Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Uitvoering Versnellingsprogramma Ministerie LNV en PT gestart:

Wageningen UR ontwikkelt kennis voor extra opbrengst bij semi-gesloten teelten

Recent is Wageningen UR Glastuinbouw samen met andere partijen drie onderzoeken gestart in het kader van het Versnellingsprogramma Implementatie Semigesloten Kassen, één van de prioriteiten in het jaarplan van Kas als Energiebron. Het versnellingsprogramma moet de komende jaren leiden tot meer kennis over het beheersen van het productieproces bij semigesloten teelten tijdens het hele teeltseizoen. De tuinder kan vervolgens met deze kennis een goed onderbouwde investeringsbeslissing nemen. Het doel is een productieverhoging of –verbetering te combineren met minder gebruik van fossiele energie en minder CO2-uitstoot. Het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit financieren de nu gestarte onderzoeken en besluiten binnenkort over nog een aantal andere projecten van het Versnellingsprogramma.

Tuinders constateerden in 2007 dat er nog veel onduidelijk is over semigesloten en geconditioneerd telen. De ervaringen van de tuinders uit het SynErgie-ondernemers-platform speelden daarin een belangrijke rol. Vooral bij groenten vielen de verwachte meeropbrengsten tegen en hoewel de opbrengsten bij de bloementeelt in de semigesloten kassen beter waren, blijkt veel meer kennis nodig om een echte omslag naar semi-gesloten telen te kunnen maken. De doelstelling van de sector is om in 2011 ongeveer 700 ha semi-gesloten kassen in Nederland te hebben staan. Dit betekent dat zo’n 35% van de nieuwbouw de komende jaren met dit systeem moet zijn uitgevoerd. Om deze ambitie te realiseren besloten het PT en het Ministerie van LNV om met het Versnellingsprogramma te investeren in het opdoen en uitwisselen van meer ervaring en nieuwe kennis.

Drie onderzoeken gestart

Welke rol spelen de verschillende klimaatsystemen bij de klimaatverdeling in de kas? Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw monitoren en analyseren de ruimtelijke klimaatverdeling bij verschillende klimaatconditioneringssystemen in de praktijk. Hiervoor worden de verschillende systemen van een aantal tuinders, naast elkaar gezet en vergeleken.

Hoe reageert het gewas op de nieuwe klimaatinstellingen? In teeltproeven doen onderzoekers gewasfysiologische metingen bij tomaat. Een productieverhoging van >20% wordt hierbij nagestreefd. Daarnaast zoeken Improvement Centre en Wageningen UR Glastuinbouw samen naar de optimale paprikateelt in een semigesloten kas waarbij koude van bovenaf in het gewas wordt gebracht. Ze streven hierbij naar een productie van minimaal 35 kg/m2.

Het ‘Versnellingsprogramma Implementatie semigesloten kassen’ van het Ministerie van LNV en PT is onderdeel van het Programma Kas als Energiebron. Voor het Versnellingsprogramma hebben PT en LNV tot 2012 jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar gesteld.

Kas als Energiebron is het beleids- en uitvoeringsprogramma voor aanzienlijke reductie van de CO2-emissie en sterk verminderde afhankelijkheid van fossiele energie voor de glastuinbouw in 2020.

Publicatiedatum: