Duurzaam innovatief glas op bruto 200 hectare

Plannen glastuingebied 'Waddenglas' in Sexbierum 17 maart aan streek gepresenteerd

Gisteravond vergaderde de Statencommissie 'Lân, Loft en Wetter' van de provincie Friesland vanaf 18.00 uur in Doarpshûs It Waed in Sexbierum. Aan de orde kwam de Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst wordt aan Provinciale Staten voorgesteld dat een glastuinbouwgebied nabij Sexbierum gerealiseerd kan worden van bruto 200 hectare. De plannen voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied Waddenglas nabij Sexbierum worden op 17 maart aan de streek gepresenteerd. Het totale gebied omvat 225 hectare waarvan in 2016 er 145 hectare uitgegeven moet zijn aan tuinders. Het project kost meer dan dertig miljoen euro waarvan de overheden het risico volledig dragen.

Duurzaam innovatief glas

In de plannen krijgt de ruimtelijke kwaliteit veel aandacht. Ruim 35 hectare wordt ingericht als natuurgebied met rietzones, zilte natuur en landschappelijke voorzieningen zoals beplanting ter accentuering en behoud van de kwelderwal. Ook worden er recreatieve voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden aangelegd. De doelstelling om in te zetten op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en innovatieve technieken sluit aan bij de ambities zoals de provincie verwoord heeft in haar koersdocument. Er is geld beschikbaar om duurzame technieken zoals biovergisters en aardwarmte te benutten. De provincie bestudeert de mogelijkheid om warmte te winnen op drie kilometer diepte. Ook is de inzet om de lichtuitstraling met 99%te verminderen. Het wettelijke percentage is 95%.

De omvangrijke ontwikkeling van het Waddenglas heeft volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel een aantal economische effecten op de omgeving. Het totale project heeft naar verwachting een investeringsvolume van 140 miljoen euro. De komst van Waddenglas zorgt voor een toename van het bruto regionaal product met vijftig tot zestig miljoen euro. Als de glastuinbouw is ontwikkeld zorgt dit ervoor dat de werkgelegenheid een flinke impuls krijgt met vijfhonderd tot zevenhonderd fulltime banen plus nog tweehonderveertig tot driehonderd seizoenswerkers.

Bron: LTO Noord-Glaskracht

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven