folie wordt voorkomen dat regen mineralen uitspoelt. De verwachting is dat de opbrengst wordt verhoogd, stikstof en fosfaat beter benut worden en de uitspoeling wordt verminderd. Hierbij kijken we ook naar het effect van een hogere plantdichtheid en andere plantverbanden om tot hogere opbrengsten te komen en een efficiënt gebruik van de fertigatieslangen. Het is echter de vraag of de voortgang die met deze teeltsystemen worden geboekt voldoende groot is, zowel wat betreft verminderen van uitspoeling als een betere marktgerichte rendabele teelt.

Waterteelt

Daarom onderzoeken we ook de mogelijkheden voor de teelt van prei op water. Dit is een oplossingsrichting voor de langere termijn. De teelt van prei op water is technisch mogelijk. In het verleden is hier op beperkte schaal al onderzoek aan gedaan. De vraag is vooral of de teelt op water ook rendabel te maken is. Toch zullen ook een aantal technische problemen moeten worden opgelost, zoals het verkrijgen van voldoende wit, een rechte prei en vorstbescherming.
Dit jaar ontwerpen en testen we een aantal verschillende teeltsystemen om te kijken welke bouwstenen de meeste potentie hebben om tot rendabele teeltsystemen te komen. In de komende jaren willen we de meest kansrijke systemen verder optimaliseren. Hierbij maken we veel gebruik van de beschikbare kennis uit de glastuinbouw.

Open middag

Alle teeltsystemen zullen worden beoordeeld op economische prestaties en milieutechnische prestaties. Hierbij wordt naast mineralen, water en gewasbescherming ook gekeken naar energiegebruik en broeikasgasemissies, arbeid, afval en ruimtelijke ordeningsvraagstukken. In het najaar zal een open middag worden georganiseerd, waar het onderzoek wordt gepresenteerd.

Bron: Janjo de Haan, PPO Lelystad

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven