PPO onderzoekt optimalisatie stikstofbenutting bloemkool

Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) heeft onderzoek gedaan naar stikstofrijenbemesting in een late herfstteelt van bloemkool op zandgrond. Hieruit blijkt dat voor uitspoelinggevoelige gewassen op zandgrond de stikstofgebruiksnorm in de toekomst mogelijk verder zal worden verlaagd. Dit kan ten koste gaan van de opbrengst en kwaliteit van de betreffende teelten. Daarom zijn in 2006 en 2007 in diverse teelten, waaronder bloemkool, de mogelijkheden verkend om de stikstofbenutting in uitspoelinggevoelige gewassen op zandgrond te verhogen. Doel is om het risico van opbrengst- en kwaliteitsverlies te minimaliseren en het stikstofverlies naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen.

Stikstofrijenbemesting leidde in deze proef niet tot een hogere stikstofbenutting dan breedwerpige bemesting. Het leek de oogst wat te verlaten, maar gaf geen lager totaal oogstpercentage. Het leidde evenmin tot een lager stikstofoverschot (N-gift min N-afvoer met het geoogste product) en ook niet tot een hoger N-overschot.

In vergelijking tot onderzoeksresultaten van anderen was de stikstofbenutting bij de rijenbemesting niet laag, maar was de benutting bij de breedwerpige bemesting opmerkelijk hoog. Een goede verklaring hiervoor ontbreekt. Mogelijk heeft de breedwerpige N-bemesting de bodemmineralisatie gestimuleerd en de rijenbemesting niet.

Plaatsing van stikstof via rijenbemesting bij de start van de teelt bevorderde de begingroei. Een nog te onderzoeken, wellicht perspectiefvolle, bemestingsstrategie in bloemkool is een breedwerpige stikstofbemesting in combinatie met een kleine startgift stikstof in de rij of bij de plant. Zie voor meer informatie het rapport Stikstofrijenbemesting in een late herfstteelt bloemkool op zandgrond.

Bron: LTO Groeiservice

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven