Op 3 september rond 20.00 uur is een seismisch event gemeten op seismometers bij de geothermieprojecten Californië Wijnen Geothermie (CWG) en Californië Lipzig Geothermie (CLG). Deze seismometers maken onderdeel uit van een monitoringssysteem dat permanent trillingen in de ondergrond rondom onze geothermieprojecten registreert.

Het KNMI heeft het event ook geregistreerd. De beving wordt daar gekwalificeerd als tektonisch en gelokaliseerd op een diepte van 15 km, op 10 km afstand van de geothermieprojecten van CWG en CLG.

Onderzoek naar oorsprong beving
Naar aanleiding van de beving is een onderzoek gestart naar de oorsprong ervan. "Experts zijn op dit moment bezig met het interpreteren van de meetgegevens. Hiermee willen we achterhalen wat de exacte locatie van het event is en of we kunnen bevestigen dat deze beving tektonisch van aard is (van oudsher seismisch actieve regio aan de rand van de Roerdalslenk), waarmee een eventuele relatie met geothermie activiteiten in dat geval kan worden uitgesloten."

In dit onderzoek wordt ook meegenomen dat de twee geothermieprojecten van CWG BV en CLG BV op het moment van de beving niet in productie waren en dat ook nog steeds niet zijn. CWG is sinds 10 mei 2018 niet in productie en CLG is sinds 28 augustus 2018 niet in productie.

Conclusies kunnen op dit moment nog niet getrokken worden. "Wij kijken hier samen met onze experts, het KNMI en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), grondig naar. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van de omgeving de hoogste prioriteit heeft. De glastuinbouwbedrijven in het gebied Californië die normaal gebruik maken van aardwarmte, worden op dit moment op andere wijze van warmte voorzien. Hierdoor komt hun continuïteit nu en op de lange termijn niet in gevaar", laten CWG en CLG weten in een verklaring.