Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Teelttip bloemkool:

Ruime voorraad stikstof bij aanvang van teelt vereiste voor goede begingroei

De stikstofgebruiksnormen voor de teelt van bloemkool op zand-, loss- en veengrond is voor 2008 en 2009, 220 kg stikstof per ha per jaar. Voor een goede begingroei moet er een ruime voorraad stikstof bij aanvang van de teelt in de bodem aanwezig zijn. Dit is wel gebleken uit een bemestingsproef afgelopen jaar welke BoerenBond Helden met PPO heeft uitgevoerd.

Als de eerste gift te laag is of de volgende gift te laat wordt gegeven of te laat beschikbaar komt voor het gewas door bijvoorbeeld droogte, kan het gewas een groeiachterstand oplopen die moeilijk is in te halen. Als stikstofbemesting dient bij voorkeur MAS (22% N en 7% MgO) gegeven te worden. Originele magnesamon (MAS) bevat tevens 10% CaO.

Ook de kalibemesting vergt speciale aandacht. Bloemkool is uitermate kali- en zwavelbehoeftig. Zorg dus voor voldoende opneembare kalium. Naast een eventuele organische bemesting, extra 300 kg Patentkali geven. Hiermee wordt tevens 126 kg zwavel (SO3) aangevoerd. Bladbespuiting met 20 kg Bitterzout Microtop zorgt voor een sterk en hierdoor minder gevoelig bladapparaat.

Onkruidbestrijding

Na het aanslaan van de planten onkruidbestrijding uitvoeren met 0,1 ltr Centium 360 CS + 0,5 ltr Butisan S. Naast de mechanische onkruidbestrijding is het ook mogelijk om chemisch een onkruidbestrijding uit voeren met Lentagran WP. Drie tot vier weken na het planten, vanaf het 6-bladstadium kool, een onkruidbestrijding uitvoeren op kiemend onkruid met 0,25 ltr. Butisan S + 0,5 kg Lentagran WP.

Koolvlieg

De koolvlieg (Delia brassicae) overwintert als pop in de grond. Als de temperatuur in de grond 15 °C is, kruipen de vliegen uit de pop. Dit gebeurt meestal rond half april. Drie tot zeven dagen later begint de ei-afzetting en kan drie tot vijf weken (tot eind mei) doorgaan. Op jaarbasis zijn meerdere vluchten mogelijk. De beste methode om koolvlieg te bestrijden is een traybehandeling uit voeren met Tracer (werkzame stof spinosad). Tracer heeft tevens een goede werking op rupsen.

Advies traybehandeling:

  • Planten nat maken;
  • Aangieten met 12,5 ml. Tracer per 1.000 planten.
  • Na behandeling zo snel mogelijk broezen met water (± 1 – 2 liter per m2 tray), zodat de Tracer door de wortels wordt opgenomen. Let op dat vloeistof niet uit de tray loopt;
  • Zo kort mogelijk voor het planten een traybehandeling met Tracer uitvoeren. Doe dit liefst op het teeltbedrijf om maximaal profijt te hebben van de werkingsduur van Tracer. Planten kunnen namelijk een tijdje op het erf staan alvorens geplant te worden.

Koolbladvlieg

Tijdens de eerste rondgang, voorjaar 2007, met de Limburgse bloemkooltelers hebben we ook het schadebeeld gezien dat de koolbladvlieg (Botanophila fugax) veroorzaakt. De larven vreten aan het bloemkoolscherm waardoor de aangevreten delen bruin verkleuren. Beschadigde kolen voldoen niet meer aan de vereiste kwaliteitsnormen waardoor de koolbladvlieg aanzienlijke opbrengstverliezen veroorzaakt. Schade komt vooral voor bij vroege bloemkool, maar kan ook voorkomen in latere teelten met oogst in het najaar. De volwassen koolbladvlieg lijkt morfologisch zeer goed op de koolvlieg en moet niet verward worden met de late koolvlieg.

De eitjes worden in groepen afgelegd in de krulling van de bladeren of op beschadigde plantendelen. Uit het eitje ontwikkelen pootloze larven die de voornaamste schade veroorzaken. Nadien verpoppen de larven in de grond of tussen de bladeren. Waardplanten zijn onder andere bloemkool, spinazie en sla. Bestrijden met Decis + dimethoaat.

Wildafweer

Wild vormt een toenemend probleem. Na het wegvallen van AA Protect is het zeer moeilijk preventief iets te doen. Vorig jaar is er door enkele telers ervaring opgedaan met wildnet. Dit net met mazen van 6 x 6 mm heeft een zeer goede werking tegen wild. Door zijn lange levensduur zijn de kosten per ha/jaar zeer acceptabel. In diverse andere gewassen zoals ijsbergsla wordt dit net met succes toegepast.

Bron: LTO Groeiservice
Publicatiedatum: