Henk Brink (LTO) ziet kansen in Europees klimaatplan

Land- en tuinbouw kunnen fors bijdragen aan duurzame energie

Land- en tuinbouw kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese klimaatdoelstellingen door de mogelijkheden voor hernieuwbare, dus duurzame energie. Dat zegt LTO Nederland in een reactie op de klimaatplannen, die door de Europese Commissie bekend zijn gemaakt. Op het gebied van bio-energie en groen gas zijn volop ontwikkelingen aan de gang en de volgende generatie technieken zal volop nieuwe kansen bieden.

"De kansen van de Europese klimaatplannen zitten ‘m vooral in het aanjagen van innovatie", zegt Henk Brink, voorzitter van de LTO werkgroep Duurzame Energie. "Als de Nederlandse overheid een stimulerend en uitdagend beleid voert en de juiste randvoorwaarden voor innovatie weet te scheppen, komt daarmee het belang van de land- en tuinbouw steeds meer parallel te liggen aan de klimaatdoelstellingen in Schoon en Zuinig en het EU-klimaatplan".

Brink stelt dat Nederland op het gebied van alternatieve en duurzame energie op achterstand is geraakt en voor een inhaalslag staat. Binnen de Nederlandse land- en tuinbouw wordt volgens hem gewerkt aan vele perspectiefvolle innovaties. Met nieuwe technieken komen nieuwe mogelijkheden in zicht voor duurzame energie. De overheid moet daar nu al op anticiperen door een gunstig en prikkelend investeringsklimaat.

LTO-Nederland pleit in dit verband voor langjarige afspraken met de overheid, die worden opgenomen in een convenant. Dat zal deel uit maken van de afspraken per sector, die in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig worden voorbereid. Het gaat hierbij om zowel energiebesparing en productie van hernieuwbare energie als vermindering van de uitstoot broeikasgassen.

Volgens het plan van de Europese Commissie worden vanaf 2013 emissierechten voor CO2 geveild. LTO Nederland is tegen het veilen van deze rechten. Door het veilen wordt de concurrentiepositie van de ruim zestig deelnemende glastuinbouwbedrijven aangetast. Zij zouden dan geld op moeten hoesten, dat veel beter en doelgerichter kan worden gebruikt voor energiebesparing. De opening die de Europese Commissie biedt om concurrentiegevoelige sectoren uit te sluiten is te mager en leidt tot grote onzekerheid voor de betrokken bedrijven.

Daarnaast is het veilen van rechten niet nodig in een systeem van emissiehandel. De overheid stelt een plafond en de bedrijven dienen hierbinnen te blijven. Voor het milieudoel heeft veilen geen meerwaarde, vindt LTO.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven