Tholen - De overheid wil de uitstoot van stikstof en fosfaat door lozing op het oppervlaktewater sterk verminderen. Nog meer recirculeren dus. Echter, de ophoping van het Natriumgehalte (en niet de fosfaat of stikstof) in het voedingswater noodzaakt de tuinbouw tot lozen op oppervlaktewater. Als het Natriumgehalte te veel oploopt kost dat zowel opbrengst als kwaliteit", zegt directeur Dirk Bakker van Van Iperen. "Dit geldt voor zowel bloemen als groenten."


Edwin Datthijn (specialist glasgroenten) en Dirk Bakker (directeur)

Telen op grond wordt dan aangeprezen als uitweg, maar dan lopen we tegen aaltjes, bodemziekten en -plagen op. Bovendien is het tot in de kleinste puntjes ontwikkelde besturingssysteem op het gebied van voeding- en waterbalans waardeloos geworden, waardoor opbrengsten bij gebrek aan snelle en directe sturing scherp zullen dalen.

Natuurlijke substraten, zoals kokos en compost, zitten van nature bomvol met Natrium, waardoor er - zeker in de opstartfase - veel Natrium moet worden geloosd. "Als we zoveel mogelijk biologisch willen telen, met gebruikmaking van organische meststoffen, kunnen we ook niet om een grote(re) Natriuminbreng heen", aldus Van Iperen. "Regelmatig lozen is dan een must. In het laatstgenoemde geval zelfs meer dan we nu gewend zijn."

"Het zou wel eens aardig zijn om een vergelijking te maken met de uitstoot die wordt veroorzaakt door 'de natuur' zoals we die in Nederland hebben", vraagt Dirk Bakker zich af. "Wat denkt u van de fosfaat- en stikstofuitstoot van bijvoorbeeld de huidige aalscholverpopulatie? Durven we het aan om voor natuurgebieden dezelfde stikstof- en fosfaatnormen op te leggen als waar in de tuinbouw aan gedacht wordt?" Van Iperen vraagt zicht af welke 'sector' er dan meer in de knel komt...

Voor meer informatie:
Dirk Bakker
Van Iperen
Tel: 0186-578888
Fax: 0186-573452
www.iperen.com