Zowel sector als overheden willen snel tot oplossingen komen

Belemmeringen in de wet- en regelgeving semi-gesloten kas in kaart

Als onderdeel van het programma Kas als Energiebron hebben Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV onderzoek laten doen naar oplossingen voor belemmeringen in de wet- en regelgeving en vergunningverlening bij de toepassing van duurzame energiesystemen. LEI-WUR heeft in een verkennende studie de belemmeringen in kaart gebracht en voorstellen voor oplossingen aangedragen.
Tuinbouwondernemers, tuinbouworganisaties, overheden, adviseurs, en onderzoekers zaten begin april rond de tafel om de resultaten te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen voor de belangrijkste belemmeringen voor de toepassing van semi gesloten kassen.

Oplossing en prioriteiten

Overheid en sector geven gezamenlijk de hoogste prioriteit aan het koppelen van ondergrondse en bovengrondse bestemmingsplannen. Daarnaast noemt de sector een kenniscentrum als mogelijke oplossing en benadrukt dat vergunningstermijnen voor duurzame systemen in ieder geval niet langer zouden moeten duren dan die voor conventionele systemen. Belemmeringen lopen verder uiteen van ‘zeer tijdrovende MER-procedures’ tot ‘de vele vergunningverlenende instanties waar een teler langs moet voor hij een semi-gesloten kas kan bouwen’. Ook wordt aandacht gevraagd voor de grote energiewinst die het oplevert als de temperatuur van het water dat in de ondergrond wordt geïnjecteerd van de nu in de meeste provincies geldende 25 °C kan worden verhoogd naar 30 à 40 °C. Nu moet water soms afgekoeld worden om het in de bodem te kunnen brengen.

Projectmanager van Kas als Energiebron Jan Smits noemt het opvallend dat ondanks de verschillende belangen alle aanwezigen constructief meedachten over oplossingen voor de glastuinbouw. "Het is duidelijk dat er veel belang wordt gehecht aan het concept van de semi-gesloten kas op weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2020. Glastuinbouwondernemers die over willen schakelen naar semi-gesloten telen met behulp van warmte/koude opslag in de bodem, moeten bij de implementatie ervan dan ook zo weinig mogelijk belemmeringen ondervinden bij de vergunningverlening. We gaan samen met LNV en andere partijen aan de slag om de belangrijkste voorgestelde oplossingen de komende tijd verder uit te werken en gaan ons best doen om deze ingevoerd te krijgen".

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven