De International Bremia Evaluation Board heeft alle in 2007 en eerder gevonden Bremia fysio’s geëvalueerd. De meeste Bremia uitbraken in 2007 waren het gevolg van Bremia fysio’s met alleen een lokaal belang. Echter, IBEB was in staat om een nieuw fysio Bl:26 als meest belangrijk te identificeren en te benoemen. De Board benadrukt het belang van chemische bestrijding en hygiëne maatregelen naast het gebruik van resistente slarassen om de ontwikkeling van nieuwe fysio’s te voorkomen.

Bremia lactucae, of valse meeldauw schimmel in sla, is erg variabel. Zelfs in één sla-productie-veld kunnen verschillende instabiele fysio’s (isolaten) voorkomen. Op vrijdag 1 februari 2008 kwam de International Bremia Evaluation Board (IBEB) bijeen in Parijs om de in 2007 in Europa gevonden Bremia lactucae fysio’s te evalueren. Ongeveer één-vijfde (20%) van alle 668 geanalyseerde aantastingen in 2007, betrof eerder beschreven en officieel benoemde Bl: fysio’s, meestal Bl:22, Bl:24 en Bl:25 of nauw gerelateerde varianten. 'Bl:' is de officiële code voor fysio’s van Bremia lactucae.

De meeste fysio’s die gevonden zijn, betreffen nieuwe fysio’s die in voorgaande jaren niet zijn waargenomen. De meeste van deze eerder onbekende fysio’s werden slechts enkele keren gevonden. Sommige van deze fysio’s waren in staat om de resistentie van enkele Bl:1-Bl:25 resistente slarassen te breken. Echter de meeste van deze nieuw gevonden fysio’s waren niet belangrijk genoeg om als nieuw Bl: fysio te worden benoemd. Eén van de nieuw gevonden fysio’s is wel belangrijk genoeg om als nieuw Bl:26 fysio te worden benoemd.

Meerdere nieuwe isolaten bestaan al. Ook kunnen zich nieuwe fysio’s ontwikkelen die kunnen overleven. Zij zullen in een nieuw evaluatieproces dit jaar worden beoordeeld op hun belangrijkheid. IBEB is er van overtuigd dat de toename van variatie en instabiliteit in fysio’s het resultaat is van een toegenomen variatie in door veredelaars gebruikte resistentiegenen. De potentiële ontwikkeling van nieuwe belangrijke fysio’s lijkt te worden geremd door deze variatie aan genetische resistentie.

Bl:26 werd 31 keer gevonden in 2007 in België, Engeland, Frankrijk, Nederland en Ierland. Het breekt vele slarassen die resistent zijn tegen Bl:1 tot Bl:25. De identificerende sextetcode van het nieuwe fysio is 63-31-58-01, gescoord op de determinatieset van resistentiegenen. Bl:26 is in staat om 16 van de 19 resistentie genen van de determinatieset te doorbreken.

De Board benadrukt het belang van chemische middelen en hygiëne maatregelen als toevoeging op de plant resistentie. Het gebruik van fungiciden, vooral tijdens de opkweekperiode, geeft aanvullende bescherming voor resistente slateelt en helpt bij het voorkomen van de ontwikkeling van nieuwe Bremia fysio’s/isolaten. Goede hygiëne, zoals het verwijderen van plantafval en zieke planten, en het reinigen van schoenen na veld bezoek, zal de verspreiding van Bremia naar andere slateelten verminderen.

IBEB bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse en Franse verenigingen van zaadbedrijven, Plantum NL en FNPSP; en de organisaties GEVES en Naktuinbouw. IBEB wordt gesteund door verschillende Bremia onderzoekers in Europa. De verenigingen werden vertegenwoordigd door slaveredelaars van Clause-Tezier, Enza Zaden, Gautier, Nunhems, Rijk Zwaan, Seminis, Syngenta and Vilmorin. Voor onderzoeks- en veredelingsdoeleinden zijn alle benoemde fysio’s beschikbaar bij GEVES/SNES (Frankrijk) en bij de Naktuinbouw (Nederland).